Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 31.10.2019 № 2181 "Про затвердження Змін до уніфікованої форми Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), які ліцензуються". 2019

Інформація актуальна на 03.02.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

31.10.2019  № 2181

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

13 січня 2020 р.

за № 36/34319

Про затвердження Змін до уніфікованої форми Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), які ліцензуються

Відповідно до статей 5, 6 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", пунктів 2, 3 частини першої статті 20, пунктів 1, 9 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", частини сьомої статті 19 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності", пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ПОСТАНОВИЛА:

1.

Затвердити Зміни до уніфікованої форми Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), які ліцензуються, затвердженої розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 24 січня 2019 року № 102, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21 лютого 2019 року за № 177/33148, що додаються.

2.

Департаменту державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг разом з департаментом юридичного забезпечення забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Ястреба Д.А.

Голова Комісії

І. Пашко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Національної

комісії, що здійснює державне

регулювання у сфері ринків

фінансових послуг

31 жовтня 2019 року № 2181

ЗМІНИ

до уніфікованої форми Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), які ліцензуються

1.

У Переліку нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю):

1) пункт 2 розділу I доповнити новим підпунктом такого змісту:

"

2.8

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні

16 липня 1999 року № 996-XIV

 

Закон про бухгалтерський облік

";

2) пункт 1 розділу III доповнити новими підпунктами такого змісту:

"

1.2

Про електронну комерцію

03 вересня 2015 року № 675-VIII

 

Закон про електронну комерцію

1.3

Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю

06 лютого 2018 року № 2275-VIII

 

Закон про товариства

";

"

1.3

Про електронну комерцію

03 вересня 2015 року № 675-VIII

 

Закон про електронну комерцію

".

2.

У додатках до Акта:

1) у додатку 1:

у розділі I:

пункт 2 графи "Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства" після слів "звітних даних" доповнити словами ", загального стажу роботи керівника та головного бухгалтера";

доповнити новими пунктами 7-1, 7-2 такого змісту:

"

7-1

Над ломбардом не здійснюється контроль резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України

В, С, Н

 

 

 

 

Стаття 1 Закону про оборону;

пункти 40, 43 Ліцензійних умов № 913

7-2

Ломбард відповідно до абзацу шостого частини четвертої статті 8 Закону України про бухгалтерський облік утворив бухгалтерську службу на чолі з головним бухгалтером, до складу якої входять не менше двох осіб (стосується підприємств, що становлять суспільний інтерес)

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац шостий частини четвертої статті 8 Закону про бухгалтерський облік;

абзац двадцять третій пункту 24 Ліцензійних умов № 913,

";

примітку додатка викласти в такій редакції:

"

__________

Примітка.

Ступені ризику ломбардів:

високий ступінь ризику (В) - перевіряються питання пунктів 1-38;

середній ступінь ризику (С) - перевіряються питання пунктів 1-7-2, 9; 10, 13-17; 19-38;

незначний ступінь ризику (Н) - перевіряються питання пунктів 1-6, 9, 10, 13, 15, 16, 19-25, 28-38.

";

2) у додатку 2:

у розділі I:

пункт 1 графи "Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства" після слів "звітних даних" доповнити словами ", загального стажу роботи керівника та головного бухгалтера";

пункт 2 викласти в такій редакції:

"

2

Фінансова компанія дотримується затверджених внутрішніх правил надання відповідних фінансових послуг, які відповідають встановленим до таких правил вимогам статті 7 Закону про фінпослуги, статей 10, 18, 19 Закону про споживачів, розділів II, III Закону про споживче кредитування, розділів II, III Закону про електронну комерцію, та укладає договори з надання фінансових послуг виключно відповідно до таких правил

В, С, Н

Стаття 7 Закону про фінпослуги;

статті 10, 18, 19 Закону про споживачів;

розділи II, III Закону про споживче кредитування; розділи II, III Закону про електронну комерцію;

абзац четвертий пункту 24 Ліцензійних умов № 913

";

пункт 6 викласти в такій редакції:

"

6

Фінансова компанія надає фінансові послуги на підставі договору, який відповідає вимогам статті 6 Закону про фінпослуги, статті 18 Закону про споживачів, розділу III Закону про споживче кредитування, статті 1056-1 ЦКУ, інших законів з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг, вимогам до договорів про надання фінансових послуг фізичним особам, визначеним Нацкомфінпослуг, та положенням внутрішніх правил надання фінансових послуг фінансовою компанією

В, С, Н

Стаття 6 Закону про фінпослуги;

стаття 18 Закону про споживачів;

розділ III Закону про споживче кредитування; стаття 1056-1 ЦКУ;

абзац десятий пункту 24 Ліцензійних умов № 913

";

доповнити новими пунктами такого змісту:

"

6-1

Над фінансовою компанією не здійснюється контроль резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України

В, С, Н

Стаття 1 Закону про оборону; пункти 40, 43 Ліцензійних умов № 913

6-2

Фінансова компанія відповідно до абзацу шостого частини четвертої статті 8 Закону України про бухгалтерський облік утворила бухгалтерську службу на чолі з головним бухгалтером, до складу якої входять не менше двох осіб (стосується підприємств, що становлять суспільний інтерес)

В, С, Н

Абзац шостий частини четвертої статті 8 Закону про бухгалтерський облік; абзац двадцять третій пункту 24 Ліцензійних умов № 913

";

у розділі II:

пункт 7 викласти в такій редакції:

"

7

Статутний (складений/пайовий) капітал фінансової компанії сформований та сплачений на дату подання заяви про внесення інформації про заявника до Державного реєстру фінансових установ у розмірі та спосіб, визначені частиною другою статті 9 Закону про фінпослуги, статтею 14 Закону про товариства, частиною п'ятою статті 9 Закону про акціонерні товариства

В

 

 

 

 

Частина друга статті 9 Закону про фінпослуги;

стаття 14 Закону про товариства;

частина п'ята статті 9 Закону про акціонерні товариства;

абзац перший пункту 30 Ліцензійних умов № 913

";

пункт 16 графи "Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства" доповнити першим реченням такого змісту: "Фінансова компанія має у власності або в користуванні окремі нежитлові приміщення за її місцезнаходженням та місцезнаходженням її відокремлених підрозділів.";

пункт 22 викласти в такій редакції:

"

22

Фінансова компанія має та підтримує в робочому стані власний веб-сайт (веб-сторінку) в Інтернеті, на якому (якій) розміщує інформацію про свою діяльність, визначену частиною четвертою статті 12-1 Закону про фінпослуги, статтею 9 Закону про споживче кредитування та розділом II Положення № 825

В, С, Н

 

 

 

 

Частина четверта статті 12-1 Закону про фінпослуги; стаття 9 Закону про споживче кредитування;

абзац шістнадцятий пункту 24 Ліцензійних умов № 913; розділ II Положення № 825

";

доповнити новими пунктами 321-323 такого змісту:

"

32-1

Фінансова компанія веде облік укладених договорів з надання фінансових послуг, які зберігає не менше ніж п'ять років після виконання всіх зобов'язань за ними, якщо інше не встановлено законодавством

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 25 Ліцензійних умов № 913

32-2

Фінансова компанія письмово повідомляє власників істотної участі фінансової установи про необхідність письмового погодження Нацкомфінпослуг набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі відповідно до вимог статті 9 Закону про фінпослуги

В, С, Н

 

 

 

 

Стаття 9 Закону про фінпослуги;

пункт 39 Ліцензійних умов № 913

32-3

Фінансова компанія перед укладенням договору лізингу подає споживачу інформацію, визначену пунктом 99 Ліцензійних умов № 913

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 99 Ліцензійних умов № 913

";

розділ III доповнити новим пунктом такого змісту:

"

42

Фінансова компанія не надає сплачені учасником групи періодичні платежі учаснику групи у вільне розпорядження, за винятком випадків їх повернення внаслідок розірвання договору про адміністрування

 

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 95 Ліцензійних умов № 913

";

доповнити новим розділом такого змісту:

"

IV. Спеціальні питання щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) фінансових компаній, які надають фінансові послуги в частині залучення фінансових активів від юридичних осіб із зобов'язанням щодо наступного їх повернення або надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту

43

Фінансова компанія здійснює реєстрацію договорів про фінансові послуги шляхом ведення журналу обліку укладених і виконаних договорів про надання фінансових послуг та карток обліку укладених та виконаних договорів, які містять інформацію, необхідну для ведення бухгалтерського обліку відповідних фінансово-господарських операцій. Фінансова установа веде такий облік в електронному вигляді з обов'язковою можливістю роздрукування інформації на будь-який момент, а також забезпечує можливість відновлення втраченої інформації в разі виникнення будь-яких обставин непереборної сили.

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 69 Ліцензійних умов № 913

44

Фінансова компанія веде журнал обліку укладених і виконаних договорів у хронологічному порядку (окремо за кожним видом послуг) з обов'язковим зазначенням інформації, визначеної пунктом 70 Ліцензійних умов № 913

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 70 Ліцензійних умов № 913

45

Фінансова компанія зазначає у картках обліку виконання договорів інформацію, визначену пунктом 71 Ліцензійних умов № 913

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 71 Ліцензійних умов № 913

";

примітки додатка викласти в такій редакції:

"

__________

Примітки:

1. Ступені ризику фінансових компаній, які надають фінансові послуги інші, ніж адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах:

високий ступінь ризику (В) - перевіряються питання пунктів 1-32-3;

середній ступінь ризику (С) - перевіряються питання пунктів 1-62, 10-32-3;

незначний ступінь ризику (Н) - перевіряються питання пунктів 1-62, 10-32-3.

2. Ступені ризику фінансових компаній, які надають фінансову послугу з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах:

високий ступінь ризику (В) - перевіряються питання пунктів 1-42;

середній ступінь ризику (С) - перевіряються питання пунктів 1-6-2, 10-42;

незначний ступінь ризику (Н) - перевіряються питання пунктів 1-6-2, 10-42.

3. Ступені ризику фінансових компаній, які надають фінансові послуги в частині залучення фінансових активів від юридичних осіб із зобов'язанням щодо наступного їх повернення або надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту:

високий ступінь ризику (В) - перевіряються питання пунктів 1-45;

середній ступінь ризику (С) - перевіряються питання пунктів 1-6-2, 10-45;

незначний ступінь ризику (Н) - перевіряються питання пунктів 1-6-2, 10-45.

";

3) у розділі I додатка 3:

пункт 1 графи "Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства" після слів "звітних даних" доповнити словами ", загального стажу роботи керівника та головного бухгалтера";

доповнити новими пунктами такого змісту:

"

8-1

Над фінансовою установою не здійснюється контроль резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України

В, С, Н

 

 

 

 

Стаття 1 Закону про оборону;

пункти 40, 43 Ліцензійних умов № 913

8-2

Фінансова установа відповідно до абзацу шостого частини четвертої статті 8 Закону України про бухгалтерський облік утворила бухгалтерську службу на чолі з головним бухгалтером, до складу якої входять не менше двох осіб (стосується підприємств, що становлять суспільний інтерес)

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац шостий частини четвертої статті 8 Закону про бухгалтерський облік;

абзац двадцять третій пункту 24 Ліцензійних умов № 913

";

4) у додатку 4:

у розділі I:

пункт 1 графи "Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства" після слів "звітних даних" доповнити словами ", загального стажу роботи керівника та головного бухгалтера";

пункт 2 викласти в такій редакції:

"

2

Кредитна спілка дотримується затверджених внутрішніх правил надання відповідних фінансових послуг, які відповідають встановленим до таких правил вимогам статті 7 Закону про фінпослуги, статей 10, 11, 15, 18, 19 Закону про споживачів, розділів II, III Закону про споживче кредитування, розділів II, III Закону про електронну комерцію, Переліку № 116, та укладає договори з надання фінансових послуг виключно відповідно до таких правил

В, С, Н

 

 

 

 

Стаття 7 Закону про фінпослуги;

статті 10, 11, 15, 18, 19 Закону про споживачів;

розділи II, III Закону про споживче кредитування; розділи II, III Закону про електронну комерцію;

Перелік № 116;

абзац четвертий пункту 24 Ліцензійних умов № 913

";

у пункті 5 граф "Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства" та "Нормативне обґрунтування" цифру "II" замінити цифрою "III";

у розділі II:

пункт 11 викласти в такій редакції:

"

11

Кредитна спілка відповідно до статті 14 Закону про фінпослуги, статті 22 Закону про спілки веде облік, складає та подає до Нацкомфінпослуг фінансову та фінансову консолідовану звітність, звітні дані, іншу інформацію та документи в порядку та на підставі вимог, визначених Порядком № 177

В, С, Н

 

 

 

 

Стаття 14 Закону про фінпослуги; стаття 22 Закону про спілки; Порядок № 177; абзац дванадцятий пункту 24 Ліцензійних умов № 913

";

пункт 12 викласти в такій редакції:

"

12

Кредитна спілка має та підтримує в робочому стані власний веб-сайт (веб-сторінку) в Інтернеті, на якому розміщує інформацію про свою діяльність, визначену законодавством, зокрема частиною четвертою статті 12-1 Закону про фінпослуги, статтею 9 Закону про споживче кредитування та розділом II Положення № 825

В, С, Н

 

 

 

 

Частина четверта статті 12-1 Закону про фінпослуги; стаття 9 Закону про споживче кредитування;

абзац шістнадцятий пункту 24 Ліцензійних умов № 913;

розділ II Положення № 825

";

пункт 24 викласти в такій редакції:

"

24

Кредитна спілка на будь-яку дату дотримується вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами кредитних спілок, вимог щодо фінансових нормативів (у тому числі нормативів достатності капіталу, платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів, критеріїв ризиковості операцій), вимог щодо формування резервів, розподілу доходу та покриття збитків, встановлених Законом про спілки та Положенням № 7

В, С, Н

 

 

 

 

Закон про спілки; пункт 34 Ліцензійних умов № 913;

Положення № 7

";

доповнити новим пунктом такого змісту:

"

26-1

Кредитна спілка виступає поручителем виконання членом спілки зобов'язань перед третіми особами, виключно після отримання відповідної ліцензії

В, С, Н

 

 

 

 

Частина п'ята статті 8 Закону про спілки;

пункт 7-1 Ліцензійних умов № 913

";

5) у розділі I додатка 5:

пункт 1 графи "Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства" після слів "звітних даних" доповнити словами ", загального стажу роботи керівника та головного бухгалтера";

доповнити новими пунктами такого змісту:

"

4-1

Над страховиком не здійснюється контроль резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України

В, С, Н

 

 

 

 

Стаття 1 Закону про оборону;

пункти 40, 43 Ліцензійних умов № 913

4-2

Страховик відповідно до абзацу шостого частини четвертої статті 8 Закону України про бухгалтерський облік утворив бухгалтерську службу на чолі з головним бухгалтером, до складу якої входить не менше двох осіб (стосується підприємств, що становлять суспільний інтерес)

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац шостий частини четвертої статті 8 Закону про бухгалтерський облік;

абзац двадцять третій пункту 24 Ліцензійних умов № 913

";

6) додаток 6 викласти в такій редакції:

"

Додаток 6

до Акта, складеного за результатами

проведення планового (позапланового)

заходу державного нагляду (контролю)

щодо дотримання суб'єктом

господарювання вимог законодавства

у сфері господарської діяльності

з надання фінансових послуг

(крім професійної діяльності на ринку

цінних паперів), які ліцензуються

ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) фінансових установ, які надають фінансові послуги з управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомості (Управителів)

";

7) у додатку 7:

у розділі I:

пункт 4 графи "Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства" після слів "звітних даних" доповнити словами ", загального стажу роботи керівника та головного бухгалтера";

доповнити новими пунктами такого змісту:

"

4-1

Над юридичною особою не здійснюється контроль резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України

В, С, Н

 

 

 

 

Стаття 1 Закону про оборону;

пункти 40, 43 Ліцензійних умов № 913

4-2

Юридична особа відповідно до абзацу шостого частини четвертої статті 8 Закону України про бухгалтерський облік утворила бухгалтерську службу на чолі з головним бухгалтером, до складу якої входять не менше двох осіб (стосується підприємств, що становлять суспільний інтерес)

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац шостий частини четвертої статті 8 Закону про бухгалтерський облік;

абзац двадцять третій пункту 24 Ліцензійних умов № 913

4-3

Юридична особа зберігає протягом дії ліцензії документи, копії яких подавалися до органу ліцензування разом із заявою про отримання ліцензії; документи (копії), які підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії в документах, які подавалися до органу ліцензування разом із заявою про отримання ліцензії

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац двадцятий пункту 24 Ліцензійних умов № 913

";

розділ II доповнити новим пунктом такого змісту:

"

19

Ліцензіат перед укладенням договору лізингу надає споживачу інформацію, визначену пунктом 99 Ліцензійних умов № 913

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 99 Ліцензійних умов № 913

";

примітку додатка викласти в такій редакції:

"

__________

Примітка. 

Ступені ризику юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами:

високий ступінь ризику (В) - перевіряються питання пунктів 1-19;

середній ступінь ризику (С) - перевіряються питання пунктів 1-9; 11-19;

незначний ступінь ризику (Н) - перевіряються питання пунктів 1-4-3; 5-9, 11-19.

";

8) додаток 8 викласти в такій редакції:

"

Додаток 8

до Акта, складеного за результатами

проведення планового (позапланового)

заходу державного нагляду (контролю)

щодо дотримання суб'єктом

господарювання вимог законодавства

у сфері господарської діяльності

з надання фінансових послуг

(крім професійної діяльності на ринку

цінних паперів), які ліцензуються

ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) адміністраторів недержавних пенсійних фондів

".

Директор департаменту

державного регулювання

та методології нагляду

на ринках фінансових послуг

Н. Лех

|
Законодавчий акт: РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 31.10.2019 № 2181 "Про затвердження Змін до уніфікованої форми Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), які ліцензуються". Нацкомфінпослуг. 2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 31.10.2019 № 2181 "Про затвердження Змін до уніфікованої форми Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), які ліцензуються". 2019

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -