<<
>>

Статья 7

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Маркировка знаком обращения на рынке государств на пространстве 1520

1. Железнодорожный подвижной состав, составные части железнодорожного подвижного состава, соответствующие требованиям безопасности и прошедшие процедуру подтверждения соответствия согласно статье 6 настоящего Технического регламента, должны иметь маркировку знаком обращения продукции на рынке государств на пространстве 1520.

2.

Маркировка знаком обращения продукции на рынке государств на пространстве 1520 осуществляется перед выпуском железнодорожного подвижного состава и его составных частей в обращение на рынке.

3. Знак обращения продукции на рынке государств на пространстве 1520 наносится на каждую единицу железнодорожного подвижного состава и его составные части.

Знак обращения продукции на рынке государств на пространстве 1520 наносится на само изделие, а также приводится в прилагаемых к нему эксплуатационных документах.

Знак обращения продукции на рынке государств на пространстве 1520 наносится любым способом, обеспечивающим четкое и ясное изображение в течение всего срока службы железнодорожного подвижного состава и его составных частей.

4. Допускается нанесение знака обращения продукции на рынке государств на пространстве 1520 только на упаковку и указание в прилагаемых к нему эксплуатационных документах, если его невозможно нанести непосредственно на элементы составных частей железнодорожного подвижного состава ввиду особенностей конструкции.

5. Маркировка железнодорожного подвижного состава и его составных частей знаком обращения продукции на рынке государств на пространстве 1520 свидетельствует об их соответствии требованиям всех технических регламентов, распространяющихся на железнодорожный подвижной состав и его составные части и предусматривающих нанесение знака обращения продукции на рынке государств на пространстве 1520.

<< | >>
Законодавчий акт: Протокол пятьдесят третьего заседания Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества " (Вильнюс, 21 октября 2010 года)"Пятьдесят третье заседание Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества состоялось 20-21 октября 2010 г. в г. Вильнюс.. Співдружність незалежних держав (СНД). 2010

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Статья 7

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -