<<
>>

Статья 1

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Область применения

1. Технический регламент "О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта на пространстве 1520" (далее - Технический регламент) распространяется на инфраструктуру железнодорожного транспорта общего и необщего пользования.

Инфраструктура железнодорожного транспорта общего и необщего пользования включает в себя:

подсистемы инфраструктуры железнодорожного транспорта;

составные части подсистем;

элементы составных частей подсистем.

Подсистемы инфраструктуры железнодорожного транспорта:

железнодорожный путь;

железнодорожное электроснабжение;

железнодорожная автоматика и телемеханика;

железнодорожная электросвязь;

станционная.

Требования настоящего Технического регламента распространяются на объекты технического регулирования в соответствии с Перечнем согласно Приложению N 1 к настоящему Техническому регламенту.

Требования настоящего Технического регламента обязательны при проектировании (включая изыскания), производстве, строительстве, монтаже, наладке, приемке и вводе в эксплуатацию объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, строительство которых закончено, оценке соответствия инфраструктуры железнодорожного транспорта.

Требования к эксплуатации инфраструктуры железнодорожного транспорта в части обеспечения безопасности движения устанавливаются законодательством о железнодорожном транспорте государств на пространстве 1520.

2. Настоящий Технический регламент не распространяется на:

инфраструктуру железнодорожного транспорта, предназначенного для движения поездов со скоростью более 200 км/ч (инфраструктуру высокоскоростного железнодорожного транспорта);

инфраструктуру технологического железнодорожного транспорта организаций, предназначенную для перемещения товаров на территории организаций и выполнения начально-конечных операций с железнодорожным подвижным составом для собственных нужд организаций.

3.

Настоящий Технический регламент устанавливает требования к инфраструктуре железнодорожного транспорта общего и необщего пользования в целях защиты жизни и здоровья человека, окружающей среды, сохранности имущества, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей (пользователей) относительно его назначения и безопасности.

<< | >>
Законодавчий акт: Протокол пятьдесят третьего заседания Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества " (Вильнюс, 21 октября 2010 года)"Пятьдесят третье заседание Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества состоялось 20-21 октября 2010 г. в г. Вильнюс.. Співдружність незалежних держав (СНД). 2010

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Статья 1

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -