<<
>>

Статья 57. Государственный рыбохозяйственный реестр

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

1. Государственный рыбохозяйственный реестр представляет собой систематизированный свод документированной информации о водных биоресурсах, об их использовании и сохранении.

Реестр ведется в целях информационного обеспечения состояния, целевого использования и сохранения водных биоресурсов.

2.

В государственном рыбохозяйственном реестре содержится документированная информация:

1) о количественных, качественных и об экономических характеристиках водных биоресурсов;

2) о рыбохозяйственных бассейнах и водных объектах рыбохозяйственного значения;

3) о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях, осуществляющих рыболовство;

4) о судах рыбопромыслового флота, в том числе о праве собственности и об иных правах на них, о типе (мощности) и классе таких судов;

5) об орудиях добычи (вылова) водных биоресурсов;

6) о решениях органов государственной власти государства-участника и договорах, на основании которых возникает право на добычу (вылов) водных биоресурсов;

7) об уловах водных биоресурсов;

8) иная документированная информация об использовании и о сохранении водных биоресурсов.

3. Документированная информация, содержащаяся в государственном рыбохозяйственном реестре, относится к общедоступной информации, за исключением информации, доступ к которой ограничен национальным законодательством (информация ограниченного доступа).

4. Физические и юридические лица, осуществляющие промышленное, прибрежное и другие виды рыболовства (за исключением любительского и спортивного рыболовства), обязаны в порядке, установленном национальным законодательством, представлять данные, подлежащие включению в государственный рыбохозяйственный реестр.

5. Перечень видов информации, предоставляемой в обязательном порядке, и условия ее предоставления устанавливаются органом исполнительной власти государства-участника в области рыбного хозяйства.

6. Ведение государственного рыбохозяйственного реестра осуществляется органом исполнительной власти государства-участника в области рыбного хозяйства.

7. Порядок ведения государственного рыбохозяйственного реестра устанавливается правительством государства-участника, органом исполнительной власти в области рыбного хозяйства или иными органами государственной власти в соответствии с национальным законодательством.

<< | >>
Законодавчий акт: "МОДЕЛЬНЫЙ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОДЕКС для государств-участников СНГ". Співдружність незалежних держав (СНД). 2011

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Статья 57. Государственный рыбохозяйственный реестр

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -