Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 

РІШЕННЯ від 13.02.2018 № 77 "Про затвердження Правил надання виробником радіообладнання інформації для споживачів (користувачів) щодо наявності вимог отримання дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів або випромінювальних пристроїв та інших параметрів використання радіочастотного ресурсу України". 2018

Інформація актуальна на 10.10.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

13.02.2018  № 77

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 березня 2018 р.

за № 284/31736

Про затвердження Правил надання виробником радіообладнання інформації для споживачів (користувачів) щодо наявності вимог отримання дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів або випромінювальних пристроїв та інших параметрів використання радіочастотного ресурсу України

Відповідно до частини другої статті 14 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», пункту 28 Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 355, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, ВИРІШИЛА:

1.

Затвердити Правила надання виробником радіообладнання інформації для споживачів (користувачів) щодо наявності вимог отримання дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів або випромінювальних пристроїв та інших параметрів використання радіочастотного ресурсу України, що додаються.

2.

Департаменту ліцензування подати в установленому законодавством порядку це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Це рішення набирає чинності з 01 квітня 2018 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

Голова НКРЗІ

О. Животовський

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної

регуляторної служби України

Голова

Антимонопольного комітету України

К.М. Ляпіна

Ю.О. Терентьєв


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії,

що здійснює державне

регулювання у сфері зв’язку

та інформатизації

13.02.2018  № 77

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 березня 2018 р.

за № 284/31736

ПРАВИЛА

надання виробником радіообладнання інформації для споживачів (користувачів) щодо наявності вимог отримання дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів або випромінювальних пристроїв та інших параметрів використання радіочастотного ресурсу України

1.

Ці Правила визначають спосіб надання виробником інформації для споживачів (користувачів) щодо наявності вимог отримання дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою (далі - РЕЗ або ВП), а також про інші параметри використання радіочастотного ресурсу України для виконання зобов’язань, визначених пунктом 28 Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 355 (далі - Технічний регламент радіообладнання).

Ці Правила розроблено на основі Імплементаційного Регламенту Комісії (ЄС) № 2017/1354 від 20 липня 2017 року, яким визначено правила представлення інформації, вказаної статтею 10 (10) Директиви 2014/53/ЄС Європейського Парламенту та Ради.

2. Виробник для формування інформації, яку він надає споживачам (користувачам) про вимоги щодо отримання дозволу на експлуатацію для конкретного типу РЕЗ або ВП, та про інші параметри використання радіочастотного ресурсу України, застосовує наступні нормативно-правові акти та нормативні документи:

1) План використання радіочастотного ресурсу України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2006 року № 815, стосовно додаткових вимог до введення в експлуатацію та/або використання радіообладнання з причин, пов'язаних з ефективним використанням радіочастотного ресурсу України, з метою уникнення шкідливих завад, електромагнітних перешкод або ризиків для здоров'я населення;

2) Перелік радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою, який затверджений рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 23 грудня 2014 року № 844, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 лютого 2015 року за № 201/26646 (далі - Перелік) та Норми, що регулюють використання деяких типів РЕЗ або ВП для їх експлуатації відповідно до вимог частин другої та восьмої статті 30 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» (на бездозвільній та безоплатній основі), що наведені у додатку до Переліку;

3) радіоінтерфейси, оприлюднені згідно з пунктом 15 Технічного регламенту радіообладнання;

4) рішення НКРЗІ щодо визначення можливості застосування конкретного типу РЕЗ або ВП на території України, або відповідні узагальнені умови застосування РЕЗ та ВП, що оприлюднені на офіційному веб-сайті НКРЗІ згідно з пунктом 2.6 розділу ІІ Положення про порядок і форму ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 03 листопада 2005 року № 117, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2005 року за № 1574/11854 (у редакції рішення Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 10 листопада 2011 року № 637).

3.

У разі якщо РЕЗ або ВП передбачається експлуатувати на підставі дозволу на експлуатацію відповідно до Переліку, виробник зазначає у товаросупровідній документації або на упаковці, або надає у декларації про відповідність відповідне попередження у вигляді знака (мал. 1) із додаванням літер латинського алфавіту «UA» (далі - форма Попередження).

Мал. 1. Знак попередження

Форма Попередження може мати різні варіації (наприклад, колір, товщина лінії) за умови, що вони залишаються видимими та розбірливими (мал. 2).

UA

Мал. 2. Форма Попередження

Поряд з позначенням «UA» можуть бути умовні позначення літер держав - членів Європейського Союзу, в яких застосовуються аналогічні вимоги щодо отримання дозволу на експлуатацію (мал. 3).

UA

PL

Мал. 3. Форма Попередження

У разі реклами або реалізації продукції дистанційним способом (дистанційна торгівля) форма Попередження розміщується поряд з інформацією про радіообладнання.

4. Виробник або інші суб’єкти господарювання в ланцюзі постачання (за дорученням виробника) повинні надавати інформацію про основні параметри використання радіочастотного ресурсу України, які дають змогу споживачу (користувачу) радіообладнання використовувати його, не порушуючи правила, що регулюють користування радіочастотним ресурсом України. Інформація має бути чіткою, зрозумілою, необхідною для здійснення свідомого вибору.

Обов’язкову інформацію визначено у пункті 26 Технічного регламенту радіообладнання і наведено в інструкції до радіообладнання.

В інструкції до радіообладнання має наводитися також посилання на відповідний нормативно-правовий акт, яким встановлюється порядок отримання дозволу на експлуатацію (у разі якщо Перелік містить вимогу щодо отримання дозволу на експлуатацію РЕЗ або ВП).

Приклад. Наведення інформації в інструкції до радіообладнання щодо вимог отримання дозволу на експлуатацію РЕЗ або ВП

Для експлуатації в Україні радіостанції необхідно отримати дозвіл в порядку визначеному законодавством України

5. Інформацію про інші параметри (умови) використання радіочастотного ресурсу України із застосуванням конкретного типу радіообладнання виробник визначає відповідно до пункту 4 цих Правил та розміщує будь-яким із наведених способів або їх комбінацією:

1) шляхом її відображення на вбудованому дисплеї радіообладнання;

2) на пакуванні, у товаросупровідній документації, в інструкції до радіообладнання або в інших паперових документах, що супроводжують радіообладнання;

3) із застосуванням технології візуалізації, що використовується для відображення інформації, яка міститься в Інтернеті, з обов’язковим посиланням на неї в інструкції до радіообладнання та/або на пакуванні радіообладнання (наприклад, у формі QR-коду).

Директор Департаменту

ліцензування

М.С. Сокирко

|
Законодавчий акт: РІШЕННЯ від 13.02.2018 № 77 "Про затвердження Правил надання виробником радіообладнання інформації для споживачів (користувачів) щодо наявності вимог отримання дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів або випромінювальних пристроїв та інших параметрів використання радіочастотного ресурсу України". НКРЗІ. 2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

РІШЕННЯ від 13.02.2018 № 77 "Про затвердження Правил надання виробником радіообладнання інформації для споживачів (користувачів) щодо наявності вимог отримання дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів або випромінювальних пристроїв та інших параметрів використання радіочастотного ресурсу України". 2018

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -