Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 

РІШЕННЯ від 21.06.2012 № 308 "Про затвердження Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги". 2012

Інформація актуальна на 10.10.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

21.06.2012  № 308

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 червня 2012 р.

за № 1031/21343

{Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 196 від 04.04.2013}

Про затвердження Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги

Відповідно до статей 18 та 66 Закону України «Про телекомунікації» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, ВИРІШИЛА:

1.

Затвердити:

1.1.

Граничні тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги на період з 01.07.2012 до 31.10.2012 включно, що додаються.

1.2. Граничні тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги на період з 01.11.2012, що додаються.

2. Рішення Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 08.04.2011 № 157 «Про затвердження Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 21.04.2011 за № 497/19235, визнати таким, що втратило чинність.

3. Департаменту економічного аналізу разом з Департаментом правового забезпечення в установленому законодавством порядку подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Рішення набирає чинності з 01.07.2012, але не раніше дня його офіційного опублікування.

Голова

П. Яцук


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії,

що здійснює державне

регулювання у сфері зв’язку

та інформатизації

21.06.2012  № 308

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 червня 2012 р.

за № 1031/21343

ГРАНИЧНІ ТАРИФИ

на загальнодоступні телекомунікаційні послуги на період з 01.07.2012 до 31.10.2012 включно

Таблиця 1

Номер статті

Позиція

Види послуг

Граничний розмір оплати без ПДВ (грн)

для підприємств, установ, організацій

для фізичних осіб - підприємців

для населення

бюджетних

інших

1

2

3

4

5

6

7

Доступ до телекомунікаційних мереж загального користування (встановлення телефону)

1

абонентам місцевої телефонної мережі міст, сіл та селищ міського типу

1

Основного телефонного апарата, підключеного до окремої лінії-2

100-00

100-00

100-00

70-00

2

Основного телефонного апарата, підключеного за спареною схемою-2

100-00

100-00

100-00

70-00

3

Паралельного телефонного апарата у різних абонентів-2, 3

100-00

100-00

100-00

70-00

4

Телефонного апарата односторонньої дії-1, 2

100-00

100-00

100-00

58-33

5

Телефонного апарата колективного користування (у місцях спільного користування в комунальній квартирі з кожної сім’ї)-1, 2

х

х

х

58-33

6

Вечірнього телефону-1, 2, 3

х

100-00

100-00

58-33

7

Основного телефонного апарата терміном дії не більше трьох місяців-2

53-30

53-30

53-30

23-33

8

Переключення основного телефону абонентів відомчих АТС на автоматичні телефонні станції телефонної мережі загального користування операторів телекомунікацій за заявою абонента

100-00

100-00

100-00

70-00

9

Переключення телефону абонентів місцевих телефонних мереж з ініціативи оператора телекомунікацій

безоплатно

10

Підключення обладнання циркулярного виклику до лінії діючого телефону

100-00

100-00

100-00

х

2

11

Підключення з’єднувальної лінії екстрених служб

333-33

333-33

333-33

х

__________

-1 При переключенні телефону односторонньої дії, колективного та вечірнього на основний телефон абонент доплачує різницю між діючими тарифами позицій 1-2 та 4-6 статті 1.

-2 У нежитлових приміщеннях, право власності на які мають фізичні особи, застосовуються тарифи як для юридичних осіб.

-3 При відключенні вечірнього і паралельного телефонів за заявою власника основного телефону плата за зворотне включення не справляється.

Перевстановлення основного або паралельного телефонного апарата

3

абонентам місцевої телефонної мережі міст, сіл та селищ міського типу

12

в одному будинку

75-00

75-00

75-00

60-00

13

в інший будинок

100-00

100-00

100-00

70-00

Переоформлення договору на користування телефоном

4

абонентам місцевої телефонної мережі міст, сіл та селищ міського типу

14

При переїзді абонента на нове місце проживання у телефонізоване приміщення в зоні дії телефонної мережі одного оператора

х

х

х

30-00

15

При переїзді абонента в телефонізоване приміщення в зоні дії телефонної мережі іншого оператора

х

х

х

70-00

16

На члена сім’ї або на співвласника чи власника квартири за письмовою заявою абонента або в разі настання смерті абонента

х

х

х

30-00

17

На члена сім’ї або співвласника чи власника квартири, якщо телефон було встановлено на пільгових умовах і абонент помер

х

х

х

30-00

18

При одержанні заявником телефонізованої квартири в спадщину

х

х

х

30-00

19

При передачі у найм (оренду) телефонізованих квартир (за поновлення попереднього договору після закінчення терміну оренди плата з орендодавця не справляється)

х

х

х

30-00

20

Переоформлення квартирного телефону на службовий

100-00

100-00

100-00

х

21

Переоформлення службового телефону на квартирний

х

х

х

30-00

22

На правонаступника реорганізованої юридичної особи, що залишився у телефонізованому приміщенні, за кожний основний телефонний апарат

30-00

30-00

30-00

х

23

Переоформлення телефону на нового власника за письмовою згодою абонента, який мав відповідно до законодавства додаткові права на користування та розпорядження телефонною лінією

х

х

х

30-00

Таблиця 2

Номер статті

Позиція

Види послуг та плати

Для підприємств, установ, організацій

Для фізичних осіб - підприємців

Для населення

бюджетних

інших

без погодинної оплати місцевих розмов

з погодинною оплатою місцевих розмов

без погодинної оплати місцевих розмов

з погодинною оплатою місцевих розмов

без погодинної оплати місцевих розмов

з погодинною оплатою місцевих розмов

без погодинної оплати місцевих розмов

з погодинною оплатою місцевих розмов

4

5

6

7

1

2

3

4.1

4.2

5.1

5.2

6.1

6.2

7.1

7.2

Абонентна плата за користування телефонним апаратом (за місяць)

5

абонентам місцевої телефонної мережі міст та райцентрів

24

За основний телефонний апарат, підключений до окремої лінії (при бронюванні номера телефону та лінії у магістральному і розподільчому кабелі)-1, 2

27-26

24-52

39-05

35-32

39-05

35-32

27-26

24-52

25

За кожну секунду розмови для всіх видів включення телефону понад встановлений ліміт

х

0-00075

х

0-00075

х

0-00075

х

0-00075

26

За телефон колективного користування (з кожної родини комунальної квартири)-2

х

х

х

х

х

х

13-64

х

27

За основний телефонний апарат, підключений за спареною схемою-1, 2

21-82

19-62

31-24

28-26

31-24

28-26

21-82

19-62

28

За спарений телефон, встановлений у комунальній квартирі, з кожної родини-2

х

х

х

х

х

х

10-90

х

29

За паралельні телефонні апарати, які встановлені у різних абонентів (з кожного абонента)-2, 3

16-36

х

23-43

х

23-43

х

16-36

х

30

За вечірній телефон-1, 2, 3

х

х

19-53

17-66

19-53

17-66

13-64

12-26

31

За телефон односторонньої дії-1, 2

13-64

12-26

19-53

17-66

19-53

17-66

13-64

12-26

абонентам місцевої телефонної мережі сіл та селищ міського типу, за винятком райцентрів

32

За основний телефонний апарат, підключений до окремої лінії (при бронюванні номера телефону та лінії у магістральному і розподільчому кабелі)-1, 2

14-88

13-02

23-35

20-46

23-35

20-46

14-88

13-02

33

За кожну секунду розмови для всіх видів включення телефону понад встановлений ліміт

х

0-00043

х

0-00043

х

0-00043

х

0-00043

34

За телефон колективного користування (з кожної родини комунальної квартири)-2

х

х

х

х

х

х

7-44

х

35

За основний телефонний апарат, підключений за спареною схемою-1, 2

11-90

10-42

18-68

16-37

18-68

16-37

11-90

10-42

36

За спарений телефон, встановлений у комунальній квартирі, з кожної родини-2

х

х

х

х

х

х

5-96

х

37

За паралельні телефонні апарати, які встановлені у різних абонентів (з кожного абонента)-2, 3

8-94

х

14-01

х

14-01

х

8-94

х

38

За вечірній телефон-1, 2, 3

х

х

11-68

10-23

11-68

10-23

7-44

6-52

39

За телефон односторонньої дії-1, 2

7-44

6-52

11-68

10-23

11-68

10-23

7-44

6-52

__________

-1 У рахунок абонплати надається 36 000 нетарифікованих секунд загальної тривалості місцевих розмов для всіх категорій споживачів при погодинній оплаті місцевих розмов незалежно від способу підключення.

-2 У нежитлових приміщеннях, право власності на які мають фізичні особи, застосовуються тарифи як для юридичних осіб.

-3 При відключенні вечірнього і паралельного телефонів за заявою власника основного телефону плата за період відключення не справляється.

6

40

Плата за з’єднувальну лінію екстрених служб

16-39

х

25-78

х

25-78

х

х

х

7

41

За кожні 15 секунд з’єднання з місцевого телефонного апарата (таксофона), крім універсальних таксофонів. Примітка.

Врахована вартість жетонів і чип-карток

х

х

х

0-0250

8

42

За кожну секунду розмови з автоматизованих переговорних пунктів (АПП)

х

х

х

0-00166

Покілометрова плата (у розрахунку на рік)

9

43

За кожний кілометр фактичної довжини абонентської лінії від абонента до межі населеного пункту, якщо телефон установлений за межею населеного пункту і підключений до АТС цього населеного пункту, незалежно від способу підключення телефону.

Примітка.

Покілометрова плата сплачується додатково до абонентної плати за користування телефоном.

За лінію, створену апаратурою ущільнення, покілометрова плата не справляється.

23-12

23-12

23-12

6-00

__________

Примітки:

1. Тарифи, установлені для бюджетних підприємств, установ, організацій, застосовуються на підставі довідки фінансових органів про повне фінансування підприємств, установ, організацій за рахунок бюджетних коштів. Цими тарифами користуються видавництва відповідно до Закону України «Про видавничу справу» та Українське національне інформаційне агентство України (Укрінформ) у частині, що стосується виконання державного замовлення.

Державні та комунальні телерадіоорганізації, редакції державних і комунальних періодичних видань та періодичних видань, заснованих об’єднаннями  громадян, державними науково-дослідними установами, навчальними закладами, трудовими і журналістськими колективами, підприємства зв’язку, що їх розповсюджують, користуються послугами телефонного зв’язку за тарифами, установленими для бюджетних організацій, на підставі документів чи завірених в установленому законодавством порядку їх копій, що підтверджують фактичне здійснення відповідної діяльності.

2. Рівень Граничних тарифів може бути знижений не більш як на 40 відсотків, але не нижче собівартості.

Заступник директора

Департаменту економічного

аналізу - начальник

відділу статистики

Т. Ієвлєва

|
Законодавчий акт: РІШЕННЯ від 21.06.2012 № 308 "Про затвердження Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги". НКРЗІ. 2012

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

РІШЕННЯ від 21.06.2012 № 308 "Про затвердження Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги". 2012

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -