Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 

РІШЕННЯ від 23.12.2014 № 844 "Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою". 2014

Інформація актуальна на 10.10.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

23.12.2014  № 844

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 лютого 2015 р.

за № 201/26646

Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою

{Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії,

що здійснює державне регулювання у сфері

зв'язку та інформатизації

№ 78 від 13.02.2018}

Відповідно до частини другої статті 14, частини першої статті 42 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», з урахуванням абзацу другого підпункту 2 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2005 року № 1208 «Про затвердження Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України», Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2006 року № 815, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, ВИРІШИЛА:

1.

Затвердити Перелік радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою, що додається.

2.

Департаменту регулювання та ліцензування подати в установленому порядку це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. Голови НКРЗІ

О. Скляров

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Антимонопольного комітету України

Т.в.о. Голови Державної служби України

з питань регуляторної політики

та розвитку підприємництва

М.Я. Бараш

О.Л. Шейко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення

Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сфері

зв’язку та інформатизації

23.12.2014  № 844

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 лютого 2015 р.

за № 201/26646

ПЕРЕЛІК

радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою

І.

Загальні положення

1.1. Цей Перелік визначає види радіоелектронних засобів (далі - РЕЗ) та випромінювальних пристроїв (далі - ВП), на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронних засобів або випромінювальних пристроїв, для виникнення підстав користування радіочастотним ресурсом України, визначених частиною другою статті 30 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» (далі - Закон).

Господарська діяльність у галузі телебачення і радіомовлення та у сфері телекомунікацій, що передбачає використання радіочастотного ресурсу України, здійснюється на підставі відповідних ліцензій, необхідність отримання яких та порядок видачі встановлені Законами України «Про радіочастотний ресурс України», «Про телебачення і радіомовлення».

1.2. Висновки щодо електромагнітної сумісності та дозволи на експлуатацію РЕЗ та ВП отримуються за процедурою, установленою Порядком надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв, затвердженим рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 01 листопада 2012 року № 559, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03 січня 2013 року за № 57/22589 (далі - Порядок), з урахуванням вимог цього Переліку.

1.3. У разі впровадження в Україні нової радіотехнології до внесення відповідних змін до цього Переліку застосовуються вимоги щодо отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ або ВП, визначених для аналогічної радіотехнології з однаковим видом радіозв’язку, що визначений Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2006 року № 815 (далі - План).

1.4.

У цьому Переліку наведені нижче терміни вживаються в таких значеннях:

абонентська станція радіодоступу - РЕЗ, який є засобом передавання та/або приймання даних від/до пункту закінчення телекомунікаційної мережі, де ці дані створюються або використовуються, із застосуванням радіотехнологій широкосмугового або мультисервісного радіодоступу під управлінням базової станції або точки безпроводового доступу, належить до кінцевого обладнання, що не може використовуватися для взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж;

адаптер - будь-який автономно реалізований пристрій з адаптованим інтерфейсом і можливістю зовнішнього підключення до обладнання технологічного, побутового призначення, засобів обчислювальної техніки тощо;

застосування всередині приміщень - спосіб встановлення та використання РЕЗ всередині приміщень будівель, при якому зона покриття, що забезпечується таким РЕЗ, обмежується зовнішніми стінами будівлі, а щільність потоку потужності, що створюється антеною цього РЕЗ на відстані 100 м від зовнішніх стін будівлі, не перевищує значення - 110 дБ (Вт/м-2×1МГц);

інтегрована (вбудована) антена (integral antenna) - антена, яка є незнімною частиною обладнання, у якій не застосовується зовнішній з’єднувач і яку користувач не може від’єднати від обладнання з метою приєднання іншої антени. Таку антену монтують усередині або ззовні обладнання;

інше обладнання радіомережі - будь-який РЕЗ, що не належить до базової станції, повторювача (ретранслятора, репітера) або абонентської станції;

конструктивна (зовнішня) антена (dedicated antenna) - антена, що застосовує антенний з’єднувач з кабелем або хвилеводом і яку було призначено або розроблено для одного або декількох конкретних типів радіообладнання та яка є складовою частиною комплекту постачання радіоелектронного засобу. Довжина коаксіального кабелю, який з’єднує антену з передавачем РЕЗ, не повинна перевищувати 3 м. Радіообладнання із застосуванням конструктивної антени повинно відповідати умовам застосування, визначеним цим Переліком;

повторювач (ретранслятор, репітер) - РЕЗ, що входить до складу мережі радіозв’язку, призначений для забезпечення радіозв’язку виключно в межах існуючої зони обслуговування базової (головної) станції, в зонах відсутності сигналу (так званих «мертвих зонах») або зонах, які мають перешкоди проникнення сигналу (метрополітени, підвальні приміщення тощо);

пристрій короткого радіуса дії (Short Range Devices) - РЕЗ, що призначений для забезпечення зв’язку на коротких відстанях та характеризується малим значенням еквівалентної ізотропно випромінюваної потужності (далі - ЕІВП) та здатністю не створювати неприпустимих завад роботі інших РЕЗ за рахунок реалізації технологій мінімізації завадового впливу;

радіомодуль - РЕЗ, який входить до складу пристроїв, блоків, обладнання технологічного, побутового призначення, засобів обчислювальної техніки тощо і який у сукупності з цією продукцією забезпечує обмін даними в телекомунікаційній мережі персонального (особистого) користування або технологічного призначення, а також використовується для організації радіодоступу до ресурсів телекомунікаційних мереж;

смарт-антенний модуль - обладнання РЕЗ, у якому оптимізацію можливостей випромінювання та/або приймання здійснюють об’єднанням багатоелементних антен із каналами передавання та/або приймання з функціями оброблення сигналів (наприклад, просторове мультиплексування, формування діаграми спрямованості, рознесення методом циклічної затримки сигналу, системами за багатьма входами та виходами (МІМО) тощо);

телекомунікаційні мережі персонального (особистого) користування - телекомунікаційні мережі, що створюються для забезпечення особистих потреб, у яких доступ до ресурсів та обміну даних надається обмеженому колу осіб без права надання телекомунікаційних послуг. До таких телекомунікаційних мереж не належать мережі, які будь-яким чином з’єднують частини телекомунікаційної мережі загального користування або забезпечують резервний канал передачі даних між такими мережами;

точка безпроводового доступу - РЕЗ із функціями управління і обміну даними між іншими РЕЗ радіотехнологій широкосмугового або мультисервісного радіодоступу і який забезпечує доступ абонентських станцій радіодоступу до телекомунікаційних мереж різного призначення.

Інші терміни, що використовуються у цьому Переліку, вживаються у значеннях, що визначені Законами України «Про радіочастотний ресурс України», «Про телекомунікації», Регламентом радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку, пунктом 1.10 розділу І Порядку та національними стандартами.

{Абзац чотирнадцятий пункту 1.4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 78 від 13.02.2018}

1.5. У графах 3-7 розділу ІІ цього Переліку застосовуються такі умовні позначення дозволів на експлуатацію:

ДВ-1 - дозвіл на експлуатацію РЕЗ (ВП) видається на кожний РЕЗ (ВП), встановлений у місці з конкретними географічними координатами з визначенням умов електромагнітної сумісності з іншими РЕЗ;

ДВ-2 - дозвіл на експлуатацію РЕЗ видається на кожний РЕЗ для використання на зазначеній у дозволі території з визначенням умов електромагнітної сумісності з іншими РЕЗ;

ДВ-3 - дозвіл на експлуатацію РЕЗ видається на кожний РЕЗ, встановлений у місці з конкретними географічними координатами з визначенням умов електромагнітної сумісності з іншими РЕЗ або без визначення, якщо параметри РЕЗ відповідають визначеним у додатку 1 до Порядку;

{Абзац четвертий пункту 1.5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 78 від 13.02.2018}

ДБ-4 - дозвіл на експлуатацію РЕЗ (стаціонарного розташування) видається на кожний РЕЗ, встановлений у місці з конкретними географічними координатами без визначення умов електромагнітної сумісності з іншими РЕЗ;

ДБ-5 - дозвіл на експлуатацію РЕЗ (рухомий, або що діє на обмеженій території, встановлюється на транспортний засіб) видається на кожний РЕЗ для використання на зазначеній у дозволі території без визначення умов електромагнітної сумісності з іншими РЕЗ;

ДБ-6 - дозвіл на експлуатацію видається на суднову станцію для використання на зазначеній у дозволі території без визначення умов електромагнітної сумісності з іншими РЕЗ;

ЗД-7 - експлуатація здійснюється відповідно до норм, що регулюють використання деяких типів РЕЗ або ВП для їх експлуатації відповідно до вимог частин другої та восьмої статті 30 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» (на бездозвільній та безоплатній основі), наведених у додатку до цього Переліку. РЕЗ та ВП, які експлуатуються згідно з додатком до цього Переліку, не повинні створювати радіозавади та вимагати захисту від завадового впливу РЕЗ, які експлуатуються на підставі окремих дозволів на експлуатацію. Експлуатація цих РЕЗ не гарантує роботу без завад з боку інших РЕЗ. У разі створення радіозавад роботі інших РЕЗ оператор телекомунікацій (власник РЕЗ) повинен негайно припинити обслуговування (роботу) та вжити заходів щодо припинення експлуатації РЕЗ до моменту усунення дії радіозавади. Експлуатація РЕЗ або ВП, які експлуатуються відповідно до додатка до цього Переліку, не охоплює вимоги, які не пов’язані безпосередньо з користуванням радіочастотним ресурсом України і які вимагають додаткових погоджень і отримання дозволів (право власності, охорона здоров’я, право інтелектуальної власності, безпека праці тощо), передбачених законами;

ДР-8 - дозвіл на експлуатацію РЕЗ видається на аматорську радіостанцію у порядку, визначеному Регламентом аматорського радіозв’язку України, затвердженим рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 21 жовтня 2010 року № 475, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 лютого 2011 року за № 205/18943;

ДР-9 - згідно з вимогами Регламенту радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку;

НД - експлуатація виду РЕЗ або ВП не передбачається.

1.6. Необхідність отримання дозволу на експлуатацію визначається залежно від виду РЕЗ або ВП та радіотехнології, в якій його передбачається застосовувати, відповідно до вимог розділу ІІ цього Переліку.

ІІ. Вимоги щодо отримання дозволу на експлуатацію видів РЕЗ (ВП) залежно від радіотехнології, в якій його застосовують

1

2

3

4

5

6

7

8

№ з/п

Назва радіотехнології (за необхідності - смуга радіочастот)

Вид РЕЗ (місце у радіомережі) або ВП

базова станція

повторювач (ретранслятор, репітер)

інше обладнання радіомережі або радіовизначення чи випромінювальний пристрій

абонентська станція стаціонарна

абонентська станція рухома

примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Аналоговий короткохвильовий радіозв'язок

ДВ-1

ДВ-1

ДВ-1

ДВ-3

ДБ-5

2

Аналоговий короткохвильовий персональний радіозв'язок

НД

НД

ЗД-7 або ДБ-5

ЗД-7 або ДБ-5

ЗД-7 або ДБ-5

3

Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок

ДВ-1

ДВ-1

ДВ-1

ДВ-3

ДБ-5

4

Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок

ДВ-1

ДВ-1

ДВ-1

ДВ-3

ДБ-5

5

Аналогові безпроводові телефони

ЗД-7

ЗД-7

ЗД-7

ЗД-7

ЗД-7

6

Аналоговий транкінговий радіозв'язок

ДВ-1

ДВ-1

ДВ-1

ДВ-3

ДБ-5

7

Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв'язок

НД

НД

ДБ-4 або ДБ-5, або ЗД-7

ДБ-4 або ДБ-5, або ЗД-7

ДБ-4 або ДБ-5, або ЗД-7

8

Безпосередній цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок

НД

НД

ЗД-7

ЗД-7

ЗД-7

9

Пейджинговий радіозв'язок

ДВ-1

ДВ-1

НД

ЗД-7

ЗД-7

10

Радіодистанційне управління зовнішнім освітленням

ДВ-1

ДВ-1

ДВ-1 або ДБ-5

ДБ-5

ДБ-5

11

Радіотелеметрія охоронних і пожежних систем

ДВ-1

ДВ-1

ДВ-1 або ДБ-5

ДВ-1 або ДБ-5

ДБ-5

12

Радіотелеметрія та радіодистанційне керування

ДВ-1

ДВ-1

ДВ-1

ДВ-3

ДБ-5

13

Радіозв'язок берегових та суднових станцій

Берегова станція згідно з ДВ-1

НД

ДВ-1 або ДБ-6

ДВ-3

РЕЗ суднової станції згідно з ДБ-6

14

Радіоподовжувачі абонентських телефонних ліній

ДБ-5

НД

НД

ДБ-4

ДБ-5

15

Радіозв'язок передавання даних

ДВ-1

ДВ-1

ДВ-1 або ДБ-5

ДВ-1 або ДБ-5

ДБ-5

16

Цифровий транкінговий радіозв'язок

ДВ-1

ДВ-1

ДВ-1

ДВ-3

ДБ-5

17

Радіочастотні пристрої ідентифікації рухомого складу на залізниці

ДВ-1

НД

НД

ЗД-7

ЗД-7

18

Цифровий стільниковий радіозв'язок CDMA-450

ДВ-1

ДВ-1

ДВ-1

ЗД-7

ЗД-7

19

Цифровий стільниковий радіозв'язок CDMA-800

ДВ-1

ДВ-1

ДВ-1

ЗД-7

ЗД-7

20

Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-900 (цифровий стільниковий радіозв'язок E-GSM)

ДВ-1, базові станції пікосот (Pico BTS) згідно з ДБ-4 або ЗД-7

ДВ-1 або ДВ-3

ДВ-1

ЗД-7

ЗД-7

21

Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-1800

ДВ-1, базові станції пікосот (Pico BTS) згідно з ДБ-4 або ЗД-7

ДВ-1 або ДВ-3

ДВ-1

ЗД-7

ЗД-7

22

Цифровий стільниковий радіозв'язок IMT-2000 (UMTS)

ДВ-1, базові станції архітектури Home Node B згідно з ЗД-7

ДВ-1

ДВ-1

ЗД-7

ЗД-7

23

Цифрова безпроводова телефонія

ДВ-1 або ЗД-7

ЗД-7

ЗД-7

ЗД-7

ЗД-7

24

Широкосмуговий радіодоступ (для смуг, виділених Планом) у смугах радіочастот 1427-5850 МГц

ДВ-1

ДВ-1

ДВ-1

ДВ-3 або ЗД-7

ДБ-5 або ЗД-7

Застосування РЕЗ (RLAN) всередині приміщення в смугах радіочастот: 2400-2483,5 МГц, 5150-5350 МГц, 5470-5670 МГц, 5725-5850 МГц

ДВ-1 або ЗД-7

ДВ-1 або ЗД-7

ДВ-1 або ЗД-7

ЗД-7

ЗД-7

25

Надширокосмуговий радіодоступ

ЗД-7

ЗД-7

ЗД-7

ЗД-7

ЗД-7

26

Мультисервісний радіодоступ

ДВ-1

ДВ-1

ДВ-1

ДВ-3 або ЗД-7

ДВ-3 або ЗД-7

27

Мультимедійний радіодоступ

ДВ-1

ДВ-1

ДВ-1

ДБ-4

НД

28

Радіорелейний зв'язок у смугах радіочастот 3400-59000 МГц

НД

ДВ-1

ДВ-1

НД

НД

Дозвіл видається на радіорелейний інтервал

У діапазоні радіочастот 59-94 ГГц

НД

ДБ-4

ДБ-4

НД

НД

Дозвіл видається на радіорелейний інтервал. Експлуатація радіорелейних станцій системи MGWS (FLANE) відповідно до ЗД-7

29

Радіолокаційний пошук та супровід

НД

НД

ДВ-1

НД

РЕЗ суднової станції згідно з ДБ-6

30

Метеорологічна радіолокація

НД

НД

ДВ-1

НД

РЕЗ суднової станції згідно з ДБ-6

31

Радіовипромінювання станцій радіомаяків

Радіомаяк згідно з ДВ-1

НД

ДВ-1

НД

РЕЗ суднової станції згідно з ДБ-6

32

Супутниковий радіозв'язок

Центральна земна станція (HUB) згідно з ДВ-1

Центральна земна станція (HUB) згідно з ДВ-1

Космічна станція згідно з ДР-9, земна станція - ДВ-1

ДВ-1, ДВ-2, ДВ-3, ДБ-5 або ЗД-7

НД

33

Рухомий супутниковий радіозв'язок

Центральна земна станція (HUB) згідно з ДВ-1

Центральна земна станція (HUB) згідно з ДВ-1

Космічна станція згідно з ДР-9, земна станція - ДВ-1

ДБ-4

ДБ-5, РЕЗ суднової станції згідно з ДБ-6

34

Супутниковий радіозв'язок з використанням рухомих повітряних земних станцій

Центральна земна станція (HUB) згідно з ДВ-1

Центральна земна станція (HUB) згідно з ДВ-1

Космічна станція згідно з ДР-9, земна станція - ДВ-1

НД

ДБ-5

35

Телеметрія та телеуправління супутникових мереж

Центральна земна станція (HUB) згідно з ДВ-1

Центральна земна станція (HUB) згідно з ДВ-1

Космічна станція згідно з ДР-9, земна станція - ДВ-1

НД

НД

36

Супутникове радіомовлення

Центральна земна станція (HUB) згідно з ДВ-1

Центральна земна станція (HUB) згідно з ДВ-1

Космічна станція згідно з ДР-9, земна станція - ДВ-1

ЗД-7

ЗД-7

37

Багатоканальне наземне телерадіомовлення

ДВ-1

ДВ-3

НД

Приймачі колективного або індивідуального прийому відповідно до ЗД-7

НД

38

Аналогове звукове мовлення

ДВ-1

ДВ-1

ДВ-1

Приймачі колективного або індивідуального прийому відповідно до ЗД-7

Приймачі відповідно до ЗД-7

39

Аналогове телевізійне мовлення

ДВ-1

ДВ-1

ДВ-1

Приймачі колективного або індивідуального прийому відповідно до ЗД-7

Приймачі відповідно до ЗД-7

40

Цифрове наземне телевізійне мовлення стандарту DVB-T

ДВ-1

ДВ-1

ДВ-1

Приймачі колективного або індивідуального прийому відповідно до ЗД-7

Приймачі відповідно до ЗД-7

41

Передавання телевізійних репортажів з місця подій

ДВ-2

ДВ-2

ДВ-2

ДВ-2

НД

Телевізійна репортажна станція тільки в стаціонарному застосуванні для передавання телевізійних репортажів з місця подій

42

Безпроводові аудіозастосування

НД

НД

ЗД-7 або ДБ-4, ДБ-5

НД

НД

43

Радіомікрофони

НД

НД

ЗД-7 або ДБ-4, ДБ-5

НД

НД

44

Телеметрія та радіодистанційне керування

НД

НД

ЗД-7 або ДБ-4, ДБ-5

НД

ЗД-7 або ДБ-4, ДБ-5

45

Радіовизначення місцезнаходження об'єктів

НД

НД

ЗД-7 або ДБ-4, ДБ-5

НД

ЗД-7 або ДБ-4, ДБ-5

46

Радіокерування моделями

НД

НД

ЗД-7 або ДБ-4, ДБ-5

НД

ЗД-7 або ДБ-4, ДБ-5

47

Індуктивні радіозастосування

НД

НД

ЗД-7

НД

НД

48

Радіопереговорні пристрої

НД

НД

ЗД-7

НД

НД

49

Медичні радіоімплантанти

НД

НД

ЗД-7

НД

НД

50

Промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої

НД

НД

ДБ-1 або ЗД-7

НД

НД

51

Радіолокаційні вимірювання

НД

НД

ЗД-7

НД

НД

52

Радіолокаційне зондування ґрунту

НД

НД

ДБ-5

НД

НД

53

Аматорський радіозв'язок

ДР-8

ДР-8

ДР-8

ДР-8

ДР-8

54

Аматорський супутниковий радіозв'язок

ДР-8

ДР-8

ДР-8

ДР-8

ДР-8

Директор

Департаменту регулювання

та ліцензування

М.С. Сокирко

Додаток

до Переліку радіоелектронних засобів

та випромінювальних пристроїв,

на експлуатацію яких потрібен дозвіл

на експлуатацію радіоелектронного

засобу або випромінювального

пристрою

(пункт 1.5)

НОРМИ,

що регулюють використання деяких типів РЕЗ або ВП для їх експлуатації відповідно до вимог частин другої та восьмої статті 30 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» (на бездозвільній та безоплатній основі)

з/п

Типи РЕЗ та ВП

Технічні характеристики та умови експлуатації

радіотехнологія / стандарт для радіомережі (РЕЗ)-1/ (джерела acquis або ЄКК-2)

смуга радіочастот або номінали радіочастот (передача/прийом)

максимальна потужність передавача

вимоги до антени

максимальна еквівалентна ізотропна випромінювана потужність/ ефективна випромінювана потужність/ напруженість електричного або магнітного поля

особливості застосування в Україні

1. Радіоелектронні засоби, що входять до складу мережі радіозв’язку (радіомережі)

1

Базова станція пікосот (Pico BTS) цифрового стільникового радіозв'язку GSM-900

Цифровий стільниковий радіозв'язок E-GSM;

цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-900

ДСТУ ETSI EN 301 502:2007, ETSI TS 145 005

933-960 МГц/

888-915 МГц

100 мВт

Ненаправлена інтегрована антена

Мінус 10 дБВт

Застосування РЕЗ виключно всередині приміщень. Експлуатація базових станцій пікосот (Pico BTS) здійснюється виключно операторами стільникового зв'язку, що мають відповідну ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України

2

Базова станція пікосот (Pico BTS) цифрового стільникового радіозв'язку GSM-1800

Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-1800

ДСТУ ETSI EN 301 502:2007, ETSI TS 145 005

1805-1880 МГц/

1710-1785 МГц

200 мВт

Ненаправлена інтегрована антена

Мінус 7 дБВт

Застосування РЕЗ виключно всередині приміщень. Експлуатація базових станцій пікосот (Pico BTS) здійснюється виключно операторами стільникового зв'язку, що мають відповідну ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України

3

Базова станція архітектури Home Node B (femtocell base station) цифрового стільникового зв’язку IMT-2000

Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

ETSI TR 125 967

2110-2170 МГц/

1920-1980 МГц

100 мВт

Ненаправлена інтегрована/конструктивна антена

Мінус 10 дБВт у випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення

Застосування РЕЗ виключно всередині приміщень в радіомережі оператора, що має відповідну ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України

4

Точка безпроводового доступу

Широкосмуговий радіодоступ/IEEE 802.11b, IEEE 802.11g,

IEEE 802.11n, IEEE 802.11-2007 (ДСТУ ETSI EN 300 328)/ (ERC/DEC/(01)07)

2400-2483,5 МГц

100 мВт

Ненаправлена інтегрована/конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 6 дБі

Мінус 10 дБВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 10 мВт у будь-якій смузі шириною 1 МГц.

У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення

Застосування РЕЗ виключно всередині приміщень в радіомережі оператора, що має відповідну ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України

Широкосмуговий радіодоступ/

IEEE 802.11a

(ДСТУ 7115)/ (2005/513/EC)

5150-5250 МГц,

5250-5350 МГц

200 мВт - за умови функціональної реалізації в РЕЗ алгоритму контролю потужності випромінювання та алгоритму динамічного вибору частоти (ТРС та DFS).

За умови відсутності функціональної реалізації в РЕЗ вищезазначених алгоритмів максимальна потужність передавача не повинна перевищувати 100 мВт

Ненаправлена інтегрована/конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 6 дБі

Мінус 7 дБВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 10 мВт у будь-якій смузі шириною 1 МГц.

У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення

Застосування РЕЗ виключно всередині приміщень за умови побудови мережі за топологією «точка - багатоточка»

Широкосмуговий радіодоступ/IEEE 802.11n (ДСТУ 7115)/ (2005/513/EC)

5150-5250 МГц,

5250-5350 МГц,

5470-5670 МГц,

5725-5850 МГц

100 мВт

Ненаправлена інтегрована/конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 6 дБі

Мінус 10 дБВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 10 мВт у будь-якій смузі шириною 1 МГц.

У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення

Застосування РЕЗ виключно всередині приміщень за умови побудови мережі за топологією «точка - багатоточка»

Широкосмуговий радіодоступ/IEEE 802.11a, IEEE 802.16 (ДСТУ 7115)/(2005/513/EC)

5470-5670 МГц

250 мВт - за умови функціональної реалізації в РЕЗ алгоритму контролю потужності випромінювання та алгоритму динамічного вибору частоти (ТРС та DFS).

За умови відсутності функціональної реалізації в РЕЗ вищезазначених алгоритмів максимальна потужність передавача не повинна перевищувати 125 мВт

Ненаправлена інтегрована/конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі

Мінус 6 дБВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 10 мВт у будь-якій смузі шириною 1МГц.

У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення

Застосування РЕЗ виключно всередині приміщень в радіомережі оператора, що має відповідну ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України

Широкосмуговий радіодоступ/IEEE 802.11a,

ETSI EN 301 893

(ДСТУ 7115)/

(ECC/REC/(06)04)

5725-5850 МГц

250 мВт - за умови функціональної реалізації в РЕЗ алгоритму контролю потужності випромінювання та алгоритму динамічного вибору частоти (ТРС та DFS).

За умови відсутності функціональної реалізації в РЕЗ вищезазначених алгоритмів максимальна потужність передавача не повинна перевищувати 125 мВт

Ненаправлена інтегрована/конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі

Мінус 6 дБВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 10 мВт у будь-якій смузі шириною 1МГц.

У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення

Застосування РЕЗ виключно всередині приміщень оператором, що має відповідну ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України

5

Радіорелейна станція системи MGWS (FLANE)

Радіорелейний зв’язок/

ETSI TR 102 555

59,3-62,3 ГГц

10 мВт

Направлена інтегрована/конструктивна антена

40 дБм

6

Базова станція фіксованого абонентського радіодоступу системи DECT

Цифрова безпроводова телефонія/

ETSI EN 301 406 /

(ERC/DEC/(98)22)

1880-1900 МГц

10 мВт

Ненаправлена інтегрована/конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 3 дБі

Застосування РЕЗ виключно всередині приміщень для організації мережі фіксованого абонентського радіодоступу

7

Радіотелефон, адаптер, продукція, до складу якої входять радіомодуль, системи стільникового радіозв’язку

Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-450/

TIA/EIA/IS-2000

450,6-457,1 МГц/

460,6-467,1 МГц

1 Вт

Ненаправлена інтегрована/конструктивна антена

Без функції посиленого криптографічного захисту інформації

Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800/

TIA/EIA/IS-95,

TIA/EIA/IS-2000

824,07-842,97 МГц/

869,07-887,97 МГц

1 Вт

Ненаправлена інтегрована/конструктивна антена

Без функції посиленого криптографічного захисту інформації

Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900/

ДСТУ ETSI EN 301 511

888-925 МГц/

933-960 МГц

2 Вт

Ненаправлена інтегрована/конструктивна антена

Без функції посиленого криптографічного захисту інформації

Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800/

ДСТУ ETSI EN 301 511

1710-1785 МГц/

1805-1880 МГц

1 Вт

Ненаправлена інтегрована/конструктивна антена

Без функції посиленого криптографічного захисту інформації

Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS/FDD)/

ETSI EN 301 908-2

1920-1980 МГц/

2110-2170 МГц

0,25 Вт

Ненаправлена інтегрована/конструктивна антена

Без функції посиленого криптографічного захисту інформації

Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS/TDD)/

ETSI EN 301 908-6

2010-2025 МГц

0,25 Вт

Ненаправлена інтегрована/конструктивна антена

Без функції посиленого криптографічного захисту інформації

8

Абонентська станція радіодоступу

Широкосмуговий радіодоступ/

ETSI EN 301 753

1785-1805 МГц,

1900-1920 МГц/

1980-2000 МГц

500 мВт

Направлена або ненаправлена, інтегрована або конструктивна антена

0 дБВт.

У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення

Застосування РЕЗ виключно в радіомережі оператора, що має відповідну ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України

Широкосмуговий радіодоступ/

ІЕЕЕ 802.16,

ETSI EN 302 326

2300-2400 МГц

250 мВт

Ненаправлена або направлена, інтегрована або конструктивна антена

0 дБВт.

У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення

Може застосовуватися у фіксованій та рухомій службах. Застосування РЕЗ виключно в радіомережі оператора, що має відповідну ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України

Широкосмуговий радіодоступ/

IEEE 802.11b, IEEE 802.11g,

IEEE 802.11n, IEEE 802.11-2007 (ДСТУ ETSI EN 300 328) / (ERC/DEC/(01)07)

2400-2483,5 МГц

100 мВт

Ненаправлена або направлена, інтегрована або конструктивна антена

Мінус 10 дБВт.

У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення

Тільки за умови експлуатації в мережі радіодоступу за топологією «точка - багатоточка»

Широкосмуговий радіодоступ/

ІЕЕЕ 802.16,

ETSI EN 302 326

3400-3600 МГц

250 мВт

Ненаправлена або направлена, інтегрована або конструктивна антена

0 дБВт.

У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення

Може застосовуватися у фіксованій та рухомій службах. Застосування РЕЗ виключно в радіомережі оператора, що має відповідну ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України

Широкосмуговий радіодоступ/

IEEE 802.11a, IEEE 802.16

(ДСТУ 7115) / (2005/513/EC)

5150-5250 МГц,

5250-5350 МГц

200 мВт - за умови функціональної реалізації в РЕЗ алгоритму контролю потужності випромінювання та алгоритму динамічного вибору частоти (ТРС та DFS).

За умови відсутності функціональної реалізації в РЕЗ вищезазначених алгоритмів максимальна потужність передавача не повинна перевищувати 100 мВт

Ненаправлена або направлена, інтегрована або конструктивна антена

Мінус 7 дБВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 10 мВт у будь-якій смузі шириною 1 МГц.

У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення

Тільки за умови експлуатації в мережі радіодоступу за топологією «точка - багатоточка»

Широкосмуговий радіодоступ/

IEEE 802.11n (ДСТУ 7115) /(2005/513/EC)

5150-5250 МГц,

5250-5350 МГц,

5470-5670 МГц,

5725-5850 МГц

100 мВт

Ненаправлена антена з коефіцієнтом підсилення до 6 дБі, яка є інтегрованою або конструктивною

Мінус 10 дБВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 10 мВт у будь-якій смузі шириною 1 МГц.

У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення

Тільки за умови експлуатації в мережі радіодоступу за топологією «точка - багатоточка»

Широкосмуговий радіодоступ/

IEEE 802.11a, IEEE 802.16 (ДСТУ 7115) /

(2005/513/EC)

5470-5670 МГц

250 мВт - за наявності функціональної реалізації в РЕЗ алгоритму контролю потужності випромінювання та алгоритму динамічного вибору частоти (TPC і DFS).

За умови відсутності функціональної реалізації в РЕЗ вищезазначених алгоритмів максимальна потужність передавача не повинна перевищувати 125 мВт

Ненаправлена або направлена, інтегрована або конструктивна антена

0 дБВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 50 мВт у будь-якій смузі шириною 1 МГц.

У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення

Застосування РЕЗ виключно в радіомережі оператора, що має відповідну ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України

Широкосмуговий радіодоступ/

IEEE 802.11a,

ETSI EN 301 893

(ДСТУ 7115) / (ECC/REC/(06)04)

5725-5850 МГц

250 мВт - за наявності функціональної реалізації в РЕЗ алгоритму контролю потужності випромінювання та алгоритму динамічного вибору частоти (TPC і DFS).

За умови відсутності функціональної реалізації в РЕЗ вищезазначених алгоритмів максимальна потужність передавача не повинна перевищувати 125 мВт

Ненаправлена або направлена, інтегрована або конструктивна антена

3 дБВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 50 мВт у будь-якій смузі шириною 1 МГц.

У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення

Застосування РЕЗ виключно в радіомережі оператора, що має відповідну ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України

Мультисервісний радіодоступ ДСТУ ETSI EN 300 749

2300-2400 МГц

250 мВт

Ненаправлена або направлена, інтегрована або конструктивна антена

0 дБВт.

У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення

Застосування у фіксованій службі тільки за умови експлуатації в мережі оператора, що має відповідну ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України

Мультисервісний радіодоступ/

ІЕЕЕ 802.16,

ETSI EN 302 326

2500-2690 МГц

250 мВт

Ненаправлена або направлена, інтегрована або конструктивна антена

0 дБВт.

У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення

Може застосовуватися у фіксованій та рухомій службах тільки за умови експлуатації в мережі оператора, що має відповідну ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України

Мультисервісний радіодоступ/

ETSI TS 136 521 (FDD)

2500-2570 МГц/

2620-2690 МГц

250 мВт

Ненаправлена або направлена, інтегрована або конструктивна антена

0 дБВт.

У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення

Може застосовуватися у фіксованій та рухомій службах тільки за умови експлуатації в мережі оператора, що має відповідну ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України

Мультисервісний радіодоступ/

ETSI TS 136 521 (TDD)

2570-2620 МГц

250 мВт

Ненаправлена або направлена, інтегрована або конструктивна антена

0 дБВт.

У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення

Може застосовуватися у фіксованій та рухомій службах тільки за умови експлуатації в мережі оператора, що має відповідну ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України

Мультисервісний радіодоступ/

ETSI EN 301 021,

ETSI EN 301 124

3600-3700 МГц

75 мВт - за умови функціональної реалізації в РЕЗ алгоритму автоматичного управління потужністю передавача (AТРС)

Направлена інтегрована/конструктивна антена

0 дБВт.

У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення

Застосування РЕЗ виключно в радіомережі оператора, що має відповідну ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України

Мультисервісний радіодоступ

10,5-10,65 ГГц/

10,15-10,3 ГГц

50 мВт

Направлена інтегрована/конструктивна антена

Застосування РЕЗ виключно в радіомережі оператора, що має відповідну ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України

Мультисервісний радіодоступ/

ТУ У 32.2-21800377-001:2006

12,75-13,25 ГГц

10 мВт

Направлена інтегрована/конструктивна антена

17 дБВт

Застосування РЕЗ виключно в радіомережі оператора, що має відповідну ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України

Мультисервісний радіодоступ

25,5-26,5 ГГц/

24,5-25,5 ГГц,

28,5-29,5 ГГц/

27,5-28,5 ГГц

100 мВт

Направлена інтегрована/конструктивна антена

30 дБВт

Застосування РЕЗ виключно в радіомережі оператора, що має відповідну ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України

9

Земна станція супутникового зв’язку типу VSAT (абонентський супутниковий VSAT-термінал)

Супутниковий радіозв’язок/

ДСТУ ETSI EN 301 360, ДСТУ ETSI EN 301 459/

(ECC/DEC/(05)01)

29,5-31 ГГц/

18,3-20,2 ГГц

3 Вт

Застосування РЕЗ виключно радіомережі оператора фіксованого супутникового зв’язку, що має відповідну ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України

2. Пристрої короткого радіуса дії, випромінювальні пристрої та інші види РЕЗ

1

Безпроводовий телефон системи DECT

Цифрова безпроводова телефонія/

ETSI EN 301 406/

(ERC/DEC/(98)22)

1880-1900 МГц

10 мВт

Ненаправлена інтегрована/конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення

до 3 дБі

2

Аналоговий безпроводовий телефон

Аналогові безпроводові телефони/

ETSI EN 300 422

30,075-31,3 МГц

10 мВт

Ненаправлена інтегрована/конструктивна антена

3

Адаптер, продукція, до складу якої входить радіомодуль

Широкосмуговий радіодоступ/

IEEE 802.11b, IEEE 802.11g,

IEEE 802.11n,

IEEE 802.11-2007,

IEEE 802.15.1

(ДСТУ ETSI EN 300 328) / (ERC/DEC/(01)07)

2400-2483,5 МГц

100 мВт

Ненаправлена інтегрована/конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення

до 6 дБі

Мінус 10 дБВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 10 мВт у будь-якій смузі шириною 1 МГц

Застосування РЕЗ виключно всередині приміщень за умови побудови мережі за топологією «точка - багатоточка»

Широкосмуговий радіодоступ/

IEEE 802.11n (ДСТУ 7115) /

(2005/513/EC)

5150-5250 МГц,

5250-5350 МГц,

5470-5670 МГц,

5725-5850 МГц

100 мВт

Ненаправлена інтегрована/конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі

Мінус 10 дБВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 10 мВт у будь-якій смузі шириною 1МГц.

У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення

Застосування РЕЗ виключно всередині приміщень за умови побудови мережі за топологією «точка - багатоточка»

Широкосмуговий радіодоступ/

IEEE 802.11a (ДСТУ 7115) /

(2005/513/EC)

5150-5250 МГц,

5250-5350 МГц

200 мВт - за умови функціональної реалізації в РЕЗ алгоритму контролю потужності випромінювання та алгоритму динамічного вибору частоти (ТРС та DFS).

За умови відсутності функціональної реалізації в РЕЗ вищезазначених алгоритмів максимальна потужність передавача не повинна перевищувати 100 мВт

Ненаправлена інтегрована/конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення

до 9 дБі

Мінус 7 дБВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 10 мВт у будь-якій смузі шириною 1МГц.

У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення

Застосування РЕЗ виключно всередині приміщень за умови побудови мережі за топологією «точка - багатоточка»

Широкосмуговий радіодоступ/

IEEE 802.11a (ДСТУ 7115)/ (2005/513/EC)

5470-5670 МГц

250 мВт - за наявності функціональної реалізації в РЕЗ алгоритму контролю потужності випромінювання та алгоритму динамічного вибору частоти (TPC і DFS).

За умови відсутності функціональної реалізації в РЕЗ вищезазначених алгоритмів максимальна потужність передавача не повинна перевищувати 125 мВт

Ненаправлена інтегрована/конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення

до 9 дБі

0 дБВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 50 мВт у будь-якій смузі шириною 1МГц.

У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення

Застосування РЕЗ виключно всередині приміщень за умови побудови мережі за топологією «точка - багатоточка»

Широкосмуговий радіодоступ/

IEEE 802.11a,

ETSI EN 301 893

(ДСТУ 7115) / (ECC/REC/(06)04)

5725-5850 МГц

250 мВт - за наявності функціональної реалізації в РЕЗ алгоритму контролю потужності випромінювання та алгоритму динамічного вибору частоти (TPC і DFS).

За умови відсутності функціональної реалізації в РЕЗ вищезазначених алгоритмів максимальна потужність передавача не повинна перевищувати 125 мВт

Ненаправлена інтегрована/конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення

до 9 дБі

0 дБВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 50 мВт у будь-якій смузі шириною 1МГц.

У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення

Застосування РЕЗ виключно всередині приміщень за умови побудови мережі за топологією «точка - багатоточка»

4

Продукція, до складу якої входять радіомодуль, адаптер або кінцеве обладнання для проводового зв'язку в поєднанні з безпроводовою трубкою системи DECT

Цифрова безпроводова телефонія/

ETSI EN 301 406 /

(ERC/DEC/(98)22)

1880-1900 МГц

10 мВт

Ненаправлена інтегрована/конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення

до 3 дБі

5

Продукція, до складу якої входять радіомодуль,

адаптер системи MGWS (WAS/RLAN)

Надширокосмуговий радіодоступ/ ETSI EN 302 567 /

(2006/771/EC)

57-66 ГГц

Інтегрована/конструктивна антена

20 дБмВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 13 дБмВт у будь-якій смузі шириною 1МГц

Застосування РЕЗ виключно всередині приміщень

6

Продукція, до складу якої входять радіомодуль,

адаптер системи автоматизованого управління, контролю та обліку енергоресурсів і контролю технологічних процесів

Широкосмуговий радіодоступ/

IEEE 802.15.4,

ETSI EN 300 440,

ДСТУ ETSI EN 300 328:2008/ (ERC/DEC/(01)07)

2400-2483,5 МГц

Ненаправлена інтегрована/конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення

до 3 дБі

50 мВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 10 мВт у будь-якій смузі шириною 1МГц - для режиму роботи з DSSS або 100 мВт - для режиму роботи з FHSS

Для режиму роботи з DSSS робочий цикл на випромінювання не більше 50 %. Для режиму роботи з FHSS робочий цикл на випромінювання 100 %

7

Персональна радіостанція PMR446

Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв’язок

ETSI EN 300 296/

(ERC/DEC/(98)25)

446,0-446,1 МГц

0,5 Вт

Ненаправлена інтегрована антена

Максимальний час роботи передавача 180 секунд після початку передачі.

Центральні частоти радіоканалів:

446,00625 МГц; 446,01875 МГц; 446,03125 МГц; 446,04375 МГц;

446,05625 МГц; 446,06875 МГц; 446,08125 МГц; 446,09375 МГц

8

Персональна радіостанція dPMR446

Безпосередній цифровий ультракороткохвильовий радіозв’язок/

ETSI EN 301 166 /

(ECC/DEC/(05)12)

446,1-446,2 МГц

0,5 Вт

Ненаправлена інтегрована антена

Максимальний час роботи передавача 180 секунд після початку передачі.

Центральні частоти радіоканалів:

446,103125 МГц; 446,109375 МГц; 446,115625 МГц; 446,121875 МГц; 446,128125 МГц; 446,134375 МГц; 446,140625 МГц; 446,146875 МГц; 446,153125 МГц; 446,159375 МГц; 446,165625 МГц; 446,171875 МГц; 446,178125 МГц; 446,184375 МГц; 446,190625 МГц; 446,196875 МГц

9

Персональна радіостанція CB

(Citizens` Band)

Аналоговий короткохвильовий персональний радіозв’язок /

ETSI EN 300 433,

ETSI EN 300 135 /

(ECC/DEC/(11)03)

26960-27410 кГц

4 Вт

Ненаправлена антена

Носимі, возимі або стаціонарні радіостанції для персонального радіозв’язку в режимі безпосереднього зв’язку для особистих, родинних чи побутових потреб; інших, не пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності (без застосування повторювачів або шлюзів, організації інфраструктури).

Центральні частоти радіоканалів:

1к: 26,965 МГц; 2к: 26,975 МГц; 3к: 26,985 МГц; 4к: 27,005 МГц;

5к: 27,015 МГц; 6к: 27,025 МГц; 7к: 27,035 МГц; 8к: 27,055 МГц;

9к: 27,065 МГц; 10к: 27,075 МГц; 11к: 27,085 МГц; 12к: 27,105 МГц;

13к: 27,115 МГц; 14к: 27,125 МГц; 15к: 27,135 МГц; 16к: 27,155 МГц;

17к: 27,165 МГц; 18к: 27,175 МГц; 19к: 27,185 МГц; 20к: 27,205 МГц;

21к: 27,215 МГц; 22к: 27,225 МГц; 23к: 27,235 МГц; 24к: 27,245 МГц;

25к: 27,255 МГц; 26к: 27,265 МГц; 27к: 27,275 МГц; 28к: 27,285 МГц;

29к: 27,295 МГц; 30к: 27,305 МГц; 31к: 27,315 МГц; 32к: 27,325 МГц;

33к: 27,335 МГц; 34к: 27,345 МГц; 35к: 27,355 МГц; 36к: 27,365 МГц;

37к: 27,375 МГц; 38к: 27,385 МГц; 39к: 27,395 МГц; 40к: 27,405 МГц.

Канал 19 є каналом виклику і використовується для встановлення зв’язку. Після входження у зв’язок необхідно перейти на інший канал. Канал 18 використовується для передачі повідомлень про небезпеку та сигналів біди. Канал 9 використовується переважно для зв’язку між радіостанціями, встановленими на транспортних засобах з метою:

1) передачі інформації, яка поліпшує безпеку руху;

2) передачі інформації про шляхи об’їзду пунктів із напруженим дорожнім рухом;

3) підвищення безпеки водіїв, пасажирів та вантажу

10

Пристрій короткого радіуса дії та випромінювальний пристрій

Телеметрія та радіодистанційне керування/

ETSI EN 300 330 /

(2006/771/EC)

6765-6795 кГц,

13,553-13,567 МГц

У разі використання зовнішньої антени допускається використання тільки індуктивної антени

Напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м

Телеметрія та радіодистанційне керування/

ETSI EN 300 220 (ДСТУ ETSI EN 300 220-2) /

(2006/771/EC)

40,660-40,700 МГц

10 мВт

Ненаправлена інтегрована/конструктивна антена

ЕВП 10 мВт

433,05-434,79 МГц

1 мВт

Ненаправлена інтегрована/конструктивна антена

ЕВП 1 мВт для необхідної ширини смуги радіочастот до 250 кГц або спектральна щільність потужності випромінювання мінус 13 дБм у будь-якій смузі шириною 10 кГц для методу модуляції з необхідною шириною смуги понад 250 кГц

За винятком передачі аудіо- та відеоінформації

433,05-434,79 МГц

10 мВт

Ненаправлена інтегрована/конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення антени до 2 дБі

ЕВП 10 мВт

Робочий цикл на випромінювання менше 10 %

868,0-868,6 МГц

25 мВт

Ненаправлена інтегрована/конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення антени до 2 дБі

ЕВП 25 мВт

Робочий цикл на випромінювання менше 1 %. Робочий цикл на випромінювання може бути більше 1% за умови використання методу зниження завадового впливу LBT (режим прослуховування перед включенням передавача) та широкосмугової модуляції з розширенням спектра методом стрибкоподібної зміни частоти

Радіопереговорні пристрої/ LPD433,

ETSI EN 300 220 (ДСТУ ETSI EN 300 220-2) /

(2006/771/EC)

433,05-434,79 МГц

10 мВт

Ненаправлена інтегрована/конструктивна антена

ЕВП 10 мВт

Тільки для передачі голосу. Робочий цикл на випромінювання менше 10 %. Максимальна необхідна ширина смуги радіочастот каналу 25 кГц

Широкосмуговий радіодоступ/

ETSI EN 300 440/

(2006/771/EC)

2400-2483,5 МГц

10 мВт

Ненаправлена інтегрована/конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення антени до 5 дБі

ЕВП 25 мВт

При використанні технології розширення спектра методом FHSS (стрибкоподібної зміни частоти) робочий цикл на випромінювання до 100 %. При використанні методу розширення спектра DSSS (прямої послідовності) робочий цикл на випромінювання до 50 %

Широкосмуговий радіодоступ/

IEEE 802.15.4,

ETSI EN 300 328:2008 /

(ERC/DEC/(01)07)

2400-2483,5 МГц

10 мВт

Ненаправлена інтегрована/конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення антени до 6 дБі

ЕВП 32 мВт

Без застосування повторювачів або шлюзів і організації інфраструктури

Радіовизначення місцезнаходження об’єктів/ ETSI EN 300 718

457 кГц

(456,9-457,1 кГц)

Ненаправлена інтегрована/конструктивна антена

Напруженість магнітного поля 7 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м

Немодульована несуча. Робочий цикл на випромінювання 100 %

Радіовизначення місцезнаходження об’єктів/ ETSI EN 300 220 (ДСТУ ETSI EN 300 220-2)/ (2006/771/EC)

868,6-868,7 МГц

10 мВт

Ненаправлена інтегрована/конструктивна антена

ЕВП 10 мВт

Рознесення каналів 25 кГц. Робочий цикл на випромінювання до 1 %. Уся смуга радіочастот може використовуватися як один канал для швидкої передачі даних

Індуктивні радіозастосування/

ETSI EN 300 330 /

(2006/771/EC)

9-59,75 кГц

Ненаправлена інтегрована/конструктивна антена

Напруженість магнітного поля 72 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м

59,75-60,25 кГц

Напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м

60,250-74,75 кГц

Напруженість магнітного поля 72 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м

74,75-75,25 кГц

Напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м

75,25-77,25 кГц

Напруженість магнітного поля 72 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м

77,25-77,75 кГц

Напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м

77,75-90 кГц

Напруженість магнітного поля 72 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м

90-119 кГц

Напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м

119-128,6 кГц

Напруженість магнітного поля 66 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м

128,6-129,6 кГц

Напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м

129,6-135 кГц

Напруженість магнітного поля 66 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м

135-140 кГц

Напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м

140-148,5 кГц

Напруженість магнітного поля 37,7 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м

3155-3400 кГц

Напруженість магнітного поля 13,5 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м

6765-6795 кГц

Напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м

7400-8800 кГц

Напруженість магнітного поля 9 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м

10200-11000 кГц

Напруженість магнітного поля 9 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м

13553-13567 кГц

Напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м

26957-27283 кГц

Напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м

Медичні радіоімплантати/

ETSI EN 302 195 /

(2006/771/EC)

9-315 кГц

Ненаправлена інтегрована/конструктивна антена

Напруженість магнітного поля 30 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м

Робочий цикл на випромінювання до 10 %

Медичні радіоімплантати/

ETSI EN 302 510/

(2006/771/EC)

30,0-37,5 МГц

ЕВП 1 мВт

Медичні радіоімплантати/

ETSI EN 301 839/

(2006/771/EC)

402-405 МГц

ЕВП 25 мкВт

Медичні радіоімплантати/

ETSI EN 302 536/

(2006/771/EC)

315-600 кГц

Напруженість магнітного поля 5 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м

Радіомікрофони/

ETSI EN 301 357/

(2006/771/EC)

87,5-92 МГц,

100-108 МГц

50 нВт

Ненаправлена інтегрована/конструктивна антена

ЕВП 50 нВт

Необхідна ширина смуги випромінювання не повинна перевищувати 200 кГц

Безпроводові аудіозастосування/

ETSI EN 301 357/

(2006/771/EC)

863-865 МГц

10 мВт

Ненаправлена інтегрована/конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення антени до 3 дБі

ЕВП 10 мВт

Тільки для передачі голосу. Алгоритм роботи РЕЗ повинен забезпечувати виключення випромінювання, якщо РЕЗ не використовується

Радіомікрофони /

ETSI EN 300 422

30,01-33 МГц,

66-74 МГц,

87,5-92 МГц,

100-108 МГц,

174,4-174,6 МГц,

174,9-175,1 МГц

10 мВт

Ненаправлена інтегрована/конструктивна антена

ЕВП 10 мВт

Радіолокаційні вимірювання /

ETSI EN 302 372

35-37,5 ГГц

Конструктивна антена

ЕВП 10 дБм та спектральна щільність ЕВП за межами резервуара до мінус 41,3 дБм у будь-якій смузі шириною 1 МГц

Для встановлення в металевих або залізобетонних резервуарах чи аналогічних конструкціях з матеріалу з аналогічними характеристиками поглинання радіохвиль

Радіокерування моделями /

ETSI EN 300 220 (ДСТУ ETSI EN 300 220-2) /

(ERC/DEC/(01)10, ERC/DEC/(01)11, ERC/DEC/(01)12, 2006/771/EC)

26990-27200 кГц

10 мВт

Ненаправлена інтегрована/конструктивна антена

ЕВП 10 мВт

Центральні частоти радіоканалів: A: 26995 кГц; B: 27045 кГц; C: 27095 кГц; D: 27145 кГц; E: 27195 кГц

34,995-35,225 МГц

Тільки для роботи пристроїв дистанційного керування літаючими імітаційними моделями.

Центральні частоти радіоканалів:

35,000 МГц; 35,010 МГц;

35,020 МГц; 35,030 МГц;

35,040 МГц,; 35,050 МГц;

35,060 МГц; 35,070 МГц;

35,080 МГц; 35,090 МГц;

35,100 МГц; 35,110 МГц;

35,120 МГц; 35,130 МГц;

35,140 МГц; 35,150 МГц;

35,160 МГц; 35,170 МГц;

35,180 МГц; 35,190 МГц;

35,200 МГц; 35,210 МГц;

35,220 МГц

40,660-40,700 МГц

Центральні частоти радіоканалів:

A: 40,665 МГц; B: 40,675 МГц;

C: 40,685 МГц; D: 40,695 МГц

Радіолокаційні вимірювання/ETSI EN 301 091 / (2006/771/EC)

76-77 ГГц

Конструктивна антена

Пікова ЕІВП 55 дБм, для імпульсних радарів середня ЕІВП 23,5 дБм

11

Промисловий випромінювальний пристрій

Промислові, наукові, медичні випромінювальні пристрої/

ГОСТ 23450-79,

норми 5-89

16,7-19,4 кГц

(18 кГц ±7,5 %)

70 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м

Згідно з приміткою У016 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2005 року № 1208, що працюють без відкритого випромінювання

12

Промисловий, науковий або медичний випромінювальний пристрій

Промислові, наукові, медичні випромінювальні пристрої/

ГОСТ 23450-79,

норми 5-89

20,4-23,7 кГц

(22 кГц ±7,5 %)

70 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м

Згідно з приміткою У016 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2005 року № 1208, що працюють без відкритого випромінювання

13

Промисловий, науковий або медичний випромінювальний пристрій

Промислові, наукові, медичні випромінювальні пристрої/

ГОСТ 23450-79,

норми 5-89

40-48 кГц

(44 кГц ±10 %)

70 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м

Згідно з приміткою У016 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2005 року № 1208, що працюють без відкритого випромінювання

14

Промисловий, науковий або медичний випромінювальний пристрій

Промислові, наукові, медичні випромінювальні пристрої/

ГОСТ 23450-79,

норми 5-89

59-74 кГц

(66 кГц +2 %; -10 %)

Напруженість електричного поля до 70 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м

Згідно з приміткою У016 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2005 року № 1208, що працюють без відкритого випромінювання

15

Промисловий, науковий або медичний випромінювальний пристрій

Промислові, наукові, медичні випромінювальні пристрої/

ГОСТ 23450-79,

норми 5-89

429-451 кГц

(440 кГц ±2,5 %)

Напруженість електричного поля до 70 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м

Згідно з приміткою У016 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2005 року № 1208, що працюють без відкритого випромінювання

16

Промисловий, науковий або медичний випромінювальний пристрій

Промислові, наукові, медичні випромінювальні пристрої/

ГОСТ 23450-79,

норми 5-89

871-889 кГц

(880 кГц ±1 %)

Напруженість електричного поля до 70 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м

Згідно з приміткою У016 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2005 року № 1208, що працюють без відкритого випромінювання

17

Промисловий, науковий або медичний випромінювальний пристрій

Промислові, наукові, медичні випромінювальні пристрої/

ГОСТ 23450-79,

норми 5-89

1720-1800 кГц

(1760 кГц ±2,5 %)

Напруженість електричного поля до 120 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м

Згідно з приміткою У016 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2005 року № 1208, що працюють без відкритого випромінювання

18

Промисловий або медичний випромінювальний пристрій

Промислові, наукові, медичні випромінювальні пристрої/

ГОСТ 23450-79,

норми 5-89

2610-2670 кГц

(2640 кГц ±1 %)

Напруженість електричного поля до 120 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м

Згідно з приміткою У016 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2005 року № 1208, що працюють без відкритого випромінювання

19

Промисловий, науковий або медичний випромінювальний пристрій

Промислові, наукові, медичні випромінювальні пристрої/

ГОСТ 23450-79,

норми 5-89

5150-5410 кГц

(5280 кГц ±2,5 %)

Напруженість електричного поля до 120 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м

Згідно з приміткою У016 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2005 року № 1208, що працюють без відкритого випромінювання

20

Промисловий, науковий або медичний випромінювальний пристрій

Промислові, наукові, медичні випромінювальні пристрої/

ГОСТ 23450-79,

норми 5-89

6767-6794 кГц

(6780 кГц ±0,2 %)

Напруженість електричного поля до 120 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м

Згідно з приміткою У016 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2005 року № 1208, що працюють без відкритого випромінювання

21

Промисловий випромінювальний пристрій

Промислові, наукові, медичні випромінювальні пристрої/

ГОСТ 23450-79,

норми 5-89

13424-13696 кГц

(13560 кГц ±1 %)

Напруженість електричного поля до 120 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м

Згідно з приміткою У016 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2005 року № 1208, що працюють без відкритого випромінювання

22

Науковий або медичний випромінювальний пристрій

Промислові, наукові, медичні випромінювальні пристрої/

ГОСТ 23450-79,

норми 5-89

13553,2-13566,8 кГц

(13560 кГц ±0,05 %)

Напруженість електричного поля до 120 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м

Згідно з приміткою У016 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2005 року № 1208, що працюють без відкритого випромінювання

23

Промисловий випромінювальний пристрій

Промислові, наукові, медичні випромінювальні пристрої/

ГОСТ 23450-79,

норми 5-89

26850-27390 кГц

(27120 кГц ±1 %)

Напруженість електричного поля до 120 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м

Згідно з приміткою У016 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2005 року № 1208, що працюють без відкритого випромінювання

24

Науковий або медичний випромінювальний пристрій

Промислові, наукові, медичні випромінювальні пристрої/

ГОСТ 23450-79,

норми 5-89

26957-27283 кГц

(27120 кГц ±0,6 %)

Напруженість електричного поля до 120 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м

Згідно з приміткою У016 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2005 року № 1208, що працюють без відкритого випромінювання

25

Інші промислові, наукові, випромінювальні пристрої

Промислові, наукові, медичні випромінювальні пристрої/

ГОСТ 23450-79,

норми 5-89

40,3-41,1 МГц

(40,68 МГц ±1 %)

Напруженість електричного поля до 120 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м

Згідно з приміткою У016 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2005 року № 1208, що працюють без відкритого випромінювання

26

Медичний випромінювальний пристрій

Промислові, наукові, медичні випромінювальні пристрої/

ГОСТ 23450-79,

норми 5-89

40,66-40,70 МГц

(40,68 МГц ±0,05 %)

Напруженість електричного поля до 120 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м

Згідно з приміткою У016 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2005 року № 1208, що працюють без відкритого випромінювання

27

Промисловий випромінювальний пристрій

Промислові, наукові, медичні випромінювальні пристрої/

ГОСТ 23450-79,

норми 5-89

80,6-82,2 МГц

(81,36 МГц ±1 %)

Напруженість електричного поля до 120 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м

Згідно з приміткою У016 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2005 року № 1208, що працюють без відкритого випромінювання

28

Промисловий, науковий або медичний випромінювальний пристрій

Промислові, наукові, медичні випромінювальні пристрої/

ГОСТ 23450-79,

норми 5-89

433,05-434,79 МГц

(433,92 МГц ±0,2 %)

Напруженість електричного поля до 120 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м

Згідно з приміткою У016 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2005 року № 1208, що працюють без відкритого випромінювання

29

Промисловий, науковий, медичний або побутовий випромінювальний пристрій

Промислові, наукові, медичні випромінювальні пристрої/

ГОСТ 23450-79,

норми 5-89

2400-2500 МГц

(2450 МГц ±2 %)

Напруженість електричного поля до 120 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м

Згідно з приміткою У016 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2005 року № 1208, що працюють без відкритого випромінювання

30

Промисловий, науковий або медичний випромінювальний пристрій

Промислові, наукові, медичні випромінювальні пристрої/

ГОСТ 23450-79,

норми 5-89

5725-5875 МГц

(5800 МГц ±1,3 %)

Напруженість електричного поля до 120 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м

Згідно з приміткою У016 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2005 року № 1208, що працюють без відкритого випромінювання

31

Промисловий, науковий або медичний випромінювальний пристрій

Промислові, наукові, медичні випромінювальні пристрої/

ГОСТ 23450-79,

норми 5-89

24-24,25 ГГц

(24,125 ГГц ±0,5 %)

Напруженість електричного поля до 120 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м

Згідно з приміткою У016 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2005 року № 1208, що працюють без відкритого випромінювання

Промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої (радіолокаційні вимірювачі)

ETSI EN 302 288

Пікова ЕІВП 100 мВт

Згідно з приміткою У016 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2005 року № 1208, що працюють без відкритого випромінювання

32

Промисловий, науковий або медичний випромінювальний пристрій

Промислові, наукові, медичні випромінювальні пристрої/

ГОСТ 23450-79,

норми 5-89

41,3-43,4 ГГц

(42,3 ГГц ±2,5 %)

Напруженість електричного поля до 120 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м

Згідно з приміткою У016 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2005 року № 1208, що працюють без відкритого випромінювання

33

Промисловий, науковий або медичний випромінювальний пристрій

Промислові, наукові, медичні випромінювальні пристрої/

ГОСТ 23450-79, норми 5-89

45-47,4 ГГц

(46,2 ГГц ±2,5 %)

Напруженість електричного поля до 120 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м

Згідно з приміткою У016 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2005 року № 1208, що працюють без відкритого випромінювання

34

Промисловий, науковий або медичний випромінювальний пристрій

Промислові, наукові, медичні випромінювальні пристрої/

ГОСТ 23450-79, норми 5-89

47,2-49,6 ГГц

(48,4 ГГц ±2,5 %)

Напруженість електричного поля до 120 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м

Згідно з приміткою У016 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2005 року № 1208, що працюють без відкритого випромінювання

35

Промисловий, науковий або медичний випромінювальний пристрій

Промислові, наукові, медичні випромінювальні пристрої/

ГОСТ 23450-79,

норми 5-89

61-61,5 ГГц

(61,25 ГГц ±0,4 %)

Напруженість електричного поля до 120 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м

Згідно з приміткою У016 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2005 року № 1208, що працюють без відкритого випромінювання

36

Промисловий, науковий або медичний випромінювальний пристрій

Промислові, наукові, медичні випромінювальні пристрої/

ГОСТ 23450-79,

норми 5-89

122-123,0 ГГц

(122,5 ГГц ±0,4 %)

Напруженість електричного поля до 120 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м

Згідно з приміткою У016 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2005 року № 1208, що працюють без відкритого випромінювання

37

Промисловий, науковий або медичний випромінювальний пристрій

Промислові, наукові, медичні випромінювальні пристрої/

ГОСТ 23450-79,

норми 5-89

244-246,0 ГГц

(245 ГГц ±0,4 %)

Напруженість електричного поля до 120 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м

Згідно з приміткою У016 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2005 року № 1208, що працюють без відкритого випромінювання

38

Радіоприймальний пристрій, у тому числі приймальне обладнання супутникових радіонавігаційних систем GPS, ГЛОНАСС, GALILEO (без функцій передачі даних по радіоканалу), приймач аварійного оповіщення, у тому числі, що працює на частотах електромагнітних коливань 1077,6 Гц і 1068,4 Гц тощо, за винятком тих, що потребують захисту частотних присвоєнь (радіоастрономічна служба тощо)

В радіотехнологіях, визначених Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2006 року № 815

9 кГц-275 ГГц

Не вносяться до Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування

Позначення та назви стандартів наведені у таблиці 1.

Позначення джерел acquis або Європейської комісії з комунікацій (ЄКК) наведені в таблиці 2.

Таблиця 1. Позначення та назви стандартів

Позначення стандарту

Реквізити та назва стандарту

ДСТУ 4184

ДСТУ 4184-2003 «Радіостанції з кутовою модуляцією суходільної рухомої служби. Класифікація. Загальні технічні вимоги. Методи вимірювання»

ДСТУ 4893

ДСТУ 4893:2007 «Радіообладнання цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT). Загальні технічні вимоги» (ETSI EN 301 406:2003, MOD)

ДСТУ 7115

ДСТУ 7115:2009 «Обладнання радіодоступу діапазону частот 5 ГГц. Загальні технічні вимоги та методи випробування» (ЕTSI ETSI EN 301 893:2008, MOD)

ДСТУ ETSI EN 300 220

ДСТУ ETSI EN 300 220-2:2012 «Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр. Радіообладнання малого радіуса дії діапазону частот від 25 МГц до 1000 МГц з рівнем потужності до 500 мВт. Частина 2. Загальні технічні вимоги» (ETSI EN 300 220 (ДСТУ ETSI EN 300 220-2)-2:2007, IDT)

ДСТУ ETSI EN 300 749

ДСТУ ETSI EN 300 749:2004 «Системи розподільчі мікрохвильові багатоточкові (MMDS) у діапазоні частот нижче 10 ГГц. Загальні технічні вимоги» (ETSI EN 300 749:1997, IDT)

ДСТУ ETSI EN 301 360

ДСТУ ETSI EN 301 360:2008 «Супутникові земні станції та системи. Термінали супутникові діапазону частот від 27,5 ГГц до 29,5 ГГц. Технічні вимоги та методи випробування» (EТSI ETSI EN 301 360:2006, IDT)

ДСТУ ETSI EN 301 459

ДСТУ ETSI EN 301 459:2008 «Супутникові земні станції та системи. Термінали супутникові діапазону частот від 29,5 ГГц до 30,0 ГГц. Технічні вимоги та методи випробування» (EТSI ETSI EN 301 459:2007, IDT)

ДСТУ ETSI EN 301 502:2007

ДСТУ ETSI EN 301 502:2007 «Обладнання систем стільникового радіозв'язку стандарту GSM базове. Загальні технічні вимоги» (ETSІ EN 301502:2001, ІDT)

ДСТУ ETSI EN 301 511

ДСТУ ETSI EN 301 511:2007 «Обладнання систем стільникового радіозв’язку стандарту GSM абонентське. Загальні технічні вимоги» (ETSI EN 301 511:2003, IDT)

ГОСТ 23450-79

ГОСТ 23450-79 «Радиопомехи индустриальные от промышленных, научных, медицинских и бытовых высокочастотных установок. Нормы и методы измерений»

Норми 5-89

Норми 5-89 «Радиопомехи индустриальные. Промышленные, научные, медицинские и бытовые высокочастотные установки. Допустимые значения. Методы испытаний»

ETSI EN 300 135

ETSI EN 300 135 «Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service; Citizens' Band (CB) radio equipment; Angle-modulated Citizens' Band radio equipment (PR 27 Radio Equipment)»

ETSI EN 300 220 (ДСТУ ETSI EN 300 220-2)

ETSI EN 300 220 «Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radio equipment to be used in the 25 MHz to 1 000 MHz frequency range with power levels ranging up to 500 mW»

ETSI EN 300 296

ETSI EN 300 296 «Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service; Radio equipment using integral antennas intended primarily for analogue speech»

ETSI EN 300 330

ETSI EN 300 330 «Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radio equipment in the frequency range 9 kHz to 25 MHz and inductive loop systems in the frequency range 9 kHz to 30 MHz»

ETSI EN 300 422

ETSI EN 300 422 «Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Wireless microphones in the 25 MHz to 3 GHz frequency range»

ETSI EN 300 433

ETSI EN 300 433 «Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Citizens' Band (CB) radio equipment»

ETSI EN 300 440

ETSI EN 300 440 «Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short range devices; Radio equipment to be used in the 1 GHz to 40 GHz frequency range»

ETSI EN 300 718

ETSI EN 300 718 «Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Avalanche Beacons; Transmitter-receiver systems»

ETSI EN 301 021

ETSI EN 301 021 «Fixed Radio Systems; Point-to-multipoint equipment; Time Division Multiple Access (TDMA); Point-to-multipoint digital radio systems in frequency bands in the range 3 GHz to 11 GHz»

ETSI EN 301 091

ETSI EN 301 091 «Еctromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices; Road Transport and Traffic Telematics (RTTT); Radar equipment operating in the 76 GHz to 77 GHz range»

ETSI EN 301 124

ETSI EN 301 124 «Fixed Radio Systems; Point-to-multipoint equipement; Direct Sequence Code Division Multiple Access (DS-CDMA) point-to-multipoint digital radio systems in frequency bands in the range 3 GHz to 11 GHz»

ETSI EN 301 166

ETSI EN 301 166 «Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service; Radio equipment for analogue and/or digital communication (speech and/or data) and operating on narrow band channels and having an antenna connector»

ETSI EN 301 357

ETSI EN 301 357 «Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Cordless audio devices in the range 25 MHz to 2 000 MHz»

ETSI EN 301 753

ETSI EN 301 753 «Fixed Radio Systems; Multipoint equipment and antennas; Generic harmonized standard for multipoint digital fixed radio systems and antennas covering the essential requirements under article 3.2 of the Directive 1999/5/EC»

ETSI EN 301 893

ETSI EN 301 893 «Broadband Radio Access Networks (BRAN); 5 GHz high performance RLAN; Harmonized ETSI EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive»

ETSI EN 301 908-2

ETSI EN 301 908-2 «IMT cellular networks; Harmonized ETSI EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 2: CDMA Direct Spread (UTRA FDD) User Equipment (UE)»

ETSI EN 301 908-6

ETSI EN 301 908-6 «IMT cellular networks; Harmonized ETSI EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 6: CDMA TDD (UTRA TDD) User Equipment (UE)»

ETSI EN 302 288

ETSI EN 302 288 «Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices; Road Transport and Traffic Telematics (RTTT); Short range radar equipment operating in the 24 GHz range»

ETSI EN 302 372

ETSI EN 302 372 «Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Equipment for Detection and Movement; Tanks Level Probing Radar (TLPR) operating in the frequency bands 5,8 GHz, 10 GHz, 25 GHz, 61 GHz and 77 GHz»

ETSI EN 302 510

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Radio equipment in the frequency range 30 MHz to 37,5 MHz for Ultra Low Power Active Medical Membrane Implants and Accessories

ETSI EN 302 536

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radio equipment in the frequency range 315 kHz to 600 kHz

ETSI EN 302 567

ETSI EN 302 567 «Broadband Radio Access Networks (BRAN); 60 GHz Multiple-Gigabit WAS/RLAN Systems»

ETSI TR 125 967

ETSI TR 125 967 «Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); FDD Home Node B (HNB) RF Requirements (3GPP TR 25.967)»

ETSI TR 102 555

ETSI TR 102 555 «Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Technical characteristics of multiple gigabit wireless systems in the 60 GHz range System Reference Document»

ETSI TS 145 005

ETSI TS 145 005 «Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Radio transmission and reception (3GPP TS 45.005)»

ІЕЕЕ 802.11a

ІЕЕЕ 802.11a «Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) specifcations: High-speed Physical Layer in the 5 GHz Band»

ІЕЕЕ 802.11b

ІЕЕЕ 802.11b «Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) specifcations: Higher-Speed Physical Layer Extension in the 2.4 GHz Band»

ІЕЕЕ 802.11g

ІЕЕЕ 802.11g «Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) specifications Amendment 4: Further Higher Data Rate Extension in the 2.4 GHz Band»

ІЕЕЕ 802.11n

ІЕЕЕ 802.11n «Wireless LAN Medium Access. Control (MAC) and Physical Layer. (PHY) Specifications: Enhancements for Higher Throughput (Amendment 5)»

IEEE 802.11-2007

IEEE 802.11-2007 «Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications»

ІЕЕЕ 802.15.1

ІЕЕЕ 802.15.1 «Wireless Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications for Wireless Personal Area Networks (WPANs)»

IEEE 802.15.4

IEEE 802.15.4 «Wireless Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications for Wireless Personal Area Networks (WPANs)»

IEEE 802.16

IEEE 802.16 «Air Interface for Broadband Wireless Access Systems»

TIA/EIA/IS-95

TIA/EIA/IS-95 «Mobile Station/Base Station Compatibility Standard for Wideband Spread Spectrum Cellular Systems»

TIA/EIS/IS-2000

TIA/EIS/IS-2000 «Standard for cdma2000® Spread Spectrum Systems»

Таблиця 2. Позначення джерел acquis або Європейської комісії з комунікацій (ЄКК)

Позначення

Назва джерела acquis або ЄКК англійською мовою

Назва джерела acquis або ЄКК українською мовою

2005/513/EC

COMMISSION DECISION of 11 July 2005 on the harmonised use of radio spectrum in the 5 GHz frequency band for the implementation of wireless access systems including radio local area networks (WAS/RLANs)

Рішення Європейської комісії від 11 липня 2005 року щодо гармонізації використання радіочастотного спектра в діапазоні частот 5 ГГц для впровадження систем широкосмугового радіодоступу, включаючи локальні радіомережі (WAS/ RLANs)

ECC/REC/(06)04

Electronic Communications Committee (ECC) Recommendation (06)04 use of the band 5 725-5 875 MHz for broadband fixed wireless access (BFWA)

Рекомендація Європейської комісії з комунікацій щодо використання смуги радіочастот 5725-5875 МГц для фіксованого широкосмугового радіодоступу (BFWA)

ERC/DEC/(98)22

ERC Decision of 23 November 1998 on Exemption from Individual Licensing of DECT equipment, except fixed parts which provide for public access

Рішення Європейського комітету з радіозв’язку від 23 листопада 1998 року щодо звільнення від індивідуальних дозволів для обладнання DECT, за винятком фіксованої частини, які забезпечують надання телекомунікаційних послуг

ERC/DEC/(01)07

ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Short Range Devices used for Radio Local Area Networks (RLANs) operating in the frequency band 2400 - 2483.5 MHz

Рішення Європейського комітету з радіозв’язку від 12 березня 2001 року щодо гармонізації радіочастот, технічних характеристик і звільнення від індивідуальних дозволів для пристроїв короткого радіуса для застосування в локальних радіомережах (RLANs), що працюють у смузі радіочастот 2400-2483,5 МГц

ERC/DEC(98)25

ERC Decision (98)25 «The harmonised frequency band to be designated for analogue PMR 446»

Рішення Європейського комітету з радіозв’язку (98)25 «Гармонізація використання радіочастот радіостанціями аналогового зв’язку типу PMR 446»

ECC/DEC/(05)12

ECC Decision of 28 October 2005 on harmonised frequencies, technical characteristics, exemption from individual licensing and free carriage and use of digital PMR 446 applications operating in the frequency band 446.1- 446.2 MHz

Рішення Європейської комісії з комунікацій від 28 жовтня 2005 року щодо гармонізації радіочастот, технічних характеристик та звільнення від індивідуальних дозволів на ввезення і використання радіостанцій цифрового зв’язку типу PMR 446, що працюють у смузі радіочастот 446,1- 446.2 МГц

ECC/DEC/(05)01

ECC Decision (05)01 «The use of the band 27.5-29.5 GHz by the Fixed Service and uncoordinated Earth stations of the Fixed-Satellite Service (Earth-to-space)»

Рішення Європейської комісії з комунікацій (05)01 «Використання смуги радіочастот 27,5-29,5 ГГц фіксованою службою та нескоординованими земними станціями фіксованої супутникової служби (Земля-космос)»

ERC/DEC/(01)10

ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Short Range Devices used for Model control operating on the frequencies 26.995, 27.045, 27.095, 27.145 and 27.195 MHz

Рішення Європейського комітету з радіозв’язку від 12 березня 2001 року щодо гармонізації радіочастот, технічних характеристик і звільнення від індивідуальних дозволів для пристроїв короткого радіуса дії, що застосовуються для радіоуправління моделями, що працюють на радіочастотах 26,995, 27,045, 27,095, 27,145 та 27,195 МГц

ERC/DEC/(01)11

ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Short Range Devices used for Flying Model control operating in the frequency band 34.995 - 35.225 MHz

Рішення Європейського комітету з радіозв’язку від 12 березня 2001 року щодо гармонізації радіочастот, технічних характеристик і звільнення від індивідуальних дозволів для пристроїв короткого радіуса дії, що застосовуються для радіоуправління моделями в смузі радіочастот 34,995-35,225 МГц

ERC/DEC/(01)12

ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Short Range Devices used for Model control operating on the frequencies 40.665, 40.675, 40.685 and 40.695 MHz

Рішення Європейського комітету з радіозв’язку від 12 березня 2001 року щодо гармонізації радіочастот, технічних характеристик і звільнення від індивідуальних дозволів для пристроїв короткого радіуса дії, що застосовуються для радіоуправління моделями на радіочастотах 40,665, 40,675, 40,685 і 40,695 МГц

ECC/DEC/(11)03

ECC Decision (11)03 «The harmonised use of frequencies for Citizens’ Band (CB) radio equipment»

Рішення Європейської комісії з комунікацій (11)03 «Гармонізація використання радіочастот радіостанціями типу CB (Citizens’ Band)»

2006/771/EC

COMMISSION DECISION of 9 November 2006 on harmonisation of the radio spectrum for use by short-range devices

Рішення Європейської комісії від 09 листопада 2006 року щодо гармонізації використання радіочастотного спектра для застосування пристроїв короткого радіуса дії

|
Законодавчий акт: РІШЕННЯ від 23.12.2014 № 844 "Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою". НКРЗІ. 2014

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

РІШЕННЯ від 23.12.2014 № 844 "Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою". 2014

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -