Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 

РІШЕННЯ від 24.09.2013 № 625 "Про затвердження Порядку проведення конкурсів або тендерів на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗ від 06.09.2007 № 911". 2013

Інформація актуальна на 10.10.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

24.09.2013  № 625

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

14 жовтня 2013 р.

за № 1754/24286

{Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 281 від 30.05.2017}

Про затвердження Порядку проведення конкурсів або тендерів на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗ від 06.09.2007 № 911

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

№ 707 від 17.10.2014

№ 676 від 30.09.2014}

Відповідно до статті 30 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, ВИРІШИЛА:

1.

Затвердити Порядок проведення конкурсів або тендерів на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, що додається.

2.

Визнати таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 06 вересня 2007 року № 911 "Про затвердження Порядку проведення конкурсів або тендерів на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2007 року за № 1138/14405.

3. Департаменту регулювання та ліцензування подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова НКРЗІ

П. Яцук

ПОГОДЖЕНО:

Голова  Державної служби України

з питань регуляторної політики

та розвитку підприємництва

В.о. Голови

Антимонопольного комітету України

М.Ю. Бродський

Л.І. Колісник


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної

комісії, що здійснює державне

регулювання у сфері зв’язку

та інформатизації

24.09.2013  № 625

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

14 жовтня 2013 р.

за № 1754/24286

ПОРЯДОК

проведення конкурсів або тендерів на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України

І.

Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (далі - Закон) та інших нормативно-правових актів, які регулюють відносини у сфері користування радіочастотним ресурсом України.

1.2. Цей Порядок визначає процедуру підготовки та проведення конкурсів або тендерів (далі - Конкурс) на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України (далі - РЧР) у разі, якщо заявлена потреба в РЧР перевищує його фактичну наявність.

1.3. Метою проведення Конкурсів є надання в користування смуг, номіналів радіочастот (далі - Смуги) на конкурентних, прозорих засадах та забезпечення для всіх суб'єктів господарювання рівних умов отримання ліцензій.

1.4. Предметом Конкурсу (лотом) є право на отримання ліцензії на користування Смугою у визначених регіонах. Умови користування Смугами, які виставлені на Конкурс, визначаються умовами Конкурсу.

Конкурс проводиться за кожним лотом окремо. З метою зменшення часу на проведення та спрощення процедур Конкурсів за рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, дозволяється одночасно виконувати та оформляти одним протоколом процедури кількох Конкурсів.

1.5. Конкурс проводиться на підставі рішення НКРЗІ, яка організовує та забезпечує його проведення.

Рішення про проведення Конкурсу НКРЗІ приймає залежно від ринкової привабливості Смуг, які плануються для ліцензування, особливостей відповідної радіотехнології та насиченості ринку послугами, які планується надавати з використанням цих Смуг радіочастот.

Якщо проведення Конкурсу стало неможливим за обставин, які не залежать від НКРЗІ, НКРЗІ може прийняти рішення про відміну Конкурсу або перенесення його термінів.

1.6. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

заявник - суб'єкт господарювання, який надав повідомлення про намір та комплект документів для участі в Конкурсі;

конкурс - конкурентний спосіб надання в користування Смуги, за яким переможцем визначається учасник, який виконав усі умови конкурсу і запропонував найвищу ціну за відповідну Смугу у своїй конкурсній пропозиції;

конкурсна (тендерна) гарантія (далі - Гарантія) - грошовий внесок у розмірі 10 відсотків від мінімальної вартості Смуги, який вноситься претендентом як засіб забезпечення сумлінності дотримання ним своїх зобов'язань на період проведення Конкурсу;

бзац четвертий пункту 1.6 розділу І із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 707 від 17.10.2014}

Конкурсна пропозиція - документи, що надані заявником на участь у Конкурсі;

Конкурсні документи - документи, які розробляються НКРЗІ у період підготовки та проведення Конкурсу (умови Конкурсу, план роботи з проведення Конкурсу), протоколи Конкурсної комісії (далі - Комісія), бюлетені для голосування, а також Конкурсні пропозиції;

крок підвищення цінової пропозиції на торгах "з голосу" - різниця між наступною та попередньою ціновими пропозиціями, які надаються учасниками торгів "з голосу";

початкова ціна торгів "з голосу" - ціна, з якої починається торг за отримання предмета торгів (лота);

претендент на участь у Конкурсі (далі - претендент) - заявник, якого рішенням Комісії визнано претендентом;

тендер - конкурентний спосіб надання в користування Смуги, за яким переможцем визначається учасник, який виконав усі умови тендера і запропонував найвищу ціну за відповідну Смугу за результатами торгів "з голосу";

торги "з голосу" - спосіб проведення торгів, коли учасники голосом по черзі пропонують ціну за лот;

умови Конкурсу (далі  Умови)  вичерпний перелік вимог для суб'єкта господарювання, при виконанні яких він визнається учасником Конкурсу. Умови містять Смугу, регіон користування, радіотехнологію, мінімальну вартість лота, особливі умови користування визначеною Смугою, що зазначаються в подальшому на бланку ліцензії, вимоги до переліку та оформлення документів, які надаються суб'єктом господарювання для участі в Конкурсі, строк дії ліцензії, інші особливості конкретного Конкурсу, у тому числі зобов’язання, які покладатимуться на переможця Конкурсу;

бзац дванадцятий пункту 1.6 розділу І в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 707 від 17.10.2014}

учасник Конкурсу - претендент, який сплатив Конкурсну гарантію відповідно до цього Порядку і рішенням Комісії допущений до участі в Конкурсі;

учасник торгів "з голосу" - учасник тендера, якого рішенням Комісії допущено до участі в торгах "з голосу".

1.7. НКРЗІ може включати до Умов такі вимоги:

щодо кількості лотів у регіоні та регіонів, на які може претендувати заявник та бути визнаним переможцем Конкурсу;

щодо регіонів та кількості лотів у регіоні, які виставляються на Конкурс;

щодо спрямованості на забезпечення ефективного використання радіочастотного ресурсу.

1.8. Конкурс включає такі етапи: підготовку Конкурсу, проведення Конкурсу та завершення Конкурсу.

1.9. Заявник може за своєю письмовою заявою відмовитись від подальшої участі в Конкурсі до дати початку проведення Конкурсу без втрати Конкурсної гарантії.

1.10. Витрати з підготовки та проведення Конкурсу несе НКРЗІ.

ІІ. Конкурсна комісія

2.1. НКРЗІ для виконання процедур Конкурсу та визначення переможця створює Комісію, визначає її чисельність та склад.

2.2. Склад Комісії формується з членів НКРЗІ та представників апарату НКРЗІ. До складу Комісії повинні входити не менше ніж чотири члени НКРЗІ.

2.3. Головою Комісії є Голова НКРЗІ. Під час відсутності Голови НКРЗІ виконання обов'язків голови Комісії покладається на виконувача обов'язків Голови НКРЗІ.

2.4. Засідання комісії є правочинним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 від її складу.

2.5. Рішення Комісії приймаються шляхом відкритого голосування в письмовій формі більшістю голосів членів Комісії, які взяли участь у засіданні. Голосування проводиться з використанням бюлетенів. Кожний член Комісії має один голос. Голосування здійснюється тільки "ЗА" або "ПРОТИ". У разі рівної кількості голосів "ЗА" й "ПРОТИ" голос голови Комісії на засіданні є вирішальним.

2.6. Усі рішення Комісії оформляються протоколами, які підписуються всіма членами Комісії, які брали участь у засіданні. Під час підписання протоколів члени Комісії мають право письмово викласти свою окрему думку.

ІІІ. Підготовка Конкурсу

3.1. Під час підготовки Конкурсу НКРЗІ затверджує склад Комісії, Умови, дату початку Конкурсу, призначає осіб, відповідальних за прийом та зберігання документів, які подаються суб'єктами господарювання для участі в Конкурсі (далі - відповідальні особи), організовує інформаційне та матеріально-технічне забезпечення проведення Конкурсу.

Умови тендеру на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології «Цифровий стільниковий радіозв’язок ІМТ-2000 (UMTS)» в смугах радіочастот 1920-1935/2110-2125, 1950-1965/2140-2155, 1965-1980/2155-2170 МГц набирають чинності з дня, наступного за днем їх погодження з Кабінетом Міністрів України.

ункт 3.1 розділу ІІІ доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 707 від 17.10.2014}

3.2. НКРЗІ не пізніше ніж за 60 календарних днів до дня проведення Конкурсу публікує на веб-сайті НКРЗІ та в офіційному бюлетені НКРЗІ оголошення про приймання повідомлень від суб'єктів господарювання щодо наміру узяти участь у Конкурсі та Конкурсних пропозицій, а також Умови (в оголошенні зазначаються строки початку та завершення приймання документів).

3.3. Керівник суб'єкта господарювання або вповноважена ним особа особисто в зазначений в оголошенні строк подає до НКРЗІ повідомлення про намір взяти участь у Конкурсі за встановленою формою (додаток 1) та інші документи Конкурсної пропозиції.

3.4. Конкурсна пропозиція укладається в окремий конверт, запечатаний печаткою суб'єкта господарювання (за наявності), підписаний керівником, та складається із:

{Абзац перший пункту 3.4 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 676 від 30.09.2014}

засвідченої в установленому законодавством порядку копії рішення (наказу) органу управління суб'єкта господарювання про участь у Конкурсі;

засвідченої в установленому законодавством порядку копії рішення (наказу) органу управління суб'єкта господарювання про призначення особи, уповноваженої брати участь у Конкурсі;

конверта, запечатаного печаткою суб'єкта господарювання (за наявності) та підписаного керівником. До цього конверта суб'єкт господарювання повинен укласти цінову пропозицію в окремому запечатаному конверті та документи, які передбачені статтею 32 Закону та форми яких визначено ліцензійними умовами користування радіочастотним ресурсом України, що встановлюються НКРЗІ (далі - Ліцензійні умови), а також Умовами конкретного Конкурсу.

{Абзац четвертий пункту 3.4 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 676 від 30.09.2014}

3.5. Відповідальні особи протягом визначеного строку приймають та реєструють повідомлення про намір взяти участь у Конкурсі та Конкурсні пропозиції заявників. Після реєстрації відповідальними особами заявнику надається довідка про реєстрацію, у якій зазначаються реєстраційний номер та дата реєстрації Конкурсної пропозиції. Підставою для відмови в реєстрації та розгляді Комісією Конкурсних пропозицій є недотримання встановлених в оголошенні НКРЗІ строків та порядку їх подання.

3.6. Суб'єкт господарювання, який потребує роз'яснень щодо Конкурсної документації, може звернутися з письмовим запитом до НКРЗІ, але не пізніше ніж за 14 календарних днів до закінчення строку подання Конкурсних пропозицій. НКРЗІ повинна в п'ятиденний строк надати відповідні роз'яснення.

3.7. Комісія протягом п'яти робочих днів від дати закінчення приймання Конкурсних пропозицій розпечатує перший конверт з Конкурсними пропозиціями та розглядає надані заявниками повідомлення про намір взяти участь у Конкурсі, копії рішень (наказів) органів управління суб'єктів господарювання про участь у Конкурсі, копії рішень (наказів) органів управління суб'єктів господарювання про призначення осіб, уповноважених брати участь у Конкурсі, запечатані конверти з документами. Процедуру розгляду цих документів визначає голова Комісії.

3.8. Реєстр претендентів на участь у Конкурсі затверджується на засіданні Конкурсної комісії з оформленням відповідного протоколу (додаток 2).

3.9. При голосуванні стосовно кожного заявника щодо визнання його претендентом члени Комісії заповнюють бюлетені (додаток 3). У разі коли член Комісії голосує проти визнання заявника претендентом, він зазначає в бюлетені відповідні підстави.

3.10. Підставами для відмови у визнанні заявника претендентом є таке:

перелік документів не відповідає переліку, визначеному пунктом 3.4 цього розділу;

документи підписані особою, яка не уповноважена діяти від імені суб'єкта господарювання;

наданий заявником конверт не опечатаний або пошкоджений на момент його приймання;

застосування до заявника - юридичної особи санкцій згідно із Законом України «Про санкції» (цей абзац застосовується у разі надання заявником - юридичною особою повідомлення про намір та комплекту документів для участі у тендері на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології «Цифровий стільниковий радіозв’язок ІМТ-2000 (UMTS)» в смугах радіочастот 1920-1935/2110-2125, 1950-1965/2140-2155, 1965-1980/2155-2170 МГц).

ункт 3.10 розділу ІІІ доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 707 від 17.10.2014}

3.11. Протягом п'яти робочих днів від дати затвердження реєстру претендентів комісія надсилає кожному суб'єкту господарювання рекомендованим листом з повідомленням про вручення повідомлення про визнання (додаток 4) або відмову у визнанні його претендентом на участь у конкурсі (тендері) на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України (додаток 5). У повідомленні про визнання заявника претендентом зазначається рахунок на сплату Гарантії. У повідомленні про відмову у визнанні заявника претендентом називаються підстави прийняття такого рішення.

3.12. Гарантія повинна бути сплачена не пізніше ніж за 3 робочі дні до дати початку Конкурсу.

IV. Проведення Конкурсу

4.1. Початком Конкурсу є дата, зазначена в оголошенні НКРЗІ.

4.2. Конкурс розпочинається з визначення серед претендентів учасників Конкурсу.

4.3. Реєстр учасників затверджується на засіданні Комісії з оформленням відповідного протоколу (додаток 6). При голосуванні по кожному претендентові щодо визнання його учасником члени Комісії заповнюють бюлетені (додаток 7). У разі коли член Комісії голосує проти визнання претендента учасником, він зазначає в бюлетені відповідні підстави.

4.4. Підставою для відмови у визнанні претендента учасником Конкурсу є ненадходження Гарантії до НКРЗІ відповідно до пункту 3.12 розділу ІІІ цього Порядку.

4.5. Претендентам, які не визнані учасниками Конкурсу, протягом трьох робочих днів з дати набрання рішенням чинності комісія направляє повідомлення про відмову у визнанні претендента учасником Конкурсу (додаток 8).

4.6. Після затвердження реєстру учасників конверти з Конкурсними пропозиціями учасників розпечатуються на засіданні Комісії. Секретар Комісії розпечатує конверт та оголошує перелік документів, які надані в конверті. Цінова пропозиція учасника оголошується, якщо це передбачено Умовами. Факт розпечатування конвертів та перелік наданих у конверті документів фіксуються у протоколі (додаток 9).

Якщо протягом визначеного для засідання Комісії часу не розпечатані всі конверти учасників, засідання переноситься на наступний робочий день.

4.7. За вимогою учасника Конкурсу йому видається (надсилається) виписка з протоколу про розпечатування його конверта з Конкурсною пропозицією.

4.8. Після розпечатування конвертів члени Комісії розглядають надані документи та визначають відповідність Конкурсних пропозицій статті 32 Закону, Ліцензійним умовам та Умовам.

4.9. Учасник знімається з Конкурсу й не може далі брати участі в Конкурсі в разі:

невідповідності переліку документів у конверті з Конкурсною пропозицією Закону, Ліцензійним умовам та Умовам;

невиконання вимог щодо оформлення наданих документів;

виявлення фактів надання суб'єктом господарювання відомостей, які не відповідають дійсності;

меншої цінової пропозиції за лот, ніж визначено Умовами.

4.10. У разі прийняття рішення про відмову учаснику в подальшій участі в Конкурсі Комісія протягом трьох робочих днів з дати набрання рішенням чинності направляє рекомендованим листом з повідомленням про вручення повідомлення про відмову учаснику в подальшій участі в Конкурсі (додаток 10).

4.11. При проведенні конкурсу переможцем визнається учасник, який виконав Умови та надав найбільшу цінову пропозицію за результатами розпечатування конвертів із конкурсними пропозиціями.

4.12. При голосуванні по кожному учаснику конкурсу члени Комісії заповнюють бюлетені (додаток 11). У разі коли член Комісії голосує за зняття учасника з конкурсу, він зазначає в бюлетені відповідні підстави.

Рішення про визнання учасника переможцем конкурсу Комісія приймає на своєму засіданні, що оформлюється відповідним протоколом (додаток 12).

4.13. У разі якщо два і більше учасники запропонували однакову ціну за відповідну Смугу, Комісія протягом 5 робочих днів від дати оформлення протоколу про розпечатування конвертів з конкурсними пропозиціями (додаток 9) пропонує цим учасникам конкурсу надати додаткові цінові пропозиції щодо отримання відповідної Смуги.

Додаткові цінові пропозиції учасників конкурсу приймаються протягом п'яти робочих днів після отримання учасником конкурсу письмової пропозиції Комісії. Якщо для розгляду додаткових конкурсних пропозицій потрібно змінити дату закінчення конкурсу, НКРЗІ приймає рішення про перенесення цієї дати.

Додаткова цінова пропозиція надається в конверті, запечатаному печаткою суб'єкта господарювання (за наявності) та підписаному керівником. Відповідальна особа приймає та реєструє конверт з додатковою ціновою пропозицією учасників. Після реєстрації відповідальна особа надає учаснику довідку про реєстрацію, у якій зазначаються реєстраційний номер та дата реєстрації додаткової цінової пропозиції.

{Абзац третій пункту 4.13 розділу ІV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 676 від 30.09.2014}

4.14. При проведенні тендера Комісія після розпечатування конвертів оцінює Конкурсні пропозиції учасників.

У призначену дату Комісія на засіданні визначає учасників торгів "з голосу". Свої рішення по кожному учаснику член Комісії визначає шляхом заповнення відповідного бюлетеня (додаток 13). У разі коли член Комісії визначається не допускати учасника тендера до торгів "з голосу", у бюлетені він повинен зазначити відповідні підстави. Рішення про визначення учасників торгів "з голосу" Комісія оформлює протоколом (додаток 14).

4.15. Під час проведення торгів "з голосу" крок збільшення цінової пропозиції не може бути меншим 5 відсотків від початкової ціни торгів "з голосу".

4.16. Переможцем тендера визнається учасник, який запропонував на торгах "з голосу" найвищу ціну за лот відносно початкової ціни торгів. Рішення про визначення переможця торгів "з голосу" у тендері на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України Комісія оформлює протоколом (додаток 15).

4.17. Протокол про визнання учасника переможцем відповідного Конкурсу є підставою для прийняття рішення НКРЗІ про видачу ліцензії.

4.18. За наявності тільки одного учасника Конкурсу, якщо він виконав усі вимоги цього Порядку та Умов, за рішенням Комісії він визнається переможцем Конкурсу за результатом розпечатування конверта з Конкурсною пропозицією.

4.19. У разі відсутності претендентів або якщо жодного учасника не визнано переможцем, Комісія інформує про це НКРЗІ для прийняття рішення про оголошення нового Конкурсу за цим лотом або про зняття лота з Конкурсу та/або про видачу ліцензії на користування відповідною Смугою за порядком, визначеним Законом.

4.20. Закінченням Конкурсу є дата оформлення Комісією результатів Конкурсу (рішення Комісії за виставленим на Конкурс лотом).

V. Завершення Конкурсу

5.1. Рішення НКРЗІ про результати Конкурсу оформлюється не пізніше ніж через 5 робочих днів від дати завершення Конкурсу й публікується на веб-сайті НКРЗІ та в офіційному бюлетені НКРЗІ. Повідомлення про прийняте рішення за результатами Конкурсу надсилається (видається) учаснику в письмовій формі протягом трьох робочих днів від дати його оформлення (додаток 16).

5.2. Ліцензія на користування Смугами радіочастот у визначених регіонах видається переможцю Конкурсу в строки та в порядку, визначені Законом.

5.3. Після оформлення результатів Конкурсу всім учасникам, за винятком переможців, протягом 10 робочих днів повертаються їх Гарантії. Переможцю Гарантія повертається протягом 10 робочих днів після сплати ним запропонованої ціни за відповідну Смугу.

5.4. Гарантія не повертається у разі:

якщо заявник відмовляється від подальшої участі в Конкурсі після дати початку його проведення;

якщо переможець Конкурсу відмовляється сплатити або не сплатив запропоновану ним ціну за ліцензію у строк, визначений Законом.

5.5. Якщо переможець Конкурсу відмовився сплатити або не сплатив запропоновану ним ціну за ліцензію, НКРЗІ приймає рішення про скасування результатів Конкурсу за даним лотом та про продовження Конкурсу за цим лотом серед інших учасників цього Конкурсу. НКРЗІ письмово пропонує учасникам Конкурсу за даним лотом (за винятком суб'єкта господарювання, який відмовився сплатити або не сплатив у строк, визначений Законом, запропоновану ним ціну за ліцензію) надати цінові пропозиції за цей лот. Цінові пропозиції приймаються протягом десяти робочих днів після отримання учасником Конкурсу письмової пропозиції НКРЗІ.

У разі проведення конкурсу переможець визначається відповідно до пункту 4.11 розділу IV цього Порядку, у разі проведення тендера переможець визначається за результатами торгів "з голосу" відповідно до пункту 4.16 розділу IV цього Порядку.

У разі відсутності інших учасників Конкурсу за цим лотом Комісія визначає переможця відповідно до пункту 4.18 розділу IV цього Порядку.

5.6. Рішення Комісії, у тому числі про визначення переможця Конкурсу, може бути оскаржене в судовому порядку.

Директор Департаменту

регулювання та ліцензування

М. Сокирко


Додаток 1

до Порядку проведення конкурсів

або тендерів на отримання ліцензій

на користування радіочастотним

ресурсом України

(пункт 3.3)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір узяти участь у на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 676 від 30.09.2014}

Додаток 2

до Порядку проведення конкурсів

або тендерів на отримання ліцензій

на користування радіочастотним

ресурсом України

(пункт 3.8)

ПРОТОКОЛ

про підсумки приймання конкурсних (тендерних) пропозицій та визнання заявників претендентами на участь у конкурсі (тендері) на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

Додаток 3

до Порядку проведення конкурсів

або тендерів на отримання ліцензій

на користування радіочастотним

ресурсом України

(пункт 3.9)

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування

Додаток 4

до Порядку проведення конкурсів

або тендерів на отримання ліцензій

на користування радіочастотним

ресурсом України

(пункт 3.11)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про визнання суб’єкта господарювання претендентом на участь у конкурсі (тендері) на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

Додаток 5

до Порядку проведення конкурсів

або тендерів на отримання ліцензій

на користування радіочастотним

ресурсом України

(пункт 3.11)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про відмову у визнанні суб’єкта господарювання претендентом на участь у конкурсі (тендері) на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

Додаток 6

до Порядку проведення конкурсів

або тендерів на отримання ліцензій

на користування радіочастотним

ресурсом України

(пункт 4.3)

ПРОТОКОЛ

засідання комісії НКРЗІ з визнання претендентів учасниками конкурсу (тендера) на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

Додаток 7

до Порядку проведення конкурсів

або тендерів на отримання ліцензій

на користування радіочастотним

ресурсом України

(пункт 4.3)

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування

Додаток 8

до Порядку проведення конкурсів

або тендерів на отримання ліцензій

на користування радіочастотним

ресурсом України

(пункт 4.5)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про відмову у визнанні претендента учасником конкурсу (тендера) на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

Додаток 9

до Порядку проведення конкурсів

або тендерів на отримання ліцензій

на користування радіочастотним

ресурсом України

(пункт 4.6)

ПРОТОКОЛ

засідання Комісії НКРЗІ з розпечатування конвертів з конкурсними (тендерними) пропозиціями учасників конкурсу (тендера) на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

Додаток 10

до Порядку проведення конкурсів

або тендерів на отримання ліцензій

на користування радіочастотним

ресурсом України

(пункт 4.10)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про відмову учаснику в подальшій участі в конкурсі (тендері) на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

Додаток 11

до Порядку проведення конкурсів

або тендерів на отримання ліцензій

на користування радіочастотним

ресурсом України

(пункт 4.12)

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування

Додаток 12

до Порядку проведення конкурсів

або тендерів на отримання ліцензій

на користування радіочастотним

ресурсом України

(пункт 4.12)

ПРОТОКОЛ

засідання конкурсної комісії НКРЗІ з визначення переможця конкурсу на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

Додаток 13

до Порядку проведення конкурсів

або тендерів на отримання ліцензій

на користування радіочастотним

ресурсом України

(пункт 4.14)

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування

Додаток 14

до Порядку проведення конкурсів

або тендерів на отримання ліцензій

на користування радіочастотним

ресурсом України

(пункт 4.14)

ПРОТОКОЛ

засідання тендерної комісії НКРЗІ з визначення учасників торгів "з голосу" у тендері на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

Додаток 15

до Порядку проведення конкурсів

або тендерів на отримання ліцензій

на користування радіочастотним

ресурсом України

(пункт 4.16)

ПРОТОКОЛ

засідання тендерної комісії НКРЗІ з визначення переможця торгів "з голосу" у тендері на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

Додаток 16

до Порядку проведення конкурсів

або тендерів на отримання ліцензій

на користування радіочастотним

ресурсом України

(пункт 5.1)

ПОВІДОМЛЕННЯ

учасника про підсумки конкурсу (тендера) на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

|
Законодавчий акт: РІШЕННЯ від 24.09.2013 № 625 "Про затвердження Порядку проведення конкурсів або тендерів на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗ від 06.09.2007 № 911". НКРЗІ. 2013

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

РІШЕННЯ від 24.09.2013 № 625 "Про затвердження Порядку проведення конкурсів або тендерів на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗ від 06.09.2007 № 911". 2013

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -