<<
>>

РІШЕННЯ від 02.02.2023 № 108 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку". НКЦПФР. 2023

Документ актуальний на 15.03.2023
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

02.02.2023  № 108

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 лютого 2023 р.

за № 294/39350

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Відповідно до пункту 13 частини першої статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення», Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», Закону України «Про електронні довірчі послуги» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що додаються.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Бойко Ю.

Голова Комісії

Р. Магомедов

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Антимонопольного

комітету України

Міністр соціальної політики України

Заступник Міністра цифрової

трансформації України

А.

Коноплянко

О. Жолнович

О. Борняков


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії

з цінних паперів та фондового

ринку

02 лютого 2023 року № 108

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 лютого 2023 р.

за № 294/39350

ЗМІНИ

до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

1. У Положенні про порядок заміни особи, яка провадить діяльність з управління активами пенсійного фонду, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18 серпня 2004 року № 348, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 25 серпня 2004 року за № 1049/9648 (у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 липня 2013 року № 1186):

1) у розділі I:

в абзаці другому підпункту 2 пункту 2 слова «(далі - Комісія)» виключити, слова «фондовому ринку» замінити словами «ринках капіталу»;

в абзаці першому пункту 3 слова «Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та» виключити;

2) у пункті 3 розділу II:

у підпункті 1 після слова «повідомляє» доповнити словами «офіційним каналом зв’язку»;

у підпункті 3:

в абзаці першому після слова «надсилає» доповнити словами «офіційним каналом зв’язку»;

в абзаці другому після слова «повідомляє» доповнити словами «офіційним каналом зв’язку», слова «Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,» виключити;

3) у розділі III:

у пункті 1:

у підпункті 1 після слова «Комісією» доповнити словами «офіційним каналом зв’язку»;

у підпунктах 2 та 3 після слова «Комісії» доповнити словами «офіційним каналом зв’язку»;

у підпункті 4 слова «Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,» виключити;

у підпунктах 1 та 4 пункту 2 слова «Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг» виключити;

у пункті 3:

у підпункті 1 слова «та Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг» виключити;

у підпункті 3 слова «Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,» виключити;

4) у пункті 4 розділу IV слова «Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,» виключити;

5) у тексті Положення слово «Комісія» в усіх відмінках замінити на «НКЦПФР».

2. У рішенні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 листопада 2012 року № 1634 «Про визначення підстав видачі розпорядження Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку зберігачу пенсійного фонду», зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 21 січня 2013 року за № 151/22683:

1) у преамбулі рішення слова «ринку цінних паперів в Україні» замінити словами «ринків капіталу та організованих товарних ринків»;

2) у пункті 1:

в абзаці першому слова «(далі - Комісія)» виключити;

підпункт 1.2. виключити.

У зв’язку з цим підпункти 1.3.-1.7. вважати відповідно підпунктами 1.2.-1.6.;

у підпункті 1.4. слова «ринку цінних паперів» замінити словами «ринках капіталу»;

у підпункті 1.5. слова «цінні папери та фондовий ринок» замінити словами «ринки капіталу та організовані товарні ринки»;

3) підпункт 2.2. пункту 2 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 2.3.-2.5. вважати відповідно підпунктами 2.2.-2.4.;

4) у пункті 4 після слова «надсилає» доповнити словами «офіційним каналом зв’язку»;

5) у тексті рішення слово «Комісія» в усіх відмінках замінити на «НКЦПФР».

3. У рішенні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28 травня 2013 року № 896 «Про порядок призначення компанії з управління активами, яка тимчасово здійснюватиме управління активами Накопичувального пенсійного фонду», зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 980/23512:

1) у преамбулі рішення слова «ринку цінних паперів в Україні» замінити словами «ринків капіталу та організованих товарних ринків»;

2) у пункті 1:

у підпункті 1 слова «(далі - Комісія)» виключити;

в абзаці четвертому підпункту 4 слова «рекомендованим листом» замінити словами «офіційним каналом зв’язку»;

3) у тексті рішення слово «Комісія» в усіх відмінках замінити на «НКЦПФР».

4. У розділі I Положення про вимоги до особи, яка провадить діяльність з управління пенсійними активами щодо дотримання внутрішніх правил та процедур оцінки і управління ризиками, пов’язаними з інвестуванням пенсійних активів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 вересня 2012 року № 1282, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 жовтня 2012 року за № 1728/22040:

у пункті 1 слова «цінні папери та фондовий ринок» замінити словами «ринки капіталу та організовані товарні ринки», слова «ринку цінних паперів в Україні» замінити словами «ринків капіталу та організованих товарних ринків»;

у пункті 2 слова «фондовому ринку» замінити словами «ринках капіталу».

Директор департаменту

методології регулювання

професійних учасників

ринку цінних паперів

І. Курочкіна

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Рішення; НКЦПФР від 02.02.2023 № 108

Прийняття від 02.02.2023

Постійна адреса:

https://xn--80aagahqwyibe8an.com/go/z0294-23

Законодавство України

станом на 15.03.2023

чинний


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 09.03.2023 — 2023 р., № 25, стор. 143, стаття 1431, код акта 116982/2023

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

НКЦПФР:

 1. РІШЕННЯ від 20.01.2023 № 67 "Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04 січня 2023 року № 1". НКЦПФР. 2023 рікк
 2. РІШЕННЯ від 04.01.2023 № 1 "Про внесення змін до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку". НКЦПФР. 2023 рікк
 3. РІШЕННЯ від 27.01.2023 № 98 "Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 січня 2023 року № 21". НКЦПФР. 2023 рікк
 4. РІШЕННЯ від 11.01.2023 № 21 "Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.07.2019 № 378". НКЦПФР. 2023 рікк
 5. РІШЕННЯ від 22.02.2023 № 192 "Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02 лютого 2023 року № 108". НКЦПФР. 2023 рікк
 6. РІШЕННЯ від 20.02.2023 № 175 "Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 січня 2023 року № 97". НКЦПФР. 2023 рікк
 7. РІШЕННЯ від 27.01.2023 № 97 "Про затвердження Змін до Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку". НКЦПФР. 2023 рікк
 8. . НКЦПФР. 2022 рікк
 9. РІШЕННЯ від 10.02.2022 № 97 "Про внесення змін до Змін до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності управителів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку". НКЦПФР. 2022 рікк
 10. РІШЕННЯ від 20.01.2022 № 20 "Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 липня 2020 року № 346". НКЦПФР. 2022 рікк
 11. РІШЕННЯ від 03.02.2022 № 66 "Про затвердження Вимог до договору про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу з Національним банком України". НКЦПФР. 2022 рікк
 12. РІШЕННЯ від 20.01.2022 № 22 "Про затвердження Порядку подання страховою організацією звітності з недержавного пенсійного забезпечення". НКЦПФР. 2022 рікк
 13. РІШЕННЯ від 22.02.2022 № 135 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю". НКЦПФР. 2022 рікк
 14. РІШЕННЯ від 27.01.2022 № 64 "Про внесення змін до Вимог до авторизованої електронної системи". НКЦПФР. 2022 рікк
 15. РІШЕННЯ від 27.01.2022 № 44 "Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 грудня 2021 року № 1292". НКЦПФР. 2022 рікк
 16. РІШЕННЯ від 13.01.2022 № 1 "Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 березня 2013 року № 429". НКЦПФР. 2022 рікк
 17. РІШЕННЯ від 03.02.2022 № 95 "Про внесення змін до Положення про провадження клірингової діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 січня 2022 року № 5". НКЦПФР. 2022 рікк
 18. РІШЕННЯ від 13.01.2022 № 5 "Про затвердження Положення про провадження клірингової діяльності". НКЦПФР. 2022 рікк
 19. РІШЕННЯ від 03.02.2022 № 93 "Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 січня 2022 року № 1". НКЦПФР. 2022 рікк
 20. РІШЕННЯ від 13.01.2022 № 3 "Про затвердження Положення про порядок складання, подання та оприлюднення товарними біржами звітних даних". НКЦПФР. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -