Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

РІШЕННЯ від 03.02.2022 № 67 "Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 січня 2022 року № 3". НКЦПФР. 2022

Документ актуальний на 03.06.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

03.02.2022  № 67

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

07 лютого 2022 р.

за № 160/37496

Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 січня 2022 року № 3

Відповідно до пункту 13 частини першої статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 січня 2022 року № 3 «Про затвердження Положення про порядок складання, подання та оприлюднення товарними біржами звітних даних», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 лютого 2022 року за № 115/37451, такі зміни:

1) у преамбулі після слова та цифр «пункту 13» доповнити словами «частини першої»;

2) у пункті 1 виключити слова «(далі - Положення)»;

3) в абзаці п’ятому пункту 2 рішення слово «травень» замінити словом «травня»;

4) пункт 4 рішення перед словом «Положення» доповнити словом «цього» у двох випадках.

2. Внести до Положення про порядок складання, подання та оприлюднення товарними біржами звітних даних, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 січня 2022 року № 3, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 лютого 2022 року за № 115/37451, такі зміни:

1) у розділі I:

у пункті 3 після слова «НКЦПФР» доповнити розділовим знаком «,»;

у пункті 7 після слів «зобов’язань», «ринку деривативних контрактів», «майданчиках деривативних контрактів» доповнити розділовим знаком «,»;

у пункті 8 цифру «8» замінити цифрами «08»;

у пункті 9 слова «затверджених», «зареєстрованих» замінити відповідно словами «затвердженими», «зареєстрованими»;

2) у розділі II:

у пункті 5:

у підпункті 2 після слова «договорів» виключити розділовий знак «)»;

у підпункті 6:

після слова «контракти» доповнити розділовим знаком «,»;

слова «довідка», «зловживань» замінити відповідно словами «довідки», «зловживаннях»;

3) у додатку 1:

у відмітці після слова «про» доповнити словом «порядок»;

у рядку 24 слова «продавець: Найменування» замінити словами «продавець: найменування»;

у рядку 32 слова «покупець: Найменування» замінити словами «покупець: найменування»;

у примітках після слів «Види депонентів» доповнити словом «, клієнтів»;

4) у додатку 2:

у рядку 23 слова «продавець: Найменування» замінити словами «продавець: найменування»;

у рядку 31 слова «покупець: Найменування» замінити словами «покупець: найменування»;

у примітках:

слова «не фінансових» замінити словом «нефінансових»;

після слів «Види депонентів» доповнити словом «, клієнтів»;

5) у додатку 5:

зазначити верхню межу таблиці додатку 5;

у примітках до додатка слова «не фінансових» замінити словом «нефінансових»;

зазначити на сторінці 2 відмітку «Продовження додатка 5»;

6) у рядку 12 додатка 6 слова «ЄДРІСІ» замінити словами «Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування»;

7) у рядку 5 додатка 7 слово «регулятивногог» замінити словом «регулятивного»;

8) у додатку 15:

у рядку 25 слова «продавець: Найменування» замінити словами «продавець: найменування»;

у рядку 33 слова «покупець: Найменування» замінити словами «покупець: найменування»;

у примітках після слів «Види депонентів» доповнити словом «, клієнтів»;

зазначити на сторінці 4 відмітку «Продовження додатка 15»;

9) у додатку 16:

у рядку 22 слова «продавець: Найменування» замінити словами «продавець: найменування»;

у рядку 30 слова «покупець: Найменування» замінити словами «покупець: найменування»;

у примітках після слів «Види депонентів» доповнити словом «, клієнтів»;

10) у додатку 18:

у заголовку після слова «зловживаннях» виключити розділовий знак «.»;

у рядку 26 слова «продавець: Найменування» замінити словами «продавець: найменування»;

у рядку 34 слова «покупець: Найменування» замінити словами «покупець: найменування»;

слова «не фінансових» замінити словом «нефінансових»;

у примітках після слів «Види депонентів» доповнити словом «, клієнтів»;

зазначити на сторінці 4 відмітку «Продовження додатка 18»;

11) зазначити нумерацію граф таблиць у додатках до цього Положення.

3.

Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити:

подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Барамію І.

Голова Комісії

Р. Магомедов


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 18.02.2022 — 2022 р., № 14, стор. 392, стаття 820, код акта 110000/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

НКЦПФР:

 1. . НКЦПФР. 2022 рікк
 2. РІШЕННЯ від 10.02.2022 № 97 "Про внесення змін до Змін до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності управителів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку". НКЦПФР. 2022 рікк
 3. РІШЕННЯ від 20.01.2022 № 20 "Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 липня 2020 року № 346". НКЦПФР. 2022 рікк
 4. РІШЕННЯ від 03.02.2022 № 66 "Про затвердження Вимог до договору про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу з Національним банком України". НКЦПФР. 2022 рікк
 5. РІШЕННЯ від 20.01.2022 № 22 "Про затвердження Порядку подання страховою організацією звітності з недержавного пенсійного забезпечення". НКЦПФР. 2022 рікк
 6. РІШЕННЯ від 22.02.2022 № 135 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю". НКЦПФР. 2022 рікк
 7. РІШЕННЯ від 27.01.2022 № 64 "Про внесення змін до Вимог до авторизованої електронної системи". НКЦПФР. 2022 рікк
 8. РІШЕННЯ від 27.01.2022 № 44 "Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 грудня 2021 року № 1292". НКЦПФР. 2022 рікк
 9. РІШЕННЯ від 13.01.2022 № 1 "Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 березня 2013 року № 429". НКЦПФР. 2022 рікк
 10. РІШЕННЯ від 03.02.2022 № 95 "Про внесення змін до Положення про провадження клірингової діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 січня 2022 року № 5". НКЦПФР. 2022 рікк
 11. РІШЕННЯ від 13.01.2022 № 5 "Про затвердження Положення про провадження клірингової діяльності". НКЦПФР. 2022 рікк
 12. РІШЕННЯ від 03.02.2022 № 93 "Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 січня 2022 року № 1". НКЦПФР. 2022 рікк
 13. РІШЕННЯ від 13.01.2022 № 3 "Про затвердження Положення про порядок складання, подання та оприлюднення товарними біржами звітних даних". НКЦПФР. 2022 рікк
 14. РІШЕННЯ від 10.02.2022 № 114 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності". НКЦПФР. 2022 рікк
 15. РІШЕННЯ від 10.02.2022 № 98 "Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії акцій, реєстрації та скасування реєстрації випуску акцій". НКЦПФР. 2022 рікк
 16. РІШЕННЯ від 03.02.2022 № 94 "Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 січня 2022 року № 4". НКЦПФР. 2022 рікк
 17. РІШЕННЯ від 13.01.2022 № 4 "Про внесення змін до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку". НКЦПФР. 2022 рікк
 18. прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення за порядком денним зборів засновників недержавного пенсійного фонду. НКЦПФР. 2022 рікк
 19. РІШЕННЯ від 14.04.2022 № 298 "Щодо окремих питань проведення зборів засновників недержавного пенсійного фонду". НКЦПФР. 2022 рікк
 20. РІШЕННЯ від 03.02.2022 № 92 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з управління активами інституційних інвесторів". НКЦПФР. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -