Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

РІШЕННЯ від 11.11.2021 № 1092 "Про затвердження Змін до Положення про порядок здійснення емісії депозитних сертифікатів банку та їх обігу". НКЦПФР. 2021

Документ актуальний на 13.01.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

11.11.2021  № 1092

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

30 листопада 2021 р.

за № 1550/37172

Про затвердження Змін до Положення про порядок здійснення емісії депозитних сертифікатів банку та їх обігу

Відповідно до пунктів 1, 3 частини другої статті 7, пункту 13 частини першої статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», статті 27 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок здійснення емісії депозитних сертифікатів банку та їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 червня 2021 року № 415, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 серпня 2021 року за № 1095/36717, що додаються.

2. Департаменту методології корпоративного управління, корпоративних фінансів, фінансових інструментів на ринках капіталу та організованих товарних ринків (Пересунько Д.) забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Лібанова М.

Голова Комісії

Р.

Магомедов

ПОГОДЖЕНО:

Голова Національного банку України

Заступник Міністра цифрової трансформації України

К. Шевченко

О. Шелест


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії

з цінних паперів

та фондового ринку

11 листопада 2021 року № 1092

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

30 листопада 2021 р.

за № 1550/37172

ЗМІНИ

до Положення про порядок здійснення емісії депозитних сертифікатів банку та їх обігу

1. Пункт 9 розділу VII викласти в такій редакції:

«9. Про факт реєстрації випуску депозитних сертифікатів банку Центральний депозитарій не пізніше наступного робочого дня повідомляє офіційним каналом зв’язку НКЦПФР шляхом подання повідомлення в електронній формі з використанням електронного підпису та/або печатки, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа відповідно до вимог законодавства про електронний документообіг та електронні довірчі послуги. Повідомлення складається відповідно до опису розділів та схем XML файлів, визначених окремим документом нормативно-технічного характеру. Повідомлення від Центрального депозитарію про реєстрацію випуску депозитних сертифікатів банку, має містити відомості відповідно до додатка 1 до цього Положення.

На підставі повідомлення від Центрального депозитарію про реєстрацію випуску депозитних сертифікатів банку, НКЦПФР забезпечує внесення відповідної інформації до Державного реєстру випусків цінних паперів, що формується та ведеться нею відповідно до законодавства.

Про факт реєстрації випуску депозитних сертифікатів банку Центральний депозитарій не пізніше наступного робочого дня повідомляє Національний банк України у встановленому ним порядку.».

2. Пункт 4 розділу IX викласти в такій редакції:

«4. Про факт збільшення кількості депозитних сертифікатів банку у випуску Центральний депозитарій не пізніше наступного робочого дня повідомляє офіційним каналом зв’язку НКЦПФР шляхом подання повідомлення в електронній формі з використанням електронного підпису та/або печатки, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа відповідно до вимог законодавства про електронний документообіг та електронні довірчі послуги. Повідомлення складається відповідно до опису розділів та схем XML файлів, визначених окремим документом нормативно-технічного характеру. Повідомлення від Центрального депозитарію про збільшення кількості депозитних сертифікатів банку у випуску, має містити відомості відповідно до додатка 1 до цього Положення.

На підставі повідомлення від Центрального депозитарію про збільшення кількості депозитних сертифікатів банку у випуску, НКЦПФР забезпечує внесення відповідної інформації до Державного реєстру випусків цінних паперів, що формується та ведеться нею відповідно до законодавства.

Про факт збільшення кількості депозитних сертифікатів банку у випуску Центральний депозитарій не пізніше наступного робочого дня повідомляє Національний банк України у встановленому ним порядку.».

3. Пункт 4 розділу Х викласти в такій редакції:

«4. Про факт анулювання депозитних сертифікатів банку у випуску Центральний депозитарій не пізніше наступного робочого дня повідомляє офіційним каналом зв’язку НКЦПФР шляхом подання повідомлення в електронній формі з використанням електронного підпису та/або печатки, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа відповідно до вимог законодавства про електронний документообіг та електронні довірчі послуги. Повідомлення складається відповідно до опису розділів та схем XML файлів, визначених окремим документом нормативно-технічного характеру. Повідомлення від Центрального депозитарію про анулювання депозитних сертифікатів банку у випуску, має містити відомості відповідно до додатка 1 до цього Положення.

На підставі повідомлення від Центрального депозитарію про анулювання депозитних сертифікатів банку у випуску, НКЦПФР забезпечує внесення відповідної інформації до Державного реєстру випусків цінних паперів, що формується та ведеться нею відповідно до законодавства.

Про факт анулювання депозитних сертифікатів банку у випуску Центральний депозитарій не пізніше наступного робочого дня повідомляє Національний банк України у встановленому ним порядку.».

4. Пункт 3 розділу XI викласти в такій редакції:

«3. Про факт скасування реєстрації випуску депозитних сертифікатів банку Центральний депозитарій не пізніше наступного робочого дня повідомляє офіційним каналом зв’язку НКЦПФР шляхом подання повідомлення в електронній формі з використанням електронного підпису та/або печатки, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа відповідно до вимог законодавства про електронний документообіг та електронні довірчі послуги. Повідомлення складається відповідно до опису розділів та схем XML файлів, визначених окремим документом нормативно-технічного характеру. Повідомлення від Центрального депозитарію про скасування реєстрації випуску депозитних сертифікатів банку, має містити відомості відповідно до додатка 1 до цього Положення.

На підставі повідомлення від Центрального депозитарію про скасування реєстрації випуску депозитних сертифікатів банку НКЦПФР забезпечує внесення відповідної інформації до Державного реєстру випусків цінних паперів, що формується та ведеться нею відповідно до законодавства.

Про факт скасування реєстрації випуску депозитних сертифікатів банку Центральний депозитарій не пізніше наступного робочого дня повідомляє Національний банк України у встановленому ним порядку.».

5. Доповнити Положення додатком 1, що додається.

Директор департаменту

методології

корпоративного управління,

корпоративних фінансів,

фінансових інструментів

на ринках капіталу

та організованих

товарних ринків

Д. Пересунько


Додаток 1

до Положення про порядок

здійснення емісії

депозитних сертифікатів банку та їх обігу

(пункт 9 розділу VII; пункт 4 розділу IX;

пункт 4 розділу X; пункт 3 розділу XI)

ІНФОРМАЦІЯ

щодо випуску депозитних сертифікатів банку (реєстрацію випуску депозитних сертифікатів банку/ збільшення кількості депозитних сертифікатів банку у випуску/ анулювання депозитних сертифікатів банку/ скасування реєстрації випуску депозитних сертифікатів банку)

1. Найменування банку;

2. Ідентифікаційний код банку;

3. Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (код ISIN);

4. Міжнародний ідентифікаційний код юридичної особи (код LEI) у разі здійснення публічної пропозиції;

5. Тип події (реєстрація випуску / збільшення кількості / анулювання/скасування реєстрації випуску);

6. Дата події;

7. Реєстраційний номер випуску;

8. Загальна номінальна вартість депозитних сертифікатів банку;

9. Номінальна вартість депозитного сертифікату банку;

10. Кількість депозитних сертифікатів банку у випуску;

11. Валюта випуску (код);

12. Тип (дисконтні/відсоткові);

13. Розмір доходу (для відсоткових депозитних сертифікатів банку), відсоток;

14. Строк обігу, днів;

15. Спосіб розміщення (шляхом публічної пропозиції, без здійснення публічної пропозиції);

16. Дата розміщення (у разі розміщення за 1 день);

17. Дата початку розміщення - дата закінчення розміщення;

18. Строки (терміни) погашення.


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 14.12.2021 — 2021 р., № 95, стор. 250, стаття 6162, код акта 108652/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

НКЦПФР:

 1. . НКЦПФР. 2022 рікк
 2. РІШЕННЯ від 10.02.2022 № 97 "Про внесення змін до Змін до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності управителів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку". НКЦПФР. 2022 рікк
 3. РІШЕННЯ від 20.01.2022 № 20 "Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 липня 2020 року № 346". НКЦПФР. 2022 рікк
 4. РІШЕННЯ від 03.02.2022 № 66 "Про затвердження Вимог до договору про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу з Національним банком України". НКЦПФР. 2022 рікк
 5. РІШЕННЯ від 20.01.2022 № 22 "Про затвердження Порядку подання страховою організацією звітності з недержавного пенсійного забезпечення". НКЦПФР. 2022 рікк
 6. РІШЕННЯ від 22.02.2022 № 135 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю". НКЦПФР. 2022 рікк
 7. РІШЕННЯ від 27.01.2022 № 64 "Про внесення змін до Вимог до авторизованої електронної системи". НКЦПФР. 2022 рікк
 8. РІШЕННЯ від 27.01.2022 № 44 "Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 грудня 2021 року № 1292". НКЦПФР. 2022 рікк
 9. РІШЕННЯ від 13.01.2022 № 1 "Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 березня 2013 року № 429". НКЦПФР. 2022 рікк
 10. РІШЕННЯ від 03.02.2022 № 95 "Про внесення змін до Положення про провадження клірингової діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 січня 2022 року № 5". НКЦПФР. 2022 рікк
 11. РІШЕННЯ від 13.01.2022 № 5 "Про затвердження Положення про провадження клірингової діяльності". НКЦПФР. 2022 рікк
 12. РІШЕННЯ від 03.02.2022 № 93 "Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 січня 2022 року № 1". НКЦПФР. 2022 рікк
 13. РІШЕННЯ від 13.01.2022 № 3 "Про затвердження Положення про порядок складання, подання та оприлюднення товарними біржами звітних даних". НКЦПФР. 2022 рікк
 14. РІШЕННЯ від 12.01.2021 № 2 "Про внесення змін до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку". НКЦПФР. 2021 рікк
 15. РІШЕННЯ від 26.01.2021 № 49 "Про затвердження Змін до Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку". НКЦПФР. 2021 рікк
 16. РІШЕННЯ від 14.01.2021 № 14 "Про затвердження Змін до Положення про функціонування фондових бірж". НКЦПФР. 2021 рікк
 17. РІШЕННЯ від 12.01.2021 № 10 "Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31 січня 2019 року № 43". НКЦПФР. 2021 рікк
 18. РІШЕННЯ від 12.01.2021 № 10 "Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31 січня 2019 року № 43". НКЦПФР. 2021 рікк
 19. РІШЕННЯ від 11.03.2021 № 185 "Про внесення змін до деяких рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку". НКЦПФР. 2021 рікк
 20. РІШЕННЯ від 19.01.2021 № 24 "Про затвердження Вимог до інструментів капіталу, які можуть включатись до початкового капіталу". НКЦПФР. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -