<<
>>

РІШЕННЯ від 22.02.2023 № 192 "Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02 лютого 2023 року № 108". НКЦПФР. 2023

Документ актуальний на 15.03.2023
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

22.02.2023  № 192

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 лютого 2023 р.

за № 333/39389

Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02 лютого 2023 року № 108

Відповідно до абзацу одинадцятого пункту 13 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Доповнити рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02 лютого 2023 року № 108 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2023 року за № 294/39350, після пункту 1 пунктами 2, 3 такого змісту:

«2. У рішенні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 листопада 2012 року № 1634 «Про визначення підстав видачі розпорядження Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку зберігачу пенсійного фонду», зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 21 січня 2013 року за № 151/22683:

1) у преамбулі слова «ринку цінних паперів в Україні» замінити словами «ринків капіталу та організованих товарних ринків»;

2) у пункті 1:

в абзаці першому слова «(далі - Комісія)» виключити;

підпункт 1.2 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 1.3-1.7 вважати підпунктами 1.2-1.6 відповідно;

у підпункті 1.4 слова «ринку цінних паперів» замінити словами «ринках капіталу»;

у підпункті 1.5 слова «цінні папери та фондовий ринок» замінити словами «ринки капіталу та організовані товарні ринки»;

3) підпункт 2.2 пункту 2 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 2.3-2.5 вважати підпунктами 2.2-2.4 відповідно;

4) у пункті 4 після слова «надсилає» доповнити словами «офіційним каналом зв’язку»;

5) у тексті цього рішення слово «Комісія» в усіх відмінках замінити словом «НКЦПФР».

3.

У рішенні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28 травня 2013 року № 896 «Про порядок призначення компанії з управління активами, яка тимчасово здійснюватиме управління активами Накопичувального пенсійного фонду», зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 980/23512:

1) у преамбулі слова «ринку цінних паперів в Україні» замінити словами «ринків капіталу та організованих товарних ринків»;

2) у пункті 1:

у підпункті 1 слова «(далі - Комісія)» виключити;

в абзаці четвертому підпункту 4 слова «рекомендованим листом» замінити словами «офіційним каналом зв’язку»;

3) у тексті цього рішення слово «Комісія» в усіх відмінках замінити словом «НКЦПФР».»;

У зв’язку з цим пункти 3, 4 вважати пунктами 4, 5 відповідно.

2. Внести до Змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02 лютого 2023 року № 108, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2023 року за № 294/39350, такі зміни:

1) у заголовку слово «ЗМІНИ» замінити словом «Зміни»;

2) у пункті 1:

в абзаці першому слово «затвердженого» замінити словом «затвердженому»;

в абзаці шостому підпункту 3 після слова «послуг» доповнити розділовим знаком «,»;

у підпункті 5 після слова «тексті» доповнити словом «цього», замінити слово «на» словом «словом»;

3) пункти 2, 3 виключити.

У зв’язку з цим пункт 4 вважати пунктом 2.

3. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Бойко Ю.

Голова Комісії

Р. Магомедов

Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02 лютого 2023 року № 108

Рішення; НКЦПФР від 22.02.2023 № 192

Прийняття від 22.02.2023

Постійна адреса:

https://xn--80aagahqwyibe8an.com/go/z0333-23

Законодавство України

станом на 15.03.2023

чинний


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 09.03.2023 — 2023 р., № 25, стор. 147, стаття 1432, код акта 116984/2023

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

НКЦПФР:

 1. РІШЕННЯ від 20.01.2023 № 67 "Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04 січня 2023 року № 1". НКЦПФР. 2023 рікк
 2. РІШЕННЯ від 04.01.2023 № 1 "Про внесення змін до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку". НКЦПФР. 2023 рікк
 3. РІШЕННЯ від 27.01.2023 № 98 "Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 січня 2023 року № 21". НКЦПФР. 2023 рікк
 4. РІШЕННЯ від 11.01.2023 № 21 "Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.07.2019 № 378". НКЦПФР. 2023 рікк
 5. РІШЕННЯ від 20.02.2023 № 175 "Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 січня 2023 року № 97". НКЦПФР. 2023 рікк
 6. РІШЕННЯ від 02.02.2023 № 108 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку". НКЦПФР. 2023 рікк
 7. РІШЕННЯ від 27.01.2023 № 97 "Про затвердження Змін до Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку". НКЦПФР. 2023 рікк
 8. . НКЦПФР. 2022 рікк
 9. РІШЕННЯ від 10.02.2022 № 97 "Про внесення змін до Змін до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності управителів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку". НКЦПФР. 2022 рікк
 10. РІШЕННЯ від 20.01.2022 № 20 "Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 липня 2020 року № 346". НКЦПФР. 2022 рікк
 11. РІШЕННЯ від 03.02.2022 № 66 "Про затвердження Вимог до договору про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу з Національним банком України". НКЦПФР. 2022 рікк
 12. РІШЕННЯ від 20.01.2022 № 22 "Про затвердження Порядку подання страховою організацією звітності з недержавного пенсійного забезпечення". НКЦПФР. 2022 рікк
 13. РІШЕННЯ від 22.02.2022 № 135 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю". НКЦПФР. 2022 рікк
 14. РІШЕННЯ від 27.01.2022 № 64 "Про внесення змін до Вимог до авторизованої електронної системи". НКЦПФР. 2022 рікк
 15. РІШЕННЯ від 27.01.2022 № 44 "Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 грудня 2021 року № 1292". НКЦПФР. 2022 рікк
 16. РІШЕННЯ від 13.01.2022 № 1 "Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 березня 2013 року № 429". НКЦПФР. 2022 рікк
 17. РІШЕННЯ від 03.02.2022 № 95 "Про внесення змін до Положення про провадження клірингової діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 січня 2022 року № 5". НКЦПФР. 2022 рікк
 18. РІШЕННЯ від 13.01.2022 № 5 "Про затвердження Положення про провадження клірингової діяльності". НКЦПФР. 2022 рікк
 19. РІШЕННЯ від 03.02.2022 № 93 "Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 січня 2022 року № 1". НКЦПФР. 2022 рікк
 20. РІШЕННЯ від 13.01.2022 № 3 "Про затвердження Положення про порядок складання, подання та оприлюднення товарними біржами звітних даних". НКЦПФР. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -