Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

РІШЕННЯ від 29.04.2022 № 321 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами на регульованому ринку та з організації торгівлі фінансовими інструментами на багатосторонньому торговельному майданчику". НКЦПФР. 2022

Документ актуальний на 05.08.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

29.04.2022  № 321

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

14 червня 2022 р.

за № 638/37974

Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами на регульованому ринку та з організації торгівлі фінансовими інструментами на багатосторонньому торговельному майданчику

Відповідно до пункту 13 частини першої статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», пункту 18 розділу XIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження професійної діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами на регульованому ринку та з організації торгівлі фінансовими інструментами на багатосторонньому торговельному майданчику, що додаються.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 травня 2013 року № 818 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 01 червня 2013 року за № 856/23388.

3. Для цілей цих Ліцензійних умов до стажу роботи на ринках капіталу та організованих товарних ринках, стажу роботи на керівних посадах прирівнюється відповідний стаж роботи фізичної особи на керівних посадах / як фахівця товарної біржі, створеної відповідно до Закону України «Про товарну біржу», та фондової біржі, створеної відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», а також відповідний стаж роботи в об’єднаннях професійних учасників фондового ринку до набуття чинності Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

4.

Встановити, що до 01 січня 2023 року норми пункту 11 розділу IV, пункту 15 розділу V цих Ліцензійних умов щодо укладання оператором регульованого ринку та оператором багатостороннього торговельного майданчика з особою, яка проводить клірингову діяльність центрального контрагента, договору про здійснення клірингу, не застосовуються до ліцензіатів, які відповідно до пунктів 5, 6 розділу XIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», мають право на підставі ліцензії на провадження клірингової діяльності з визначення зобов’язань провадити клірингову діяльність центрального контрагента.

5. Юридичні особи, які мають ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами, зобов’язані:

привести свої внутрішні документи у відповідність до цих Ліцензійних умов протягом шести місяців, з дня наступного після закінчення строку, на який уведено воєнний стан, згідно Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»» (зі змінами), якщо інше не встановлено стандартами корпоративного управління в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків;

привести структуру власності у відповідність до вимог цих Ліцензійних умов протягом шести місяців, з дня наступного після закінчення строку, на який уведено воєнний стан, згідно Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»» (зі змінами), у разі якщо в структурі власності такої особи є іноземна(і) юридична(і) особа(и) та/або фізична(і) особа(и) - іноземець(ці) - протягом року.

Вимоги цих Ліцензійних умов щодо початкового капіталу застосовуються лише до юридичних осіб, які мають намір провадити діяльність з організації торгівлі фінансовими інструментами і подали до НКЦПФР заяву та відповідні документи для отримання ліцензії.

6. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити:

подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

7. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Шляхова Я.

Голова Комісії

Р. Магомедов

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби фінансового

моніторингу України

Голова Антимонопольного комітету України

Перший заступник

Міністра цифрової трансформації України

І. Черкаський

О. Піщанська

О. Вискуб


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії

з цінних паперів

та фондового ринку

29 квітня 2022 року № 321

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

14 червня 2022 р.

за № 638/37974

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ

провадження професійної діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами на регульованому ринку та з організації торгівлі фінансовими інструментами на багатосторонньому торговельному майданчику

I. Загальні положення

1. Ці Ліцензійні умови встановлюють вимоги, обов’язкові для виконання при отриманні ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами на регульованому ринку та ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами на багатосторонньому торговельному майданчику (далі - ліцензія) та при провадженні цих видів професійної діяльності на ринках капіталу, перелік документів, які подаються заявником для видачі ліцензії, та особливості поєднання таких видів професійної діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами між собою та з іншими видами професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках.

2. Цими Ліцензійними умовами встановлені вимоги для отримання ліцензії та провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами (далі - діяльність з організації торгівлі фінансовими інструментами) за такими її видами:

діяльність з організації торгівлі цінними паперами на регульованому фондовому ринку;

діяльність з організації укладення деривативних контрактів на регульованому ринку деривативних контрактів;

діяльність з організації торгівлі інструментами грошового ринку на регульованому грошовому ринку;

діяльність з організації торгівлі цінними паперами на фондовому багатосторонньому торгівельному майданчику (далі - БТМ);

діяльність з організації укладення деривативних контрактів на БТМ деривативних контрактів.

За умови отримання відповідної ліцензії оператори організованого ринку можуть провадити клірингову діяльність з визначення зобов’язань.

3. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються в таких значеннях:

1) асоційована особа - чоловік або дружина, прямі родичі особи (батько, мати, діти, рідні брати та сестри, дід, баба, онуки), прямі родичі чоловіка чи дружини особи, чоловік або дружина прямого родича;

2) відокремлений підрозділ заявника/ліцензіата - філія, інший підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням і здійснює всі або частину її функцій щодо провадження діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами та/або іншої професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках (у випадку поєднання діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами з іншими видами професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках), крім спеціалізованого структурного підрозділу;

3) заявник - юридична особа, створена за законодавством України, яка має намір провадити діяльність з організації торгівлі цінними паперами на регульованому фондовому ринку, діяльність з організації укладення деривативних контрактів на регульованому ринку деривативних контрактів, діяльність з організації торгівлі інструментами грошового ринку на регульованому грошовому ринку, діяльність з організації торгівлі цінними паперами на фондовому БТМ та/або діяльність з організації укладення деривативних контрактів на БТМ деривативних контрактів і подає до НКЦПФР заяву та відповідні документи для отримання ліцензії;

4) збій - це порушення діяльності ліцензіата, у тому числі порушення здійснення функцій, переданих на аутсорсинг, та/або порушення функціонування або затримки в роботі електронної торгової системи, зокрема, спричинене недоступністю програмно-технічних комплексів, персоналу, приміщень, надавачів послуг або центрів обробки даних, пошкодженням або втратою критично важливої інформації або документів, перевищенням пропускної здатності електронної торгової системи тощо, яке призводить або може призвести до переривання в наданні таким ліцензіатом послуг та/або до виникнення невпорядкованих умов торгівлі на організованому ринку капіталу, оператором якого є ліцензіат;

5) керівні посадові особи - особи, які здійснюють виконавчі функції, та особи, які здійснюють наглядові функції;

6) керівник заявника/ліцензіата - особа, яка виконує функцію одноосібного виконавчого органу, або голова колегіального виконавчого органу юридичної особи;

7) ключовий учасник у структурі власності юридичної особи або заявника/ліцензіата (далі - ключовий учасник) - будь-яка фізична особа, яка володіє часткою у статутному капіталі (акціями) такої юридичної особи, юридична особа, яка володіє часткою (пакетом акцій) у розмірі 2 і більше відсотків у статутному капіталі такої юридичної особи, і водночас:

якщо юридична особа має більше ніж 20 учасників - фізичних осіб, то ключовими учасниками юридичної особи вважаються 20 учасників - фізичних осіб, частки яких є найбільшими;

якщо однакові за розміром частки (пакети акцій) у статутному капіталі юридичної особи належать більше ніж 20 учасникам - фізичним особам, то ключовими учасниками юридичної особи вважаються всі фізичні особи, які володіють частками (пакетом акцій) у розмірі 2 і більше відсотків у статутному капіталі такої юридичної особи;

вважається, що публічна компанія не має ключових учасників;

8) книга заявок - це сукупність всіх заявок (у тому числі котирувань) одного виду на купівлю-продаж певного активу, допущеного до торгів на організованому ринку капіталу;

9) критичні операційні процеси - діяльність заявника/ліцензіата, що необхідна для забезпечення можливості заявника/ліцензіата:

управляти всіма ризиками, характерними для діяльності заявника/ліцензіата (у тому числі виявляти такі ризики, запобігати їм та мінімізувати їх вплив);

управляти електронною торговою системою та програмно-апаратними комплексами, які забезпечують її належне функціонування та захист;

забезпечувати виконання правочинів, вчинених на організованому ринку, оператором якого буде/є заявник/ліцензіат, у тому числі:

передавати інформацію Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарію Національного банку України для внесення змін до системи депозитарного обліку (крім випадку, коли серед активів, допущених до торгів на організованому ринку, оператором якого буде/є заявник/ліцензіат, немає цінних паперів);

передавати інформацію особі, яка провадить клірингову діяльність, для здійснення клірингу (крім випадку, коли заявник/ліцензіат отримав ліцензію на провадження клірингової діяльності з визначення зобов’язань та зареєстрував правила провадження клірингової діяльності за договорами, що укладаються на організованому ринку капіталу, оператором якого він буде/є);

10) ліцензіат - юридична особа, створена за законодавством України, яка має ліцензію, отриману в установленому законодавством порядку;

11) невпорядковані умови торгівлі - це умови, що ускладнюють ведення прозорої та впорядкованої торгівлі на організованому ринку капіталу, зокрема збої в роботі електронної торгової системи, надсилання значної кількості помилкових заявок (в тому числі котирувань) учасниками торгів, ситуації цінової нестабільності тощо;

12) опосередкована істотна участь - володіння у заявнику/ліцензіаті, яке настає, якщо особа або група осіб прямо або опосередковано володіє часткою (акціями) в статутному капіталі однієї чи кількох юридичних осіб у структурі власності юридичної особи заявника/ліцензіата у такому розмірі, який забезпечує можливість контролювати через цю особу (цих осіб) 10 і більше відсотків статутного капіталу заявника/ліцензіата;

13) особи, які здійснюють наглядові функції - голова та члени наглядової ради, або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду (у разі створення) юридичної особи, інші особи, які мають повноваження на визначення стратегії, цілей і загального напряму діяльності юридичної особи, наглядають за процесом прийняття управлінських рішень та контролюють цей процес;

14) посадові особи заявника/ліцензіата - фізичні особи - голова та члени наглядової ради, або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду (у разі створення), голова та члени колегіального виконавчого органу (особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, та її заступники), корпоративний секретар, головний бухгалтер, голова та члени інших органів заявника/ліцензіата, утворення та компетенція яких передбачені його статутом;

15) прямий власник заявника/ліцензіата - особа, яка є власником частки (акцій) у статутному капіталі заявника/ліцензіата;

16) приміщення - частина внутрішнього об’єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу, яка використовується ліцензіатом (у тому числі його відокремленими та/або спеціалізованими структурними підрозділами) при провадженні діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами;

17) публічна компанія - це:

публічне акціонерне товариство;

іноземна юридична особа, що є емітентом акцій, які допущені до торгів на хоча б одному з наступних регульованих ринків:

New York Stock Exchange (NYSE);

Hong Kong Exchangesand Clearing;

London Stock Exchange (LSE);

Japan Exchange Group;

регульовані ринки, що входять до Nasdaq, Inc.;

регульовані ринки країни, що входить до Європейського Cоюзу;

регульовані ринки Швейцарії;

18) сертифікований фахівець - фізична особа, на ім’я якої виданий сертифікат НКЦПФР на право здійснення дій, які безпосередньо пов’язані з провадженням будь-якого виду професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках, термін дії якого не закінчився;

19) спеціалізований структурний підрозділ заявника/ліцензіата - департамент, управління, відділ, сектор тощо, що є невід’ємною частиною внутрішньої організаційної структури заявника/ліцензіата або його відокремленого підрозділу та має інше місцезнаходження, ніж заявник/ліцензіат або його відокремлений підрозділ;

20) стаж роботи на керівних посадах - це стаж роботи:

як керівної посадової особи та/або як заступника керівної посадової особи та/або як керівника та/або заступника керівника відокремленого, спеціалізованого структурного та/або функціонального підрозділу професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків; та/або

на посаді державної служби не нижче категорії Б в НКЦПФР та/або на посаді Голови або члена НКЦПФР;

21) стаж роботи на ринках капіталу та організованих товарних ринках - це загальний стаж роботи фізичної особи:

на керівних посадах / як фахівця у професійному учаснику ринків капіталу та організованих товарних ринків;

та/або на керівних посадах / як фахівця в саморегулівній організації чи об’єднанні професійних учасників ринків капіталу;

та/або на керівних посадах / як фахівця товарної біржі, що провадить діяльність з організації торгівлі продукцією відповідно до Закону України «Про товарні біржі»;

та/або на керівних посадах / як фахівця іншого суб’єкта господарювання, що провадить діяльність з організації торгівлі продукцією на авторизованих електронних майданчиках, на організованих електронних торгах чи з використанням іншого спеціального програмного забезпечення відповідно до законодавства України;

та/або на посаді державної служби в НКЦПФР та/або Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та/або на посаді Голови або члена цих комісій.

Терміни «аутсорсинг», «багатосторонній торговельний майданчик (БТМ)», «близькі відносини», «високочастотна торгівля», «грубе порушення», «ділова репутація», «інвестиційна фірма», «оператор БТМ», «оператор регульованого ринку», «оператор організованого ринку капіталу», «особа, яка здійснює виконавчі функції», «особа, яка здійснює управлінські функції», «офіційний канал зв’язку», «посадові особи професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків», «початковий капітал», «проксіміті-хостинг», «професійна діяльність на організованих товарних ринках», «професійна діяльність на ринках капіталу», «професійні учасники ринків капіталу та організованих товарних ринків», «регульований ринок», «системне порушення», «системно важливий професійний учасник ринків капіталу та організованих товарних ринків», «торговельний майданчик», «торговий репозиторій» вживаються у значеннях, визначених Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Терміни «істотна участь», «контролер», «контроль» вживаються у значеннях, визначених Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

Терміни «ланцюг володіння корпоративними правами юридичної особи», «структура власності юридичної особи» вживаються у значеннях, визначених Законом України «Про банки і банківську діяльність».

Терміни «бездоганна ділова репутація», «ідентифікаційні дані», «кінцевий бенефіціарний власник» та «траст» вживаються у значеннях, визначених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Термін «форс-мажорні обставини» вживається у значенні, визначеному Законом України «Про торгово-промислові палати в Україні».

Термін «підприємства, що становлять суспільний інтерес» вживається у значенні, визначеному Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Терміни «видача ліцензії», «місцезнаходження юридичної особи» вживаються у значеннях, визначених у Порядку видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу, затвердженому рішенням НКЦПФР від 21 жовтня 2021 року № 982, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 03 грудня 2021 року за № 1563/37185.

Терміни «комітет органу, відповідального за здійснення нагляду, заявника/ліцензіата», «орган, відповідальний за здійснення нагляду», «орган управління», «посадові особи системи внутрішнього контролю», «управління ризиками», «управлінські функції», «функціональний підрозділ професійного учасника» та «юридичні ризики» вживаються у значеннях, визначених у стандартах корпоративного управління в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків, встановлених рішеннями НКЦПФР від 30 грудня 2021 року № 1288 «Про затвердження Стандарту № 1 «Корпоративне управління в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків. Основні поняття та терміни», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2022 року за № 261/37597, від 30 грудня 2021 року № 1289 «Про затвердження Стандарту № 2 «Корпоративне управління в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків. Організація та функціонування системи внутрішнього контролю в професійних учасниках, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес та які не є банками», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2022 року за № 258/37594, від 30 грудня 2021 року № 1290 «Про затвердження Стандарту № 3 «Корпоративне управління в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків. Організація та функціонування системи внутрішнього контролю в професійних учасниках, які є системно важливими професійними учасниками та які не є банками», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2022 року за № 267/37603, від 30 грудня 2021 року № 1291 «Про затвердження Стандарту № 4 «Корпоративне управління в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків. Організація та функціонування системи внутрішнього контролю в професійних учасниках, які не належать до підприємств, що становлять суспільний інтерес та до системно важливих професійних учасників», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2022 року за № 263/37599 (далі - Стандарти).

Терміни «поточна ціна активу» та «середній курс (ринкова ціна) активу, допущеного до торгів на організованому ринку капіталу» вживаються у значеннях, визначених у порядку здійснення професійної діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами, встановленому НКЦПФР.

Інші терміни, які вживаються у цих Ліцензійних умовах, використовуються у значеннях, визначених законами України та нормативно-правовими актами НКЦПФР.

4. Вимогам, установленим цими Ліцензійними умовами для провадження відповідного виду діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами, повинні відповідати:

заявник та власники істотної участі у заявнику, у тому числі кінцеві бенефіціарні власники заявника, станом на дату подання заяви про видачу ліцензії та визначених цими Ліцензійними умовами документів;

ліцензіат, власники істотної участі у ліцензіаті, у тому числі кінцеві бенефіціарні власники заявника, протягом усього часу, коли вони зберігають свій статус або мають істотну участь у ліцензіаті.

Ліцензіат повинен виконувати вимоги, встановлені цими Ліцензійним умовами, протягом усього строку провадження професійної діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами.

II. Вимоги, яким повинен відповідати заявник для отримання ліцензії та ліцензіат під час провадження діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами

1. Загальні умови

1. Ліцензію можуть отримати юридичні особи, зареєстровані у формі акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю або товариства з додатковою відповідальністю.

Заявником/ліцензіатом не може бути юридична особа, яка відповідає хоча б одному з таких критеріїв:

до особи застосовано санкції відповідно до Закону України «Про санкції»;

особа має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах (юрисдикціях), внесених до переліку держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, сформованого у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України на основі висновків міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та оприлюдненого на офіційному вебсайті Державної служби фінансового моніторингу України;

особа та/або учасники (засновники, акціонери) включені відповідно до закону до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;

юридична особа підконтрольна юридичним особам, створеним відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або особам, зазначеним у абзацах третьому, п’ятому цього пункту, та/або має таких осіб серед власників істотної участі, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників.

Поєднання ліцензіатом професійної діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами з іншими видами діяльності дозволяється виключно в таких випадках:

1) поєднання провадження оператором організованого ринку капіталу своєї діяльності з діяльністю з надання інформаційних послуг на ринках капіталу та організованих товарних ринках;

2) поєднання провадження оператором організованого ринку капіталу своєї діяльності з діяльністю торгового репозиторію;

3) поєднання провадження оператором організованого ринку капіталу своєї діяльності з діяльністю з організації торгівлі продукцією.

4) поєднання провадження оператором організованого ринку капіталу своєї діяльності з кліринговою діяльністю з визначення зобов’язань.

Оператори регульованих ринків можуть провадити діяльність з організації торгівлі на БТМ за умови отримання відповідних ліцензій.

Оператори БТМ можуть провадити клірингову діяльність з визначення зобов’язань за договорами, які укладаються на організованих ринках, що управляються цими операторами, відповідно до правил функціонування таких ринків та правил провадження клірингової діяльності за умови отримання ними відповідної ліцензії.

Ліцензіат при провадженні діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами зобов’язаний дотримуватись вимог законодавства України та внутрішніх документів ліцензіата.

2. Установчий документ заявника/ліцензіата повинен передбачати провадження відповідного виду діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами; ураховувати особливості та обмеження, передбачені законами України щодо здійснення діяльності на ринках капіталу.

3. Структура власності юридичної особи заявника/ліцензіата, власників істотної участі у заявнику/ліцензіаті має бути прозорою і такою, що відповідає вимогам цих Ліцензійних умов.

Структура власності юридичної особи заявника/ліцензіата є прозорою та такою, що відповідає вимогам цих Ліцензійних умов, якщо розкриває інформацію щодо системи взаємовідносин юридичних та фізичних осіб в структурі власності юридичної особи заявника/ліцензіата і надає змогу визначити:

усіх ключових учасників (включаючи публічні компанії) і контролерів заявника/ліцензіата;

усіх ключових учасників кожної юридичної особи, яка існує у ланцюгу володіння корпоративними правами заявника/ліцензіата;

усіх власників істотної участі в заявнику/ліцензіаті;

усіх кінцевих бенефіціарних власників заявника/ліцензіата або їх відсутність у випадках, передбачених абзацом двадцять другим цього пункту;

відносини контролю між усіма вказаними особами.

Структура власності юридичної особи заявника/ліцензіата є такою, що не відповідає вимогам цих Ліцензійних умов, якщо НКЦПФР встановлений факт, що заявник/ліцензіат має серед власників істотної участі або підконтрольний:

юридичній особі, створеній відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України»;

особі, до якої застосовано санкції відповідно до Закону України «Про санкції»;

особі, що включена до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції.

Структура власності юридичної особи власників істотної участі у заявнику/ліцензіаті є такою, що не відповідає вимогам цих Ліцензійних умов, якщо НКЦПФР встановлений факт, що власник істотної участі у заявнику/ліцензіаті підконтрольний або має серед власників істотної участі:

юридичну особу - резидента держави, що здійснює збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України»;

особу, до якої або до посадових осіб якої застосовані санкції згідно з резолюціями Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, інших міжнародних організацій, рішеннями Ради Європейського Союзу, інших міждержавних об’єднань, членом (учасником) яких є Україна, які передбачають обмеження або заборону торговельних та/або фінансових операцій;

особу, до якої або до посадових осіб якої застосовані санкції відповідно до Закону України «Про санкції»;

особу, яка або посадові особи якої включені до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції.

Структура власності юридичної особи заявника/ліцензіата є такою, що не відповідає вимогам цих Ліцензійних умов, якщо вона є непрозорою, а саме не дотримані вимоги щодо її прозорості, визначені абзацами другим - шостим цього пункту, та/або якщо:

у структурі власності юридичної особи заявника/ліцензіата наявна конструкція щодо взаємного володіння часткою статутного капіталу (зустрічні інвестиції) однієї особи в іншій; та/або

у структурі власності юридичної особи заявника/ліцензіата наявний траст, інститут спільного інвестування, іноземний фонд або інше подібне правове утворення, про яке не розкрита інформація відповідно до довідки про схематичне зображення структури власності юридичної особи - заявника (додаток 1), та/або довірчим власником або компанією з управління активами якого чи іншою особою, яка виконує подібні функції, не погоджено НКЦПФР намір набуття або збільшення істотної участі, якщо на момент набуття істотної участі таке погодження було передбачено законодавством; та/або

у структурі власності юридичної особи заявника/ліцензіата (крім публічної компанії) наявні особи, які мають юридичне право володіти, користуватись та розпоряджатись правами, що становлять істотну участь у заявнику/ліцензіаті, але при цьому діють за вказівками кінцевих бенефіціарних власників, інформація про яких не розкрита згідно з цими Ліцензійними умовами; та/або

структура власності юридичної особи заявника/ліцензіата (крім публічної компанії) складається виключно з осіб, які володіють участю у статутному капіталі заявника/ліцензіата у розмірі менше 10 %; та/або

у структурі власності юридичної особи заявника/ліцензіата відсутня інформація про кінцевого(их) бенефіціарного(их) власника(ів) осіб, яким одноосібно/спільно у сукупності (при додаванні акцій/часток всіх цих осіб) належить більше 90 % статутного капіталу заявника/ліцензіата, крім осіб, якими або контролерами яких є держава, Національний банк України, територіальна громада, міжнародна фінансова організація, публічна компанія, фізична особа, права якої на акції/частки статутного капіталу заявника/ліцензіата або права голосу за ними не є формальними (особа не є комерційним агентом, номінальним власником або номінальним утримувачем, або лише посередником щодо такого права), та/або

власниками істотної участі порушений порядок погодження набуття такої істотної участі.

4. Ділова репутація заявника/ліцензіата, юридичної особи, яка є власником істотної участі, у тому числі контролером заявника/ліцензіата, або яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (призначена головою або членом колегіального виконавчого органу), чи здійснює повноваження голови або члена наглядової ради, або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду (у разі створення) власника істотної участі, у тому числі контролера заявника/ліцензіата, є такою, що відповідає цим Ліцензійним умовам, якщо:

особу не було звільнено від виконання функцій довірчого власника трасту або не було припинено інші фідуціарні відносини з цією особою у зв’язку з порушенням або неналежним виконанням нею своїх обов’язків;

відсутні факти, встановлені відповідним державним органом, надання особою безпосередньо або через третіх осіб державному органу недостовірної інформації про власну особу, яка вплинула або могла вплинути на прийняття цим державним органом рішення (застосовується протягом трьох років із дня надання такої інформації);

відсутні факти визнання особи банкрутом або набрання законної сили рішенням про примусову ліквідацію, або анулювання будь-якої ліцензії за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг та/або організованих товарних ринках;

відсутні факти перебування протягом більше шести місяців у складі органу управління іноземної(-ого) фінансової установи та/або професійного учасника організованих товарних ринків протягом року до прийняття уповноваженим органом іноземної країни рішення про визнання фінансової установи та/або професійного учасника організованих товарних ринків неплатоспроможною(-им) або банкрутом, або набрання законної сили рішенням про примусову ліквідацію, або анулювання всіх ліцензій за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг та/або організованих товарних ринках, або визнання банку неплатоспроможним, або про відкликання ліцензії на здійснення банківської/кредитної діяльності (крім відкликання ліцензії під час ліквідації іноземного банку за ініціативою власників);

відсутні свідчення того, що у особи була можливість незалежно від обіймання посад і володіння участю в іноземній(-ому) фінансовій установі та/або професійному учаснику організованих товарних ринках надавати обов’язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії іноземної(-ого) фінансової установи та/або професійного учасника організованих товарних ринків станом набудь-яку дату протягом року до прийняття уповноваженим органом іноземної країни рішення про визнання фінансової установи та/або професійного учасника організованих товарних ринків неплатоспроможною(-им) або банкрутом, або набрання законної сили рішенням про примусову ліквідацію, або анулювання ліцензії за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг та/або організованих товарних ринках, або визнання банку неплатоспроможним, або про відкликання ліцензії на здійснення банківської/кредитної діяльності (крім відкликання ліцензії під час ліквідації іноземного банку за ініціативою власників);

відсутні факти припинення повноважень (звільнення) особи чи її переведення на іншу посаду протягом останніх трьох років, якщо йому передувала вимога відповідного уповноваженого органу іноземної країни щодо заміни цієї особи в зв’язку з неналежним виконанням особою повноважень, яке призвело до порушення фінансовою установою та/або професійним учасником організованих товарних ринків законодавства;

ділова репутація особи є бездоганною у розумінні Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (наявність ознаки встановлюється за останні три календарні роки, що передують оцінці ділової репутації особи);

особою не вчинено порушень вимог банківського, фінансового, валютного законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, законодавства про акціонерні товариства, законодавства про захист прав споживачів, що сталися з вини такої особи шляхом її дії або бездіяльності та завдали матеріальної шкоди законним правам та інтересам інших осіб, а також грубих або систематичних порушень на ринках капіталу та організованих товарних ринках;

відсутні факти невідповідності діяльності особи вимогам до ділової практики та/або професійної етики;

до особи не застосовувались економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) згідно з резолюціями Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, інших міжнародних організацій, рішень Ради Європейського Союзу, інших міждержавних об’єднань, членом (учасником) яких є Україна, що передбачають обмеження або заборону торговельних та/або фінансових операцій, органами іноземних держав (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України») або України (для цілей цього абзацу особа вважається такою, до якої не застосовувалися зазначені заходи, якщо після їх скасування пройшло три роки);

особа не позбавлялась в установленому законодавством порядку права займатися певною діяльністю (для цілей цього абзацу особа вважається такою, що не позбавлена права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю після закінчення строку, на який здійснювалося позбавлення зазначеного права);

особа не включена до переліку осіб, пов’язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, в установленому законодавством порядку;

відсутні факти порушення особою порядку погодження набуття істотної участі у фінансовій установі та/або професійному учаснику організованих товарних ринків (за винятком випадків, коли такі порушення були усунуті);

відсутні інші ознаки невідповідності ділової репутації вимогам, визначеним відповідними державними органами (у тому числі відповідними іноземними державними органами), що виявлені відносно періодів роботи особи на ринках фінансових послуг та/або організованих товарних ринках, державне регулювання щодо яких здійснюють відповідні державні органи.

Наявність вищезазначених ознак встановлюється за останні п’ять календарних років, що передують оцінці ділової репутації особи, якщо інший строк дії ознаки не встановлено у змісті самих ознак.

Ділова репутація фізичної особи, яка є власником істотної участі, у тому числі контролером, кінцевим бенефіціарним власником заявника/ліцензіата, або яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) чи здійснює повноваження голови або члена наглядової власника істотної участі, у тому числі контролера заявника/ліцензіата, або яка є головним бухгалтером заявника/ліцензіата (особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку заявника/ліцензіата або, у разі покладання ведення бухгалтерського обліку заявника/ліцензіата на юридичну особу, з якою заявником/ліцензіатом укладений договір про здійснення бухгалтерського обліку, особою, яка безпосередньо здійснює ведення бухгалтерського обліку заявника/ліцензіата (далі - особа, яка здійснює ведення бухгалтерського обліку заявника/ліцензіата) є такою, що відповідає цим Ліцензійним умовам, якщо:

особу не було звільнено з роботи на ринках фінансових послуг та/або організованих товарних ринках на вимогу державного органу, в тому числі іноземного (за винятком випадків, коли особа була звільнена у зв’язку з відмовою у погодженні особи на посаду керівника або посадової особи системи внутрішнього контролю);

особу не було звільнено з роботи (у тому числі з роботи в іноземних юридичних особах) протягом останніх п’яти років за систематичне або одноразове грубе порушення особою своїх посадових обов’язків та/або правил трудового розпорядку, порушення законодавства про протидію корупції, вчинення розкрадання, зловживання владою/службовим становищем або іншого правопорушення (при роботі в юридичних особах - резидентах - звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40, пунктів 1, 1-1, 2, 3 частини першої статті 41, абзацу дев’ятого частини першої статті 43-1 та статті 45 Кодексу законів про працю України, а також не було звільнено з посади державної служби з підстав, визначених частиною п’ятою статті 66 Закону України «Про державну службу»);

особу не було звільнено від виконання функцій довірчого власника трасту або не було припинено інші фідуціарні відносини з цією особою у зв’язку з порушенням або неналежним виконанням нею своїх обов’язків;

у разі якщо особа обіймала посади, необхідність погодження призначення на які відповідним державним органом передбачена законодавством, відсутні факти обіймання особою посади/посад керівника або посадової особи системи внутрішнього контролю фінансової установи та/або професійного учасника організованих товарних ринків (виконання обов’язків за посадою) протягом більше шести місяців без погодження відповідним державним органом на таку посаду/посади (застосовується з першого дня сьомого місяця після дня обрання (призначення) особи на посаду (у разі обіймання кількох посад або однієї посади кілька разів без погодження з відповідним державним органом - після дня обрання (призначення) особи на першу з таких посад) та протягом трьох років із дати усунення цього порушення);

відсутні факти, встановлені відповідним державним органом, надання особою безпосередньо або через третіх осіб державному органу недостовірної інформації про власну особу, яка вплинула або могла вплинути на прийняття цим державним органом рішення (застосовується протягом трьох років із дня надання такої інформації).

відсутні факти перебування особи протягом більше шести місяців на посаді керівника фінансової установи (крім заступника головного бухгалтера) та/або професійного учасника організованих товарних ринків або посадової особи системи внутрішнього контролю фінансової установи та/або професійного учасника організованих товарних ринків (або виконання обов’язків за посадою) протягом року, що передує даті рішення про визнання фінансової установи та/або професійного учасника організованих товарних ринків банкрутом або набрання законної сили рішенням про примусову ліквідацію, або анулювання ліцензії за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг та/або організованих товарних ринках, або віднесення банку до категорії неплатоспроможних, або про відкликання в банку банківської ліцензії за ініціативою Національного банку України (крім відкликання банківської ліцензії у зв’язку з нездійсненням банком жодної банківської операції протягом року з дня її отримання або під час ліквідації банку за ініціативою власників);

відсутні свідчення того, що у особи була можливість незалежно від обіймання посад і володіння участю в фінансовій установі та/або професійному учаснику організованих товарних ринків надавати обов’язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії фінансової установи та/або професійного учасника організованих товарних ринків станом на будь-яку дату протягом року, що передує даті рішення про визнання фінансової установи та/або професійного учасника організованих товарних ринків банкрутом або набрання законної сили рішенням про примусову ліквідацію, або анулювання ліцензії за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг та/або організованих товарних ринках, або віднесення банку до категорії неплатоспроможних, або про відкликання в банку банківської ліцензії за ініціативою Національного банку України (крім відкликання банківської ліцензії у зв’язку з нездійсненням банком жодної банківської операції протягом року з дня її отримання або під час ліквідації банку за ініціативою власників);

відсутні факти перебування особи протягом більше шести місяців у складі органу управління або на посаді посадової особи системи внутрішнього контролю іноземної фінансової установи та/або професійного учасника організованих товарних ринків протягом року до прийняття уповноваженим органом іноземної країни рішення про визнання фінансової установи та/або професійного учасника організованих товарних ринків неплатоспроможним або банкрутом, або набрання законної сили рішенням про примусову ліквідацію, або анулювання ліцензії за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг та/або організованих товарних ринках, або визнання банку неплатоспроможним, або про відкликання ліцензії на здійснення банківської/кредитної діяльності (крім відкликання ліцензії під час ліквідації іноземного банку за ініціативою власників);

відсутні свідчення того, що у особи була можливість незалежно від обіймання посад і володіння участю надавати обов’язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії іноземної фінансової установи та/або професійного учасника організованих товарних ринків станом на будь-яку дату протягом року до прийняття уповноваженим органом іноземної країни рішення про визнання фінансової установи та/або професійного учасника організованих товарних ринків неплатоспроможним або банкрутом, або набрання законної сили рішенням про примусову ліквідацію, або анулювання ліцензії за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг та/або організованих товарних ринках, або визнання цього банку неплатоспроможним, або про відкликання ліцензії на здійснення банківської/кредитної діяльності (крім відкликання ліцензії під час ліквідації іноземного банку за ініціативою власників);

відсутні факти припинення повноважень (звільнення) особи чи її переведення на іншу посаду протягом останніх трьох років, якщо йому передувала вимога відповідного державного органу, у тому числі уповноваженого органу іноземної країни, щодо заміни цієї особи на посаді в зв’язку з неналежним виконанням особою посадових обов’язків, яке призвело до порушення фінансовою установою та/або професійним учасником організованих товарних ринків вимог законодавства;

ділова репутація особи є бездоганною у розумінні Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (наявність ознаки встановлюється за останні три календарні роки, що передують оцінці ділової репутації особи);

особою не вчинено порушень вимог банківського, фінансового, валютного законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, законодавства про акціонерні товариства, законодавства про захист прав споживачів, що сталися з вини такої особи шляхом її дії або бездіяльності та завдали матеріальної шкоди законним правам та інтересам інших осіб, а також грубих або систематичних порушень на ринках капіталу та організованих товарних ринках;

відсутній факт неявки особи (без поважних причин) на складання протоколу про адміністративне правопорушення вимог банківського, валютного законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, законодавства про ринки капіталу та організовані товарні ринки, законодавства про акціонерні товариства;

відсутні факти невідповідності діяльності особи вимогам до ділової практики та/або професійної етики;

до особи не застосовувались економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) згідно з резолюціями Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, інших міжнародних організацій, рішень Ради Європейського Союзу, інших міждержавних об’єднань, членом (учасником) яких є Україна, що передбачають обмеження або заборону торговельних та/або фінансових операцій, органами іноземних держав (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України») або України (для цілей цього абзацу особа вважається такою, до якої не застосовувалися зазначені заходи, якщо після їх скасування пройшло три роки);

особа не позбавлена, в установленому законодавством порядку, права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю (для цілей цього абзацу особа вважається такою, що не позбавлена права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю після закінчення строку, на який здійснювалося позбавлення зазначеного права);

особа не включена до переліку осіб, пов’язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, в установленому законодавством порядку;

відсутні факти порушення особою порядку погодження набуття істотної участі в фінансовій установі та/або професійному учаснику організованих товарних ринків (за винятком випадків, коли такі порушення були усунуті);

відсутні інші ознаки невідповідності ділової репутації вимогам, визначеним відповідними державними органами (у тому числі відповідними іноземними державними органами), що виявлені відносно періодів роботи особи на ринках фінансових послуг та/або організованих товарних ринках, державне регулювання щодо яких здійснюють відповідні державні органи.

Наявність вищезазначених ознак встановлюється за останні п’ять календарних років, що передують оцінці ділової репутації особи, якщо інший строк дії ознаки не встановлено у змісті самих ознак.

Ділова репутація фізичної особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) чи здійснює повноваження голови або члена наглядової ради, або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду (у разі створення) або є посадовою особою системи внутрішнього контролю заявника/ліцензіата є такою, що відповідає цим Ліцензійним умовам, якщо вона відповідає вимогам, встановленим Стандартами.

У власників істотної участі заявника/ліцензіата та фахівців заявника/ліцензіата має бути відсутній конфлікт інтересів (суперечності між особистими інтересами і правами і обов’язками власника істотної участі в заявнику/ліцензіаті та/або посадовими обов’язками особи в заявнику/ліцензіаті) або існувати можливість усунення такого конфлікту інтересів.

Особа, яка вважає, що з поважних причин до неї не повинні застосовуватися певні ознаки невідповідності ділової репутації (крім ознаки, зазначеної в абзаці двадцять восьмому цього пункту) вимогам, зазначеним у цьому пункті, має право надати з цього приводу до НКЦПФР відповідне обґрунтоване клопотання у паперовій або електронній формі із дотриманням вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», яке підлягає розгляду у терміни та в порядку, визначені у Законі України «Про звернення громадян» із забезпеченням, у тому числі, права особи особисто викладати свої аргументи та бути присутньою при розгляді клопотання.

5. Фінансова звітність та консолідована фінансова звітність (у разі складення консолідованої фінансової звітності) заявника/ліцензіата має бути складена відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та відповідати міжнародним стандартам фінансової звітності. Аудиторський звіт має бути складений відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг та з урахуванням положень Вимог до інформації, що стосується аудиту або огляду фінансової звітності учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, затверджених рішенням НКЦПФР від 22 липня 2021 року № 555, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 вересня 2021 року за № 1176/36798 (далі - Вимоги до інформації).

Аудиторський звіт щодо фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) можуть надавати суб’єкти аудиторської діяльності, включені, у тому числі на період проведення ними обов’язкового аудиту фінансової звітності ліцензіата, до розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності» або розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес».

6. Власники істотної участі у заявнику/ліцензіаті повинні відповідати наступним вимогам.

Власник істотної участі у заявнику/ліцензіаті:

спроможний забезпечити виконання своїх фінансових зобов’язань;

має можливість у майбутньому надавати в разі потреби фінансову допомогу ліцензіату в рамках вжиття заходів з метою приведення діяльності ліцензіата у відповідність із вимогами законодавства або з метою виконання ліцензіатом своїх фінансових зобов’язань у розмірі пропорційному до розміру його участі;

зобов’язаний у разі зменшення показників діяльності ліцензіата, що використовуються для вимірювання та оцінки ризиків його діяльності, таким чином, що існує ризик невиконання ним пруденційних нормативів, встановлених НКЦПФР, або виникає ризик неспроможності виконання ліцензіатом своїх фінансових зобов’язань, строк виконання яких настав:

1) надати фінансову допомогу ліцензіату в рамках вжиття заходів з метою приведення його діяльності у відповідність із вимогами законодавства або з метою виконання ліцензіатом своїх фінансових зобов’язань у розмірі, пропорційному до розміру його участі у ліцензіаті; або

2) ініціювати розгляд загальними зборами учасників (акціонерів) ліцензіата питання про його ліквідацію та у разі, якщо загальними зборами не підтримано його пропозицію прийняти рішення про ліквідацію ліцензіата, виконати дії, передбачені підпунктом 1 цього пункту.

7. Керівник заявника/ліцензіата (його відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів) не може одночасно працювати в інших професійних учасниках ринків капіталу та/або організованих товарних ринків.

Керівник, члени виконавчого органу (у разі створення колегіального виконавчого органу) заявника/ліцензіата повинен відповідати вимогам, встановленим до керівників професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків у Стандартах, а також наступним вимогам:

протягом останнього року щодо нього відсутні факти анулювання сертифіката на право здійснення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках;

не був керівником чи заступником керівника будь-якого суб’єкта господарювання, щодо якого протягом останніх 10 років уповноваженим державним органом було прийнято рішення про анулювання ліцензії на провадження будь-якого виду господарської діяльності у сфері, пов’язаній з ринками капіталу та організованими товарними ринками, що підлягає ліцензуванню відповідно до законодавства, яке набрало законної сили у встановленому законом порядку.

8. Особа, яка займає посаду головного бухгалтера (особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) заявника/ліцензіата, або, у разі покладання ведення бухгалтерського обліку заявника/ліцензіата на юридичну особу, з якою заявником/ліцензіатом укладений договір про здійснення бухгалтерського обліку, фізична особа, яка безпосередньо здійснює ведення бухгалтерського обліку заявника/ліцензіата, повинна відповідати таким вимогам щодо професійної придатності:

має кваліфікаційне посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків. У разі відсутності такого документа у тримісячний строк після прийняття на роботу на посаду головного бухгалтера заявника/ліцензіата або укладення договору про здійснення бухгалтерського обліку юридичною особою пройти підвищення кваліфікації;

має стаж роботи на ринках капіталу та/або організованих товарних ринках на посаді бухгалтера або головного бухгалтера не менше двох років або на (в) будь-якому(-ій) іншому(-ій) підприємстві, організації, установі на посаді бухгалтера або головного бухгалтера не менше п’яти років.

Зазначені особи не можуть бути посадовими особами в іншому професійному учаснику ринків капіталу та організованих товарних ринків.

Ліцензіат у разі звільнення особи, яка займає посаду головного бухгалтера, або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата, або закінчення/розірвання договору з юридичною особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата, повинен протягом трьох місяців призначити головного бухгалтера (особу, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата) або укласти договір з юридичною особою, на яку покладається ведення бухгалтерського обліку ліцензіата.

9. Ліцензіат для забезпечення здійснення професійної діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами повинен:

впроваджувати та підтримувати системи та процедури, які є достатніми для забезпечення безпеки, цілісності та конфіденційності інформації, беручи до уваги характер відповідної інформації;

використовувати системи та засоби, які забезпечують безперервність, постійність надання послуг та захист інформації, яка обробляється в програмно-технічному комплексі.

Заявник/ліцензіат повинен розробити та затвердити документ, який визначає заходи щодо забезпечення безперервності здійснення його діяльності. Такий документ повинен, щонайменше, містити:

перелік ризиків збою, у тому числі через недоступність програмно-технічних комплексів, персоналу, приміщень, надавачів послуг або центрів обробки даних, а також у зв’язку з пошкодженням або втратою критично важливої інформації або документів;

заходи, які здійснюються у випадку збою;

максимальний проміжок часу для відновлення торгівлі після виникнення збою;

заходи щодо переміщення електронної торгової системи до резервної локації та управління нею з такої локації;

резервне копіювання критично важливої інформації, у тому числі контактної інформації, яка б дозволяла забезпечити комунікацію між працівниками ліцензіата, між ліцензіатом та учасниками організованого ринку капіталу, а також між ліцензіатом та особами, що провадять клірингову діяльність за правочинами, вчиненими на організованому ринку капіталу, та Центральним депозитарієм та Національним банком України у встановлених законодавством випадках;

тренування персоналу щодо проведення заходів, спрямованих на забезпечення безперервності здійснення діяльності ліцензіата;

розподіл обов’язків та визначення групи відповідальних працівників, які мають бути готові реагувати негайно після виникнення збою;

програму постійного тестування, оцінки та перегляду заходів із забезпечення безперервності здійснення діяльності ліцензіата, включаючи зміни до них за результатами виконання такої програми;

заходи щодо синхронізації системи фіксації дати та часу після збою;

заходи у випадку збою у здійсненні критичних операційних процесів, які були передані на аутсорсинг, у тому числі якщо здійснення таких критичних операційних процесів припиняється надавачем послуг.

Ліцензіат повинен забезпечити проведення періодичної оцінки впливу збоїв, яка повинна визначати ризики та можливі наслідки таких збоїв. Ліцензіат зобов’язаний враховувати виявлені ризики збоїв у плані забезпечення безперервності здійснення діяльності. Рішення про неврахування конкретного ризику збою у плані щодо забезпечення безперервності здійснення діяльності ліцензіата повинно бути мотивоване та затверджене органом управління ліцензіата.

Посадові особи системи внутрішнього контролю ліцензіата повинні:

встановлювати чіткі цілі та стратегії щодо забезпечення безперервності здійснення діяльності ліцензіата;

виділяти достатні людські, технологічні та фінансові ресурси для досягнення таких цілей та втілення стратегій;

затверджувати план щодо забезпечення безперервності здійснення діяльності ліцензіата та будь-які зміни до нього;

принаймні раз на рік отримувати від осіб, відповідальних за тестування та оцінку заходів із безперервності діяльності, інформацію про результати оцінки впливу збоїв та про відповідність їй плану щодо забезпечення безперервності здійснення діяльності ліцензіата;

призначати працівників, відповідальних за забезпечення безперервності здійснення діяльності ліцензіата.

Ліцензіат у разі переривання надання послуг, а також у випадках збою, наслідком якого може бути переривання в наданні послуг більш ніж на 4 години, повинен в найкоротший строк поінформувати НКЦПФР про факт зазначеної події, оприлюднити інформацію про факт події на власному вебсайті та до кінця наступного робочого дня від дати події оприлюднити на власному вебсайті та подати до НКЦПФР детальну інформацію про обставини, причини й наслідки події.

10. Ліцензіат зобов’язаний мати власний вебсайт, номери засобів зв’язку та адресу електронної пошти для офіційного каналу зв’язку.

11. Ліцензіат має право проваджувати відповідну діяльність на всій території України після видачі НКЦПФР відповідної ліцензії, внесення запису про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринках капіталу (крім банку) відповідно до Порядку ведення реєстрів учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, затвердженого рішенням НКЦПФР від 26 серпня 2021 року № 700, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2021 року за № 1385/37007, та за умови членства в саморегулівній організації, що об’єднує професійних учасників ринків капіталу за цим видом професійної діяльності (за умови реєстрації НКЦПФР об’єднання професійних учасників ринків капіталу як саморегулівної організації за відповідним видом професійної діяльності).

У разі відсутності об’єднання професійних учасників ринків капіталу, зареєстрованого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку як саморегулівна організація за відповідним видом професійної діяльності, членство ліцензіата в об’єднанні професійних учасників ринків капіталу за цим видом діяльності є добровільним.

2. Організаційні та операційні вимоги

1. З метою недопущення завдання шкоди своїм клієнтам або створення загрози інвестиціям, запобігання невиконанню ліцензіатом вимог законодавства про ринки капіталу та запобігання прийняттю ліцензіатом ризиків, реалізація яких створює загрозу цілісності ринків капіталу і стабільності їх функціонування, заявник/ліцензіат забезпечує організацію корпоративного управління.

Заявник/ліцензіат організовує корпоративне управління із дотриманням вимог, встановлених у Стандартах.

2. Підрозділ комплаєнсу заявника/ліцензіата повинен, крім вимог, встановлених Стандартами, додатково відповідати вимогам цього пункту.

Працівники комплаєнс-підрозділу (комплаєнс-менеджер) не мають (не має) права здійснювати дії, які безпосередньо пов’язані з провадженням діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами. Ліцензіат у разі звільнення керівника комплаєнс-підрозділу (комплаєнс-менеджера), повинен протягом трьох місяців призначити особу, на яку будуть покладені зазначені функції.

Ліцензіат, який є оператором організованого ринку капіталу, на якому дозволяється алгоритмічна торгівля, повинен забезпечувати, щоб працівники його комплаєнс-підрозділу (комплаєнс-менеджер) розуміли, як працює алгоритмічна торгівля та відповідні компоненти електронної торгової системи (якщо на організованому ринку капіталу, оператором якого є ліцензіат, дозволяється алгоритмічна торгівля), а також забезпечувати постійну комунікацію між працівниками комплаєнс-підрозділу (комплаєнс-менеджером) та працівниками, які мають спеціальні технічні знання щодо того, як працює алгоритмічна торгівля та відповідні компоненти електронної торгової системи, особами, уповноваженими припиняти або обмежувати роботу алгоритмів (або уповноважити вчиняти такі дії працівників комплаєнс-підрозділу (комплаєнс-менеджера)), та особами, відповідальними за алгоритмічну торгівлю.

3. Ліцензіат повинен запровадити та підтримувати ефективні та прозорі процедури для оперативного розгляду скарг учасників організованого ринку капіталу, оператором якого є ліцензіат, та закріпити такі процедури у внутрішніх документах ліцензіата. Ліцензіат повинен вести облік отриманих скарг та заходів, вжитих щодо них.

Процедура розгляду скарг повинна містити зрозумілий, точний та актуальний опис процесу розгляду скарг та повинна бути затверджена посадовими особами системи внутрішнього контролю ліцензіата.

Ліцензіат повинен опублікувати інформацію про порядок розгляду скарг, а також контактну інформацію осіб, які займаються розглядом скарг. Інформація про порядок розгляду скарг повинна надаватися учасникам організованого ринку капіталу, оператором якого є ліцензіат, на запит або під час прийняття скарги безкоштовно. Ліцензіат повинен забезпечити, щоб подання та розгляд скарг, а також отримання інформації про результати розгляду скарги, були безкоштовними для учасників організованого ринку капіталу, оператором якого є ліцензіат.

Ліцензіат повинен створити структурний підрозділ або призначити окрему посадову особу, або визначити працівника, відповідального за розгляд скарг. Ця функція може бути покладена на підрозділ комплаєнсу (комплаєнс-менеджера) ліцензіата.

Структурний підрозділ (окрема посадова особа) або працівник, відповідальний/відповідальна за розгляд скарг, під час розгляду скарги повинен спілкуватися зі скаржником чітко, простою та зрозумілою мовою, та відповідати на скаргу без необґрунтованої затримки.

Ліцензіат повинен повідомляти скаржника про своє рішення стосовно скарги не пізніше наступного робочого дня після його прийняття. Прийняте за результатами розгляду скарги рішення ліцензіата може бути оскаржене згідно із законодавством.

4. Ліцензіат повинен розробити та підтримувати в актуальному стані документ(-и) про наявність систем, процедур та засобів, у якому(-их) передбачено, зокрема, заходи з:

регулярного контролю за дотриманням учасниками організованого ринку капіталу, оператором якого є ліцензіат, правил функціонування такого організованого ринку капіталу;

відхилення заявок (в тому числі котирувань), які не відповідають встановленим обмеженням щодо обсягу, перевищують порогові ціни або явно є помилковими;

зупинення торгів у випадку виникнення ситуації цінової нестабільності на відповідному ринку або на пов’язаному з ним ринку (тобто на ринку, на якому здійснюється торгівля тим самим активом або активом, який є базовим активом для фінансового інструмента, допущеного до торгів на відповідному ринку, або фінансовим інструментом, для якого актив, допущений до торгів на відповідному ринку, є базовим активом) впродовж короткого періоду, а також, у випадках, передбачених НКЦПФР, заходи зі скасування правочинів, вчинених на відповідному ринку помилково через збій в роботі електронної торгової системи;

встановлення параметрів для зупинення торгів із врахуванням вимог порядку функціонування операторів регульованих ринків та операторів БТМ, встановлених НКЦПФР;

своєчасного подання до НКЦПФР звітних даних, відповідно до порядку складання та подання до НКЦПФР звітних даних, встановленого НКЦПФР.

Ліцензіат повинен забезпечити, щоб механізми автоматичного зупинення торгів функціонували постійно протягом торговельного дня.

5. Заявник/ліцензіат повинен:

створити та забезпечити функціонування механізму виявлення, запобігання та усунення конфлікту інтересів між будь-якими такими особами: оператором організованого ринку капіталу, акціонерами (учасниками) оператора організованого ринку капіталу та учасниками торгів на такому ринку (а у випадку заявника/ліцензіата, який здійснює (планує здійснювати) діяльність з організації торгівлі на регульованому ринку,- також особами, які здійснюють контроль над заявником/ліцензіатом, чи регульованим ринком, оператором якого він є), зокрема, у випадках, якщо такий конфлікт інтересів може виявитися шкідливим для виконання будь-яких функцій оператора організованого ринку капіталу;

визначити структурний підрозділ (окрему посадову особу), що здійснює нагляд за торгами на організованому ринку капіталу у режимі реального часу для запобігання маніпулюванню та неправомірному використанню інсайдерської інформації та здійснення контролю за дотриманням правил функціонування організованого ринку капіталу;

запровадити належні механізми та системи для виявлення всіх значних ризиків для його діяльності та вживати ефективні заходи для зменшення цих ризиків;

мати засоби раціонального управління технічними аспектами роботи організованого ринку капіталу, включаючи створення ефективних механізмів для усунення ризиків збоїв у роботі систем у випадку форс-мажорних обставин;

мати прозорі недискреційні правила і процедури, які передбачають чесну і впорядковану торгівлю, та встановити об’єктивні критерії для ефективного виконання замовлень;

мати засоби сприяння ефективному і своєчасному виконанню правочинів, вчинених на організованому ринку капіталу;

мати достатні фінансові ресурси для забезпечення впорядкованої торгівлі на організованому ринку капіталу з урахуванням характеру і обсягу правочинів, що вчиняються на ньому, та характеру й рівня ризиків, з якими стикається оператор.

При дотриманні вимог, викладених у цьому пункті, заявник/ліцензіат повинен враховувати характер, масштаб та складність відповідного виду діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами.

6. Ліцензіат повинен використовувати достатню кількість працівників з необхідними навичками для управління електронними торговими системами та забезпечення функціонування алгоритмів торгівлі (якщо на організованому ринку капіталу, оператором якого є ліцензіат, дозволяється алгоритмічна торгівля) з достатніми знаннями про:

відповідні електронні торгові системи та алгоритми торгівлі (якщо на організованому ринку капіталу, оператором якого є ліцензіат, дозволяється алгоритмічна торгівля);

моніторинг і тестування таких систем та алгоритмів торгівлі, що будуть використовуватися інвестиційними фірмами - учасниками такого організованого ринку капіталу (якщо на організованому ринку капіталу, оператором якого є ліцензіат, дозволяється алгоритмічна торгівля);

технології торгів, запроваджені ліцензіатом;

юридичні обов’язки ліцензіата, пов’язані з тим, що на організованому ринку капіталу, оператором якого є ліцензіат, дозволяється алгоритмічна торгівля.

Заявник/ліцензіат встановлює вимоги до своїх працівників, які управляють електронними торговими системами та забезпечують функціонування алгоритмів торгівлі (якщо на організованому ринку капіталу, оператором якого є ліцензіат, дозволяється алгоритмічна торгівля). Працівники, зазначені у цьому пункті, повинні відповідати цим вимогам під час прийому на роботу, або отримати їх внаслідок професійної підготовки після прийняття на роботу. Ліцензіат повинен забезпечувати, щоб професійні навички цих працівників залишались актуальними, та проводити оцінювання цих навичок на регулярній основі.

Підготовка працівників, про яких йдеться у цьому пункті, повинна відповідати досвіду та відповідальності персоналу з урахуванням характеру, масштабу та складності їх діяльності.

Працівники, зазначені у цьому пункті, повинні мати достатній рівень повноважень, щоб ефективно виконувати свої функції в операторі організованого ринку капіталу.

7. Ліцензіат, який здійснює діяльність з організації торгівлі на регульованому ринку, повинен додатково дотримуватись наступних організаційних та операційних вимог:

забезпечувати створення організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширення інформації стосовно пропозиції щодо активів, допущених до торгів на такому регульованому ринку, та для проведення регулярних торгів такими активами;

створювати умови для розв’язання спорів між учасниками регульованого ринку, оператором якого він є.

8. Ліцензіат, який є оператором регульованого ринку та/або який є оператором БТМ, на якому дозволяється алгоритмічна торгівля, зобов’язаний до початку провадження професійної діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами здійснити самооцінку щодо дотримання ним наступних вимог законодавства про ринки капіталу:

щодо стійкості електронної торгової системи, її здатності обробляти пікові обсяги заявок (в тому числі котирувань) та/або повідомлень про їх скасування та забезпечувати впорядковану торгівлю в умовах сильного ринкового стресу, її випробування та безперервність надання послуг;

щодо прозорої та недискримінаційної структури комісійної винагороди ліцензіата, що не стимулює надсилання, зміну чи скасування заявок (у тому числі котирувань) у спосіб, що може спричинити ситуацію цінової нестабільності або іншим чином порушити цілісність ринків капіталу чи завдати шкоди інвесторам, у тому числі в результаті маніпулювання;

щодо можливості ідентифікації заявок (у тому числі котирувань), сформованих у ході алгоритмічної торгівлі, а також осіб, які їх ініціювали, та використаних алгоритмів;

щодо наявності механізмів підтримання ліквідності та вимог щодо змісту договорів про виконання функцій маркет-мейкера;

щодо можливості відхилення заявок (у тому числі котирувань) та зупинення торгів у випадку виникнення ситуації цінової нестабільності на відповідному ринку або на пов’язаному з ним ринку та щодо можливості скасування правочинів, вчинених на відповідному ринку;

щодо надання НКЦПФР доступу до будь-якої книги заявок та до торгів в переглядовому режимі в режимі реального часу;

щодо наявності середовища для тестування алгоритмів, що будуть використовуватися інвестиційними фірмами - учасниками такого організованого ринку капіталу, та щодо наявності ефективних систем і механізмів, щоб забезпечити неможливість спричинення системами алгоритмічної торгівлі невпорядкованих умов торгівлі на організованому ринку капіталу;

щодо порядку надання, зупинення та припинення прямого електронного доступу;

щодо надання ліцензіатом послуг з колокації на підставі прозорих і недискримінаційних підходів.

При здійсненні самооцінки, передбаченої цим пунктом, враховуються:

характер діяльності ліцензіата, зокрема, характеристики активів, допущених до торгів на організованому ринку капіталу, їх ліквідність, значення організованого ринку капіталу у фінансовій системі, зокрема, чи може здійснюватися торгівля такими активами на інших організованих ринках капіталу;

масштаб діяльності ліцензіата, зокрема, кількість алгоритмів, які застосовуються на організованому ринку капіталу, пропускна здатність електронної торгової системи, обсяг торгівлі, частка алгоритмічної торгівлі та високочастотної торгівлі, кількість учасників організованого ринку капіталу, у тому числі тих, які надають прямий електронний доступ, співвідношення між кількістю скасованих та кількістю виконаних заявок (в тому числі котирувань), обсяг надання послуг з колокації та проксіміті-хостингу, параметри механізмів запобігання ситуаціям цінової нестабільності, зокрема чи ліміти, при перевищенні яких відбувається зупинення торгів або відхилення заявок (в тому числі котирувань), є статичними чи динамічними;

складність діяльності ліцензіата, зокрема, кількість ліцензій на різні види професійної діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами, виданих ліцензіату, види фінансових інструментів, передбачені частиною першою статті 7 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринку», та інші активи, які допущені до торгів на організованому ринку капіталу, оператором якого є ліцензіат, технології торгів, які використовуються (електронні торги, торги з голосу, торги за адресними чи безадресними заявками тощо), кількість платформ/секцій електронної торгової системи та ступінь контролю ліцензіата за розробкою, налаштуванням та перевіркою електронної торгової системи, яку використовує ліцензіат, структура власності та управління та організаційна структура ліцензіата, місцезнаходження компонентів програмно-технічного комплексу та приміщень ліцензіата, частка функцій ліцензіата, які передаються на аутсорсинг, частота змін у технологіях торгів, складі учасників організованого ринку капіталу та електронній торговій системі.

За результатами самооцінки до початку провадження професійної діяльності складається звіт, який затверджується органом управління або посадовими особами системи внутрішнього контролю ліцензіата. Ліцензіат зобов’язаний зберігати звіт про результати самооцінки до початку провадження професійної діяльності щонайменше 5 років та подати його до НКЦПФР відповідно до порядку складання та подання до НКЦПФР звітних даних, встановленого НКЦПФР.

3. Вимоги до розміру початкового та власного капіталу заявника та ліцензіата, порядок його визначення

1. Розмір початкового капіталу заявника має становити не менше 22 мільйонів гривень.

Джерела походження коштів, за рахунок яких сформовано початковий капітал заявника повинні бути підтверджені на підставі офіційних документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку.

Заявник, який вже є професійним учасником ринків капіталу та організованих товарних ринків за іншим видом професійної діяльності, повинен забезпечити, щоб на останню звітну дату, що передує даті подання заяви про видачу ліцензії його регулятивний капітал відповідав мінімальному розміру регулятивного капіталу, встановленому НКЦПФР для таких професійних учасників.

2. Для розрахунку початкового капіталу заявника до його складу включаються один або декілька таких елементів:

інструменти капіталу, відповідно до Вимог до інструментів капіталу, які можуть включатись до початкового капіталу, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 січня 2021 року № 24, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15 березня 2021 року за № 331/35953;

емісійний дохід, що належить до інструментів капіталу;

накопичені прибутки або збитки;

накопичений інший сукупний дохід;

інші резерви.

Заявник вважається таким, що відповідає цим Ліцензійним умовам, якщо обсяг елементів, визначених цим пунктом в сукупності дорівнює або перевищує розмір, визначений у пункті 1 цього розділу.

3. Ліцензіат повинен дотримуватися нормативних значень пруденційних нормативів, встановлених Положенням щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками, затвердженим рішенням НКЦПФР від 01 жовтня 2015 року № 1597, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2015 року за № 1311/27756, для відповідного виду діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами.

4. Власний капітал заявника розраховується як різниця між сукупною вартістю активів та вартістю зобов’язань заявника перед іншими особами, його розмір повинен бути не менше розміру початкового капіталу, встановленого пунктом 1 цієї глави.

4. Кваліфікаційні вимоги до працівників ліцензіата

1. Здійснювати дії (операції), які пов’язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами відповідно до внутрішніх документів (правил, положень тощо) ліцензіата, що визначають порядок провадження професійної діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами, мають право тільки сертифіковані фахівці.

2. Заступник(-и) керівника ліцензіата (у разі наявності), керівник(-и) та заступник(-и) керівника(-ів) (у разі наявності) відокремлених, спеціалізованих структурних та функціональних підрозділів ліцензіата та фахівці ліцензіата (у тому числі його відокремлених підрозділів), які відповідно до посадових обов’язків безпосередньо здійснюють професійну діяльність на ринках капіталу, мають бути сертифіковані НКЦПФР для вчинення дій, які безпосередньо пов’язані з провадженням діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами, і не можуть одночасно працювати в інших професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків.

Необхідна кількість сертифікованих фахівців ліцензіата встановлюється ліцензіатом самостійно, але повинна бути не менше п’яти осіб і бути такою, щоб забезпечити безперервність провадження діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами і відповідати організаційній структурі ліцензіата.

Якщо кількість сертифікованих фахівців ліцензіата (у тому числі у відокремлених підрозділах) менша ніж необхідна їх кількість, встановлена ліцензіатом самостійно з врахуванням вимоги абзацу другого цього пункту, ліцензіат зобов’язаний протягом трьох місяців забезпечити необхідну їх кількість.

5. Вимоги до технічного та програмного забезпечення

1. Заявник/ліцензіат може мати у власності та/або у користуванні декілька електронних торгових систем та програмно-технічних комплексів, які на постійній основі забезпечують належне функціонування та захист електронної торгової системи (електронних торгових систем).

2. Програмне та технічне забезпечення, що використовується ліцензіатом, повинно бути розроблено/виготовлено суб’єктом господарювання, до якого не застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції».

Заявник/ліцензіат повинен мати програмно-технічний комплекс, який забезпечить функціонування електронної торгової системи, а також виконання вимог, установлених НКЦПФР для цієї діяльності, у тому числі забезпечить подання до НКЦПФР звітних даних та інформації в електронній формі з використанням електронного підпису чи печатки, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа відповідно до вимог законодавства про електронний документообіг та електронні довірчі послуги.

3. Заявник/ліцензіат повинен мати умови та механізми для фізичної та електронної безпеки, призначені для захисту його програмно-технічного комплексу, зокрема: захисту від несанкціонованого доступу, мінімізації ризиків кібератак на програмно-технічний комплекс, ризиків несанкціонованого доступу тощо.

4. Спеціалізовані програмні продукти, програмне забезпечення автоматизованих, інформаційних систем, програмне забезпечення спеціалізованих інформаційно-комунікаційних систем, які створюються та/або використовуються ліцензіатом при здійсненні діяльності з організації торгівлі на регульованому ринку, для формування форм подання до НКЦПФР звітних даних різних видів та інформації, повинні відповідати наступним вимогам до програмних продуктів на ринках капіталу та організованих товарних ринках:

бути стійкими та мати достатню спроможність для оброблення пікових обсягів заявок (в тому числі котирувань) та/або повідомлень про їх скасування;

мати здатність забезпечити впорядковану торгівлю в умовах сильного ринкового стресу та бути повністю випробуваними для того, щоб забезпечити виконання цих умов;

мати здатність забезпечувати безперервність надання послуг у випадку збою;

відповідати Вимогам до програмних продуктів, які використовуються на ринках капіталу та організованих товарних ринках, та програмного забезпечення автоматизованих, інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, призначених для здійснення професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках, депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 02 жовтня 2012 року № 1342, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2012 року за № 1760/22072.

5. Електронна торгова система (програмно-технічне рішення або комплекс програмно-технічних рішень), що використовується ліцензіатом, повинна відповідати таким вимогам:

забезпечувати відповідно до Законів України «Про інформацію» та «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», «Про захист персональних даних» конфіденційність транзакцій користувачів, що здійснюються за допомогою електронної торгової системи, захист персональних даних та іншої інформації, що може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом;

забезпечувати взаємодію з системою електронного документообігу;

мати комунікаційні можливості щодо обміну інформацією з відповідними системами учасників депозитарної системи України;

приймати, перевіряти, обробляти, реєструвати та передавати заявки (в тому числі котирування) учасників торгів на організованому ринку капіталу на купівлю-продаж активів, допущених до торгів на відповідному організованому ринку капіталу, оператором якого є ліцензіат, здійснювати фіксацію вчинених правочинів;

надавати доступ учасникам торгів на організованому ринку капіталу, оператором якого є ліцензіат, протягом торговельної сесії, під час якої здійснюються торги, до інформації про учасників торгів та клієнтів учасників торгів, які користуються прямим електронним доступом;

забезпечувати підготовку інформації, необхідної для виконання правочинів, вчинених на відповідному організованому ринку капіталу;

забезпечувати формування та підтримку баз даних про хід та результати торгів на організованому ринку капіталу, оператором якого є ліцензіат, з фіксацією дати і часу подання учасниками торгів заявок (в тому числі котирувань) та вчинення правочинів;

мати можливість вчинення правочинів у формі електронних договорів та відтворення електронного документа, сформованого в електронній торговій системі, у паперовому вигляді;

мати два незалежних джерела електроживлення, а також джерела додаткового безперервного електроживлення у разі зникнення електричного струму в електромережі.

Ліцензіат повинен перед початком використання електронної торгової системи запровадити та використовувати методики розробки та тестування електронних торгових систем, які б забезпечували, щоб:

електронна торгова система не поводилася в непередбачуваний спосіб;

вбудовані системи комплаєнсу та ризик-менеджменту працювали належним чином, у тому числі забезпечували генерування автоматичних звітів про помилки;

електронна торгова система продовжувала працювати у випадку значного зростання числа заявок або котирувань та/або повідомлень про їх скасування, що обробляються системою, електронна торгова система має працювати в звичайному режимі.

Ліцензіат повинен мати можливість довести, що він вжив всіх можливих заходів для уникнення спричинення електронною торговою системою невпорядкованих умов торгівлі.

6. Ліцензіат повинен забезпечити:

щоб архітектура електронної торгової системи дозволяла збільшення її пропускної здатності, якщо це необхідно для обробки зростаючої кількості повідомлень, без суттєвого погіршення ефективності цієї системи, при цьому заходи щодо збільшення пропускної здатності електронної торгової системи ліцензіата повинні затверджуватись органом управління або посадовою особою системи внутрішнього контролю ліцензіата;

можливість, у тому числі технічну, для доступу НКЦПФР до будь-якої книги заявок та до торгів на організованому ринку капіталу, оператором якого є ліцензіат, в переглядовому режимі в режимі реального часу.

Ліцензіат повинен мати механізми щодо запобігання виникненню невпорядкованих умов торгівлі та перевищення пропускної здатності електронної торгової системи.

Ліцензіат повинен забезпечувати, щоб електронна торгова система відповідала діяльності, яка здійснюється на організованому ринку капіталу, оператором якого є ліцензіат, та була достатньо стійкою, щоб забезпечити регулярне та безперервне функціонування відповідного організованого ринку капіталу.

З цієї метою ліцензіат повинен здійснювати моніторинг електронної торгової системи в режимі реального часу щодо її можливості обробляти зростаючу кількість заявок (в тому числі котирувань) та/або повідомлень про їх скасування без суттєвого погіршення її ефективності, а також щодо кількості заявок (в тому числі котирувань) та/або повідомлень про їх скасування, які надсилаються учасниками організованого ринку капіталу (всіма учасниками загалом та кожним із них окремо). Зокрема, ліцензіат повинен мати систему зменшення кількості заявок (в тому числі котирувань) та/або повідомлень про їх скасування, що приймаються електронною торговою системою до опрацювання, та здійснювати моніторинг концентрації кількості заявок (в тому числі котирувань) та/або повідомлень про їх скасування з метою визначення потенційних загроз для впорядкованої торгівлі на організованому ринку капіталу.

7. Ліцензіат повинен забезпечити, щоб система фіксації дати та часу, що використовується під час здійснення ним операцій в рамках провадження професійної діяльності, відповідала Вимогам до синхронізації систем фіксації дати та часу, затвердженим рішенням НКЦПФР від 22 липня 2021 року № 558, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2021 року за № 1206/36828.

6. Вимоги до внутрішніх документів оператора організованого ринку капіталу

1. Ліцензіат для провадження діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами повинен розробити, зареєструвати в НКЦПФР та підтримувати в актуальному стані прозорі не дискреційні правила функціонування організованого ринку капіталу, засновані на об’єктивних критеріях, які відповідають вимогам законодавства, яке регулює питання провадження відповідного виду діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами. Такі правила розробляються ліцензіатом окремо для кожного з організованих ринків капіталу, оператором якого він є.

Правила функціонування регульованого грошового ринку реєструються НКЦПФР після їх затвердження Національним банком України.

2. Заявник/ліцензіат для провадження діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами повинен мати затверджені уповноваженим органом управління внутрішні документи (правила, положення, регламенти тощо), які відповідають вимогам, встановленим НКЦПФР, зокрема:

положення про виконавчий орган;

положення про наглядову раду (у разі її створення) або інший орган, відповідальний за здійснення нагляду;

положення про комітети наглядової ради або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду (у разі створення);

положення про організацію контролю (комплаєнсу);

положення (політику) з питань винагороди;

документ (положення) про порядок організації та здійснення внутрішнього аудиту;

положення про систему управління ризиками та гарантій із зазначенням видів ризиків, методики їх розрахунку, заходи зниження ризиків, порядок та умови їх застосування;

документ (документи), який (які) визначає(ють) заходи щодо:

виявлення та запобігання конфлікту інтересів при проведенні торгів на відповідному організованому ринку капіталу;

безперервності діяльності заявника/ліцензіата та забезпечення впорядкованої торгівлі на відповідному організованому ринку капіталу, в тому числі безперебійності функціонування програмно-технічних засобів для здійснення діяльності щодо проведення торгів;

порядку здійснення самооцінки, передбаченої пунктом 8 глави 2 розділу II цих Ліцензійних умов;

контролю за виконанням вимог законодавства щодо протидії неправомірному використанню інсайдерської інформації та маніпулюванню ринком та інформування НКЦПФР щодо випадків або загрози виникнення випадків неправомірного використання інсайдерської інформації та маніпулятивних дій з боку учасників торгів відповідно до вимог цих Ліцензійних умов та законодавства України;

інші документи (положення), передбачені цими Ліцензійними умовами.

Заявник/ліцензіат, який використовує / має намір використовувати аутсорсинг, зобов’язаний мати внутрішні правила аутсорсингу.

При розробці документів, зазначених у цьому пункті, заявник/ліцензіат повинен брати до уваги характер, масштаб та складність операцій, які будуть ним здійснюватися, та перелік послуг, які будуть надаватися в рамках відповідного виду діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами.

Ліцензіат зобов’язаний регулярно, але не рідше одного разу на рік, якщо інше не передбачено законодавством, переглядати внутрішні політики, що регламентують провадження діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами.

3. Заявник/ліцензіат щодо своїх відокремлених та спеціалізованих структурних підрозділів (у разі їх створення) повинен розробити та затвердити уповноваженим органом управління відповідні внутрішні документи (правила, положення, регламенти тощо), які відповідають вимогам, встановленим НКЦПФР, що регулюють провадження відповідного виду діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами та визначають порядок провадження відповідного виду діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами.

Положення про відокремлений та/або спеціалізований структурний підрозділ, який провадить діяльність з організації торгівлі фінансовими інструментами, має містити, зокрема:

інформацію про основні види діяльності, повноваження такого підрозділу;

вимоги до наявності мінімальної кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб);

порядок взаємодії (підпорядкування) керівника та фахівців відокремленого та/або спеціалізованого структурного підрозділу;

порядок взаємодії відокремленого та/або спеціалізованого структурного підрозділу з центральним апаратом, який забезпечує роботу виконавчого органу заявника/ліцензіата;

вимоги до наявності комп’ютерної техніки та відповідного програмного забезпечення;

вимоги до приміщення;

умови ліквідації.

4. Заявник/ліцензіат, який має намір здійснювати/здійснює діяльність з організації торгівлі на регульованому ринку, у випадках, встановлених законом та нормативно-правовими актами НКЦПФР, повинен мати затверджені уповноваженим органом управління внутрішні документи:

механізм підтримання ліквідності, умови якого є справедливими та недискримінаційними, та розроблені на його підставі договори про виконання функцій маркет-мейкера;

політику надання заявником/ліцензіатом вигод учасникам відповідного організованого ринку капіталу, що уклали з ним договір про виконання функцій маркет-мейкера.

Вимоги цього пункту застосовуються також до заявників/ліцензіатів, які мають намір здійснювати/здійснюють діяльність з організації торгівлі на БТМ та запроваджують механізми підтримання ліквідності.

5. У внутрішніх документах ліцензіата-оператора БТМ, який здійснює діяльність з організації торгівлі на ринку малих та середніх підприємств, повинно зазначатися, які положення його внутрішніх документів застосовуються до ринку малих та середніх підприємств.

7. Розкриття інформації ліцензіатом

1. Ліцензіат зобов’язаний оприлюднювати та подавати до НКЦПФР у строки, в порядку і за формами, встановленими НКЦПФР, інформацію, передбачену законом та нормативно-правовими актами НКЦПФР.

2. У випадках, визначених НКЦПФР, ліцензіат зобов’язаний розміщувати інформацію у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

3. Ліцензіат зобов’язаний на власному вебсайті оприлюднювати:

в актуальному стані у вільному доступі у цілодобовому режимі:

повне найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження ліцензіата та графік його роботи;

відомості про власників істотної участі (у тому числі контролерів) ліцензіата, якщо ліцензіат є системно важливим підприємством та/або підприємством, що становить суспільний інтерес;

відомості про склад наглядової ради, або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду (у разі створення), та виконавчого органу ліцензіата;

відомості про відокремлені та/або спеціалізовані структурні підрозділи ліцензіата;

відомості про наявні ліцензії, інформацію про зупинення дії ліцензії;

інформацію про умови та порядок діяльності ліцензіата, яка повинна, зокрема, включати перелік послуг, що надаються ліцензіатом, порядок та умови їх надання, вартість/тарифи за надання цих послуг;

документ(и) (правила, положення, регламенти тощо), що визначає(ють) порядок провадження діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами;

специфікації деривативних контрактів, які укладаються на організованому ринку деривативних контрактів, оператором якого є ліцензіат;

щороку до 30 квітня річну фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність (у разі складення консолідованої фінансової звітності), яка має бути складена відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та відповідати міжнародним стандартам фінансової звітності, разом з копією аудиторського звіту, складеного відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг та з урахуванням вимог, встановлених НКЦПФР;

не пізніш як через 90 календарних днів після закінчення фінансового року річний звіт про результати торгів на організованому ринку капіталу, оператором якого є ліцензіат, за звітний рік станом на кінець року. У разі наявності фактів вчинення правопорушень на такому організованому ринку капіталу з боку ліцензіата та/або учасників торгів річний звіт про результати торгів повинен містити відомості щодо таких правопорушень.

Ліцензіат, який запроваджує механізми підтримання ліквідності, додатково публікує на своєму вебсайті:

перелік учасників організованого ринку капіталу, що підписали договір про виконання функцій маркет-мейкера;

перелік активів, торгівля якими забезпечується відповідно до укладених договорів про виконання функцій маркет-мейкера.

Інформація, зазначена у цьому пункті, повинна бути оприлюднена у вільному цілодобовому доступі українською мовою у візуальній формі, що дає змогу сприймати зміст інформації людиною і відтворювати інформацію на папері для необмеженого завантаження, копіювання у формі, що дає змогу сприймати зміст інформації у машиночитальному форматі, за кожний звітний період та перебувати на ньому протягом п’яти років з дати її оприлюднення.

4. Ліцензіат зобов’язаний дотримуватись правил і обмежень розкриття та використання інформації (зокрема, інформації, що є професійною таємницею тощо), передбачених законами та нормативно-правовими актами НКЦПФР.

5. Ліцензіат зобов’язаний надавати до НКЦПФР звітні дані відповідно до порядку складання та подання до НКЦПФР звітних даних щодо діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами, встановлених НКЦПФР, самостійно або через особу, яка провадить діяльність з подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР.

6. Ліцензіат зобов’язаний надавати документи та іншу інформацію на вимогу уповноважених осіб НКЦПФР відповідно до абзацу третього частини другої статті 9 Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків» у строки та терміни, встановлені запитами, які не можуть бути меншими п’яти робочих днів з дня отримання відповідного запиту.

8. Вимоги до приміщення оператора організованого ринку капіталу

1. Заявник/ліцензіат для провадження діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами повинен мати у власності або в користуванні одне або декілька нежитлових приміщень загальною площею не менше 50 кв. м., у тому числі за місцезнаходженням відокремленого підрозділу, який провадить діяльність з організації торгівлі фінансовими інструментами, загальною площею не менше ніж 50 кв. м., яке (які) повністю відокремлене(-і) від приміщень інших юридичних осіб за умови дотримання вимог до мінімально допустимої площі на одне робоче місце, передбачених законодавством.

Загальна площа нежитлового приміщення (нежитлових приміщень) заявника/ліцензіата може включати площу приміщення, що знаходиться у його власності або користуванні за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, місцезнаходженням відокремленого та/або спеціалізованого структурного підрозділу ліцензіата (у разі їх створення), іншим місцезнаходженням приміщень ліцензіата, що розташоване(-і) в одній або в декількох будівлях, за умови дотримання всіх вимог до приміщення щодо кожного з таких нежитлових приміщень.

Приміщення вважається повністю відокремленим, якщо воно одночасно не використовується іншими суб’єктами господарювання.

Виконавчий орган ліцензіата повинен знаходитись у нежитловому приміщенні за місцезнаходженням ліцензіата, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Документи, що стосуються провадження діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами, повинні зберігатися у цьому приміщенні.

Приміщення заявника/ліцензіата (його відокремленого та/або спеціалізованого структурного підрозділу) повинні бути обладнані охоронною, пожежною сигналізацією та забезпечені цілодобовою охороною, зокрема, шляхом укладання договору щодо цілодобової охорони у разі якщо документом, що підтверджує право власності або користування приміщенням, не передбачено здійснення такої охорони приміщень.

За місцезнаходженням (тимчасовим місцезнаходженням) ліцензіата (його відокремленого та/або спеціалізованого структурного підрозділу) повинна бути вивіска із зазначенням найменування та місця його розташування (поверх та номери кімнат за наявності), а також графіка роботи.

Така вивіска повинна бути розташована біля входу в приміщення, яке займає ліцензіат (його відокремлений та/або спеціалізований структурний підрозділ), та/або в холі будівлі, в якій воно знаходиться.

Ліцензіат зобов’язаний забезпечити доступ особам з інвалідністю та маломобільним групам населення до приміщення, в якому здійснюється прийом клієнтів ліцензіата, з метою доступності для таких осіб послуг, які надаються згідно з ліцензією.

2. Ліцензіат зобов’язаний забезпечити безперешкодне входження уповноважених осіб НКЦПФР до приміщень, у яких він провадить діяльність з організації торгівлі фінансовими інструментами, у зв’язку з реалізацією ними повноважень відповідно до законодавства України.

III. Перелік документів, які подаються заявником для отримання ліцензії

1. Заявник для отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами на регульованому ринку подає такі документи:

1) заяву про видачу ліцензії (додаток 2) з переліком (описом) документів, що подаються для видачі ліцензії (додаток 3);

2) статут заявника (подається у разі, якщо заявником не надано інформацію про код доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, що надає доступ до копії статуту в електронній формі у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у заяві про видачу ліцензії (додаток 2));

3) відомості, що містять інформацію про:

схематичне зображення структури власності юридичної особи заявника, що дає змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників заявника або їх відсутність та відсоток статутного капіталу чи права голосу, яким володіє кожний учасник (акціонер) - власник істотної участі у заявнику - за формою:

довідки про схематичне зображення структури власності юридичної особи - заявника (додаток 1);

довідки про асоційованих осіб фізичної особи - власника прямої істотної участі у заявнику (додаток 4);

власників істотної участі у заявнику - за формою:

анкети фізичної особи (додаток 5) для ідентифікації фізичної особи, що є власником істотної участі у заявнику, у тому числі кінцевим бенефіціарним власником заявника. Анкети фізичних осіб - нерезидентів можуть бути підписані уповноваженою особою нерезидента (за довіреністю) або керівником заявника/ліцензіата;

анкети юридичної особи (додаток 6) для ідентифікації юридичної особи, що є власником істотної участі у заявнику. Не подається стосовно держави, Національного банку України, територіальної громади;

у разі якщо заявник належить до фінансової групи - належність групи до банківської або небанківської фінансової групи, державний орган, що здійснює нагляд за групою, перелік учасників фінансової групи та ідентифікаційні дані відповідальної особи фінансової групи за формою переліку учасників групи компаній, до якої належить заявник (додаток 7);

ідентифікаційні дані, ділову репутацію та професійний досвід голови та членів колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), голови та членів наглядової ради, або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду (у разі створення) заявника, ділову репутацію заявника за формою:

анкети юридичної особи (додаток 6) - подається щодо заявника;

довідки про персональний склад наглядової ради (або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду юридичної особи), виконавчого органу заявника (додаток 8).

анкети фізичної особи (додаток 5) - подається щодо голови та членів колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), голови та членів наглядової ради, або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду (у разі створення) заявника. Анкети фізичних осіб - нерезидентів можуть бути підписані уповноваженою особою нерезидента (за довіреністю) або керівником заявника/ліцензіата;

анкети щодо ділової репутації фізичної особи (додаток 9) - подається щодо голови та членів колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), голови та членів наглядової ради, або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду (у разі створення) заявника. Анкети фізичних осіб - нерезидентів можуть бути підписані уповноваженою особою нерезидента (за довіреністю) або керівником заявника/ліцензіата;

анкети щодо ділової репутації юридичної особи (додаток 10) - подається щодо заявника;

ідентифікаційні дані, ділову репутацію та професійний досвід контролерів заявника (у разі якщо контролером є юридична особа - голови та членів колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), голови та членів наглядової ради, або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду (у разі створення) такої юридичної особи за формою:

анкети фізичної особи (додаток 5) - подається щодо контролера заявника - фізичної особи, у разі якщо контролером є юридична особа - для голови та членів колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), голови та членів наглядової ради, або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду (у разі створення) такої юридичної особи. Не подається стосовно держави, Національного банку України, територіальної громади. Анкети фізичних осіб - нерезидентів можуть бути підписані уповноваженою особою нерезидента (за довіреністю) або керівником заявника/ліцензіата;

анкети юридичної особи (додаток 6) - подається щодо контролера заявника - юридичної особи, та юридичної особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) чи здійснює повноваження голови або члена наглядової ради, або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду (у разі створення) контролера заявника. Не подається стосовно держави, Національного банку України, територіальної громади;

анкети щодо ділової репутації фізичної особи (додаток 9) - подається щодо контролера заявника - фізичної особи; у разі якщо контролером є юридична особа - щодо голови та членів колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), голови та членів наглядової ради, або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду (у разі створення) такої юридичної особи. Не подається стосовно держави, Національного банку України, територіальної громади. Анкети фізичних осіб - нерезидентів можуть бути підписані уповноваженою особою нерезидента (за довіреністю) або керівником заявника/ліцензіата;

анкети щодо ділової репутації юридичної особи (додаток 10) - подається щодо контролера заявника - юридичної особи та юридичної особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) чи здійснює повноваження голови або члена наглядової ради, або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду (у разі створення) контролера заявника. Не подається стосовно держави, Національного банку України, територіальної громади;

початковий капітал заявника та джерела його походження за формою анкети щодо фінансового стану заявника (додаток 11). Не подається заявником, який на дату подання документів для отримання ліцензії здійснює інші види професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках, за умови, що розмір власного капіталу заявника відповідає вимогам до розміру регулятивного капіталу для провадження професійної діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами;

4) річну фінансову звітність та/або проміжну фінансову звітність з урахуванням наступного:

Державна реєстрація заявника як юридичної особи  відбулася до початку звітного року

Державна реєстрація заявника як юридичної особи відбулася у звітному році

Державна реєстрація заявника як юридичної особи відбулася у поточному році

1

2

3

4

Подання заяви про видачу ліцензії у I кварталі поточного року

подається річна фінансова звітність за рік, що передує звітному року, та проміжна фінансова звітність за 9 місяців звітного року або річна фінансова звітність за звітний рік

подається проміжна фінансова звітність за 9 місяців звітного року або річна фінансова звітність за звітний рік

фінансова звітність не подається

Подання заяви про видачу ліцензії у II кварталі поточного року

подається річна фінансова звітність за звітний рік та додатково може подаватись проміжна фінансова звітність за I квартал поточного року

подається річна фінансова звітність за звітний рік та додатково може подаватись проміжна фінансова звітність за I квартал поточного року

подається проміжна фінансова звітність за I квартал поточного року

Подання заяви про видачу ліцензії у III кварталі поточного року

подається річна фінансова звітність за звітний рік та проміжна фінансова звітність за I квартал або за перше півріччя поточного року

подається річна фінансова звітність за звітний рік та проміжна фінансова звітність за I квартал або за перше півріччя поточного року

Подається проміжна фінансова звітність за I квартал або перше півріччя поточного року

Подання заяви про видачу ліцензії у IV кварталі поточного року

подається річна фінансова звітність за звітний рік та проміжна фінансова звітність за перше півріччя або за 9 місяців поточного року

подається річна фінансова звітність за звітний рік та проміжна фінансова звітність за перше півріччя або за 9 місяців поточного року

Подається проміжна фінансова звітність за перше півріччя або 9 місяців поточного року

У разі подання документів заявником, державна реєстрація якого як юридичної особи відбулася у кварталі, в якому подається заява про видачу ліцензії, заявником фінансова звітність та звіт щодо огляду відповідної проміжної фінансової звітності не подається.

Річна фінансова звітність подається разом з аудиторським звітом, а проміжна фінансова звітність - разом зі звітом щодо огляду відповідної проміжної фінансової звітності;

5) документи що підтверджують здатність власника істотної участі у заявнику виконати обов’язок, передбачений частиною дев’ятнадцятою статті 74 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки». Такі документи не подаються щодо власників істотної участі, якими є держава, Національний банк України, територіальна громада. Перелік таких документів визначається заявником самостійно;

6) відомості про наявність у заявника організаційної структури, системи внутрішнього контролю (підсистеми комплаєнсу, управління ризиками та внутрішнього аудиту), спеціалістів, обладнання, комп’ютерної техніки, програмного забезпечення та приміщень, системи та засобів, що забезпечують безперервність і постійність надання послуг, які у своїй сукупності є достатніми для забезпечення провадження відповідного виду діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами на регульованому ринку згідно з вимогами законодавства, за формою:

схематичного зображення організаційної структури заявника із зазначенням назви, номеру, дати та органу, що затвердив/впровадив/іншим чином надав чинності організаційній структурі заявника. Схематичне зображення організаційної структури заявника повинно, серед інших структурних підрозділів, відображати наявність системи внутрішнього контролю (підсистеми комплаєнсу, управління ризиками та внутрішнього аудиту);

довідки про персональний склад служби внутрішнього аудиту, комплаєнсу, управління ризиками (особи, що проводить аудит, здійснює комплаєнс, управління ризиками) заявника (додаток 12);

відомостей щодо функціональних підрозділів заявника, працівники яких безпосередньо здійснюють діяльність з організації торгівлі фінансовими інструментами (додаток 13) в частині відомостей щодо структурних підрозділів заявника, працівники яких безпосередньо здійснюють діяльність з організації торгівлі фінансовими інструментами на відповідному регульованому ринку (за наявності такого структурного підрозділу);

довідки про відокремлені та/або спеціалізовані структурні підрозділи заявника, що провадять професійну діяльність з організації торгівлі фінансовими інструментами (додаток 14) щодо відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів заявника, що провадять професійну діяльність на ринках капіталу та організованих товарних ринках за їх окремими видами (за наявності такого підрозділу);

довідки про керівних посадових осіб, фахівців заявника та його відокремленого підрозділу, що безпосередньо здійснюють професійну діяльність з організації торгівлі фінансовими інструментами та сертифіковані в установленому НКЦПФР порядку (додаток 15), щодо керівних посадових осіб, фахівців заявника та його відокремленого підрозділу, що безпосередньо здійснюють діяльність з організації торгівлі фінансовими інструментами та сертифіковані в установленому НКЦПФР порядку;

документів (свідоцтво про право власності, договір оренди/суборенди, який укладений заявником, з усіма змінами та актом про передачу приміщення в оренду/суборенду тощо) про наявність у заявника приміщення, необхідного та достатнього для провадження діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами на регульованому ринку згідно з вимогами законодавства та цих Ліцензійних умов, що мають містити, зокрема інформацію про право власності або право користування нежитловим приміщенням (із зазначенням строку права користування) за місцезнаходженням, у якому буде провадитись діяльність з організації торгівлі фінансовими інструментами на регульованому ринку, його площу, забезпечення цього приміщення цілодобовою охороною, із зазначенням способів здійснення такої охорони (телевідеоконтроль, встановлення системи охоронної сигналізації, зокрема кнопки тривожної сигналізації, цілодобова присутність охоронця тощо), та забезпечення цього приміщення пожежною сигналізацією (подається окремо щодо заявника, його відокремленого та спеціалізованого структурного підрозділу (у разі наявності));

довідки заявника у довільній формі у обсязі, достатньому для отримання розуміння про наявність обладнання, комп’ютерної техніки та програмного забезпечення (програмно-технічного комплексу), системи та засобів, що забезпечують безперервність і постійність надання послуг, які у своїй сукупності є достатніми для забезпечення виконання вимог, установлених НКЦПФР для провадження відповідного виду діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами на регульованому ринку, та для подання до НКЦПФР звітних даних та інформації у формі електронних документів;

7) внутрішні документи, що регламентують запобігання виникненню та врегулювання конфлікту інтересів, що виникає під час провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках - документи (правила, положення тощо) заявника щодо порядку організації та здійснення внутрішнього аудиту, системи комплаєнсу, порядку запобігання виникненню та врегулювання конфлікту інтересів, що виникає під час провадження діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами;

8) внутрішні документи заявника, що регламентують провадження відповідного виду діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами на регульованому ринку:

документи (правила, положення тощо) заявника щодо правил провадження відповідного виду діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами на регульованому ринку, передбачені цими Ліцензійними умовами;

9) бізнес-план (бізнес-стратегію) на три роки, включаючи інформацію про заплановане відкриття філій, здійснення діяльності на підставі отриманої ліцензії, а також про інші види запланованої господарської діяльності. Такий бізнес-план (така бізнес-стратегія) подається у формі, визначеній заявником самостійно;

10) інформацію в довільній формі, що дає змогу зробити висновок про наявність механізмів забезпечення належного опрацювання заявок (в тому числі котирувань) клієнтів у випадках пікової активності, а також запобігання ситуаціям цінової нестабільності;

11) інформацію в довільній формі, що дає змогу зробити висновок про наявність механізмів, функціонування яких забезпечує повне і безумовне виконання операцій, що проходять у багатосторонній системі відповідного регульованого ринку;

12) інформацію в довільній формі, що дає змогу зробити висновок про наявність механізмів зупинення торгів - внутрішній документ, який визначає заходи щодо безперервності діяльності заявника/ліцензіата та забезпечення впорядкованої торгівлі на відповідному регульованому ринку, в тому числі безперебійності функціонування програмно-технічних засобів для здійснення діяльності щодо проведення торгів, або іншу інформацію, що дає змогу зробити висновок про наявність механізмів зупинення торгів;

13) копію внутрішнього документа, передбаченого частиною першою статті 56 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»;

14) проект правил функціонування регульованого ринку, у тому числі внутрішні документи, що регулюють збільшення кроку ціни торгів - проект правил функціонування регульованого ринку для кожного з регульованих ринків, здійснювати управління якими планує заявник, що відповідає вимогам, встановленим законом та нормативно-правовими актами НКЦПФР;

15) заяву про синхронізацію систем фіксації дати та часу - заяву у довільній формі, підписану керівником заявника, про відповідність системи фіксації дати та часу заявника Вимогам до синхронізації систем фіксації дати та часу, затвердженим рішенням НКЦПФР від 22 липня 2021 року № 558, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2021 року за № 1206/36828;

16) платіжний документ, що підтверджує внесення заявником плати за видачу ліцензії.

2. Заявник для отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами на БТМ подає в довільній формі (якщо інше не вказано в цьому пункті):

1) заяву про видачу ліцензії (додаток 2) із зазначенням інформації про наявність відокремлених підрозділів та з переліком (описом) документів, що подаються на видачу ліцензії (додаток 3);

2) статут заявника (подається у разі, якщо заявником не надано інформацію про код доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, що надає доступ до копії статуту в електронній формі в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у заяві про видачу ліцензії (додаток 2));

3) відомості, що містять інформацію про структуру власності юридичної особи та власників істотної участі в заявнику:

перелік осіб, які є власниками істотної участі у заявнику, із зазначенням відсотка статутного капіталу чи права голосу, яким володіє кожний такий учасник (акціонер), ідентифікаційних даних таких осіб, відсотка статутного капіталу чи права голосу, яким володіє кожний такий учасник (акціонер) у заявнику, а щодо осіб, які опосередковано володіють 10 і більше відсотками статутного (складеного) капіталу або права голосу придбаних акцій (часток) заявника,- також ідентифікаційні дані осіб, через яких забезпечується таке опосередковане володіння:

анкету фізичної особи (додаток 5) для ідентифікації фізичної особи, що є власником істотної участі у заявнику, у тому числі кінцевим бенефіціарним власником заявника. Анкети фізичних осіб - нерезидентів можуть бути підписані уповноваженою особою нерезидента (за довіреністю) або керівником заявника/ліцензіата;

анкету юридичної особи (додаток 6) для ідентифікації юридичної особи, що є власником істотної участі у заявнику, або юридичної особи, через яку забезпечується опосередковане володіння;

додаток 1, який містить інформацію щодо відсотку статутного капіталу чи права голосу, яким володіє власник істотної участі у заявнику;

документи, передбачені пунктами 2-17 частини дев’ятої статті 74 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», щодо власників істотної участі, які є юридичними особами, і документи, передбачені пунктами 2-11 частини десятої статті 74 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», щодо фізичних осіб - власників істотної участі у заявнику, а також щодо голови та членів колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) юридичної особи, яка є власником істотної участі у заявнику.

Ці документи подаються за формою, встановленою у порядку погодження наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику ринків капіталу та організованих товарних ринків, встановленому НКЦПФР;

довідку про структуру власності юридичної особи заявника, що дає змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників заявника або їх відсутність, в якій зазначаються, зокрема: для юридичної особи - власника, кінцевого бенефіціарного власника заявника - повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, код LEI (за наявності); для фізичної особи - власника, кінцевого бенефіціарного власника заявника - ім’я (у розумінні Цивільного кодексу України) та реєстраційний номер облікової картки платника податків, КВЕД кожної юридичної особи, зазначеної в довідці, належність таких осіб до суб’єктів господарювання, щодо яких здійснюється державне регулювання їх основного виду економічної діяльності, та назва органу державної влади, що здійснює таке державне регулювання, за формою:

довідки про схематичне зображення структури власності юридичної особи - заявника (додаток 1);

довідки про асоційованих осіб фізичної особи - власника прямої істотної участі у заявнику (додаток 4);

у разі якщо заявник належить до фінансової групи - інформацію про належність групи до банківської або небанківської фінансової групи, державний орган, що здійснює нагляд за групою, перелік учасників фінансової групи та ідентифікаційні дані відповідальної особи фінансової групи за формою переліку учасників групи компаній, до якої належить заявник (додаток 7);

4) відомості щодо голови та членів колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), голови та членів наглядової ради, або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду (у разі створення) заявника, контролерів заявника (у разі якщо контролером є юридична особа - голови та членів колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу)) і будь-яких представників таких осіб, які мають право від їх імені вчиняти правочини, пов’язані з провадженням господарської діяльності заявника. Зазначена інформація не подається щодо контролера заявника, яким є держава, Національний банк України, територіальна громада:

ідентифікаційні дані, за формою:

довідки про персональний склад наглядової ради, або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду (у разі створення), виконавчого органу (додаток 8);

анкети фізичної особи (додаток 5) для ідентифікаційних даних фізичних осіб. Анкети фізичних осіб - нерезидентів можуть бути підписані уповноваженою особою нерезидента (за довіреністю) або керівником заявника/ліцензіата;

анкети юридичної особи (додаток 6) для ідентифікаційних даних юридичних осіб;

інформацію про ділову репутацію фізичної особи та документи, що її підтверджують. Документи, що підтверджують ділову репутацію, та їх форма визначаються фізичною особою самостійно;

інформацію про освіту, професійне навчання, професійний досвід роботи із зазначенням всіх підприємств, установ, організацій, у яких фізична особа працювала, посадових обов’язків, які вона виконувала, та строку їх виконання. Щодо діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), ринках капіталу та товарному ринку фізична особа надає перелік всіх своїх посадових обов’язків, які вона виконувала протягом останніх 10 років. Інформація подається за формою анкети фізичної особи (додаток 5). Анкети фізичних осіб - нерезидентів можуть бути підписані уповноваженою особою нерезидента (за довіреністю) або керівником заявника/ліцензіата;

інформацію в довільній формі щодо прийнятих стосовно таких осіб рішень суду про позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;

інформацію в довільній формі про звільнення з посади за порушення законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг;

інформацію в довільній формі щодо проведення органами державної влади або Національним банком України оцінки ділової репутації та досвіду в рамках інших передбачених законом процедур і результатів такої оцінки (якщо вони відомі заявнику) із зазначенням органу, що проводив оцінку, та дати її проведення (за наявності);

інформацію в довільній формі щодо пов’язаності близькими відносинами або спільними фінансовими інтересами (пов’язаність відносинами в рамках кредитного договору, договору гарантії або застави) з членами виконавчого органу, керівниками структурних підрозділів заявника, його материнського та дочірніх підприємств (за наявності таких підприємств), а також власниками істотної участі в статутному капіталі заявника;

результати проведення внутрішньої оцінки таких осіб на предмет відповідності займаній посаді та вимогам, встановленим законодавством (за наявності):

документ у довільній формі, що містить висновок про відповідність таких осіб вимогам до ділової репутації та професійної придатності, встановленим в Стандартах;

анкету щодо колективної компетенції органу, відповідального за здійснення нагляду, за формою додатка 3 до Стандартів;

інформацію в довільній формі про мінімальний час, який такі особи будуть приділяти виконанню своїх обов’язків у заявнику (у помісячному розрізі та протягом року);

інформацію в довільній формі про кадрові та фінансові ресурси, залучені (якщо рішення про таке залучення було прийнято заявником) до професійного навчання та підвищення кваліфікації членів виконавчого органу та членів наглядової ради, або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду (у разі створення);

інформацію в довільній формі про вироки (якщо судимість не знята або не погашена в порядку, визначеному законодавством), триваючі розслідування в рамках кримінальних проваджень, дисциплінарні провадження, включаючи відсторонення від займаної посади керівника юридичної особи, триваючі провадження у господарських та адміністративних судах стосовно такої особи;

5) відомості щодо початкового капіталу заявника та джерел його походження (не подається заявником, який на дату подання документів для отримання ліцензії здійснює інші види професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках, за умови, що розмір власного капіталу заявника відповідає вимогам до розміру початкового капіталу для провадження професійної діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами):

інформацію про джерела походження коштів, внесених до статутного капіталу, за формою анкети щодо фінансового стану заявника (додаток 11);

інформацію про залучені кошти за формою анкети щодо фінансового стану заявника (додаток 11);

інформацію в довільній формі про банки та небанківських надавачів фінансових послуг, послуги щодо переказу коштів яких були використані при формуванні капіталу, передбаченого абзацами другим, третім цього підпункту;

6) інформацію щодо фінансового стану:

річну фінансову звітність та/або проміжну фінансову звітність з урахуванням наступного:

Державна реєстрація заявника як юридичної особи  відбулася до початку звітного року

Державна реєстрація заявника як юридичної особи  відбулася у звітному році

Державна реєстрація заявника як юридичної особи  відбулася у поточному році

1

2

3

4

Подання заяви про видачу ліцензії у I кварталі поточного року

подається річна фінансова звітність за рік, що передує звітному року, та проміжна фінансова звітність за 9 місяців звітного року або річна фінансова звітність за звітний рік

подається проміжна фінансова звітність за 9 місяців звітного року або річна фінансова звітність за звітний рік

фінансова звітність не подається

Подання заяви про видачу ліцензії у II кварталі поточного року

подається річна фінансова звітність за звітний рік та додатково може подаватись проміжна фінансова звітність за I квартал поточного року

подається річна фінансова звітність за звітний рік та додатково може подаватись проміжна фінансова звітність за I квартал поточного року

подається проміжна фінансова звітність за I квартал поточного року

Подання заяви про видачу ліцензії у III кварталі поточного року

подається річна фінансова звітність за звітний рік та проміжна фінансова звітність за I квартал або за перше півріччя поточного року

подається річна фінансова звітність за звітний рік та проміжна фінансова звітність за I квартал або за перше півріччя поточного року

Подається проміжна фінансова звітність за I квартал або перше півріччя поточного року

Подання

заяви про видачу ліцензії у IV кварталі поточного року

подається річна фінансова звітність за звітний рік та проміжна фінансова звітність за перше півріччя або за 9 місяців поточного року

подається річна фінансова звітність за звітний рік та проміжна фінансова звітність за перше півріччя або за 9 місяців поточного року

Подається проміжна фінансова звітність за перше півріччя або 9 місяців поточного року

У разі подання документів заявником, державна реєстрація якого як юридичної особи відбулася у кварталі, в якому подається заява про видачу ліцензії, заявником фінансова звітність та звіт щодо огляду відповідної проміжної фінансової звітності не подається.

Річна фінансова звітність подається разом з аудиторським звітом, а проміжна фінансова звітність - разом зі звітом щодо огляду відповідної проміжної фінансової звітності;

завірену належним чином копію фінансової звітності заявника, консолідованої фінансової звітності (у разі її складення) за три останні фінансові роки, підтвердженої аудиторським звітом.

У разі якщо заявник провадить господарську діяльність протягом строку, недостатнього для виконання вимог цього підпункту, до заяви додається завірена належним чином копія фінансової звітності за повні фінансові роки провадження заявником господарської діяльності та останньої проміжної фінансової інформації, складеної станом на кінець звітного періоду, що передує даті подання заяви, підтвердженої, відповідно, аудиторським звітом та звітом про огляд проміжної фінансової інформації.

У разі якщо заявник провадить господарську діяльність протягом строку, що є меншим за один рік, такий заявник подає тільки завірену належним чином копію проміжної фінансової інформації, складеної станом на кінець звітного періоду, що передує даті подання заяви, підтвердженої звітом про огляд проміжної фінансової інформації.

Заявник, який є членом фінансової групи, зобов’язаний подати також завірену належним чином копію консолідованої звітності фінансової групи за той самий період;

прогнозну фінансову звітність, що включає прогнозний звіт про фінансовий стан та прогнозний звіт про фінансові результати на три роки, наступні за роком подачі заяви, складену відповідно до методології, затвердженої НКЦПФР;

пояснення показників прогнозної фінансової звітності, враховуючи прогнозну кількість клієнтів, обсягів операцій щодо фінансових інструментів та обсягів активів, розпорядження якими здійснюватиме заявник;

прогнозні показники щодо капіталу та ліквідності, а також прогнозний коефіцієнт платоспроможності у випадках, якщо розрахунок таких показників передбачений НКЦПФР, на перший рік діяльності після отримання ліцензії.

Заявник, який є членом фінансової групи, зобов’язаний подати документи, передбачені абзацами чотирнадцятим, п’ятнадцятим цього підпункту, щодо групи в цілому;

інформацію в довільній формі про зміни, що будуть спричинені внаслідок отримання заявником ліцензії, у здійсненні нагляду на консолідованій та субконсолідованій основі відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;

7) документи, що підтверджують здатність власника істотної участі у заявнику виконати обов’язок, передбачений частиною дев’ятнадцятою статті 74 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки». Такі документи не подаються щодо власників істотної участі, якими є держава, Національний банк України, територіальна громада. Перелік таких документів визначається заявником самостійно;

8) інформацію про внутрішню організацію діяльності заявника в довільній формі, якщо інше не передбачено цим пунктом:

бізнес-план (бізнес-стратегію) на три роки, включаючи інформацію про заплановане відкриття філій, здійснення діяльності на підставі отриманої ліцензії, а також про інші види запланованої господарської діяльності. Такий план має передбачати інформацію про місце реєстрації потенційних клієнтів та інвесторів; заплановані заходи з реклами фінансових послуг із зазначенням адміністративних одиниць, де планується розміщення найбільшої кількості реклами; потенційних надавачів послуг з реклами фінансових послуг із зазначенням адміністративно-територіальних одиниць, на території яких такі особи провадять діяльність. Такий бізнес-план (така бізнес-стратегія) подається у формі, визначеній заявником самостійно;

опис ресурсів (кадрових та технічних), що виділені або будуть виділені для провадження діяльності, зазначеної у бізнес-плані (бізнес-стратегії);

дані про суб’єктів аудиторської діяльності, які надають послуги аудиту фінансової звітності заявнику (якщо відповідні договори укладені на момент подання заяви);

ідентифікаційні дані та інформацію про освіту, підвищення кваліфікації та професійний досвід керівників підрозділів / служб заявника, що забезпечують здійснення діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами, а також усіх осіб, відповідальних за функціонування системи внутрішнього контролю із зазначенням їх ідентифікаційних даних, за формою:

відомостей щодо функціональних підрозділів заявника, працівники яких безпосередньо здійснюють діяльність з організації торгівлі фінансовими інструментами (додаток 13) в частині відомостей щодо керівників таких структурних підрозділів;

довідки про персональний склад служби внутрішнього аудиту, комплаєнсу, управління ризиками (особи, що проводить аудит, здійснює комплаєнс, управління ризиками) в частині відомостей щодо керівників таких служб (відомостей щодо зазначеної особи) (додаток12);

анкети фізичної особи (додаток 5) для ідентифікаційних даних та професійного досвіду. Анкети фізичних осіб - нерезидентів можуть бути підписані уповноваженою особою нерезидента (за довіреністю) або керівником заявника/ліцензіата;

опис механізму захисту коштів та фінансових інструментів клієнтів, які заявник отримуватиме на власний рахунок та якими розпоряджатиметься (за наявності);

пояснення заявника щодо порядку і способу виконання пруденційних нормативів та інших вимог законодавства щодо здійснення професійної діяльності з торгівлі фінансовими інструментами;

9) відомості про наявність у заявника організаційної структури, системи внутрішнього контролю (підсистеми комплаєнсу, управління ризиками та внутрішнього аудиту), спеціалістів, обладнання, комп’ютерної техніки, програмного забезпечення та приміщень, системи та засобів, що забезпечують безперервність і постійність надання послуг, які у своїй сукупності є достатніми для забезпечення провадження відповідного виду професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках згідно з вимогами законодавства, за формою:

схематичного зображення організаційної структури заявника із зазначенням назви, номеру, дати та органу, що затвердив/впровадив / іншим чином надав чинності організаційній структурі заявника. Схематичне зображення організаційної структури заявника повинно серед інших структурних підрозділів відображати наявність системи внутрішнього контролю (підсистем комплаєнсу, управління ризиками та внутрішнього аудиту);

довідки про персональний склад служби внутрішнього аудиту, комплаєнсу, управління ризиками (особи, що проводить аудит, здійснює комплаєнс, управління ризиками) заявника (додаток 12);

відомостей щодо функціональних підрозділів заявника, працівники яких безпосередньо здійснюють діяльність з організації торгівлі фінансовими інструментами (додаток 13), в частині відомостей щодо структурних підрозділів заявника, працівники яких безпосередньо здійснюють діяльність з організації торгівлі фінансовими інструментами на організованому ринку капіталу (за наявності такого структурного підрозділу);

документів (свідоцтво про право власності, договір оренди/суборенди, який укладений заявником з усіма змінами та актом про передачу приміщення в оренду/суборенду тощо) про наявність у заявника приміщення, необхідного та достатнього для провадження діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами на БТМ згідно з вимогами законодавства, що має містити, зокрема інформацію про право власності або право користування нежитловим приміщенням (із зазначенням підстави та строку права користування) за місцезнаходженням, у якому буде провадитись діяльність з організації торгівлі фінансовими інструментами на БТМ, його площу, забезпечення цього приміщення цілодобовою охороною, із зазначенням способів здійснення такої охорони (телевідеоконтроль, встановлення системи охоронної сигналізації, зокрема кнопки тривожної сигналізації, цілодобова присутність охоронця тощо) та забезпечення цього приміщення пожежною сигналізацією (подається окремо щодо заявника, його відокремленого та спеціалізованого структурного підрозділу (у разі наявності));

довідки заявника у довільній формі у обсязі, достатньому для отримання розуміння про наявність обладнання, комп’ютерної техніки та програмного забезпечення (програмно-технічного комплексу), системи та засобів, що забезпечують безперервність і постійність надання послуг, які у своїй сукупності є достатніми для забезпечення виконання вимог, установлених НКЦПФР для провадження відповідного виду діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами на БТМ, та для подання до НКЦПФР звітних даних та інформації у формі електронних документів;

10) інформацію в довільній формі щодо функцій, послуг та діяльності, що здійснюються чи планується здійснювати із залученням третіх осіб, та перелік відповідних укладених контрактів (за наявності), із зазначенням інформації щодо основних умов отримання послуг, обов’язків та відповідальності сторін, термінів залучення таких осіб;

11) внутрішні документи, що регламентують запобігання виникненню та врегулювання конфлікту інтересів, що виникає у ході провадження професійної діяльності на ринку капіталу та організованому товарному ринку:

документи (правила, положення тощо) заявника щодо порядку організації та здійснення внутрішнього аудиту (контролю), системи комплаєнсу, порядку запобігання виникненню та врегулювання конфлікту інтересів, що виникає під час провадження відповідного виду діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами на БТМ;

12) опис системи моніторингу діяльності заявника та механізмів збереження інформації у довільній формі - у випадку, якщо заявник бажає займатись алгоритмічною торгівлею;

13) внутрішні документи, що регламентують провадження діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами:

проект правил функціонування БТМ, що відповідає вимогам, встановленим законом та нормативно-правовими актами НКЦПФР, у тому числі внутрішні документи, що регулюють збільшення кроку ціни торгів;

інші документи (правила, положення тощо) заявника щодо правил провадження відповідного виду діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами на БТМ, системи управління ризиками;

14) інформацію в довільній формі, що дає змогу зробити висновок про наявність механізмів забезпечення належного опрацювання заявок (в тому числі котирувань) клієнтів у випадках пікової активності, а також запобігання ситуаціям цінової нестабільності;

15) інформацію, що дає змогу зробити висновок про наявність механізмів, функціонування яких забезпечує повне і безумовне виконання операцій, що проходять у багатосторонній системі організованого ринку капіталу, діяльність з організації торгівлі на якому має намір здійснювати заявник;

16) інформацію в довільній формі, що дає змогу зробити висновок про наявність механізмів зупинення торгів - внутрішній документ, який визначає заходи щодо безперервності діяльності заявника/ліцензіата та забезпечення впорядкованої торгівлі на відповідному БТМ, в тому числі безперебійності функціонування програмно-технічних засобів для здійснення діяльності щодо проведення торгів, або іншу інформацію, що дає змогу зробити висновок про наявність механізмів зупинення торгів;

17) заяву про синхронізацію систем фіксації дати та часу - заяву у довільній формі, підписану керівником заявника, про відповідність системи фіксації дати та часу заявника Вимогам до синхронізації систем фіксації дати та часу, затвердженим рішенням НКЦПФР від 22 липня 2021 року № 558, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2021 року за № 1206/36828;

18) платіжний документ, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії.

3. Разом з документами, передбаченими пунктами 1 та 2 цього розділу, заявник подає документи, необхідні для реєстрації правил функціонування організованого ринку капіталу, перелічені в пункті 1 розділу V цих Ліцензійних умов. Такі документи подаються в порядку, визначеному для подачі документів, передбачених цим розділом.

4. Заявник, у якому іноземним юридичним особам прямо або опосередковано сукупно належить 10 і більше відсотків статутного капіталу (прав голосу), для отримання ліцензії, крім документів, зазначених у пункті 1 або 2 цього розділу (залежно від випадку), подає:

1) рішення уповноваженого органу (особи) управління іноземної юридичної особи про участь у заявнику;

2) письмовий дозвіл на участь іноземної юридичної особи у заявнику в Україні, виданий уповноваженим контролюючим органом держави, в якій зареєстровано головний офіс іноземної юридичної особи, якщо законодавством такої держави вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення іноземної юридичної особи у відсутності в законодавстві відповідної держави вимог (підстав) щодо отримання такого дозволу;

3) витяг із торговельного, банківського, судового реєстрів або інші офіційні документи, що підтверджують реєстрацію іноземної юридичної особи в державі, в якій зареєстровано її головний офіс, та дають можливість ідентифікувати таку іноземну юридичну особу;

4) фінансову звітність, консолідовану і субконсолідовану фінансову звітність (у разі її складення) іноземної юридичної особи за останні три фінансові роки (з аудиторськими звітами за наявності).

Якщо така юридична особа провадить господарську діяльність протягом строку, недостатнього для виконання вимог цього пункту, подається проміжна фінансова звітність (за наявності) та фінансова звітність за повні фінансові роки провадження такою особою господарської діяльності разом з аудиторським звітом (за наявності) та проміжна фінансова звітність (за наявності) разом зі звітом щодо огляду проміжної фінансової звітності (за наявності) за звітний період, що передує даті подання документів. Аудиторські звіти повинні бути складені відповідно до міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг.

Якщо така юридична особа провадить господарську діяльність протягом строку, що є меншим за один рік, подається остання проміжна фінансова звітність, складена станом на кінець звітного періоду, що передує даті подання заяви про видачу ліцензії, разом зі звітом щодо огляду проміжної фінансової звітності (за наявності).

5. Заявник, у якому фізичним особам - іноземцям прямо або опосередковано сукупно належить 10 і більше відсотків статутного капіталу (прав голосу), для отримання ліцензії, крім документів, зазначених у пункті 1 або 2 цього розділу (залежно від випадку), подає письмовий дозвіл на участь фізичної особи-іноземця у заявнику в Україні, виданий уповноваженим контролюючим органом держави, в якій вона має постійне місце проживання, якщо законодавством такої держави вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення у відсутності в законодавстві відповідної держави вимог (підстав) для отримання такого дозволу.

6. НКЦПФР здійснює перевірку поданих документів та інформації на повноту, достовірність та відповідність вимогам законодавства.

7. Документи, передбачені цим розділом, заявник надає до НКЦПФР офіційним каналом зв’язку в електронній формі з використанням електронного підпису чи печатки, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа відповідно до вимог законодавства про електронний документообіг та електронні довірчі послуги. Електронний формат подачі документів визначається окремим документом нормативно-технічного характеру з урахуванням вимог, визначених Вимогами до форматів даних електронного документообігу в органах державної влади, затверджених наказом Державного агентства з питань електронного урядування України від 07 вересня 2018 року № 60, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20 листопада 2018 року за № 1309/32761.

IV. Відомості, які ліцензіат подає до НКЦПФР під час провадження діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами

1. Ліцензіат у разі створення ним в процесі провадження діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами нового відокремленого підрозділу, якому будуть надані повноваження провадити діяльність з організації торгівлі фінансовими інструментами та/або іншу професійну діяльність на ринках капіталу та/або професійну діяльність з організації торгівлі продукцією на товарних біржах (у разі поєднання ліцензіатом діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами з іншими видами професійної діяльності на ринках капіталу та/або з професійною діяльністю з організації торгівлі продукцією на товарних біржах) згідно з отриманою ліцензією, повинен за місяць до початку провадження діяльності таким підрозділом подати до НКЦПФР рішення про створення відокремленого підрозділу ліцензіата, надання зазначених повноважень відокремленому підрозділу цього ліцензіата, затверджене в установленому порядку положення про відокремлений підрозділ, який провадить діяльність з організації торгівлі фінансовими інструментами та/або інший вид професійної діяльності на ринках капіталу та/або професійну діяльність з організації торгівлі продукцією на товарних біржах, документи, передбачені підпунктами 2-7 пункту 6 цього розділу.

2. Ліцензіат у разі прийняття ним рішення про створення відокремленого підрозділу за межами України, якому будуть надані повноваження провадити діяльність з організації торгівлі фінансовими інструментами та/або іншу професійну діяльність на ринках капіталу та/або професійну діяльність з організації торгівлі продукцією на товарних біржах (у разі поєднання ліцензіатом діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами з іншими видами професійної діяльності на ринках капіталу та/або з професійною діяльністю з організації торгівлі продукцією на товарних біржах) згідно з отриманою ліцензією, повинен подати заяву та відповідні документи на отримання погодження НКЦПФР на створення такого відокремленого підрозділу відповідно до порядку надання погодження на створення професійним учасником ринків капіталу та організованих товарних ринків відокремленого підрозділу за межами України, встановленого НКЦПФР.

3. Ліцензіат у разі ліквідації ним відокремленого та/або спеціалізованого структурного підрозділу та/або припинення провадження таким підрозділом діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами та/або іншої професійної діяльності на ринках капіталу та/або професійної діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах (у разі поєднання ліцензіатом діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами з іншими видами професійної діяльності на ринках капіталу та/або з професійною діяльністю з організації торгівлі продукцією на товарних біржах) згідно з отриманою ліцензією зобов’язаний протягом десяти робочих днів з дати припинення зазначеної діяльності цим підрозділом подати до НКЦПФР рішення відповідного органу ліцензіата.

4. Ліцензіат у разі створення ним у процесі провадження діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами спеціалізованого структурного підрозділу, якому надаються повноваження провадити цю діяльність, повинен за п’ятнадцять робочих днів до початку провадження діяльності таким структурним підрозділом надати до НКЦПФР:

довідку про відокремлені та/або спеціалізовані структурні підрозділи заявника, що провадять діяльність з організації торгівлі фінансовими інструментами, за формою додатка 14 до цих Ліцензійних умов;

інформацію про наявність приміщення, необхідного для провадження відповідного виду діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами:

документи, що підтверджують його право користування нежитловим приміщенням за місцезнаходженням, у якому буде провадитись діяльність з організації торгівлі фінансовими інструментами (договір оренди, суборенди тощо, який укладений ліцензіатом, з доданням акту приймання-передавання цього приміщення, та/або повідомлення у довільній формі щодо права власності на нежитлове приміщення за місцезнаходженням, у якому буде провадитись діяльність з організації торгівлі фінансовими інструментами, з доданням плану цього приміщення (із зазначенням його розміру));

документ з відповідними додатками до нього (у разі їх наявності), що підтверджує забезпечення цілодобовою охороною приміщення, із зазначенням способів здійснення такої охорони (телевідеоконтроль, встановлення відповідної системи сигналізації, зокрема, кнопки тривожної сигналізації, цілодобова присутність охоронця тощо), пожежної сигналізації.

Якщо в документі, що підтверджує право власності або користування приміщенням, передбачені умови здійснення такої охорони, окремий документ щодо забезпечення приміщення охороною не надається.

5. У разі зміни найменування відокремленого та/або спеціалізованого структурного підрозділу та/або місцезнаходження відокремленого та/або спеціалізованого структурного підрозділу ліцензіат протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати внесення відповідних змін до положення про відокремлений та/або спеціалізований структурний підрозділ повинен подати ті документи, передбачені пунктом 6 цієї глави, які змінились.

6. Ліцензіат протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати виникнення змін у процесі здійснення діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами зобов’язаний повідомити НКЦПФР, а саме надати інформацію, яка підтверджує зазначені зміни за такими змістом та формою:

1) повідомлення у довільній формі щодо внесення змін до статуту із зазначенням усіх змін, що були внесені, та дати державної реєстрації.

При внесенні змін до статуту, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу, ліцензіат повинен подати НКЦПФР відповідний документ(-и) банку, що підтверджує(-ють) сплату збільшення статутного капіталу ліцензіата виключно за рахунок грошових коштів (крім випадку збільшення статутного капіталу за рахунок прибутку) протягом п’ятнадцяти робочих днів після повної сплати збільшення статутного капіталу;

2) довідки про керівних посадових осіб, фахівців ліцензіата та його відокремленого підрозділу, що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на ринках капіталу та організованих товарних ринках та сертифіковані в установленому НКЦПФР порядку, за формою додатка 15 до цих Ліцензійних умов;

3) затвердженої організаційної структури ліцензіата зі змінами;

4) відомостей щодо функціональних підрозділів ліцензіата, працівники яких безпосередньо здійснюють професійну діяльність на ринках капіталу та організованих товарних ринках, з відповідними змінами, за формою додатка 13 до цих Ліцензійних умов;

5) довідки про відокремлені та/або спеціалізовані структурні підрозділи ліцензіата, що провадять професійну діяльність з організації торгівлі фінансовими інструментами, з відповідними змінами, у формі додатка 14 до цих Ліцензійних умов;

6) змін до документів, що підтверджують забезпечення цілодобовою охороною приміщення, із зазначенням способів здійснення такої охорони (телевідеоконтроль, встановлення відповідної системи сигналізації, зокрема, кнопки тривожної сигналізації, цілодобова присутність охоронця тощо) (надається у разі укладення окремого договору на охорону).

Зазначені зміни надаються у випадках, якщо зміни стосуються вимог цих Ліцензійних умов до приміщення ліцензіата (його відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів);

7) інформації у довільній формі щодо звільнення особи, яка займає посаду головного бухгалтера, або звільнення/зміни особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата, із зазначенням прізвища, імені, по батькові (за наявності) - для фізичної особи, та найменування, ідентифікаційного коду юридичної особи - для юридичної особи, дати такого звільнення/зміни (закінчення/розірвання відповідного договору), засвідченої підписом керівника ліцензіата;

8) у разі призначення особи на посаду головного бухгалтера (особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата) або покладання ведення бухгалтерського обліку ліцензіата на юридичну особу, з якою ліцензіатом укладений договір про здійснення бухгалтерського обліку,- анкети фізичної особи (додаток 5), яка безпосередньо здійснює ведення бухгалтерського обліку, з додаванням кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків.

У разі якщо особа, яка займає посаду головного бухгалтера (особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата, або особа, яка безпосередньо здійснює ведення бухгалтерського обліку у разі покладання ведення бухгалтерського обліку ліцензіата на юридичну особу), отримала нове кваліфікаційне посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, така особа (ліцензіат - у разі покладання ведення бухгалтерського обліку ліцензіата на юридичну особу, з якою ліцензіатом укладений договір про здійснення бухгалтерського обліку) повинна(повинен) протягом п’ятнадцяти робочих днів подати його до НКЦПФР.

Якщо особа, яка займає посаду головного бухгалтера, або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата, на момент прийняття на роботу або укладання договору про надання послуг не має кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, така особа повинна у тримісячний строк з дати прийняття на роботу або укладання відповідного договору пройти підвищення кваліфікації, отримати таке посвідчення та подати його до НКЦПФР (у разі покладання ведення бухгалтерського обліку ліцензіата на юридичну особу, з якою ліцензіатом укладений договір про здійснення бухгалтерського обліку - обов’язок з надання відповідного посвідчення у встановлені в цьому абзаці строки покладається на ліцензіата);

9) інформації про ділову репутацію голови та членів колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), голови та членів наглядової ради, або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду (у разі створення) ліцензіата, контролерів ліцензіата (у разі якщо контролером є юридична особа - голови та членів колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), голови та членів наглядової ради, або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду (у разі створення) такої юридичної особи, ділову репутацію ліцензіата, за формою додатків 9 та 10 до цих Ліцензійних умов. Анкети фізичних осіб - нерезидентів можуть бути підписані уповноваженою особою нерезидента (за довіреністю) або керівником заявника/ліцензіата. Зазначена інформація не подається щодо контролера ліцензіата, яким є держава, Національний банк України, територіальна громада;

10) інформації про власника істотної участі - фізичної особи у ліцензіаті, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника ліцензіата, який не є контролером, у формі додатку 5 до цих Ліцензійних умов.

Подається у разі виникнення змін щодо ділової репутації зазначених осіб, інформація про яку міститься у додатку 5 до цих Ліцензійних умов;

11) довідки про персональний склад наглядової ради, або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду (у разі створення), виконавчого органу ліцензіата, з відповідними змінами, за формою додатка 8 до цих Ліцензійних умов;

12) довідки про персональний склад служби внутрішнього аудиту, комплаєнсу, управління ризиками (особи, що проводить аудит, здійснює комплаєнс, управління ризиками) ліцензіата, з відповідними змінами, за формою додатка 12 до цих Ліцензійних умов;

13) довідки про схематичне зображення структури власності юридичної особи ліцензіата, з відповідними змінами, за формою додатка 1 до цих Ліцензійних умов, з доданням схематичного зображення такої структури.

Подається у разі зміни ключових учасників ліцензіата та/або у разі зміни власників істотної участі ліцензіата, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника ліцензіата;

14) переліку учасників групи компаній, до якої належить ліцензіат, за формою додатка 7 до цих Ліцензійних умов, з доданням схематичного зображення структури групи компаній (у разі наявності такої групи).

Подається у разі зміни учасників групи компаній.

7. Ліцензіат протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати виникнення змін, пов’язаних з його місцезнаходженням, за умови попереднього повідомлення НКЦПФР не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати таких змін зобов’язаний повідомити НКЦПФР, а саме надати інформацію, яка підтверджує зазначені зміни за такими змістом та формою:

1) документів, що підтверджують його право користування нежитловим приміщенням, у якому провадиться діяльність з організації торгівлі фінансовими інструментами (договір оренди/суб-оренди, який укладений ліцензіатом, з усіма змінами та актом про передачу приміщення в оренду/суборенду тощо), та/або документів про право власності на нежитлове приміщення за місцезнаходженням, у якому провадиться професійна діяльність на ринках капіталу та організованих товарних ринках, з додаванням плану цього приміщення (із зазначенням його розміру).

Зазначені зміни надаються у випадках, якщо зміни стосуються вимог цих Ліцензійних умов до приміщення ліцензіата (його відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів);

2) у разі тимчасової зміни ліцензіатом місцезнаходження (ремонт приміщення тощо) менше ніж на шість місяців - повідомлення про ці зміни (із зазначенням нового місцезнаходження, графіка роботи, а також терміну перебування за новим місцезнаходженням, посилання на вебсторінку, де оприлюднено таку інформацію (посилання має містити універсальний покажчик місцезнаходження Universal Resource Locator (URL-адресу), доменне ім’я, місцезнаходження сторінки та назву файлу), з наданням до НКЦПФР договору (крім випадку, коли тимчасова зміна місцезнаходження не буде перевищувати тридцять календарних днів, про що зазначається у відповідному повідомленні), що підтверджує право тимчасового користування приміщенням, яке повинно відповідати вимогам щодо приміщення ліцензіата, установленим для відповідного виду діяльності.

Ліцензіат при зміні тимчасового місцезнаходження на місцезнаходження, зазначене у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, повинен повідомити про це НКЦПФР;

3) у разі зміни інформації про поверх та/або номер офісу (за наявності) ліцензіата, які були повідомлені НКЦПФР ліцензіатом відповідно до цих Ліцензійних умов, до НКЦПФР надається повідомлення про ці зміни, якщо такі зміни не відображаються в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

8. Ліцензіат протягом двадцяти робочих днів з дати отримання інформації про зміни зобов’язаний повідомити НКЦПФР, а саме надати інформацію, яка підтверджує зазначені зміни за такими змістом та формою довідки про асоційованих осіб фізичної особи - власника прямої істотної участі у ліцензіаті, за формою додатка 4 до цих Ліцензійних умов.

9. Ліцензіат щороку подає до НКЦПФР довідку про схематичне зображення структури власності юридичної особи ліцензіата за формою додатка 1 до цих Ліцензійних умов, з доданням схематичного зображення такої структури, до 01 лютого станом на 01 січня поточного року.

10. У всіх документах, визначених цим розділом, які подає ліцензіат у формі додатків до цих Ліцензійних умов, слово «заявник» у всіх відмінках має бути замінено словом «ліцензіат» у відповідних відмінках.

11. Ліцензіат зобов’язаний негайно, але не пізніше наступного робочого дня після настання обставин, перелічених в цьому пункті, подати до НКЦПФР офіційним каналом зв’язку інформацію про:

арешт банківських рахунків ліцензіата;

зміну графіка роботи ліцензіата (крім зміни графіка роботи у зв’язку з перенесенням вихідних та робочих днів відповідно до рішень Кабінету Міністрів України та Національного банку України), адреси вебсайту ліцензіата, зміну контактних даних (телефону, електронної адреси);

зміну банку, що обслуговує ліцензіата;

настання або закінчення форс-мажорних обставин з наданням пояснень щодо таких обставин та документів, які підтверджують настання або закінчення зазначених обставин (у разі їх наявності);

прийняття рішення про припинення діяльності ліцензіата шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації з будь-яких причин, з доданням відповідного рішення.

11. Ліцензіат, який здійснює діяльність з організації торгівлі на регульованому ринку, а також ліцензіат, який здійснює діяльність з організації торгівлі на БТМ, якщо правилами функціонування такого БТМ передбачено, що зобов’язання за правочинами, що вчиняються на такому БТМ, підлягають клірингу через центрального контрагента, зобов’язаний протягом двадцяти робочих днів з дати виникнення змін, що відбулись у здійсненні його професійної діяльності, подати до НКЦПФР у письмовій формі інформацію про укладені договори про здійснення клірингу з особами, які провадять клірингову діяльність центрального контрагента (із зазначенням їх повного найменування, місцезнаходження та номера телефону).

12. Відомості та/або документи, які ліцензіат надає згідно з цим розділом, ліцензіат надає до НКЦПФР офіційним каналом зв’язку в електронній формі з використанням електронного підпису чи печатки, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа відповідно до вимог законодавства про електронний документообіг та електронні довірчі послуги. Вимоги до електронної форми відомостей та/або документів, у тому числі описи розділів та схем XML файлів, визначаються окремим документом нормативно-технічного характеру НКЦПФР з урахуванням вимог, визначених Вимогами до форматів даних електронного документообігу в органах державної влади, затверджених наказом Державного агентства з питань електронного урядування України від 07 вересня 2018 року № 60, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20 листопада 2018 року за № 1309/32761.

Усі відомості та/або документи подаються до НКЦПФР українською мовою, із супровідним листом, засвідченим підписом керівника, у якому необхідно обов’язково зазначити дату і номер рішення про видачу ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами.

У разі якщо відомості та/або документи підписані не керівником ліцензіата, а виконувачем його обов’язків (крім випадків, установлених законом), ліцензіат повинен надати документ, який підтверджує повноваження цієї особи.

У разі настання форс-мажорних обставин строк надання інформації, передбаченої цим розділом, продовжується НКЦПФР до дати отримання документів щодо закінчення таких обставин.

13. Якщо інформація, яку необхідно надати згідно з вимогами цих Ліцензійних умов, вже є в результаті оприлюднення у публічному доступі українською мовою у візуальній формі, що дає змогу сприймати зміст інформації людиною і відтворювати інформацію на папері для необмеженого завантаження та копіювання, на вебсайті юридичної особи та/або у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР чи в інших базах осіб, що надають інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, ліцензіат подає реквізити для забезпечення можливості автоматичного завантаження копій цих документів з мережі Інтернет, що мають містити повну адресу файлу, за якою може бути здійснене вільне і пряме завантаження копій цих документів засобами автоматизації (без необхідності попередньої реєстрації, введення кодів, інших додаткових дій на забезпечення завантаження), в форматі універсального покажчика місцезнаходження Universal Resource Locator (URL-адреси), ім’я файлу (включаючи розширення в імені файлу, яке має відповідати його типу/формату), точний розмір файлу та контрольну суму для забезпечення можливості автоматичного контролю точності копіювання вмісту.

V. Порядок реєстрації правил (змін до правил) функціонування організованого ринку капіталу та погодження змін до статуту ліцензіата

1. Для реєстрації правил (змін до правил) функціонування організованого ринку капіталу (далі - правила (зміни до правил)) оператор організованого ринку капіталу надає до НКЦПФР такі документи:

заяву про реєстрацію правил (змін до правил) відповідного організованого ринку капіталу;

обґрунтування причин внесення змін до правил організованого ринку капіталу;

правила (у разі внесення змін правила подаються у новій редакції з урахуванням внесених змін) окремо для кожного з організованих ринків капіталу, управління якими здійснює ліцензіат, затверджені уповноваженим органом (посадовою особою) ліцензіата, а також Національним банком України - у разі реєстрації правил (змін до правил) регульованого грошового ринку, підписані головою уповноваженого органу (посадовою особою) ліцензіата (у разі подачі документів у паперовій формі правила подаються у двох примірниках);

порівняльну таблицю старої та нової редакцій правил відповідного організованого ринку капіталу із зазначенням підстав для внесення змін;

платіжний документ про перерахування плати за реєстрацію правил (змін до правил).

2. У разі внесення змін до правил оператор організованого ринку капіталу зобов’язаний подавати до НКЦПФР на реєстрацію всі зміни, що вносяться до правил організованого ринку капіталу.

3. За реєстрацію правил (змін до правил) організованого ринку капіталу справляється плата в розмірі, установленому НКЦПФР.

4. Ліцензіат до державної реєстрації змін до статуту повинен подати до НКЦПФР на погодження нову редакцію статуту та такі документи:

заяву про погодження змін до статуту;

обґрунтування причин унесення змін до статуту;

примірник оригіналу рішення про затвердження змін до статуту;

нову редакцію статуту з урахуванням внесених змін, оформлену відповідно до вимог статті 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (у разі подачі документів у паперовій формі нова редакція статуту подається у трьох примірниках);

порівняльну таблицю старої та нової редакцій статуту.

Статут ліцензіата повинен відповідати вимогам законодавства України.

5. Документи, передбачені цим розділом, ліцензіат надає до НКЦПФР офіційним каналом зв’язку в електронній формі з використанням електронного підпису чи печатки, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа відповідно до вимог законодавства про електронний документообіг та електронні довірчі послуги, або особисто, або надсилає поштою (рекомендованим листом).

Документи, передбачені цим розділом, подаються до НКЦПФР українською мовою, із супровідним листом, засвідченим підписом керівника, у якому необхідно обов’язково зазначити дату і номер кожного рішення про видачу ліцензіату ліцензії на провадження діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами.

При наданні документів особисто або поштою у документах, що надаються згідно з цим розділом та мають більше одного аркуша, усі аркуші повинні бути пронумеровані, прошиті та засвідчені в установленому порядку.

У разі якщо документи підписані не керівником ліцензіата, а виконувачем його обов’язків (крім випадків, установлених законом), ліцензіат повинен надати документ, який підтверджує повноваження цієї особи.

Документи, передбачені цим розділом, які подаються разом з документами, передбаченими пунктами 1 та 2 розділу III цих Ліцензійних умов, заявник подає в порядку та згідно з вимогами, визначеними для подачі документів, передбачених розділом III цих Ліцензійних умов.

6. У разі подання для реєстрації правил (змін до правил) організованого ринку капіталу або подання для погодження змін до статуту ліцензіата неповного пакета документів або документів, оформлених з порушенням вимог, установлених цими Ліцензійними умовами, вони залишаються без розгляду.

У разі подачі документів у паперовій формі, вони повертаються ліцензіату у строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати надходження до НКЦПФР разом з супровідним листом (за підписом члена НКЦПФР, який згідно з розподілом обов’язків відповідає за цей напрям роботи) з обґрунтуванням повернення.

У разі подачі документів офіційним каналом зв’язку НКЦПФР у строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати надходження документів повідомляє ліцензіата листом (за підписом члена НКЦПФР, який згідно з розподілом обов’язків відповідає за цей напрям роботи) про залишення документів без розгляду з відповідним обґрунтуванням залишення документів без розгляду.

7. За наслідками розгляду заяви та поданих на реєстрацію правил (змін до правил) організованого ринку капіталу / поданої на погодження нової редакції статуту ліцензіата НКЦПФР не пізніше тридцяти днів з дня одержання документів, передбачених пунктами 1, 2 цього розділу, приймає одне з таких рішень:

про реєстрацію правил (змін до правил) організованого ринку капіталу / про погодження змін до статуту ліцензіата;

про відмову в реєстрації правил (змін до правил) організованого ринку капіталу / в погодженні змін до статуту ліцензіата.

8. У разі наявності в НКЦПФР зауважень до змісту поданих документів вона має право не пізніше тридцяти днів з дати прийняття заяви та документів на реєстрацію правил (змін до правил) організованого ринку капіталу / на погодження змін до статуту ліцензіата надіслати ліцензіату повідомлення про необхідність врахування таких зауважень. Після доопрацювання документи подаються до НКЦПФР відповідно до пунктів 1, 2 цього розділу, при цьому плата за реєстрацію правил або змін до них повторно не справляється.

9. Підставою для відмови в реєстрації правил (змін до правил) організованого ринку капіталу/погодження змін до статуту ліцензіата можуть бути:

невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

наявність у поданих документах недостовірних даних.

10. У рішенні про відмову в реєстрації правил (змін до правил) організованого ринку капіталу/в погодженні змін до статуту ліцензіата мають бути зазначені підстави для відмови з відповідним обґрунтуванням.

11. Якщо НКЦПФР прийнято рішення про відмову в реєстрації правил (змін до правил) організованого ринку капіталу, відповідний оператор не може використовувати зазначені правила (зміни до правил) у своїй діяльності та повинен скасувати їх.

12. Повідомлення про прийняте НКЦПФР рішення та копія відповідного рішення надсилаються заявнику у паперовій або електронній формі із дотриманням вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», відповідно, рекомендованим листом з повідомленням про вручення або офіційним каналом зв’язку не пізніше тридцяти днів з дня одержання заяви та документів на реєстрацію правил (змін до правил) організованого ринку капіталу.

13. У разі прийняття НКЦПФР рішення про реєстрацію правил (змін до правил) організованого ринку капіталу або погодження змін до статуту ліцензіата, які були надані до НКЦПФР у паперовій формі, на всіх примірниках відповідних правил (змін до правил) організованого ринку капіталу або змін до статуту ліцензіата, по одному з яких залишається в НКЦПФР, а інші повертаються заявнику, ставиться відмітка НКЦПФР про реєстрацію або погодження із зазначенням дати та номера відповідного рішення НКЦПФР.

14. Оператор організованого ринку капіталу має право здійснювати діяльність на підставі правил (у тому числі з урахуванням внесених змін до правил) відповідного організованого ринку капіталу після прийняття НКЦПФР рішення про реєстрацію правил (змін до правил) відповідного організованого ринку капіталу.

15. До подання на реєстрацію до НКЦПФР правил регульованого ринку оператор регульованого ринку зобов’язаний укласти з особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, договір про здійснення клірингу, який відповідає вимогам до договору про здійснення клірингу, встановленим НКЦПФР.

До подання на реєстрацію до НКЦПФР правил БТМ, якими передбачено, що зобов’язання за правочинами, що вчиняються на такому БТМ, підлягають клірингу через центрального контрагента, оператор такого БТМ зобов’язаний укласти з особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, договір про здійснення клірингу, який відповідає вимогам до договору про здійснення клірингу, встановленим НКЦПФР.

Директор департаменту

методології регулювання

професійних учасників ринку

цінних паперів

І. Курочкіна

Додаток 1

до Ліцензійних умов провадження

професійної діяльності з організації

торгівлі фінансовими інструментами

на регульованому ринку та з організації

торгівлі фінансовими інструментами

на багатосторонньому торговельному

майданчику

(пункт 3 глави 1 розділу II)

ДОВІДКА

про схематичне зображення структури власності юридичної особи - заявника

Додаток 2

до Ліцензійних умов провадження

професійної діяльності з організації

торгівлі фінансовими інструментами

на регульованому ринку та з організації

торгівлі фінансовими інструментами

на багатосторонньому торговельному

майданчику

(підпункт 1 пункту 1 розділу III)

ЗАЯВА

про видачу ліцензії


Додаток 3

до Ліцензійних умов провадження

професійної діяльності з організації

торгівлі фінансовими інструментами

на регульованому ринку та з організації

торгівлі фінансовими інструментами

на багатосторонньому торговельному

майданчику

(підпункт 1 пункту 1 розділу III)

ПЕРЕЛІК (ОПИС)

документів, що подаються для видачі ліцензії

з/п

Документ, що подається

на отримання ліцензії

Кількість аркушів

Зазначити вид інформації

(конфіденційна-1 або неконфіденційна)

1

2

3

1

2

3

«___» _____________ 20___ року

_______________________________

(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)

друкованими літерами)

__________

-1 До конфіденційної інформації може бути віднесено тільки ту інформацію, яка передбачена Законами України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації».


Додаток 4

до Ліцензійних умов провадження

професійної діяльності з організації

торгівлі фінансовими інструментами

на регульованому ринку та з організації

торгівлі фінансовими інструментами

на багатосторонньому торговельному

майданчику

(підпункт 3 пункту 1 розділу III)

ДОВІДКА

про асоційованих осіб фізичної особи - власника прямої істотної участі у заявнику

Додаток 5

до Ліцензійних умов провадження

професійної діяльності з організації

торгівлі фінансовими інструментами

на регульованому ринку та з організації

торгівлі фінансовими інструментами

на багатосторонньому торговельному

майданчику

(підпункт 3 пункту 1 розділу III)

АНКЕТА

фізичної особи

Додаток 6

до Ліцензійних умов провадження

професійної діяльності з організації

торгівлі фінансовими інструментами

на регульованому ринку та з організації

торгівлі фінансовими інструментами

на багатосторонньому торговельному

майданчику

(підпункт 3 пункту 1 розділу III)

АНКЕТА

юридичної особи

Додаток 7

до Ліцензійних умов провадження

професійної діяльності з організації

торгівлі фінансовими інструментами

на регульованому ринку та з організації

торгівлі фінансовими інструментами

на багатосторонньому торговельному

майданчику

(підпункт 3 пункту 1 розділу III)

ПЕРЕЛІК

учасників групи компаній, до якої належить заявник


Додаток 8

до Ліцензійних умов провадження

професійної діяльності з організації

торгівлі фінансовими інструментами

на регульованому ринку та з організації

торгівлі фінансовими інструментами

на багатосторонньому торговельному

майданчику

(підпункт 3 пункту 1 розділу III)

ДОВІДКА

про персональний склад наглядової ради (або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду юридичної особи), виконавчого органу заявника

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи

Реєстраційний номер облікової картки платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта-1

Дата та місце народження, адреса

Посада, яку займає в цій юридичній особі фізична особа

Період перебування на посаді

з ____ до ____

Назва документа (дата та номер), яким призначена фізична особа

на цю посаду

Місце роботи (посада) в іншій юридичній особі (за наявності)

Повне найменування іншої юридичної особи, її ідентифікаційний код, код LEI (за наявності)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

Засвідчую, що інформація, надана мною, є правдивою, повною станом на дату її подання.

«___» _____________ 20___ року

_______________________________

(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)

друкованими літерами)

__________

-1 Щодо наглядової ради або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду юридичної особи заповнюється лише у разі їх створення.


Додаток 9

до Ліцензійних умов провадження

професійної діяльності з організації

торгівлі фінансовими інструментами

на регульованому ринку та з організації

торгівлі фінансовими інструментами

на багатосторонньому торговельному

майданчику

(підпункт 3 пункту 1 розділу III)

АНКЕТА

щодо ділової репутації фізичної особи

Додаток 10

до Ліцензійних умов провадження

професійної діяльності з організації

торгівлі фінансовими інструментами

на регульованому ринку та з організації

торгівлі фінансовими інструментами

на багатосторонньому торговельному

майданчику

(підпункт 3 пункту 1 розділу III)

АНКЕТА

щодо ділової репутації юридичної особи

Додаток 11

до Ліцензійних умов провадження

професійної діяльності з організації

торгівлі фінансовими інструментами

на регульованому ринку та з організації

торгівлі фінансовими інструментами

на багатосторонньому торговельному

майданчику

(підпункт 3 пункту 1 розділу III)

АНКЕТА

щодо фінансового стану заявника


Додаток 12

до Ліцензійних умов провадження

професійної діяльності з організації

торгівлі фінансовими інструментами

на регульованому ринку та з організації

торгівлі фінансовими інструментами

на багатосторонньому торговельному

майданчику

(підпункт 6 пункту 1 розділу III)

ДОВІДКА

про персональний склад служби внутрішнього аудиту, комплаєнсу, управління ризиками (особи, що проводить аудит, здійснює комплаєнс, управління ризиками) заявника-1

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи

Реєстраційний номер облікової картки платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта-2

Дата та місце народження, адреса

Посада,

яку займає в цій юридичній особі фізична особа

Період перебування на посаді

з ____ до ____

Назва документа (дата та номер), яким призначена фізична особа на цю посаду

Місце роботи (посада) в іншій юридичній особі (за наявності)

Повне найменування іншої юридичної особи, її ідентифікаційний код, код LEI (за наявності)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

Засвідчую, що інформація, надана мною, є правдивою, повною станом на дату її подання.

«___» _____________ 20___ року

_______________________________

(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)

друкованими літерами)

__________

-1 У разі якщо у заявника на дату подачі документів для отримання ліцензії відсутня інформація щодо всіх або декількох зазначених осіб, у Довідці заповнюється наявна на цю дату інформація. У такому випадку Довідка, яка містить запитувану інформацію, повторно подається заявником протягом 2 місяців з дня подачі документів для отримання ліцензії, у разі наявності в організаційній структурі заявника нерезидента - протягом 4,5 місяців.

-2 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті, та для фізичних осіб іноземців, які не є платниками податків на території України.


Додаток 13

до Ліцензійних умов провадження

професійної діяльності з організації

торгівлі фінансовими інструментами

на регульованому ринку та з організації

торгівлі фінансовими інструментами

на багатосторонньому торговельному

майданчику

(підпункт 6 пункту 1 розділу III)

ВІДОМОСТІ

щодо функціональних підрозділів заявника, працівники яких безпосередньо здійснюють діяльність з організації торгівлі фінансовими інструментами

Повне найменування структурного підрозділу

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)

Посадові обов’язки

1

2

3

4

1

1...

2...

3...

2

1...

2...

3...

«___» _____________ 20___ року

_______________________________

(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)

друкованими літерами)

Додаток 14

до Ліцензійних умов провадження

професійної діяльності з організації

торгівлі фінансовими інструментами

на регульованому ринку та з організації

торгівлі фінансовими інструментами

на багатосторонньому торговельному

майданчику

(підпункт 6 пункту 1 розділу III)

ДОВІДКА

про відокремлені та/або спеціалізовані структурні підрозділи заявника, що провадять професійну діяльність з організації торгівлі фінансовими інструментами

Повне найменування відокремленого та/або спеціалізованого структурного підрозділу

Символ підрозділу-1

Ідентифікаційний код підрозділу-2

Місцезнаходження підрозділу (повна адреса, в тому числі поверх та номер офісу за наявності)

Телефони, електронна адреса

Вид професійної діяльності, який здійснюється цим підрозділом

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)керівника підрозділу

Кількість сертифікованих фахівців (у тому числі керівник) відокремленого та/або спеціалізованого структурного підрозділу

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

«___» _____________ 20___ року

_______________________________

(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)

друкованими літерами)

__________

-1 Символи підрозділу: С - структурний підрозділ, В - відокремлений підрозділ.

-2 Заповнюється для відокремленого підрозділу.


Додаток 15

до Ліцензійних умов провадження

професійної діяльності з організації

торгівлі фінансовими інструментами

на регульованому ринку та з організації

торгівлі фінансовими інструментами

на багатосторонньому торговельному

майданчику

(підпункт 6 пункту 1 розділу III)

ДОВІДКА

про керівних посадових осіб, фахівців заявника та його відокремленого підрозділу, що безпосередньо здійснюють професійну діяльність з організації торгівлі фінансовими інструментами та сертифіковані в установленому НКЦПФР порядку-1

1. Необхідна кількість сертифікованих фахівців заявника та його відокремленого підрозділу, що безпосередньо будуть здійснювати професійну діяльність з організації торгівлі фінансовими інструментами

____________________________________________________________________________

2.

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта -2

Посада

Стаж роботи на ринках капіталу та організованих товарних ринках

Телефон, електронна адреса

Сертифікат: номер, дата видачі, строк дії, вид діяльності

Відомості щодо судимості, штрафи за адміністративні правопорушення на ринках фінансових послуг та організованих товарних ринках

Назва документа (дата та номер), яким призначений (звільнений) фахівець або яким надані повноваження безпосередньо здійснювати професійну діяльність (із зазначенням фактичної дати такого призначення/ звільнення / надання повноважень)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

«___» _____________ 20___ року

_______________________________

(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)

друкованими літерами)

__________

-1 У разі якщо у заявника на дату подачі документів для отримання ліцензії відсутня інформація, запитувана в колонках 1, 2, 4-8, Довідка подається без зазначення цієї інформації.

У такому випадку Довідка із заповненою інформацією по всім колонкам повторно подається заявником протягом 2 місяців з дня подачі документів для отримання ліцензії, у разі наявності в організаційній структурі заявника нерезидента - протягом 4,5 місяців.

-2 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті, та для фізичних осіб іноземців, які не є платниками податків на території України.


Документи та файли

Сигнальний документ — f517947n688.docx
Сигнальний документ — f517947n680.docx
Сигнальний документ — f517947n681.docx
Сигнальний документ — f517947n689.docx
Сигнальний документ — f517947n683.docx
Сигнальний документ — f517947n684.docx
Сигнальний документ — f517947n685.docx
Сигнальний документ — f517947n686.docx
Сигнальний документ — f517947n690.docx

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 24.06.2022 — 2022 р., № 49, стор. 502, стаття 2806, код акта 111965/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

НКЦПФР:

 1. . НКЦПФР. 2022 рікк
 2. РІШЕННЯ від 10.02.2022 № 97 "Про внесення змін до Змін до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності управителів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку". НКЦПФР. 2022 рікк
 3. РІШЕННЯ від 20.01.2022 № 20 "Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 липня 2020 року № 346". НКЦПФР. 2022 рікк
 4. РІШЕННЯ від 03.02.2022 № 66 "Про затвердження Вимог до договору про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу з Національним банком України". НКЦПФР. 2022 рікк
 5. РІШЕННЯ від 20.01.2022 № 22 "Про затвердження Порядку подання страховою організацією звітності з недержавного пенсійного забезпечення". НКЦПФР. 2022 рікк
 6. РІШЕННЯ від 22.02.2022 № 135 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю". НКЦПФР. 2022 рікк
 7. РІШЕННЯ від 27.01.2022 № 64 "Про внесення змін до Вимог до авторизованої електронної системи". НКЦПФР. 2022 рікк
 8. РІШЕННЯ від 27.01.2022 № 44 "Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 грудня 2021 року № 1292". НКЦПФР. 2022 рікк
 9. РІШЕННЯ від 13.01.2022 № 1 "Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 березня 2013 року № 429". НКЦПФР. 2022 рікк
 10. РІШЕННЯ від 03.02.2022 № 95 "Про внесення змін до Положення про провадження клірингової діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 січня 2022 року № 5". НКЦПФР. 2022 рікк
 11. РІШЕННЯ від 13.01.2022 № 5 "Про затвердження Положення про провадження клірингової діяльності". НКЦПФР. 2022 рікк
 12. РІШЕННЯ від 03.02.2022 № 93 "Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 січня 2022 року № 1". НКЦПФР. 2022 рікк
 13. РІШЕННЯ від 13.01.2022 № 3 "Про затвердження Положення про порядок складання, подання та оприлюднення товарними біржами звітних даних". НКЦПФР. 2022 рікк
 14. РІШЕННЯ від 03.02.2022 № 67 "Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 січня 2022 року № 3". НКЦПФР. 2022 рікк
 15. РІШЕННЯ від 10.02.2022 № 114 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності". НКЦПФР. 2022 рікк
 16. РІШЕННЯ від 10.02.2022 № 98 "Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії акцій, реєстрації та скасування реєстрації випуску акцій". НКЦПФР. 2022 рікк
 17. РІШЕННЯ від 03.02.2022 № 94 "Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 січня 2022 року № 4". НКЦПФР. 2022 рікк
 18. РІШЕННЯ від 13.01.2022 № 4 "Про внесення змін до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку". НКЦПФР. 2022 рікк
 19. прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення за порядком денним зборів засновників недержавного пенсійного фонду. НКЦПФР. 2022 рікк
 20. РІШЕННЯ від 14.04.2022 № 298 "Щодо окремих питань проведення зборів засновників недержавного пенсійного фонду". НКЦПФР. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -