<<
>>

РІШЕННЯ від 31.03.2020 № 145 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо взаємодії учасників депозитарної системи України". НКЦПФР. 2020

Документ актуальний на 20.05.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

31.03.2020  № 145

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

05 травня 2020 р.

за № 397/34680

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо взаємодії учасників депозитарної системи України

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", частини восьмої статті 5 Закону України "Про депозитарну систему України", Закону України від 20 вересня 2019 року № 122-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів фінансових послуг", з метою дотримання учасниками депозитарної системи України вимог актів законодавства Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Вимог до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 серпня 2013 року № 1412, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02 вересня 2013 року за № 1502/24034, що додаються.

2. Затвердити Зміни до Вимог до договору про обслуговування випусків цінних паперів між емітентом і Центральним депозитарієм, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 серпня 2013 року № 1413, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02 вересня 2013 року за № 1500/24032, що додаються.

3. Затвердити Зміни до Вимог до договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 грудня 2018 року № 866, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 лютого 2019 року за № 185/33156, що додаються.

4.

Внести до розділу I Вимог до депозитарного договору між депозитарною установою і Центральним депозитарієм цінних паперів, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 серпня 2013 року № 1410, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30 серпня 2013 року за № 1498/24030, такі зміни:

1) у пункті 4:

абзац перший викласти в такій редакції:

"4. Договір має укладатися виключно в письмовій формі, викладатися у формі єдиного документа, підписаного сторонами, у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг".";

в абзаці третьому:

доповнити речення перше після слів "Господарського кодексу України" словами та цифрою "з урахуванням вимог, встановлених частиною другою статті 6 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг";

у другому реченні слово "веб-сайті" замінити словом "вебсайті";

2) доповнити розділ новим пунктом 7 такого змісту:

"7. Умови Договору, що обмежують права депозитарної установи порівняно з правами, встановленими законом, є нікчемними.

Будь-які пропозиції Центрального депозитарію депозитарній установі про зміну істотних умов Договору повинні здійснюватися у строки, встановлені Договором, шляхом направлення Центральним депозитарієм депозитарній установі повідомлення у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення такого повідомлення. Умови Договору про надання депозитарній установі пропозицій про зміну істотних умов Договору в інший спосіб, ніж той, що дає змогу встановити дату відправлення повідомлення такій депозитарній установі, без її письмової згоди є нікчемними.".

5. Внести до Вимог до договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15 серпня 2013 року № 1518, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09 вересня 2013 року за № 1550/24082, такі зміни:

розділ I після пункту 2 доповнити новим пунктом 3 такого змісту:

"3. Умови Договору, що обмежують права емітента порівняно з правами, встановленими законом, є нікчемними.

Будь-які пропозиції Визначеної особи емітенту про зміну істотних умов Договору повинні здійснюватися у строки, встановлені Договором, шляхом направлення Визначеною особою емітенту повідомлення у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення такого повідомлення. Умови Договору про надання емітенту пропозицій про зміну істотних умов Договору в інший спосіб, ніж той, що дає змогу встановити дату відправлення повідомлення такому емітенту, без його письмової згоди є нікчемними.".

У зв'язку з цим пункт 3 вважати пунктом 4;

абзац перший пункту 2 розділу II викласти в такій редакції:

"2. Договір має укладатися виключно в письмовій формі, викладатися у формі єдиного документа, підписаного сторонами, у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг".".

6. Абзац перший пункту 4 розділу I Вимог до договору про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 серпня 2013 року № 1524, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 вересня 2013 року за № 1566/24098, викласти в такій редакції:

"4. Договір має укладатися виключно в письмовій формі, викладатися у формі єдиного документа, підписаного сторонами, у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг".".

7. Абзац перший пункту 4 розділу I Вимог до договору про проведення грошових розрахунків за результатами клірингу, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 серпня 2013 року № 1525, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 вересня 2013 року за № 1565/24097, викласти в такій редакції:

"4. Договір має укладатися виключно в письмовій формі, викладатися у формі єдиного документа, підписаного сторонами, у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг".".

8. Абзац перший пункту 4 розділу I Вимог до договору про обслуговування клірингової установи та договору про обслуговування Розрахункового центру, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 серпня 2013 року № 1526, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 вересня 2013 року за № 1569/24101, викласти в такій редакції:

"4. Договір має укладатися виключно в письмовій формі, викладатися у формі єдиного документа, підписаного сторонами, у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг".".

9. Абзац перший пункту 4 розділу I Вимог до договору про кліринг та розрахунки за правочинами щодо цінних паперів (про надання клірингових послуг), затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 серпня 2013 року № 1527, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 вересня 2013 року за № 1570/24102, викласти в такій редакції:

"4. Договір має укладатися виключно в письмовій формі, викладатися у формі єдиного документа, підписаного сторонами, у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг".".

10. Центральному депозитарію цінних паперів, депозитарним установам, Розрахунковому центру з обслуговування договорів на фінансових ринках здійснити дії щодо приведення договорів, укладених після 19 січня 2020 року, у відповідність до вимог цього рішення.

11. Департаменту регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

12. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тарабакіна Д.

Голова Комісії

Т. Хромаєв

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра  цифрової

трансформації України

О. Вискуб

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії

з цінних паперів та фондового

ринку

31 березня 2020 року № 145

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

05 травня 2020 р.

за № 397/34680

ЗМІНИ

до Вимог до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах

1. У розділі I:

1) пункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"У цих Вимогах поняття "споживач фінансових послуг" вживається у значенні, наведеному у Законі України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".";

2) у пункті 3:

абзац перший викласти в такій редакції:

"3. Договір має укладатися виключно в письмовій формі, викладатися у формі єдиного документа, підписаного сторонами, у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг".";

в абзаці третьому:

доповнити речення перше після слів "Господарського кодексу України" словами та цифрою "з урахуванням вимог, встановлених частиною другою статті 6 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг";

у другому реченні слово "веб-сторінці" замінити словом "вебсайті";

3) доповнити розділ двома новими пунктами 11, 12 такого змісту:

"11. У разі виникнення неоднозначного тлумачення прав та обов'язків депонента - споживача фінансових послуг такі права та обов'язки тлумачаться на користь такого депонента.

12. Будь-які пропозиції депозитарної установи депоненту про зміну істотних умов Договору, у тому числі укладеного шляхом приєднання депонента - споживача фінансових послуг до запропонованого депозитарною установою договору, повинні здійснюватися у строки, встановлені Договором, шляхом направлення депозитарною установою депоненту повідомлення у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення такого повідомлення. Умови Договору про надання депоненту пропозицій про зміну істотних умов Договору в інший спосіб, ніж той, що дає змогу встановити дату відправлення повідомлення такому депоненту, без його письмової згоди є нікчемними.

Умови Договору, що обмежують права депонента порівняно з правами, встановленими законом, є нікчемними.".

2. У розділі II:

1) у пункті 4:

підпункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"розкривати депоненту інформацію про умови та порядок діяльності депозитарної установи з урахуванням вимог, встановлених частиною першою статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг";";

підпункт 4 доповнити новим абзацом такого змісту:

"отримувати інформацію про умови та порядок діяльності депозитарної установи з урахуванням вимог, встановлених частиною першою статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг";";

2) у пункті 10 слово "статтею" замінити словами "частиною другою статті".

Директор департаменту

методології регулювання

професійних учасників

ринку цінних паперів

І. Курочкіна


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 15.05.2020 — 2020 р., № 37, стор. 85, стаття 1233, код акта 99041/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

НКЦПФР:

 1. РІШЕННЯ від 31.03.2020 № 153 "Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21 березня 2006 року № 187". НКЦПФР. 2020 рікк
 2. РІШЕННЯ від 31.03.2020 № 154 "Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31 березня 2006 року № 208". НКЦПФР. 2020 рікк
 3. РІШЕННЯ від 31.03.2020 № 155 "Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04 жовтня 2005 року № 509". НКЦПФР. 2020 рікк
 4. до. НКЦПФР. 2020 рікк
 5. до. НКЦПФР. 2020 рікк
 6. до. НКЦПФР. 2020 рікк
 7. РІШЕННЯ від 31.03.2020 № 146 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо корпоративних операцій емітента". НКЦПФР. 2020 рікк
 8. РІШЕННЯ від 25.02.2020 № 77 "Про внесення змін до Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування". НКЦПФР. 2020 рікк
 9. РІШЕННЯ від 22.01.2019 № 20 "Про внесення змін до Положення про іпотечне покриття звичайних іпотечних облігацій, порядок ведення реєстру іпотечного покриття та управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій". НКЦПФР. 2019 рікк
 10. РІШЕННЯ від 31.01.2019 № 43 "Про затвердження форми Повідомлення до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку підприємством, що становить суспільний інтерес, про суб’єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з аудиту фінансової звітності". НКЦПФР. 2019 рікк
 11. РІШЕННЯ від 05.02.2019 № 46 "Про внесення змін до деяких нормативних актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо взаємодії з номінальним утримувачем". НКЦПФР. 2019 рікк
 12. РІШЕННЯ від 12.03.2019 № 150 "Про внесення змін до Положення про порядок скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду (інвестиційної компанії)". НКЦПФР. 2019 рікк
 13. РІШЕННЯ від 14.03.2019 № 157 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (з метою приведення у відповідність до вимог законодавства)". НКЦПФР. 2019 рікк
 14. РІШЕННЯ від 02.04.2019 № 194 "Про внесення зміни до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". НКЦПФР. 2019 рікк
 15. РІШЕННЯ від 18.04.2019 № 221 "Про внесення змін до Положення про порядок оцінки вартості чистих активів інвестиційних фондів і взаємних фондів інвестиційних компаній". НКЦПФР. 2019 рікк
 16. РІШЕННЯ від 09.04.2019 № 210 "Про затвердження Змін до Вимог до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства". НКЦПФР. 2019 рікк
 17. РІШЕННЯ від 09.04.2019 № 207 "Про затвердження Порядку розрахунку кількості голосуючих акцій, що належать фізичній особі або юридичній особі відповідно до фінансових інструментів, передбачених частиною десятою статті 64". НКЦПФР. 2019 рікк
 18. РІШЕННЯ від 23.05.2019 № 280 "Про затвердження Змін до Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку". НКЦПФР. 2019 рікк
 19. РІШЕННЯ від 14.05.2019 № 250 "Про внесення змін до Положення про функціонування фондових бірж". НКЦПФР. 2019 рікк
 20. РІШЕННЯ від 13.06.2019 № 327 "Про затвердження Змін до Положення про провадження депозитарної діяльності". НКЦПФР. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -