Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 

Дополнительный протокол 2 к Всемирной конвенции об авторском праве, касающийся "применения указанной конвенции к произведениям, издаваемым различными международнымы организациями" (Женева, 6 сентября 1952 года). 1952

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                    Дополнительный протокол 2 

к Всемирной конвенции об авторском праве, касающийся применения указанной конвенции к произведениям, издаваемым

различными международнымы организациями

(Женева, 6 сентября 1952 года)

Статус Протокола см.( 952_002 )

Государства-участники настоящего Протокола, являющиеся также

участниками Всемирной конвенции об авторском праве ( 995_052 )

(именуемой далее "Конвенция"), согласились о следующих

постановлениях.

1. a) Охрана, предусматриваемая в статье II (1) Конвенции,

( 995_052 ) будет применяться к произведениям, опубликованным

впервые Организацией Объединенных Наций, специализированными

учреждениями ООН или Организацией американских государств;

b) Подобным же образом предусмотренная в статье II (2)

Конвенции ( 995_052 ) охрана будет распространяться на указанные

организации и учреждения.

2. a) Настоящий Протокол подписывается и подлежит ратификации

или принятию или присоединению к нему в соответствии с положениями

статьи VIII Конвенции ( 995_052 );

b) Настоящий Протокол вступит в силу для каждого государства

с даты передачи им на хранение документов о ратификации, принятии

или присоединении соответствующего государства или с даты

вступления в силу Конвенции ( 995_052 ) для этого государства, в

зависимости от того, что будет иметь место позднее.

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то

уполномоченные, подписали настоящий Протокол.

(Подписи)

|
Законодавчий акт: Дополнительный протокол 2 к Всемирной конвенции об авторском праве, касающийся "применения указанной конвенции к произведениям, издаваемым различными международнымы организациями" (Женева, 6 сентября 1952 года). Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО). 1952

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Дополнительный протокол 2 к Всемирной конвенции об авторском праве, касающийся "применения указанной конвенции к произведениям, издаваемым различными международнымы организациями" (Женева, 6 сентября 1952 года). 1952

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -