Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Статья 6

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

С целью содействия международному сотрудничеству Договаривающиеся Стороны соглашаются:

(а) содействовать сбору и распространению информации, касающейся нововведений, идей и опыта в области технического и профессионального образования, и принимать активное участие в международном обмене информацией об учебных программах и программах подготовки преподавательских кадров, методах, стандартах на оборудование и школьных учебниках в области технического и профессионального образования;

(b) поощрять использование в области технического и профессионального образования международных технических норм, применяемых в промышленности, торговле и других секторах экономики;

(с) содействовать выработке подходов, направленных на обеспечение признания эквивалентности квалификации, полученной в рамках технического и профессионального образования;

(d) содействовать международному обмену преподавателями, администраторами и другими специалистами в области технического и профессионального образования;

(е) предоставлять учащимся из других стран, прежде всего из развивающихся стран, возможность получать техническое и профессиональное образование в своих учебных заведениях, в частности, с целью упрощения процесса изучения, приобретения, приспособления, передачи и применения технологии;

(f) содействовать развитию сотрудничества в области технического и профессионального образования между всеми странами, но в особенности между промышленно развитыми и развивающимися странами, с целью поощрения развития технологий этих стран;

(g) мобилизовывать ресурсы с целью укрепления международного сотрудничества в области технического и профессионального образования.

<< | >>
Законодавчий акт: Конвенция о техническом и профессиональном образовании " 10 ноября 1989 года" Преамбула. Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО). 1989

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Статья 6

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -