<<
>>

НАКАЗ від 11.07.2016 № 201 "Про затвердження Порядку виплати винагороди військовослужбовцям Управління державної охорони України за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду". Управління державної охорони. 2016

Документ актуальний на 10.10.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.07.2016  № 201

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 липня 2016 р.

за № 1034/29164

Про затвердження Порядку виплати винагороди військовослужбовцям Управління державної охорони України за безпосередню участь у воєнних конфліктах, в заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду

{Заголовок в редакції Наказу Управління державної охорони № 940 від 26.12.2019}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Управління державної охорони

№ 940 від 26.12.2019}

Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 2016 року № 18 "Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та поліцейських", з метою впорядкування виплати винагороди військовослужбовцям за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок виплати винагороди військовослужбовцям Управління державної охорони України за безпосередню участь у воєнних конфліктах, в заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду, що додається.

{Пункт 1 в редакції Наказу Управління державної охорони № 940 від 26.12.2019}

2.

Начальнику Фінансово-економічної служби спільно зі Службою юридичного забезпечення забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 2016 року № 18 "Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та поліцейських".

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник Управління

генерал-полковник

В.В. Гелетей

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної політики України

Заступник Міністра фінансів України

А.РЕВА

С. МАРЧЕНКО


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління державної

охорони України

11.07.2016  № 201

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 липня 2016 р.

за № 1034/29164

ПОРЯДОК

виплати винагороди військовослужбовцям Управління державної охорони України за безпосередню участь у воєнних конфліктах, в заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду

{Заголовок в редакції Наказу Управління державної охорони № 940 від 26.12.2019}

{ У тексті Порядку: слово та абревіатуру «проведення АТО» замінено словами та абревіатурами «проведення/здійснення заходів ЗНБО чи АТО»; слово та абревіатуру «чи АТО» замінено словами та абревіатурами «, в заходах ЗНБО чи в АТО»; слово та абревіатуру «штабом АТО» замінено словами та абревіатурами «штабом операції ОС чи штабом АТО»; слово та абревіатуру «штабу АТО» замінено словами та абревіатурами «штабу операції ОС чи штабу АТО»; слово та абревіатуру «в АТО» замінено словами та абревіатурами «в заходах ЗНБО чи в АТО» згідно з Наказом Управління державної охорони № 940 від 26.12.2019}

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм та умови виплати військовослужбовцям Управління державної охорони України (далі - УДО України) винагороди за безпосередню участь у воєнних конфліктах, в заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (далі - ЗНБО) чи антитерористичній операції (далі - АТО), інших заходах в умовах особливого періоду.

{Пункт 1 в редакції Наказу Управління державної охорони № 940 від 26.12.2019}

2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

бойові дії - оборонні або наступальні тактичні дії підрозділів, узгоджені за метою, місцем і часом, удари, вогонь і маневр для відбиття ударів противника, його знешкодження та виконання інших завдань з використанням різних видів зброї (озброєння) для знешкодження, подавлення, виснаження і руйнування у визначеному районі впродовж певного часу;

бойовий наказ (розпорядження) - рішення начальника підрозділу про виконання підрозділом бойових завдань, яке доводиться усно (в тому числі технічними засобами зв'язку) з подальшим занесенням у відповідні документи, письмово або графічно на карті, з можливістю уточнення під час їх виконання;

начальник підрозділу - старший підрозділу (групи) Управління, який призначається начальником Управління для керівництва її діями в районі проведення/здійснення заходів ЗНБО чи АТО, інших заходах в умовах особливого періоду;

оперативно-бойовий захід - захід в умовах безпосереднього підвищеного ризику для життя та здоров'я з протидії незаконним збройним формуванням (групам), терористичним організаціям (групам), розвідувально-диверсійним групам іноземних держав, припинення терористичних актів і злочинів терористичної спрямованості, забезпечення режиму воєнного стану в разі його оголошення;

штаб АТО - оперативний штаб з управління антитерористичною операцією;

штаб операції ОС - оперативний штаб з управління операцією об’єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони.

{Пункт 2 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Управління державної охорони № 940 від 26.12.2019}

3. Виплата винагороди військовослужбовцям здійснюється на підставі наказів УДО України по особовому складу, проекти яких погоджуються з фінансовим підрозділом.

{Пункт 3 розділу I  із змінами, внесеними згідно з Наказом Управління державної охорони № 940 від 26.12.2019}

4. До наказів про виплату винагороди включаються також військовослужбовці, які під час виконання окремих завдань загинули, захоплені в полон або є заручниками, а також інтерновані в нейтральні держави або безвісно відсутні.

При цьому винагорода виплачується таким членам сімей військовослужбовців: дружині (чоловіку), а в разі її (його) відсутності повнолітнім дітям, які проживають разом з нею (ним), або законним представникам (опікунам, піклувальникам) чи усиновлювачам неповнолітніх дітей (інвалідів з дитинства незалежно від їх віку), а також особам, які перебувають на утриманні військовослужбовців, або батькам військовослужбовців рівними частками, якщо військовослужбовці не перебувають у шлюбі і не мають дітей.

II. Винагорода за безпосередню участь у воєнних конфліктах, в заходах ЗНБО чи в АТО, інших заходах в умовах особливого періоду

{Назва розділу II в редакції Наказу Управління державної охорони № 940 від 26.12.2019}

1. Винагорода військовослужбовцям за безпосередню участь у воєнних конфліктах, в заходах ЗНБО чи в АТО (у тому числі під час проведення оперативно-розшукових заходів виключно з метою забезпечення безпеки осіб та об'єктів, щодо яких здійснюється державна охорона), відбитті збройного нападу на об’єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільненні таких об’єктів у разі їх захоплення або спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою, інших заходах в умовах особливого періоду (мобілізації (повної або часткової), воєнного стану, проведення/здійснення заходів ЗНБО чи АТО) встановлюється у розмірі, що не перевищує 100 відсотків місячного грошового забезпечення.

{Абзац перший пункту 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Управління державної охорони № 940 від 26.12.2019}

Конкретний розмір винагороди визначає начальник Управління на підставі мотивованих рапортів начальника підрозділу (групи).

2. Розмір винагороди визначається у конкретних сумах або у відсотках від місячного грошового забезпечення з урахуванням розміру посадового окладу, окладу за військовим званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення постійного характеру, премії та обраховується пропорційно дням безпосередньої участі у заходах, зазначених у пункті 1 цього розділу (з дня фактичного початку участі військовослужбовців у цих заходах до дня завершення такої участі, про що зазначається у відповідних наказах).

{Пункт 2 розділу II в редакції Наказу Управління державної охорони № 940 від 26.12.2019}

3. Військовослужбовці вважаються такими, що беруть безпосередню участь в заходах ЗНБО чи в АТО, у разі одночасного дотримання таких умов:

залучені до проведення/здійснення заходів ЗНБО чи АТО в порядку, встановленому законодавством;

перебувають у підпорядкуванні (виконують завдання) керівництва штабу операції ОС чи штабу АТО;

перебувають у районі проведення/здійснення заходів ЗНБО чи АТО.

4. Винагорода виплачується також під час безперервного перебування на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров'я після отриманих поранень (контузії, травми, каліцтва) під час безпосередньої участі у воєнних конфліктах, в заходах ЗНБО чи в АТО, інших заходах в умовах особливого періоду.

III. Збільшення винагороди за безпосередню участь у бойових діях

1. За безпосередню участь військовослужбовців у бойових діях додаткова винагорода збільшується на 1000 гривень за кожну добу такої участі.

2. Збільшення винагороди, передбаченої цим розділом, здійснюється у разі:

безпосередньої участі військовослужбовців у бойових діях, в тому числі виконанні ними завдань в умовах безпосереднього зіткнення (взаємного вогневого контакту) з противником;

ведення оперативної (військової, спеціальної) розвідки на території противника (території між позиціями військ противника та своїх військ) або в умовах безпосереднього зіткнення (взаємного вогневого контакту) з противником виключно з метою забезпечення безпеки осіб та об'єктів, щодо яких здійснюється державна охорона;

безпосередньої участі у здійсненні оперативно-бойових заходів;

рятування (евакуації) особового складу, десантування, фотографування, перевезення особового складу, бойової техніки і вантажів, проведення оперативно-розшукових заходів виключно з метою забезпечення безпеки осіб та об'єктів, щодо яких здійснюється державна охорона.

3. Безпосередня участь у бойових діях визначається на підставі:

бойового наказу (розпорядження);

{Абзац другий пункту 3 розділу III в редакції Наказу Управління державної охорони № 940 від 26.12.2019}

підсумкового рапорту начальника підрозділу про участь кожного військовослужбовця у бойових діях. До рапорту долучаються підписані начальником підрозділу списки особового складу із зазначенням посади, військового звання, прізвища та ініціалів, строку участі кожного військовослужбовця, який брав безпосередню участь у бойових діях. Кожен аркуш списків завіряється підписом начальника підрозділу;

підтвердження штабом операції ОС чи штабом АТО, іншим уповноваженим органом, який здійснює координацію підрозділів під час військових конфліктів, інших заходів в умовах особливого періоду, безпосередньої участі військовослужбовців у бойових діях та заходах, визначених в пункті 2 цього розділу, із зазначенням кожного військовослужбовця та конкретних днів його участі у бойових діях, за які передбачено збільшення розміру винагороди.

IV. Підготовка наказів про виплату грошової винагороди

1. Підготовка проектів наказів про виплату винагороди військовослужбовцям за безпосередню участь у воєнних конфліктах, в заходах ЗНБО чи в АТО, інших заходах в умовах особливого періоду здійснюється на підставі таких документів:

рапорт про виплату винагороди, що подається начальнику Управління. У рапорті зазначається розмір винагороди та описується особистий внесок кожного військовослужбовця під час безпосередньої участі в заходах ЗНБО чи в АТО, інших заходах в умовах особливого періоду;

витяг із наказу органу військового управління (штабу операції ОС чи штабу АТО, штабу оперативно-тактичного угруповання) про включення військовослужбовця до складу (виключення зі складу) сил та засобів, що беруть безпосередню участь в заходах ЗНБО чи в АТО;

{Абзац третій пункту 1 розділу IV в редакції Наказу Управління державної охорони № 940 від 26.12.2019}

витяг (копія) з наказу штабу операції ОС чи штабу АТО про прибуття/вибуття військовослужбовця до/з району проведення/здійснення заходів ЗНБО чи АТО;

посвідчення про відрядження з відмітками про дату вибуття військовослужбовця до району проведення/здійснення заходів ЗНБО чи АТО, прибуття до населеного пункту призначення, вибуття з нього і прибуття до місця служби;

інші документи, якими підтверджується направлення військовослужбовця для участі у воєнних конфліктах, заходах ЗНБО чи в АТО, інших заходах в умовах особливого періоду.

{Абзац шостий пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Управління державної охорони № 940 від 26.12.2019}

У випадках безпосередньої участі військовослужбовців у бойових діях, зазначених у пункті 2 розділу III цього Порядку, додатково надаються документи, передбачені пунктом 3 розділу III цього Порядку.

У наказі про виплату винагороди зазначаються кількість днів безпосередньої участі у воєнних конфліктах, в заходах ЗНБО чи в АТО, інших заходах в умовах особливого періоду та розмір винагороди у гривнях.

{Абзац восьмий пункту 1 розділу IV в редакції Наказу Управління державної охорони № 940 від 26.12.2019}

2. Документи, які є підставою для видання наказів про виплату винагороди, надаються для підготовки проектів відповідних наказів до Департаменту роботи з особовим складом УДО України.

Начальник

Фінансово-економічної служби

полковник

Е.М. Гончаренко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 26.08.2016 — 2016 р., № 65, стор. 263, стаття 2223, код акта 82844/2016

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Управління державної охорони:

 1. НАКАЗ від 16.02.2021 № 115 "Про відомчі заохочувальні відзнаки Управління державної охорони України «Вогнепальна зброя» і «Холодна зброя» та затвердження Положення про них". Управління державної охорони. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 09.02.2021 № 95 "Про затвердження Порядку проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 21.01.2020 № 50 "Про затвердження Інструкції про порядок заміщення на конкурсній основі вакантних посад науково-педагогічних працівників в Інституті Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка". Управління державної охорони. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 15.09.2020 № 800 "Про затвердження Положення про Комісію Управління державної охорони України з питань призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності". Управління державної охорони. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 03.12.2020 № 990 "Про внесення змін до Переліку посад, що підлягають заміщенню військовослужбовцями Управління держаної охорони України, та граничних військових звань за цими посадами". Управління державної охорони. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 16.11.2020 № 946 "Про затвердження Інструкції про порядок атестування військовослужбовців Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 07.02.2019 № 40 "Про затвердження Інструкції із забезпечення доступу до публічної інформації в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 12.08.2019 № 426 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Управління державної охорони України від 07 грудня 2010 року № 515/дск". Управління державної охорони. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 23.10.2019 № 713 "Про внесення змін до наказу Управління державної охорони України від 25 березня 2016 року № 90/ДСК". Управління державної охорони. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 21.10.2019 № 704 "Про затвердження Порядку виплати підйомної допомоги військовослужбовцям Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 26.12.2019 № 940 "Про внесення змін до наказу Управління державної охорони України від 11 липня 2016 року № 201". Управління державної охорони. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 17.04.2018 № 161 "Про затвердження Особливостей прийому на навчання військовослужбовців Управління державної охорони України до Інституту Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка в умовах особливого періоду". Управління державної охорони. 2018 рікк
 13. НАКАЗ від 16.05.2018 № 199 "Про затвердження Положення про речове забезпечення військовослужбовців Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2018 рікк
 14. НАКАЗ від 31.05.2018 № 222 "Про затвердження Порядку проведення державної експертизи в сфері технічного захисту інформації в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2018 рікк
 15. НАКАЗ 27.11.2013 N 743 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок застосування Положення про проходження військової служби за контрактом військовослужбовцями Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2018 рікк
 16. НАКАЗ від 13.07.2018 № 278 "Про внесення змін до Переліку військових посад в Управлінні державної охорони України, які в мирний час можуть бути заміщені цивільними особами на умовах строкового трудового договору". Управління державної охорони. 2018 рікк
 17. НАКАЗ від 14.09.2018 № 359 "Про затвердження Інструкції про особливості направлення у відрядження військовослужбовців Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2018 рікк
 18. НАКАЗ від 17.09.2018 № 371 "Про затвердження Положення про продовольче забезпечення в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2018 рікк
 19. НАКАЗ від 30.03.2017 № 130 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Управління державної охорони України від 19 вересня 2014 року № 560". Управління державної охорони. 2017 рікк
 20. НАКАЗ від 03.08.2017 № 248/404 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Управління державної охорони України, Міністерства оборони України від 12 вересня 2013 року № 597/ДСК/608/ДСК". Управління державної охорони. 2017 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -