<<
>>

НАКАЗ від 11.10.2021 № 815 "Про пам’ятний нагрудний знак Управління державної охорони України «30 років Управлінню державної охорони України»". Управління державної охорони. 2021

Документ актуальний на 24.12.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.10.2021  № 815

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

05 листопада 2021 р.

за № 1442/37064

Про пам’ятний нагрудний знак Управління державної охорони України «30 років Управлінню державної охорони України»

Відповідно до частини третьої статті 11 Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб», Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24 березня 1999 року № 551-XIV та з метою відзначення особистих досягнень у професійній, службовій діяльності, за бездоганну службу та особливі заслуги під час виконання службових обов’язків, підтримання історичних традицій військової служби, а також з нагоди відзначення 30-ї річниці Управління державної охорони України, НАКАЗУЮ:

1. Встановити пам’ятний нагрудний знак Управління державної охорони України «30 років Управлінню державної охорони України».

2. Затвердити такі, що додаються:

Положення про пам’ятний нагрудний знак Управління державної охорони України «30 років Управлінню державної охорони України»;

малюнок пам’ятного нагрудного знака Управління державної охорони України «30 років Управлінню державної охорони України»;

опис пам’ятного нагрудного знака Управління державної охорони України «30 років Управлінню державної охорони України»;

опис посвідчення до пам’ятного нагрудного знака Управління державної охорони України «30 років Управлінню державної охорони України».

3. Департаменту ресурсного забезпечення Управління державної охорони України організувати забезпечення пам’ятними нагрудними знаками Управління державної охорони України «30 років Управлінню державної охорони України», посвідченнями та футлярами до них.

4.

Департаменту кадрового забезпечення Управління державної охорони України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та діє до 31 грудня 2022 року.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник Управління

генерал-майор

С. Рудь

ПОГОДЖЕНО:

Відповідальний секретар Комісії державних

нагород та геральдики

А. Осідак


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління державної

охорони України

11 жовтня 2021 року № 815

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

05 листопада 2021 р.

за № 1442/37064

ПОЛОЖЕННЯ

про пам’ятний нагрудний знак Управління державної охорони України «30 років Управлінню державної охорони України»

1. Це Положення визначає порядок нагородження пам’ятним нагрудним знаком Управління державної охорони України «30 років Управлінню державної охорони України» (далі - пам’ятний нагрудний знак).

2. Пам’ятним нагрудним знаком нагороджуються військовослужбовці, на яких поширюється дія Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, а також громадяни, які звільнені з військової служби у відставку або у запас та працівники Управління державної охорони України з нагоди відзначення 30-ї річниці Управління державної охорони України.

3. Клопотання про нагородження (рапорт, службова записка, лист) пам’ятним нагрудним знаком порушується першим заступником, заступниками начальника Управління державної охорони України, керівниками самостійних структурних підрозділів Управління державної охорони України, президентом Громадської організації «Асоціація ветеранів державної охорони України» із зазначенням підстав для нагородження, визначених у пункті 2 цього Положення.

4. Клопотання подається на розгляд начальнику Управління державної охорони України або особі, яка виконує його обов’язки, та після прийняття позитивного рішення начальником Управління державної охорони України або особою, яка виконує його обов’язки, видається наказ Управління державної охорони України про нагородження пам’ятним нагрудним знаком.

5. Вручення пам’ятного нагрудного знака та посвідчення до нього здійснюється в урочистій обстановці начальником Управління державної охорони України або особою, яка виконує його обов’язки, а також, за його дорученням - першим заступником, заступниками начальника Управління державної охорони України, або керівниками самостійних структурних підрозділів Управління державної охорони України.

6. В облікових документах робиться відповідний запис із зазначенням дати та номера наказу Управління державної охорони України про нагородження пам’ятним нагрудним знаком.

7. Пам’ятний нагрудний знак носиться з лівого боку грудей і розміщується після знаків державних нагород України, іноземних державних нагород, відомчих заохочувальних відзнак Управління державної охорони України та пам’ятного нагрудного знака «25 років Управлінню державної охорони України».

Замість пам’ятного нагрудного знака нагороджений може носити планку, яка розміщується після планок державних нагород України, іноземних державних нагород, відомчих заохочувальних відзнак Управління державної охорони України та пам’ятного нагрудного знака «25 років Управлінню державної охорони України».

8. Відновлення або заміна пам’ятного нагрудного знака у разі його втрати (у тому числі в результаті вчинення кримінального правопорушення) або псування чи пошкодження, а також повторне нагородження пам’ятним нагрудним знаком не здійснюється.

9. Після смерті нагородженого пам’ятний нагрудний знак та посвідчення до нього залишається в сім’ї померлого (загиблого) як пам’ять, або за згодою спадкоємців може бути передано на тимчасове чи постійне зберігання музеям України.

Директор Департаменту

кадрового забезпечення

Управління державної

охорони України

полковник

С. Пащенко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління державної

охорони України

11 жовтня 2021 року № 815

МАЛЮНОК

пам’ятного нагрудного знака Управління державної охорони України «30 років Управлінню державної охорони України»

Директор Департаменту

кадрового забезпечення

Управління державної

охорони України

полковник

С. Пащенко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління державної

охорони України

11 жовтня 2021 року № 815

ОПИС

пам’ятного нагрудного знака Управління державної охорони України «30 років Управлінню державної охорони України»

Пам’ятний нагрудний знак Управління державної охорони України «30 років Управлінню державної охорони України» (далі - пам’ятний нагрудний знак) виготовляється зі сплавів міді з покриттям гальванічним золотом і має вигляд кола, утвореного лавровим вінком.

На лицьовому боці пам’ятного нагрудного знака зображено емблему Управління державної охорони України. Поверх нижнього кінця «зорі» та рукоятки булави емблеми Управління державної охорони України фігурна стрічка з написом «ХХХ» римськими цифрами. Зображення мечів, коло з написом «Державна охорона Україна» на емблемі Управління державної охорони України, а також цифри напису «ХХХ» - посріблені.

Зворотний бік пам’ятного нагрудного знака плоский.

Усі зображення і написи - рельєфні.

Розмір пам’ятного нагрудного знака 32 мм.

За допомогою вушка з кільцем пам’ятний нагрудний знак з’єднується з прямокутною колодкою жовтого металу, обтягнутою стрічкою. Розміри колодки: ширина - 28 мм, висота - 42 мм. Розмір фігурної дужки та заокругленого виступу до колодки - відповідно 30 × 2 мм та 2 мм. На зворотному боці колодки - прорізи для прикріплення стрічки, а також застібка для прикріплення пам’ятного нагрудного знака до одягу.

Стрічка пам’ятного нагрудного знака шовкова з поздовжніми смужками (зліва направо): червоного кольору шириною 2 мм, білого кольору - 2 мм, синього кольору - 4,5 мм, жовтого кольору - 3 мм, синього кольору - 1 мм, жовтого кольору - 3 мм, синього кольору - 1 мм, жовтого кольору - 3 мм, синього кольору - 4,5 мм, білого кольору - 2 мм, червоного кольору - 2 мм.

Планка пам’ятного нагрудного знака являє собою прямокутну металеву пластинку, обтягнуту відповідною стрічкою. Розмір планки: висота - 12 мм, ширина - 28 мм.

Директор Департаменту

кадрового забезпечення

Управління державної

охорони України

полковник

С. Пащенко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління державної

охорони України

11 жовтня 2021 року № 815

ОПИС

посвідчення до пам’ятного нагрудного знака Управління державної охорони України «30 років Управлінню державної охорони України»

Посвідчення до пам’ятного нагрудного знака Управління державної охорони України «30 років Управлінню державної охорони України» (далі - посвідчення) - книжечка із цупкого паперу, розміром у розгорнутому стані - 145×105 мм, у складеному стані - 72,5×105 мм.

Лицьовий бік посвідчення темно-синього кольору, на якому у верхній частині у три рядки розміщено напис «УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ». Посередині розміщено зображення малого Державного Герба України, а у нижній частині у чотири рядки розміщено напис «ПОСВІДЧЕННЯ до пам’ятного нагрудного знака «30 років Управлінню державної охорони України». Усі написи виконано жовтим кольором.

На лівому внутрішньому боці посвідчення посередині зображено малюнок пам’ятного нагрудного знака Управління державної охорони України «30 років Управлінню державної охорони України». Нижче у три рядки розміщено напис «ПАМ’ЯТНИЙ НАГРУДНИЙ ЗНАК «30 РОКІВ УПРАВЛІННЮ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ».

На правому внутрішньому боці посвідчення міститься текст такого змісту:

«____________________________________

(звання)

____________________________________

(прізвище)

____________________________________

(ім’я та по батькові)

НАГОРОДЖЕНИЙ(НА)

пам’ятним нагрудним знаком

Управління державної охорони України

«30 років Управлінню державної охорони України»

Наказ від ____ ____________ _____ р.

№_______

Начальник Управління державної охорони України

____________________________________________

М.П.»

Внутрішній бік посвідчення має блакитний фон. Усі написи виконано чорним кольором.

Директор Департаменту

кадрового забезпечення

Управління державної

охорони України

полковник

С. Пащенко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 19.11.2021 — 2021 р., № 88, стор. 810, стаття 5737, код акта 108191/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Управління державної охорони:

 1. НАКАЗ від 16.02.2021 № 115 "Про відомчі заохочувальні відзнаки Управління державної охорони України «Вогнепальна зброя» і «Холодна зброя» та затвердження Положення про них". Управління державної охорони. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 09.02.2021 № 95 "Про затвердження Порядку проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 24.03.2021 № 215/206 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Управління державної охорони України, Міністерства внутрішніх справ України від 09 квітня 2003 року № 001/004". Управління державної охорони. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 09.03.2021 № 176 "Про внесення змін до Переліку військових посад в Інституті Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які в мирний час можуть бути заміщені цивільними особами на умовах строкового трудового договору". Управління державної охорони. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 20.04.2021 № 306 "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 10.03.2021 № 184 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Управління державної охорони України з питань санаторно-курортного забезпечення". Управління державної охорони. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 10.06.2021 № 455 "Про затвердження Інструкції про проведення службового розслідування в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 08.06.2021 № 445 "Про внесення змін до Переліку посад, що підлягають заміщенню військовослужбовцями Управління державної охорони України, та граничних військових звань за цими посадами". Управління державної охорони. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 19.04.2021 № 303 "Про затвердження Інструкції з організаційно-штатної роботи в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 11.06.2021 № 464 "Про внесення змін до Схеми тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу, рядового, сержантського і старшинського складу Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 08.06.2021 № 444 "Про внесення змін до Переліку військових посад в Управлінні державної охорони України, які в мирний час можуть бути заміщені цивільними особами на умовах строкового трудового договору". Управління державної охорони. 2021 рікк
 12. носіння військової форми одягу військовослужбовцями Управління державної охорони України. Управління державної охорони. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 27.05.2021 № 406 "Про затвердження Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 10.08.2021 № 633 "Про затвердження Порядку особистого прийому громадян в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 10.08.2021 № 633 "Про затвердження Порядку особистого прийому громадян в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 04.11.2021 № 885 "Про затвердження Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 21.01.2020 № 50 "Про затвердження Інструкції про порядок заміщення на конкурсній основі вакантних посад науково-педагогічних працівників в Інституті Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка". Управління державної охорони. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 15.09.2020 № 800 "Про затвердження Положення про Комісію Управління державної охорони України з питань призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності". Управління державної охорони. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 03.12.2020 № 990 "Про внесення змін до Переліку посад, що підлягають заміщенню військовослужбовцями Управління держаної охорони України, та граничних військових звань за цими посадами". Управління державної охорони. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 16.11.2020 № 946 "Про затвердження Інструкції про порядок атестування військовослужбовців Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -