>>

НАКАЗ від 12.07.2022 № 384/187 "Про взаємодію між Управлінням державної охорони України та Службою безпеки України при пересиланні матеріалів особових справ військовослужбовців, державних службовців, працівників і військовозобов’язаних, а також матеріалів особових справ, узятих на архівний облік у галузевих державних архівах цих державних органів". Управління державної охорони. 2022

Документ актуальний на 15.09.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.07.2022  № 384/187

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 липня 2022 р.

за № 798/38134

Про взаємодію між Управлінням державної охорони України та Службою безпеки України при пересиланні матеріалів особових справ військовослужбовців, державних службовців, працівників і військовозобов’язаних, а також матеріалів особових справ, узятих на архівний облік у галузевих державних архівах цих державних органів

Відповідно до частини третьої статті 11, частини десятої статті 16 Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб», статті 10 Закону України «Про Службу безпеки України», Положення про проходження громадянами України військової служби за контрактом в Управлінні державної охорони України, затвердженого Указом Президента України від 26 січня 2022 року № 33, Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України, затвердженого Указом Президента України від 27 грудня 2007 року № 1262, з метою вдосконалення взаємодії між Управлінням державної охорони України та Службою безпеки України при пересиланні матеріалів особових справ військовослужбовців, державних службовців, працівників і військовозобов’язаних, а також матеріалів особових справ, узятих на архівний облік у галузевих державних архівах цих державних органів НАКАЗУЄМО:

1. Надати право прийняття рішення про пересилання матеріалів особових справ військовослужбовців, державних службовців, працівників і військовозобов’язаних, а також матеріалів особових справ, узятих на архівний облік у галузевих державних архівах Управління державної охорони України та Служби безпеки України (далі - архівні матеріали особових справ), посадовим особам в:

Управлінні державної охорони України (далі - УДО України) - начальникам (керівникам) кадрового підрозділу, архівного підрозділу та особам, які виконують їх обов’язки;

Службі безпеки України (далі - СБ України) - начальникам (керівникам) Управління роботи з особовим складом, Служби мобілізації та територіальної оборони, Галузевого державного архіву, а також органів, закладів, установ СБ України, у складі яких є підрозділи кадрового забезпечення та особам, які виконують їх обов’язки.

2.

Установити, що:

пересилання матеріалів особової справи військовослужбовця, державного службовця або працівника з одного державного органу до іншого здійснюється на підставі відповідних наказів про направлення військовослужбовця для подальшого проходження військової служби, прийняття державного службовця на військову службу або прийняття працівника на роботу в порядку переведення за умови отримання письмового запиту, в якому зазначаються дата та номер наказу про прийняття на військову службу (роботу), підписаного посадовою особою, зазначеною в пункті 1 цього наказу;

пересилання матеріалів особової справи військовослужбовця, державного службовця або працівника, який розглядається як кандидат на направлення для подальшого проходження військової служби, прийняття на військову службу або прийняття на роботу в порядку переведення з одного державного органу до іншого, для ознайомлення здійснюється на підставі письмового запиту, підписаного посадовою особою, зазначеною в пункті 1 цього наказу, та за згодою особи, щодо матеріалів особової справи якої надійшов запит, з обов’язковим поверненням зазначених матеріалів особової справи протягом 30 днів з дати їх отримання;

пересилання матеріалів особової справи військовозобов’язаного, який перебуває в запасі СБ України, прийнятого на військову службу в УДО України, здійснюється на підставі письмового запиту за місцем зберігання цих матеріалів особової справи, підписаного посадовою особою УДО України, зазначеною в пункті 1 цього наказу, та витягу з відповідного наказу про прийняття на військову службу;

пересилання матеріалів особової справи військовозобов’язаного, який звільнений з військової служби в УДО України та перебуває в запасі СБ України, для ознайомлення та використання цих матеріалів у судових справах щодо прийняття громадян на військову службу, її проходження, звільнення з військової служби, інших судових справах, учасником яких є УДО України, здійснюється на підставі письмового запиту за місцем зберігання цих матеріалів особової справи, підписаного посадовою особою УДО України, зазначеною у пункті 1 цього наказу, на період розгляду справи в суді;

пересилання матеріалів особових справ, у випадках, визначених абзацами другим і четвертим цього пункту, здійснюється з обов’язковим внесенням відомостей про останнє переміщення по службі (роботі), застосування заохочень і накладення дисциплінарних стягнень, наявність права на пільгове обчислення вислуги років, використання відпусток. Записи в послужних списках стосовно проходження військової служби та наявності пільгового обчислення вислуги років мають бути засвідчені: в УДО України - підписом начальника (керівника) кадрового підрозділу або особи, яка виконує його обов’язки, в СБ України - підписом осіб, які визначені посадовими особами, зазначеними в абзаці третьому пункту 1 цього наказу, та скріплені гербовою печаткою;

пересилання, у тому числі для ознайомлення, приймання-передавання матеріалів особових справ військовослужбовців, державних службовців, працівників, військовозобов’язаних і архівних матеріалів особових справ з одного державного органу до іншого, а також їх зберігання та поводження з ними, здійснюється з дотриманням вимог законодавства України;

у разі виключення з військового обліку в СБ України військовозобов’язаного, який після звільнення з військової служби в УДО України перебував у запасі СБ України, його архівні матеріали особової справи пересилаються для подальшого зберігання до архівного підрозділу УДО України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Управління державної охорони України, Служби безпеки України від 11 жовтня 2005 року № 358/534 «Про порядок взаємодії щодо пересилання матеріалів особових справ військовослужбовців і працівників між Управлінням державної охорони України та Службою безпеки України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21 жовтня 2005 року за № 1248/11528.

4. Департаменту кадрового забезпечення УДО України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Начальник Управління

державної охорони України

С. Рудь

Голова Служби

безпеки України

І. Баканов


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 29.07.2022 — 2022 р., № 58, стор. 252, стаття 3517, код акта 112646/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Управління державної охорони:

 1. НАКАЗ від 29.03.2022 № 212 "Про внесення змін до Інструкції про проведення службового розслідування в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 13.04.2022 № 233 "Про внесення змін до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 13.05.2022 № 281 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2022 рікк
 4. НАКАЗ від 25.05.2022 № 295 "Про затвердження Інструкції про порядок застосування Положення про проходження громадянами України військової служби за контрактом в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 01.06.2022 № 308 "Про внесення змін до Інструкції про порядок заміщення на конкурсній основі вакантних посад науково-педагогічних працівників в Інституті Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка". Управління державної охорони. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 16.02.2021 № 115 "Про відомчі заохочувальні відзнаки Управління державної охорони України «Вогнепальна зброя» і «Холодна зброя» та затвердження Положення про них". Управління державної охорони. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 09.02.2021 № 95 "Про затвердження Порядку проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 24.03.2021 № 215/206 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Управління державної охорони України, Міністерства внутрішніх справ України від 09 квітня 2003 року № 001/004". Управління державної охорони. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 09.03.2021 № 176 "Про внесення змін до Переліку військових посад в Інституті Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які в мирний час можуть бути заміщені цивільними особами на умовах строкового трудового договору". Управління державної охорони. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 20.04.2021 № 306 "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 10.03.2021 № 184 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Управління державної охорони України з питань санаторно-курортного забезпечення". Управління державної охорони. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 10.06.2021 № 455 "Про затвердження Інструкції про проведення службового розслідування в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 08.06.2021 № 445 "Про внесення змін до Переліку посад, що підлягають заміщенню військовослужбовцями Управління державної охорони України, та граничних військових звань за цими посадами". Управління державної охорони. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 19.04.2021 № 303 "Про затвердження Інструкції з організаційно-штатної роботи в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 11.06.2021 № 464 "Про внесення змін до Схеми тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу, рядового, сержантського і старшинського складу Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 08.06.2021 № 444 "Про внесення змін до Переліку військових посад в Управлінні державної охорони України, які в мирний час можуть бути заміщені цивільними особами на умовах строкового трудового договору". Управління державної охорони. 2021 рікк
 17. носіння військової форми одягу військовослужбовцями Управління державної охорони України. Управління державної охорони. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 27.05.2021 № 406 "Про затвердження Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 10.08.2021 № 633 "Про затвердження Порядку особистого прийому громадян в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 10.08.2021 № 633 "Про затвердження Порядку особистого прийому громадян в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -