<<
>>

НАКАЗ від 16.05.2018 № 199 "Про затвердження Положення про речове забезпечення військовослужбовців Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2018

Документ актуальний на 10.07.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.05.2018  № 199

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

07 червня 2018 р.

за № 683/32135

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Управління державної охорони № 727 від 12.08.2020}

Про затвердження Положення про речове забезпечення військовослужбовців Управління державної охорони України

На виконання пункту 1 статті 9-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» та з метою упорядкування речового забезпечення військовослужбовців Управління державної охорони України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про речове забезпечення військовослужбовців Управління державної охорони України, що додається.

2. Департаменту матеріально-технічного забезпечення подати цей наказ на державну реєстрацію у визначеному порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Начальник Управління

генерал-полковник

В.В. Гелетей


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління

державної охорони України

16 травня 2018 року № 199

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

07 червня 2018 р.

за № 683/32135

ПОЛОЖЕННЯ

про речове забезпечення військовослужбовців Управління державної охорони України

І.

Загальні положення

1. Це Положення визначає завдання, організацію та порядок речового забезпечення військовослужбовців УДО України.

2. Основним завданням речового забезпечення є забезпечення потреб військовослужбовців УДО України в обмундируванні, взутті, натільній і теплій білизні, теплих і постільних речах, спорядженні, спеціальному одязі для виконання спеціальних робіт, спеціальному одязі та спорядженні для виконання спеціальних завдань, предметах індивідуального захисту, знаках розрізнення, наметах та інших необхідних засобах, що сприяють виконанню обов’язків та завдань, покладених на УДО України, як у мирний час, так і в особливий період.

3. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

бойовий єдиний комплект (далі - БЄК) - комплект предметів польового обмундирування, взуття, спорядження та засобів індивідуального захисту для екіпірування військовослужбовців;

бойовий спеціальний комплект (далі - БСК) - комплект засобів індивідуального захисту для екіпірування військовослужбовців, що належать до інвентарних предметів. Майно БСК є інвентарним та видається в тимчасове користування на підставі табеля належності до штату підрозділу;

вибракування - зміна якісного стану речового майна з метою визначення придатності до подальшої експлуатації;

військова форма одягу - комплект одноманітних за конструкцією та регламентованих за зовнішнім виглядом предметів одягу, взуття та окремих видів спорядження, встановлений для військовослужбовців;

засоби (технічні засоби) речового напряму - намети, обладнання для чищення та прання білизни, а також агрегати, механізми тощо для організації лазневого обслуговування особового складу в пунктах постійної дислокації (у визначених випадках) або польових умовах;

знаки розрізнення військовослужбовців - знаки (погони, нарукавні та нагрудні знаки, знаки на спину, знаки на головних уборах, зокрема кокарди, емблеми, орнаменти, гаптування, канти і лампаси, ґудзики із символікою) на форменому одязі, призначені для позначення військових звань, посад, приналежності до держави, військового формування;

інвентарне майно - предмети військової форми одягу, взуття, спорядження, спеціального одягу та одягу для несення служби на постах, спеціального одягу та спорядження для виконання спеціальних завдань, теплі та постільні речі, засоби індивідуального захисту, технічні засоби речового напряму, обладнання, табірні та спеціальні намети, брезенти та інше устаткування, яке є власністю УДО України та використовується особовим складом тимчасово під час проведення спеціальних заходів, робіт, несення добового чергування тощо. Інвентарне майно ділиться на інвентарне майно особистого користування та інвентарне майно групового використання;

інвентарне майно сезонного використання - окремі предмети речового майна, які використовуються військовослужбовцями у певну пору року (літній/зимовий період);

норми забезпечення речовим майном - кількість предметів, що видаються на одного військовослужбовця, на одиницю техніки, місця несення добового чергування тощо, та строки їх носіння (експлуатації), затверджені наказом Управління державної охорони України від 01 грудня 2017 року № 368, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2017 року за № 1551/31419 (далі - Норми);

норми утримання речового майна - норми, якими передбачається певна кількість предметів речового майна, що мають утримуватись в підрозділах, закладах виходячи з потреби на одного військовослужбовця або на одне ліжко. Для речового майна норми утримання зазначено в Нормах і табелях належності до штату підрозділу;

обмундирування - окремі предмети військової форми одягу, які видаються військовослужбовцям згідно з Нормами;

повсякденна форма одягу - предмети військової форми одягу, що застосовуються у випадках, коли не застосовується польова форма одягу;

польова форма одягу - предмети військової форми одягу, що використовуються під час навчань, бойових чергувань, занять у навчальних центрах, несення служби у добових нарядах та в особливий період;

постільні речі - окремі предмети речового майна (простирадло, наволочка, ковдра, подушка, матрац, рушник тощо), якими забезпечуються військовослужбовці під час розміщення у казармах, таборах, у місці несення добового чергування, під час розміщення у польових умовах;

речове майно - військова форма одягу, знаки розрізнення військовослужбовців, спеціальний одяг для виконання спеціальних робіт, спеціальний одяг та спорядження для виконання спеціальних завдань, тканини для пошиття форменого одягу, взуття, постільні речі, спорядження;

речове майно особистого користування - предмети військової форми одягу, взуття та спорядження, які діляться на польовий і повсякденний формений одяг та видаються в особисте користування військовослужбовців;

службовий одяг - окремі предмети стандартного класичного одягу, що зашифровують відомчу належність, які використовуються для прихованого виконання завдань під час проведення заходів щодо здійснення державної охорони;

спеціальний одяг для виконання спеціальних робіт - одяг, взуття та засоби індивідуального захисту, що видаються військовослужбовцям за штатними посадами, якими передбачено виконання певних робіт зі шкідливими і небезпечними умовами праці або робіт, що здійснюються в несприятливих метеорологічних умовах та умовах, передбачених нормативно-правовими актами з питань охорони праці;

спеціальний одяг та спорядження для виконання спеціальних завдань - обмундирування, взуття та спорядження, якими забезпечуються військовослужбовці для виконання функціональних обов’язків та спеціальних завдань, що покладені на УДО України;

строк носіння (експлуатації) речового майна - період, установлений Нормами, протягом якого предмет має носитися або перебувати в експлуатації;

табель належності - перелік інвентарного речового майна із зазначенням його кількості та різновидів номенклатури, належного військовослужбовцям (працівникам) того чи іншого підрозділу;

теплі речі - окремі предмети речового майна, які використовуються військовослужбовцями у холодну (зимову) пору року.

4. Забезпечення речовим майном здійснюється відповідно до Норм забезпечення речовим майном військовослужбовців Управління державної охорони України в мирний час та в особливий період, а також в порядку та на умовах, визначених цим Положенням.

ІІ. Загальні вимоги щодо забезпечення речовим майном

1. Забезпечення речовим майном військовослужбовців УДО України включає:

планування речового забезпечення;

придбання речового майна, технічних засобів речового напряму та послуг за напрямом речового забезпечення;

створення та утримання запасів речового майна;

експлуатацію предметів за номенклатурою речового майна, організацію та проведення ремонту речового майна і технічних засобів речового напряму, хімічного чищення обмундирування, спеціального одягу та спеціального одягу для виконання спеціальних завдань;

організацію та ведення складського й аналітичного (кількісного та якісного) обліку речового майна (додатки 1-3);

організацію контролю за витратами матеріальних засобів і бюджетних асигнувань, передбачених на речове забезпечення;

виплату грошової компенсації за предмети речового майна відповідно до чинного законодавства України.

2. Речове майно за напрямами використання ділиться на майно особистого користування та інвентарне майно, за цільовим призначенням - належить до майна поточного забезпечення.

У планах забезпечення передбачається також утримання в УДО України установленого незнижуваного 50-відсоткового запасу речового майна для підбору необхідних розмірів.

Предмети речового майна застарілих зразків використовуються як робоча форма одягу військовослужбовців, які виконують спеціальну роботу або зайняті доглядом службових собак.

Використання речового майна дозволяється тільки за цільовим призначенням.

Забезпечення речовим майном військовослужбовців УДО України здійснюється за рахунок та в межах бюджетних призначень, передбачених на закупівлю речового майна на відповідний рік.

3. Речове майно за своїм якісним станом та строком експлуатації ділиться на три категорії:

1) перша категорія - нове майно, яке не було у користуванні;

2) друга категорія:

інвентарне майно, яке знаходиться у користуванні або перебуває на складах після використання та придатне до використання без ремонту або після ремонту, незалежно від того, вичерпані чи ні встановлені для цих предметів строки носіння (експлуатації);

обладнання складів, намети, брезенти, які були у користуванні або перебувають в експлуатації і не відслужили або відслужили строки експлуатації, придатні до використання без ремонту чи після ремонту;

3) третя категорія:

майно, непридатне для подальшого використання за прямим призначенням, строки носіння (експлуатації) якого вичерпані та яке підлягає списанню в установленому законодавством порядку.

Переведення речового майна з однієї категорії до іншої здійснюється:

з першої до другої - на підставі роздавальних відомостей і накладних на видачу майна (додатки 4, 5);

з другої до третьої - на підставі акта зміни якісного стану, затвердженого Начальником УДО України або його заступником (додаток 6).

Предмети речового майна особистого користування (крім інвентарних предметів) та фурнітура на категорії не поділяються і після видачі для носіння (експлуатації) списуються в межах Норм з книг і карток основного обліку УДО України прямою витратою.

4. Правом на забезпечення речовим майном відповідно до встановлених Норм користуються:

військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом,- речовим майном особистого користування та інвентарним майном;

працівники, які працюють за строковим трудовим договором (заміщення військових посад) у мирний час (у разі виконання обов’язків, пов’язаних з державною охороною),- інвентарним майном згідно з Нормами з дня призначення на відповідні посади.

5. Строки носіння (експлуатації) предметів речового майна особистого користування, що видаються військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, обчислюються з дня виникнення у них права на їх отримання.

Виникнення права на отримання речового майна є день зарахування на військову службу в УДО України.

Строк носіння (експлуатації) предметів інвентарного речового майна, що видаються в групове або особисте користування, обчислюється з дня їх фактичної видачі. Наступна видача здійснюється не раніше закінчення встановленого Нормами строку носіння (експлуатації) за умови набуття непридатного стану таким речовим майном.

Строки носіння (експлуатації) речового майна та експлуатації технічних засобів, які безпосередньо задіяні у бойових діях (спеціальних операціях) під час збройного конфлікту, не встановлюються. Майно знаходиться в експлуатації до повного зношення. У разі знищення або приведення речового майна в непридатний стан його замінюють на нове.

У підрозділах, які не беруть участі у бойових діях (спеціальних операціях) під час збройного конфлікту, речове майно видається згідно зі строками носіння (експлуатації), установленими Нормами.

Керівники підрозділів УДО України здійснюють контроль за правильністю та ефективністю використання речового майна та організовують його припасування і ремонт.

6. Ремонт речового майна особистого користування, що знаходиться у власності військовослужбовців, проводиться за власні кошти цих військовослужбовців.

7. Військовослужбовці, зараховані вперше на військову службу в установленому чинним законодавством України порядку, набувають право на отримання речового майна в день прийняття їх на військову службу в УДО України. Наступна видача речового майна проводиться за Нормами.

Військовослужбовці за контрактом, які зараховані на військову службу, до присвоєння їм військового звання «прапорщик» забезпечуються тільки предметами польової форми одягу. Наступна видача предметів польової форми одягу зазначеним категоріям військовослужбовців проводиться після закінчення встановлених Нормами строків носіння (експлуатації) раніше отриманих речей.

Військовослужбовці, переведені для подальшого проходження військової служби з інших військових формувань, органів державної влади, набувають право на отримання речового майна в день прийняття військовослужбовців на військову службу в УДО України.

8. Військовослужбовцям-жінкам предмети обмундирування та взуття видаються у готовому вигляді. Військовослужбовцям-жінкам, яким готові предмети обмундирування та взуття не підходять за розміром, здійснюється виготовлення (пошиття) таких предметів на швейних підприємствах (в організаціях) за договорами, укладеними відповідно до вимог чинного законодавства України.

ІІІ. Порядок забезпечення речовим майном підрозділів та військовослужбовців УДО України

1. Розрахунок потреби в речовому майні для УДО України здійснюється за Нормами, табелями належності на чисельність особового складу за штатом з урахуванням організаційно-штатних заходів, що проводяться, фактичної забезпеченості підрозділів, залишків речового майна на складі та за заявками (рапортами) підрозділів на речове майно, форма яких визначається підрозділом матеріально-технічного забезпечення (далі - МТЗ).

На початок року передбачається утримання запасів речового майна в УДО України до дев’яносто відсотків від штатної чисельності особового складу УДО України.

2. Військовослужбовці УДО України забезпечуються речовим майном централізовано підрозділом МТЗ на підставі заявок (рапортів) підрозділів, закладів. Окремі предмети речового майна за погодженням з підрозділом МТЗ можуть заготовлятися підрозділом, закладом на місцях у разі наявності коштів на зазначені цілі.

3. Видача речового майна військовослужбовцям здійснюється відповідно до цього Положення, Норм, а також норм утримання речового майна.

Речове забезпечення під час розквартирування військовослужбовців в польових умовах здійснюється відповідно до норм утримання речового майна, визначених наказом УДО України.

У разі втрати чи пошкодження військовослужбовцями речового майна під час виконання службових обов’язків, в особливий період під час безпосереднього виконання завдань у районах проведення операцій (об’єднаних, військових, антитерористичних тощо) або під час стихійних лих заміна предметів речового майна здійснюється на підставі висновку за матеріалами службового розслідування. Нове речове майно особистого користування не видається у разі, якщо видане раніше було знищено (пошкоджено) умисно або внаслідок недбалого ставлення.

Заявки (рапорти) для забезпечення речовим майном подаються підрозділами позачергово у разі проведення організаційно-штатних змін, відшкодування майна, втраченого внаслідок стихійного лиха, або у разі проведення незапланованих заходів, які потребують видачі речового майна.

4. Речове майно, видане військовослужбовцю, обліковується в картці обліку речового майна (далі - картка обліку) (додаток 7).

Картка обліку ведеться на кожного військовослужбовця окремо з метою організації обліку речового майна, що видається військовослужбовцю.

Обліку підлягають предмети речового майна особистого користування та інвентарне речове майно, що видається військовослужбовцю.

Картки обліку підписуються керівником підрозділу МТЗ за напрямом речового забезпечення та засвідчуються мастиковою печаткою.

Заповнення антропометричних даних в картках обліку здійснюється на підставі щорічної інформаційної довідки, яка надається до підрозділу МТЗ за напрямом речового забезпечення медичною службою станом на 01 січня поточного року.

На військовослужбовців, які звільнені зі служби або переведені до інших військових формувань та органів державної влади для подальшого проходження служби, картки обліку закриваються, про що військовослужбовець у відповідному рядку ставить підпис, яким підтверджуються кількість, строки отримання перелічених у картці предметів, а також атестата речового майна. Правильність запису предметів, що обліковуються за військовослужбовцем, на якого заведено картку обліку, підтверджується його підписом.

5. Підставою для зарахування на речове забезпечення військовослужбовців є:

наказ УДО України про прийняття на військову службу;

атестат речового майна.

Військовослужбовці, які перебували в запасі та вступили на військову службу в установленому законодавством порядку, набувають права на отримання речового майна в день прийняття їх на військову службу. Видача речового майна цим військовослужбовцям проводиться після прибуття їх до місця проходження служби. Наступна видача речового майна проводиться за встановленими Нормами в разі продовження строку служби. Предмети речового майна, отримані більше ніж за 12 місяців до звільнення в запас, до забезпечення не зараховуються.

Час перебування військовослужбовців у запасі для здійснення перерахунку строків носіння (експлуатації) обраховується підрозділом кадрового забезпечення УДО України.

Забезпечення підрозділів засобами індивідуального захисту та спорядженням до зброї (бронежилети модульні, шоломи балістичні, кобури, сумки для ручних гранат і патронів тощо) здійснюється підрозділом МТЗ за напрямом арттехозброєння.

6. Інвентарне майно особистого користування та групового використання, намети, брезенти тощо видаються підрозділам УДО України відповідно до Норм, табелів належності.

7. Військовослужбовці, які проходять службу за контрактом, речовим майном забезпечуються безпосередньо зі складу УДО України.

8. Знаки розрізнення та фурнітура видаються військовослужбовцям одночасно з видачею тих предметів військової форми одягу, на яких передбачено їх носіння.

ІV. Порядок забезпечення військовослужбовців УДО України речовим майном особистого користування

1. Військовослужбовцям за їх бажанням дозволяється (з дати виникнення права на отримання речового майна) замість одних предметів речового майна, передбачених Нормами, видавати інші, вартість яких не перевищує вартості предметів, що замінюються.

Службовий одяг видається військовослужбовцям УДО України у зв’язку зі службовою необхідністю для забезпечення завдань щодо здійснення державної охорони замість кітеля та штанів (спідниці) формених у разі забезпечення військовослужбовців предметами речового майна за Нормами № 3, 4 (з дотриманням встановлених строків носіння (експлуатації)).

Для заміни предметів речового майна застосовуються вартісні показники станом на 01 січня поточного року.

У разі присвоєння офіцеру військового звання «генерал-майор» («контр-адмірал») йому видаються всі належні за Нормами для вищого офіцерського складу предмети речового майна встановленого зразка, а речове майно, одержане під час перебування у попередньому званні, до забезпечення не зараховується.

Не отримане в попередньому військовому званні до дати присвоєння військового звання «генерал-майор» («контр-адмірал») речове майно за бажанням офіцерів може бути доотримане або можуть бути отримані інші предмети, що не перевищують вартості речового майна, не отриманого в попередньому званні.

У разі присвоєння офіцеру звання «полковник» він набуває право на отримання шапки з каракулю з обчисленням строку носіння (експлуатації) з дня присвоєння військового звання «полковник».

Офіцерам додатково під час присвоєння чергового військового звання видаються погони у кількості, необхідній для всіх предметів військової форми одягу, на яких передбачено носіння погонів і строки носіння (експлуатації) яких не закінчилися.

2. Речове майно особистого користування видається військовослужбовцям у готовому вигляді або виготовляється (шиється) на замовлення. Виготовлення (пошиття) військової форми військовослужбовцям здійснюється у разі, якщо підібрати окремі предмети речового майна за розміром і зростом немає можливості.

3. Виготовлення (пошиття) предметів обмундирування проводиться на підприємствах-постачальниках за договорами, укладеними між УДО України та підприємствами-постачальниками відповідно до вимог чинного законодавства України.

Оплата вартості виготовлення (пошиття) обмундирування та взуття здійснюється підрозділом, закладом в межах обсягу асигнувань, передбачених на зазначені цілі кошторисом підрозділу, закладу на поточний рік.

Підставою для оплати виготовлення (пошиття) предметів обмундирування є накладна та/або акт приймання майна.

4. Військовослужбовці, які звільняються в запас або відставку, за їх бажанням отримують речове майно, яке не було отримане під час проходження служби, або грошову компенсацію за нього виходячи із закупівельної вартості такого майна.

Виплата грошової компенсації здійснюється відповідно до вимог Порядку виплати військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації і Управління державної охорони грошової компенсації вартості за неотримане речове майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 178.

Підставою для виплати грошової компенсації вартості за неотримане речове майно є наказ УДО України, який готує підрозділ кадрового забезпечення, у якому зазначається розмір грошової компенсації, визначеної на підставі довідки про вартість речового майна, що належить до видачі (далі - довідка) (додаток 8).

Довідка готується підрозділом МТЗ за напрямом речового забезпечення на підставі рапорту (заяви) з резолюцією Начальника УДО України, облікових даних картки обліку речового майна, виданого військовослужбовцю, та закупівельної вартості речового майна, розрахованої фінансовим підрозділом станом на 01 січня поточного року.

У разі відсутності цін на предмети речового майна (не закуповувалися минулого року) дозволяється використовувати ціни Міністерства оборони України.

Військовослужбовцям, які звільняються в запас або відставку з правом або без права носіння (експлуатації) військової форми одягу, виплачується грошова компенсація за неотримане речове майно або за їх згодою видається речове майно на суму грошової компенсації, розрахованої пропорційно часу, що минув з дня виникнення права на отримання речового майна до дати виключення із списків особового складу УДО України.

Виплата грошової компенсації здійснюється в межах бюджетних призначень на закупівлю речового майна, передбачених УДО України на відповідний рік.

5. Під час звільнення в запас військовослужбовцям, які проходили службу за контрактом в УДО України, видається атестат речового майна, який додається до особової справи. Якщо протягом 12 місяців після звільнення військовослужбовець буде призваний на військову службу із запасу, до його забезпечення зараховується раніше отримане майно (додаток 9).

6. У разі звільнення з військової служби військовослужбовців, які проходили службу за контрактом, через службову невідповідність; у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи позбавлення права займати певні посади; у зв’язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку; у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем; у зв’язку з набранням законної сили судовим рішенням, відповідно до якого військовослужбовця притягнуто до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про запобігання корупції»; у зв’язку із застосуванням заборони, передбаченої частинами третьою, четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»; у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання; через службову невідповідність осіб рядового, сержантського і старшинського (крім прапорщиків, старших прапорщиків, мічманів, старших мічманів) складу у разі невиконання службових обов’язків; у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, вартість виданих їм предметів речового майна, строки носіння (експлуатації) яких не закінчилися, утримується з урахуванням зносу або вартість утримання може зараховуватись замість вартості неотриманих (належних до видачі) предметів речового майна.

У разі дострокового звільнення військовослужбовців з інших причин, ніж зазначені вище, вартість виданого їм майна не утримується. Такі військовослужбовці забезпечуються речовим майном, яке не було отримане впродовж служби, право на отримання якого настало, або їм виплачується грошова компенсація за цінами, що діють на час звільнення.

7. У разі переведення до інших військових формувань, органів державної влади військовослужбовців УДО України, що набули право на отримання окремих предметів речового майна особистого користування, але не отримали їх, дозволяється видавати таким військовослужбовцям інші предмети речового майна особистого користування, передбачені Нормами, вартість яких не перевищує вартості предметів, що замінюються.

8. Предмети інвентарного майна групового використання, які обліковуються за військовослужбовцем, що звільняється, підлягають здаванню на речовий склад (у підрозділ).

Вартість незданого інвентарного майна особистого користування відшкодовується військовослужбовцем, за яким це майно було закріплено, за його залишковою вартістю (не менше ніж 25 %) або зараховується йому замість належних, але не отриманих за Нормами предметів речового майна.

Вартісні показники речового майна при проведенні розрахунків з військовослужбовцями пропорційно часу, розраховуються пропорційно строку носіння (місяців експлуатації) предметів речового майна, визначених Нормами.

Військовослужбовцям-жінкам, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною без збереження грошового утримання, речове майно не видається, а період часу перебування у відпустці до строку носіння (експлуатації) не зараховується.

9. Військовослужбовці, відряджені до органів виконавчої влади та інших цивільних установ, забезпечуються речовим майном згідно з Нормами за рахунок УДО України.

10. Взяті під варту військовослужбовці, які відбувають покарання на гауптвахті або в дисциплінарних військових частинах, забезпечуються предметами речового майна відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2014 року № 527 «Про затвердження норм забезпечення осіб, взятих під варту, постільними речами, одягом і взуттям».

11. У разі загибелі (смерті) військовослужбовця для організації захоронення видається подушка, наволочка, два простирадла. За необхідності додатково видається комплект повсякденного обмундирування.

У разі загибелі (смерті) військовослужбовця грошова компенсація вартості за неотримане речове майно виплачується відповідно до Порядку виплати військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації і Управління державної охорони грошової компенсації вартості за неотримане речове майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 178.

V. Порядок забезпечення військовослужбовців УДО України інвентарним речовим майном

1. До інвентарного майна належать:

взуття, спорядження, спеціальний одяг, спеціальний одяг та спорядження для виконання спеціальних завдань, теплі та постільні речі, засоби індивідуального захисту, технічні засоби речового напряму, обладнання, табірні та спеціальні намети, тканина, санітарно-господарське майно, брезенти, контейнери та інше устаткування, яке є власністю УДО України та використовується особовим складом тимчасово під час проведення спеціальних заходів, робіт, несення бойового чергування тощо. Окремі предмети БЄК та предмети БСК належать до інвентарного майна згідно з Нормами.

Інвентарне речове майно видається в тимчасове користування (експлуатацію).

Інвентарне майно експлуатується як майно другої категорії і використовується до повного зносу. Непридатне до використання за прямим призначенням інвентарне майно переводиться до третьої категорії, але не раніше закінчення строків носіння (експлуатації).

Час зберігання інвентарного майна на складах до строку носіння (експлуатації) не зараховується, таке майно використовується до повного зносу, але не менше встановленого строку експлуатації.

Предмети інвентарного майна, встановлені Нормами строки носіння (експлуатації) яких закінчилися, здаються на склад.

Завершення строків експлуатації інвентарного речового майна не може бути підставою для його списання, якщо майно за своїм станом без ремонту або після ремонту придатне для подальшого використання за прямим призначенням. Водночас граничні строки носіння (експлуатації) інвентарного речового майна можуть бути збільшені на підставі акта комісії, склад якої затверджується наказом УДО України, залежно від його якісного стану.

Дрібний, середній чи капітальний ремонт інвентарного речового майна проводиться згідно з чинним законодавством України.

2. Вибракування (зміна якісного стану) речового майна в мирний час та особливий період проводиться з метою списання з обліку предметів, що не придатні до подальшої експлуатації за прямим призначенням.

Речове майно, яке підлягає переведенню в третю категорію, передається для огляду комісії з вибракування, що призначається Начальником УДО України. Розпорювання (розбирання) речей до огляду комісією забороняється.

Комісія з вибракування після ретельного огляду майна складає акт зміни якісного стану, в якому зазначаються найменування і кількість майна, що підлягає переведенню в третю категорію, час перебування такого майна в носінні (експлуатації) за Нормою, висновок про подальше його використання. Акт зміни якісного стану з висновком подається на затвердження Начальнику УДО України або його заступнику і є підставою для переведення майна в третю категорію.

Усі предмети речового майна, вибракувані для списання, підлягають розпорюванню (розбиранню) у присутності членів комісії, яка проводила вибракування цього майна, не пізніше п’яти робочих днів після затвердження акта зміни якісного стану.

Розпорювання (розбирання) речового майна оформлюється актом списання (додаток 10) з посиланням на акт зміни якісного стану. В акті списання зазначаються назва та кількість розпорених (розібраних) предметів, кількість одержаного в результаті розпорювання (розбирання) ганчір’я, фурнітури, брухту (кілограм, штук).

Речове майно списується актом списання і обліковується як ремонтний матеріал, ганчір’я та утиль за вагою та середньою вартістю такого майна. Акт на списання затверджується Начальником УДО України.

3. Постільними речами, що належать до інвентарного майна, військовослужбовці УДО України забезпечуються за Нормами:

у мирний час:

у місцях несення добового чергування;

під час польових виходів у разі розміщення в казармах (наметах);

в особливий період:

під час розташування в базових (польових) таборах.

Постільними речами забезпечуються військовослужбовці та медичні працівники підрозділів медичного забезпечення, штатами яких передбачені ліжко-місця.

У разі розташування військовослужбовців у базових (польових) таборах та у випадках добового чергування військовослужбовці забезпечуються постільними речами або спальним мішком та килимом спальним ізоляційним (карематом).

4. Бронежилетами модульними захисними балістичними, шоломами кулезахисними, шоломами балістичними та іншими предметами індивідуального захисту забезпечуються військовослужбовці УДО України на період виконання службових обов’язків, спеціальних завдань, у тому числі безпосереднього виконання завдань у районах проведення операцій (об’єднаних, військових, антитерористичних тощо), окремих команд (підрозділів) у разі несення добового чергування, охорони органів державної влади та об’єктів, які належать до сфери охорони УДО України, виконання спеціальних операцій у складі оперативних груп та під час відрядження за потреби до інших держав.

5. Табірні та спеціальні намети видаються в експлуатацію для розміщення військовослужбовців у польових умовах. Потребу в наметах обчислюють згідно з пунктом 369 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24 березня 1999 року № 548-XIV, а також з урахуванням завдань, покладених на УДО України.

У разі наявності спеціальних наметів (уніфіковані санітарно-барачні (УСБ), уніфіковані санітарно-технічні (УСТ), уніфіковані зимові (УЗ), уніфіковані літні (УЛ), медичні каркасні (НМК), намети каркасні і намети підсобного призначення) на поточному забезпеченні, крім розгортання в польових умовах, дозволяється їх використання для виконання інших завдань за рішенням Начальника УДО України.

В особливий період за рішенням Начальника УДО України для розміщення особового складу в польових умовах спеціальні намети видаються в необхідній кількості понад Норми.

6. Спеціальний одяг для виконання спеціальних робіт, призначений для захисту від шкідливого впливу навколишнього середовища і забезпечення безпеки робіт, відпускається за Нормами і видається для користування тільки тим військовослужбовцям та працівникам УДО України, робота яких пов’язана з експлуатацією, обслуговуванням і ремонтом озброєння і техніки, проведенням інших робіт з метою всебічного забезпечення основних завдань державної охорони. Носіння спеціального одягу як повсякденного обмундирування забороняється.

Спеціальний одяг для виконання спеціальних робіт видається тільки в готовому вигляді. Видача замість спеціального одягу тканини, а також виплата грошової компенсації не дозволяються.

7. Прання інвентарного майна особистого користування проводиться в підрозділах пунктів прання, що створюються для цих цілей.

VІ. Облік речового майна в УДО України

1. Речове майно, яке знаходиться в УДО України, підлягає бухгалтерському, аналітичному та складському обліку в кількісному, якісному, обліково-номерному і вартісному вираженні.

Бухгалтерський облік здійснюється фінансовим підрозділом УДО України. Аналітичний облік здійснюється підрозділом МТЗ за напрямом речового забезпечення та в підрозділах, складський облік - на складі зберігання речового майна.

Облік речового майна повинен бути своєчасним, достовірним і точним. Облік речового майна ведеться як у мирний час, так і в особливий період відповідно до вимог чинного законодавства України.

Для забезпечення повної інформації щодо наявності, якісного стану і руху майна, необхідної для прийняття управлінських рішень, виконання заходів речового забезпечення та підготовки вихідних даних для складання звітності, в підрозділі МТЗ за напрямом речового забезпечення та матеріально відповідальними особами ведеться облік наявності речового майна в кількісному та якісному показниках у книгах обліку та/або картках.

Речове майно обліковується за місцем його зберігання (перебування) у фінансовому підрозділі та підрозділі МТЗ за напрямом речового забезпечення.

За місцем зберігання (перебування) речове майно обліковується матеріально відповідальними особами за найменуванням, якісним станом і кількістю в картках складського обліку речового майна (додаток 11).

Звірка даних бухгалтерського обліку з обліковими даними складського (аналітичного) обліку проводиться не рідше ніж один раз на квартал шляхом складання та підписання представником фінансового підрозділу і матеріально відповідальною особою оборотних відомостей речового майна. Оборотна відомість складається у двох примірниках, один з яких залишається у матеріально відповідальної особи, а інший - у фінансовому підрозділі.

Облік речового майна, отриманого у вигляді гуманітарної допомоги, у фінансовому підрозділі та матеріально відповідальними особами ведеться відповідно до вимог чинного законодавства України.

Видача речового майна зі складу зберігання речового майна здійснюється на підставі:

відомості та накладної - для речового майна особистого користування (крім інвентарного);

накладної - для інвентарного речового майна.

Відомості складаються для відображення видачі речового майна за операціями, що повторюються, в розрізі окремих військовослужбовців і номенклатури предметів речового майна.

Формування та реєстрація накладних на видачу (здачу) речового майна проводяться фінансовим підрозділом на підставі рапорту (заявки) підрозділів з відповідною відміткою керівника підрозділу МТЗ за напрямом речового забезпечення.

Первинні документи, які складаються в підрозділі МТЗ за напрямом речового забезпечення, реєструються в книзі реєстрації облікових документів.

Оформлення підрозділом рапорту (заявки) на видачу речового майна та повернення такого майна на склад здійснюється з урахуванням наявного речового майна у користуванні/використанні, строку його носіння (експлуатації), Норм та табелів належності. Рапорти (заявки) передаються до підрозділу МТЗ за напрямом речового забезпечення для подальшого прийняття рішення щодо видачі речового майна. У рапорті (заявці) зазначається кількість майна, яке підлягає здачі на склад, за наявності у підрозділі речового майна, строки носіння (експлуатації) якого закінчилися згідно з Нормами.

2. Інвентарне речове майно, яке знаходиться в підрозділі, видається військовослужбовцям підрозділу та обліковується в книзі обліку військового майна, виданого у тимчасове користування.

Речове майно зі складу видається керівнику підрозділу або матеріально відповідальній особі підрозділу згідно з накладною. Примірник накладної надається до підрозділу для забезпечення обліку отриманого майна та видачі майна особовому складу.

Одночасно з видачею нового речового майна в особового складу вилучаються предмети обмундирування, строки носіння (експлуатації) яких закінчились згідно з Нормами.

Не видане військовослужбовцям нове речове майно та вилучене у особового складу речове майно, що було в користуванні, здається на склад за накладною.

Інвентарне майно, що видається військовослужбовцю особового складу в тимчасове користування на період несення служби та відрядження, у разі його вибуття у відпустку чи на лікування обліковується в підрозділі у книзі обліку військового майна, виданого в тимчасове користування.

Керівник підрозділу та/або матеріально відповідальна особа цього підрозділу забезпечує своєчасне повернення майна, виданого в тимчасове користування.

VІІ. Особливості речового забезпечення військовослужбовців УДО України в особливий період

1. Основною метою речового забезпечення військовослужбовців УДО України в особливий період є створення умов, що сприяють виконанню обов’язків та завдань, покладених на УДО України в особливий період.

2. Речове майно відпускається військовослужбовцям та підрозділам УДО України відповідно до цього Положення та Норм на особливий період. Застосування Норм на особливий період здійснюється на підставі наказу УДО України.

3. Вихідними даними для розрахунку потреби є чисельність особового складу за штатом, Норми і табелі належності до штатів підрозділів, рапорти (заявки) підрозділів, наявність придатного до носіння (експлуатації) речового майна, очікуване надходження речового майна від підприємств-постачальників, очікувані втрати і витрати речового майна.

4. Наявне речове майно, яке перебуває у підрозділах на поточному забезпеченні (отримане у мирний час), за винятком непридатного речового майна, використовується для забезпечення потреб підрозділів на особливий період.

5. Забезпечення речовим майном проводиться за поданими до підрозділу МТЗ за напрямом речового забезпечення рапортами (заявками), які погоджуються Начальником УДО України або його заступниками.

6. Позачергові рапорти (заявки) на отримання речового майна можуть подаватися тільки на забезпечення не передбачених планом термінових організаційних заходів, заміну речового майна, зараженого радіоактивними, хімічними речовинами або бактеріальними засобами, майна, яке не піддається обробці, а також на покриття бойових втрат і витрат речового майна.

7. Під час переведення УДО України на штати воєнного часу дія Норм повсякденної форми одягу військовослужбовців, які проходять службу за контрактом, призупиняється.

8. Військовослужбовці речовим майном забезпечуються згідно з Нормами.

Право на отримання речового майна в особливий період набувають:

офіцери - одночасно з присвоєнням їм першого офіцерського звання;

військовослужбовці, які перебували в запасі і зараховані на військову службу в установленому порядку. Видача речового майна таким військовослужбовцям проводиться після прибуття їх до місця проходження служби. Предмети речового майна, одержані ними до звільнення в запас, не враховуються. Зазначена категорія військовослужбовців забезпечується за Нормами на особливий період.

У разі підписання військовослужбовцями контракту на продовження військової служби на два роки і більше забезпечення речовим майном здійснюється на загальних підставах після закінчення строків носіння (експлуатації) раніше виданих предметів речового майна.

Генералам, офіцерам, військовослужбовцям, які проходять службу за контрактом, що вибувають із УДО України, на речове майно, що знаходиться в їх користуванні, видається атестат речового майна. Номер виданого атестата речового майна зазначається в приписі про відрядження або в супровідних документах.

Працівникам УДО України на період виконання спеціальних завдань видаються засоби індивідуального захисту згідно з Нормами.

9. Поранені і хворі військовослужбовці евакуюються до лікувально-евакуаційних частин і закладів в тому обмундируванні, яке знаходилось на них.

Усі інвентарні речі, крім рюкзака індивідуального, вилучаються і здаються на склад.

Власні речі військовослужбовців, які загинули в бою, померли в лікувальних закладах, зникли безвісти, евакуйовані в тил унаслідок поранення або хвороби, надсилаються рідним, які мають право на спадкування згідно з чинним законодавством України. Речі відправляються посилками з визначеною вартістю за рахунок коштів УДО України. Речі особистого користування надсилаються рідним, які мають право на спадкування згідно з чинним законодавством України, разом із власними речами.

10. У підрозділах, що ведуть бойові дії, предмети речового майна замінюються на нові або придатні для використання після встановлення їх непридатності для подальшого носіння (експлуатації).

Непридатність речового майна для подальшого носіння (експлуатації) визначається комісією, призначеною наказом УДО України. Усі замінені предмети речового майна підлягають здачі на склад УДО України.

11. У разі якщо підрозділ вибуває до складу діючих угруповань військ (сил), надлишкове речове майно здається на склад.

12. Виявлення і збирання трофейного та вітчизняного речового майна на полі бою здійснюються трофейними командами, які призначаються за наказом УДО України.

Зібране на полі бою вітчизняне речове майно або захоплене у противника трофейне майно перевіряють на зараженість та здають на речовий склад УДО України.

Придатне до використання вітчизняне речове майно зараховується на облік і використовується на планове забезпечення речовим майном військовослужбовців УДО України. Використовувати предмети трофейного речового майна для планового забезпечення речовим майном особового складу УДО України забороняється.

13. Заміна особовому складу речового майна, зараженого радіоактивними, отруйними речовинами і бактеріальними засобами за неможливості його дезактивації, дегазації та дезінфекції проводиться за рахунок запасів речового майна, яке утримується в УДО України.

Майно, яке не піддається знезараженню, передається для подальшої обробки на пункти спеціальної обробки.

Директор Департаменту

матеріально-технічного

забезпечення УДО України

полковник

О.П. Кучер

Додаток 1

до Положення про речове

забезпечення військовослужбовців

Управління державної охорони України

(пункт 1 розділу ІІ)

КНИГА

обліку наявності та руху матеріальних засобів у підрозділі

Додаток 2

до Положення про речове

забезпечення військовослужбовців

Управління державної охорони України

(пункт 1 розділу ІІ)

КНИГА

реєстрації облікових документів

Додаток 3

до Положення про речове

забезпечення військовослужбовців

Управління державної охорони України

(пункт 1 розділу ІІ)

КНИГА

обліку військового майна, виданого у тимчасове користування

Додаток 4

до Положення про речове

забезпечення військовослужбовців

Управління державної охорони України

(пункт 3 розділу ІІ)

ВІДОМІСТЬ

Додаток 5

до Положення про речове

забезпечення військовослужбовців

Управління державної охорони України

(пункт 3 розділу ІІ)

НАКЛАДНА


Додаток 6

до Положення про речове

забезпечення військовослужбовців

Управління державної охорони України

(пункт 3 розділу ІІ)

АКТ

зміни якісного стану

Додаток 7

до Положення про речове

забезпечення військовослужбовців

Управління державної охорони України

(пункт 4 розділу ІІІ)

КАРТКА

обліку речового майна

Додаток 8

до Положення про речове

забезпечення військовослужбовців

Управління державної охорони України

(пункт 4 розділу IV)

ДОВІДКА

про вартість речового майна, що належить до видачі

Додаток 9

до Положення про речове

забезпечення військовослужбовців

Управління державної охорони України

(пункт 5 розділу IV)

АТЕСТАТ

речового майна (виданого на дату виключення)

Додаток 10

до Положення про речове

забезпечення військовослужбовців

Управління державної охорони України

(пункт 2 розділу V)

АКТ

списання


Додаток 11

до Положення про речове

забезпечення військовослужбовців

Управління державної охорони України

(пункт 1 розділу VI)

КАРТКА

складського обліку речового майна


Документи та файли

Сигнальний документ — f475933n239.doc
Сигнальний документ — f475933n240.doc
Сигнальний документ — f475933n241.doc
Сигнальний документ — f475933n252.doc
Сигнальний документ — f475933n243.doc
Сигнальний документ — f475933n251.doc
Сигнальний документ — f475933n245.doc / zip
Сигнальний документ — f475933n246.doc
Сигнальний документ — f475933n253.docx
Сигнальний документ — f475933n248.doc
Сигнальний документ — f475933n249.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 03.07.2018 — 2018 р., № 50, стор. 97, стаття 1778, код акта 90609/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Управління державної охорони:

 1. НАКАЗ від 16.02.2021 № 115 "Про відомчі заохочувальні відзнаки Управління державної охорони України «Вогнепальна зброя» і «Холодна зброя» та затвердження Положення про них". Управління державної охорони. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 09.02.2021 № 95 "Про затвердження Порядку проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 21.01.2020 № 50 "Про затвердження Інструкції про порядок заміщення на конкурсній основі вакантних посад науково-педагогічних працівників в Інституті Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка". Управління державної охорони. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 15.09.2020 № 800 "Про затвердження Положення про Комісію Управління державної охорони України з питань призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності". Управління державної охорони. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 03.12.2020 № 990 "Про внесення змін до Переліку посад, що підлягають заміщенню військовослужбовцями Управління держаної охорони України, та граничних військових звань за цими посадами". Управління державної охорони. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 16.11.2020 № 946 "Про затвердження Інструкції про порядок атестування військовослужбовців Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 07.02.2019 № 40 "Про затвердження Інструкції із забезпечення доступу до публічної інформації в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 12.08.2019 № 426 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Управління державної охорони України від 07 грудня 2010 року № 515/дск". Управління державної охорони. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 23.10.2019 № 713 "Про внесення змін до наказу Управління державної охорони України від 25 березня 2016 року № 90/ДСК". Управління державної охорони. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 21.10.2019 № 704 "Про затвердження Порядку виплати підйомної допомоги військовослужбовцям Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 26.12.2019 № 940 "Про внесення змін до наказу Управління державної охорони України від 11 липня 2016 року № 201". Управління державної охорони. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 17.04.2018 № 161 "Про затвердження Особливостей прийому на навчання військовослужбовців Управління державної охорони України до Інституту Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка в умовах особливого періоду". Управління державної охорони. 2018 рікк
 13. НАКАЗ від 31.05.2018 № 222 "Про затвердження Порядку проведення державної експертизи в сфері технічного захисту інформації в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2018 рікк
 14. НАКАЗ 27.11.2013 N 743 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок застосування Положення про проходження військової служби за контрактом військовослужбовцями Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2018 рікк
 15. НАКАЗ від 13.07.2018 № 278 "Про внесення змін до Переліку військових посад в Управлінні державної охорони України, які в мирний час можуть бути заміщені цивільними особами на умовах строкового трудового договору". Управління державної охорони. 2018 рікк
 16. НАКАЗ від 14.09.2018 № 359 "Про затвердження Інструкції про особливості направлення у відрядження військовослужбовців Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2018 рікк
 17. НАКАЗ від 17.09.2018 № 371 "Про затвердження Положення про продовольче забезпечення в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2018 рікк
 18. НАКАЗ від 30.03.2017 № 130 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Управління державної охорони України від 19 вересня 2014 року № 560". Управління державної охорони. 2017 рікк
 19. НАКАЗ від 03.08.2017 № 248/404 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Управління державної охорони України, Міністерства оборони України від 12 вересня 2013 року № 597/ДСК/608/ДСК". Управління державної охорони. 2017 рікк
 20. НАКАЗ від 01.12.2017 № 368 "Про затвердження Норм забезпечення речовим майном військовослужбовців Управління державної охорони України в мирний час та в особливий період". Управління державної охорони. 2017 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -