<<
>>

НАКАЗ від 17.09.2018 № 371 "Про затвердження Положення про продовольче забезпечення в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2018

Документ актуальний на 16.11.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.09.2018  № 371

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

08 жовтня 2018 р.

за № 1140/32592

Про затвердження Положення про продовольче забезпечення в Управлінні державної охорони України

Відповідно до статті 11 Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб», пункту 1 статті 9-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року № 426 «Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, поліцейських, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції Державної фіскальної служби, осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту» та з метою упорядкування продовольчого забезпечення в Управлінні державної охорони України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про продовольче забезпечення в Управлінні державної охорони України, що додається.

2. Департаменту матеріально-технічного забезпечення спільно зі Службою юридичного забезпечення подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у визначеному порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Начальник Управління

генерал-полковник

В.

Гелетей


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління державної

охорони України

17 вересня 2018 року № 371

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

08 жовтня 2018 р.

за № 1140/32592

ПОЛОЖЕННЯ

про продовольче забезпечення  в Управлінні державної охорони України

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає процедуру організації продовольчого забезпечення в Управлінні державної охорони України (далі - УДО України).

2. Основними завданнями підрозділу з продовольчого забезпечення УДО України (далі - підрозділ з продовольчого забезпечення) є забезпечення підрозділів УДО України продовольством, організація харчування військовослужбовців УДО України відповідно до встановлених норм.

3. На підрозділ з продовольчого забезпечення покладаються:

організація забезпечення військовослужбовців УДО України продовольством;

організація експлуатації, утримання, технічного обслуговування і ремонту техніки та майна, які належать підрозділу з продовольчого забезпечення;

визначення потреби УДО України в продовольстві, техніці та майні для забезпечення особового складу УДО України;

розроблення проектів керівних документів із питань продовольчого забезпечення УДО України;

створення запасів матеріальних цінностей на складах довгострокового зберігання, їх своєчасне оновлення та поповнення, контроль за зберіганням;

забезпечення годування штатних службових тварин;

організація зберігання продовольства, техніки та майна підрозділу з продовольчого забезпечення на складах;

оснащення підрозділів та продовольчих складів холодильним і технологічним обладнанням;

ведення обліку, складання звітів та доповідей щодо продовольства, майна та техніки;

контроль за зберіганням та використанням продовольства, техніки та майна.

4. Проекти наказів Управління державної охорони України, які містять питання продовольчого забезпечення, узгоджуються з підрозділом з продовольчого забезпечення.

5. Забезпечення УДО України продовольством, технікою та майном здійснюється за такою схемою: підрозділ з продовольчого забезпечення - підрозділи УДО України - військовослужбовець.

6. Розміри поточних запасів продовольства визначаються з урахуванням їх призначення.

7. Підрозділи УДО України, які ліквідуються, зобов’язані:

надати до підрозділу з продовольчого забезпечення інформацію про наявність продовольства, техніки та майна;

здати продовольство, техніку та майно.

Передання продовольства, техніки та майна до сфери управління інших органів державної влади здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 року № 1282 «Про затвердження Порядку вилучення і передачі військового майна Збройних Сил».

8. Військовослужбовці УДО України (далі - військовослужбовці) забезпечуються продовольством відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року № 426 «Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, поліцейських, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції Державної фіскальної служби, осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту», норм цього Положення та на підставі наказу УДО України, зразок якого наведено в додатку до цього Положення.

9. Зарахування на продовольче забезпечення та зняття з продовольчого забезпечення штатних тварин здійснюються на підставі наказів УДО України.

II. Забезпечення військовослужбовців продовольством

1. Забезпечення військовослужбовців продовольством здійснюється за затвердженими нормами харчування № 1 (загальновійськова) та № 10 (повсякденний набір сухих продуктів).

2. Військовослужбовці, продовольче забезпечення яких здійснюється на підставі міжнародних угод України, забезпечуються продовольством за нормами та в порядку, визначеними цими угодами.

Військовослужбовці офіцерського складу, військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, під час несення бойового чергування, добового чергування, варти та у разі призначення до складу добового наряду, перебування в польових умовах (в таборах, на навчаннях, маневрах) під час відпрацювання завдань із бойової (навчально-бойової) підготовки, а військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, крім того, під час перебування в навчальних військових частинах (центрах) забезпечуються харчуванням за нормою № 1 (загальновійськова).

У разі призначення військовослужбовців офіцерського складу, військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, на бойове чергування, добове чергування, до складу варти і добового наряду забезпечення за іншими нормами харчування не проводиться.

Якщо немає можливості готувати гарячу їжу з продуктів за основною нормою, військовослужбовці, які беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, вибувають для відпрацювання завдань із бойової (навчально-бойової) підготовки в польових умовах (в таборах, на навчаннях, маневрах) у складі підрозділів (команд), а також які беруть участь в Операції Об’єднаних сил (ООС), забезпечується за рахунок держави за нормою № 10 (повсякденний набір сухих продуктів).

3. Харчування особового складу добових нарядів та добових чергувань здійснюється за встановленими нормами харчування.

Особовий склад добових нарядів забезпечується повсякденним набором сухих продуктів.

III. Планування і організація забезпечення продовольством

1. Забезпечення УДО України продовольством здійснюється згідно з планами забезпечення. Плани забезпечення складаються:

продовольчим підрозділом - у цілому для УДО України;

підрозділами - з огляду на потреби підрозділів.

2. Періодичність, методика, порядок і строки складання планів (розрахунків потреб) забезпечення визначаються підрозділом з продовольчого забезпечення.

3. Вихідними даними для складання планів забезпечення продовольством є:

чисельність особового складу за списком на початок планового періоду;

норми харчування;

чисельність за списком і норми годування штатних тварин;

організаційні заходи, проведення яких передбачається в плановому періоді;

обсяги поставок продовольства;

фактична кількість продовольства на початок планового періоду;

кількість продовольства, яке необхідно оновити та закласти на довгострокове зберігання.

4. Процедура державних закупівель на постачання продовольства, майна та техніки проводиться відповідно до вимог чинного законодавства та після складання розрахункової потреби на плановий період у продовольчому забезпеченні.

5. До проведення державних закупівель начальник підрозділу з продовольчого забезпечення складає розрахунок потреб УДО України щодо продовольчого забезпечення, а після поставки продовольства, майна та техніки проводить розрахунок забезпеченості у розрізі підрозділів та УДО України в цілому.

6. Коригування плану забезпечення на планований період може проводитися в разі змін у чинному законодавстві, чисельності особового складу УДО України за списком, норм харчування та проведення раніше не передбачених організаційних заходів.

IV. Планування і організація забезпечення технікою та майном

1. До техніки, що використувається підрозділом з продовольчого забезпечення можуть належати польові технічні засоби:

технічні засоби для приготування і транспортування їжі в польових умовах (кухні автомобільні, причіпні, переносні, газові, кухні-їдальні пересувні, плити причіпні й переносні, їдальні автомобільні й причіпні, кип’ятильники переносні, термоси, термоси-ящики тощо);

технічні засоби підвезення продовольства й води (авторефрижератори, причепи-рефрижератори, автофургони і причепи-фургони хлібні, ізотермічні комбіновані, причепи-склади, причепи-контейнери, автоводоцистерни, причепи-цистерни для води, цистерни переносні для води тощо);

польові холодильні засоби (причіпні холодильні машини, розбірні холодильні камери тощо);

холодильне обладнання продовольчих складів (побутові холодильники, вітрини-прилавки).

2. До майна УДО України, що використовується підрозділом з продовольчого забезпечення, можуть належати:

столово-кухонний посуд та інвентар;

спеціальні намети і брезент, а також скатертини, клейонки, серветки;

книги обліку та звітності, плакати та інша документація підрозділу з продовольчого забезпечення.

Технічне обслуговування і поточний ремонт техніки підрозділу з продовольчого забезпечення проводяться особовим складом, що безпосередньо експлуатує військову техніку.

Технічний стан, готовність техніки підрозділу з продовольчого забезпечення до використання, організацію її технічного обслуговування і ремонту забезпечують начальник підрозділу з продовольчого забезпечення і начальник підрозділу, який експлуатує техніку.

3. Забезпечення УДО України технікою та майном здійснюється за планами забезпечення, які складаються:

підрозділом з продовольчого забезпечення - в цілому щодо УДО України;

підрозділами УДО України - з огляду на потреби підрозділів.

Вихідними даними для складання планів забезпечення технікою та майном є:

штатна чисельність;

планові обсяги поставок техніки та майна;

фактична наявність техніки та майна згідно з обліком і їх якісний стан з урахуванням строків експлуатації на початок планового періоду.

4. Начальник підрозділу з продовольчого забезпечення здійснює контроль за забезпеченням технікою та майном особового складу УДО України. За потреби окремі підрозділи УДО України своєчасно надають пропозиції щодо потреб у техніці та майні.

5. Техніка та майно, що мають заводські паспорти (інструкції з експлуатації та використання), видаються в користування разом із цими паспортами (інструкціями з експлуатації та використання). У паспорті (інструкції з експлуатації та використання) робляться відмітки про дату введення обладнання в експлуатацію, переміщення між підрозділами, види та обсяги ремонтних робіт із підписом виконавця робіт. Паспорти (інструкції з експлуатації та використання) зберігаються в підрозділах, де вони експлуатуються, до завершення експлуатації обладнання, після чого подаються разом із матеріалами на його списання.

6. Забезпечення підрозділу з продовольчого забезпечення технікою та майном за номенклатурою інших підрозділів здійснюється в установленному законодавством порядку.

V. Одержання і відпускання продовольства, техніки та майна

1. Продовольство, техніку та майно УДО України може одержувати від суб’єктів господарювання різних форм власності на підставі укладених договорів та актів приймання-передавання, а також від інших військових формувань і правоохоронних органів, установ, організацій, громадян тощо.

2. Передавання продовольства, майна та техніки з одного підрозділу до іншого підрозділу УДО України проводиться за письмовим наказом УДО України та оформленою накладною на переміщення продовольства, майна та техніки у фінансовому підрозділі.

Відпускання (передавання) продовольства без оформлення документів забороняється.

Документальне оформлення приймання-передавання матеріальних цінностей здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

3. Продовольство, яке надійшло до УДО України, оформлюється актом приймання-передавання.

4. Представник підрозділу (матеріально відповідальна особа) під час одержання продовольства, техніки та майна на продовольчому складі УДО України зобов’язаний:

перевірити майно, яке приймається;

перевірити технічний стан техніки, комплектність належного до неї приладдя, інструменту, запасних частин, експлуатаційної документації;

стежити за правильністю укладання і кріплення вантажу під час його завантаження.

5. Продовольство, техніку та майно, які одержано від суб’єктів господарювання різних форм власності, отримує начальник продовольчого складу УДО України на підставі накладної.

Продовольство, техніку та майно перевіряють зважуванням або перерахуванням поштучно, зокрема продовольство та майно в мішках, розфасоване стандартними вагами. Техніку підрозділу з продовольчого забезпечення перевіряють на наявність експлуатаційної документації, правильність її оформлення, також перевіряють її технічний стан і укомплектованість.

У разі виявлення невідповідності якості або найменування продовольства, техніки та майна даним документа, нестачі ваги або місць, псування, пошкодження вантажів, тари й упаковки наказом УДО України призначається комісія і в той самий день складається акт приймання, який є підставою для оприбуткування продовольства, техніки та майна, що надійшло, до прийняття відповідного рішення.

Начальник УДО України цього самого дня затверджує акт приймання, призначає розслідування та приймає відповідне рішення. Якщо виявлено нестачу продовольства, техніки та майна, що було доставлено, за рішенням начальника УДО України призначається розслідування причин нестачі продовольства, техніки та майна.

У разі нестачі або невідповідності якісного стану техніки та майна керівник підрозділу з продовольчого забезпеченя рапортом повідомляє про це начальника УДО України для прийняття рішення.

6. Забезпечення продовольством підрозділів може здійснюватися із залученням транспорту й особового складу підрозділів, які забезпечуються.

VI. Організація зберігання продовольства, техніки та майна

1. Зберігання продовольства, техніки та майна організовується на обладнаних складах для зазначених цілей УДО України.

2. Для зберігання продовольства, техніки та майна на складах можуть бути обладнані універсальні й спеціалізовані сховища (навіси).

Усі сховища мають забезпечувати надійне зберігання продовольства, техніки та майна, їх правильне розміщення і використання засобів механізації вантажно-розвантажувальних робіт.

3. На продовольчому складі мають бути:

основне сховище;

сховище (місце) для техніки продовольчої служби;

сховище (місце) для столового та кухонного посуду, обладнання та майна продовольчої служби.

Зберігання продовольства разом із господарськими матеріалами і непродовольчими товарами забороняється.

4. Сховища продовольчого складу обладнуються:

підлоговими і поличними стелажами, ятками, контейнерами, засіками, чанами та іншим обладнанням;

ваговимірювальними приладами;

термометрами, гігрометрами, приладом для вимірювання температури та вологості повітря, холодильними установками;

інструментом для упаковування і розпаковування продовольства, майна та ремонту тари;

найпростішими приладами, інструментами (щупи, ложки, тарілки, тощо);

інвентарем і спеціальним одягом для прибирання приміщень;

шафами для спеціального робочого одягу і господарського інвентаря;

столами, стільцями і шафами для обладнання робочого місця начальника складу;

санітарно-технічним обладнанням для дотримання особистої гігієни працівника (раковина, мило, рушник тощо);

засобами пожежогасіння;

медичною аптечкою;

природною та примусовою механічною припливно-витяжною вентиляцією.

Усі сховища мають бути обладнані охоронно-пожежною сигналізацією.

У кожному сховищі має бути така документація:

посадові обов’язки начальника складу;

інструкції і плакати щодо утримання складських приміщень;

правила зберігання продовольства (техніки, майна);

порядок ведення боротьби зі шкідниками продовольства та зерна;

схеми розміщення продовольства, техніки, майна й обладнання в приміщеннях сховища;

інструкція щодо правил експлуатації електросилових установок і техніки безпеки під час роботи в сховищі (розробляється і затверджується у відповідному підрозділі);

інструкція щодо правил техніки безпеки під час роботи (розробляється і затверджується у відповідному підрозділі);

інструкція, за якою діють особовий склад під час евакуації майна в разі пожежі, стихійного лиха, отримання сигналів оповіщення, а також радіоактивного, хімічного та біологічного ураження і склад пожежного розрахунку (розробляється і затверджується у відповідному підрозділі);

умови, терміни зберігання продовольства;

паспорт сховища;

стелажний (штабельний) ярлик;

карта реєстрації температури і відносної вологості повітря у сховищі (складі);

книга (картка) складського обліку;

книга запису результатів перевірки посадовими особами;

опис внутрішнього обладнання, інвентаря, інструменту, закріплених за сховищем.

Техніка та майно для зберігання групуються за видами, типами, модифікаціями, цільовим призначенням та обліком.

Продовольство, техніка та майно довгострокового зберігання зберігаються окремо від продовольства, техніки та майна поточного забезпечення.

Техніка та майно зберігаються комплектно. Допускається зберігання комплектувальних виробів окремо із зазначенням у штабельній картці місця зберігання основного комплекту.

5. Зберігання продовольства та майна має бути організовано так, щоб унеможливлювалось їх псування та розкрадання. За кожним випадком навмисного псування та крадіжки продовольства і майна проводиться розслідування.

Передусім використовується продовольство, термін реалізації якого закінчується або яке за своїм якісним станом не може більше зберігатися.

6. У разі закінчення терміну придатності харчового продукту до споживання, порушення умов зберігання, зміни якісних властивостей продукт підлягає вилученню з обігу. У разі закінчення терміну придатності комплекту продовольства або набору продуктів (добовий польовий набір сухих продуктів) продукт харчування, що міститься в наборі (комплекті) та строк придатності якого вичерпався, вилучається та замінюється на новий. Вилучення та заміна продукту проводиться за рішенням комісії УДО України.

За кожним фактом вилучення з обігу харчових продуктів проводиться розслідування.

Прибирання приміщень проводиться не рідше одного разу на добу наприкінці робочого дня.

VІI. Облік, звітність, контроль діяльності продовольчого відділу і порядок списання продовольства, техніки та майна

1. Облік продовольства, техніки та майна має бути своєчасним, достовірним і точним. Облік продовольства, техніки та майна ведеться відповідно до вимог чинного законодавства України.

Аналітичний облік продовольства, техніки та майна здійснюється підрозділом з продовольчого забезпечення, кількісний та вартісний облік ведеться у фінансовому підрозділі УДО України.

Звіти щодо підрозділу з продовольчого забезпечення складаються за встановленими формами та в установлені строки.

2. Для забезпечення повноти інформації щодо наявності, втрати, нестачі, переміщення, якісного (технічного) стану продовольства, майна та техніки в підрозділі з продовольчого забезпечення матеріально відповідальні особи ведуть облік наявності продовольства, техніки та майна в кількісному та якісному стані у книгах обліку та/або картках складського обліку.

Обліку підлягає все продовольство, техніка та майно незалежно від призначення та джерел надходження. Облік має бути своєчасним, достовірним і точним. Звірка даних бухгалтерського обліку з обліковими даними складського (аналітичного) обліку проводиться щокварталу.

Продовольство, техніка та майно обліковуються окремо від запасів поточного забезпечення.

3. Облік продовольства, техніки та майна в підрозділах ведеться шляхом запису (відображення) у книгах (картках) обліку, на інших матеріальних носіях інформації про кількість, якісний (технічний) стан, облікові та заводські номери, вартість (ціну) продовольства, техніки та майна, а також про його переміщення, втрату та нестачу.

4. Контроль за діяльністю продовольчих складів здійснюється в установленому законодавством порядку.

5. Списання втраченого та непридатного для застосування майна, техніки, продовольства здійснюється в установленому законодавством порядку.

Директор Департаменту

матеріально-технічного

забезпечення Управління

державної охорони України

полковник

О.П. Кучер


Додаток

до Положення про продовольче

забезпечення в Управлінні державної

охорони України

(пункт 8 розділу I)

НАКАЗ


Документи та файли

Сигнальний документ — f478909n162.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 02.11.2018 — 2018 р., № 84, стор. 303, стаття 2797, код акта 91938/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Управління державної охорони:

 1. НАКАЗ від 21.01.2020 № 50 "Про затвердження Інструкції про порядок заміщення на конкурсній основі вакантних посад науково-педагогічних працівників в Інституті Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка". Управління державної охорони. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 15.09.2020 № 800 "Про затвердження Положення про Комісію Управління державної охорони України з питань призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності". Управління державної охорони. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 03.12.2020 № 990 "Про внесення змін до Переліку посад, що підлягають заміщенню військовослужбовцями Управління держаної охорони України, та граничних військових звань за цими посадами". Управління державної охорони. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 16.11.2020 № 946 "Про затвердження Інструкції про порядок атестування військовослужбовців Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 07.02.2019 № 40 "Про затвердження Інструкції із забезпечення доступу до публічної інформації в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 12.08.2019 № 426 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Управління державної охорони України від 07 грудня 2010 року № 515/дск". Управління державної охорони. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 23.10.2019 № 713 "Про внесення змін до наказу Управління державної охорони України від 25 березня 2016 року № 90/ДСК". Управління державної охорони. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 21.10.2019 № 704 "Про затвердження Порядку виплати підйомної допомоги військовослужбовцям Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 26.12.2019 № 940 "Про внесення змін до наказу Управління державної охорони України від 11 липня 2016 року № 201". Управління державної охорони. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 17.04.2018 № 161 "Про затвердження Особливостей прийому на навчання військовослужбовців Управління державної охорони України до Інституту Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка в умовах особливого періоду". Управління державної охорони. 2018 рікк
 11. НАКАЗ від 16.05.2018 № 199 "Про затвердження Положення про речове забезпечення військовослужбовців Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2018 рікк
 12. НАКАЗ від 31.05.2018 № 222 "Про затвердження Порядку проведення державної експертизи в сфері технічного захисту інформації в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2018 рікк
 13. НАКАЗ 27.11.2013 N 743 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок застосування Положення про проходження військової служби за контрактом військовослужбовцями Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2018 рікк
 14. НАКАЗ від 13.07.2018 № 278 "Про внесення змін до Переліку військових посад в Управлінні державної охорони України, які в мирний час можуть бути заміщені цивільними особами на умовах строкового трудового договору". Управління державної охорони. 2018 рікк
 15. НАКАЗ від 14.09.2018 № 359 "Про затвердження Інструкції про особливості направлення у відрядження військовослужбовців Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2018 рікк
 16. НАКАЗ від 30.03.2017 № 130 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Управління державної охорони України від 19 вересня 2014 року № 560". Управління державної охорони. 2017 рікк
 17. НАКАЗ від 03.08.2017 № 248/404 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Управління державної охорони України, Міністерства оборони України від 12 вересня 2013 року № 597/ДСК/608/ДСК". Управління державної охорони. 2017 рікк
 18. НАКАЗ від 01.12.2017 № 368 "Про затвердження Норм забезпечення речовим майном військовослужбовців Управління державної охорони України в мирний час та в особливий період". Управління державної охорони. 2017 рікк
 19. НАКАЗ від 28.11.2016 № 343 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Управління державної охорони України від 23 січня 2014 року № 35/дск". Управління державної охорони. 2016 рікк
 20. НАКАЗ від 17.02.2016 № 40 "Про затвердження Норм забезпечення предметами бойового обмундирування та екіпірування військовослужбовців Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2016 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -