Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 21.10.2019 № 704 "Про затвердження Порядку виплати підйомної допомоги військовослужбовцям Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2019

Документ актуальний на 27.12.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.10.2019  № 704

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

02 грудня 2019 р.

за № 1195/34166

Про затвердження Порядку виплати підйомної допомоги військовослужбовцям Управління державної охорони України

Відповідно до статті 9-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», з метою упорядкування виплати підйомної допомоги військовослужбовцям Управління державної охорони України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок виплати підйомної допомоги військовослужбовцям Управління державної охорони України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Управління державної охорони України від 22 грудня 2003 року № 71 «Про затвердження Інструкції про порядок виплати підйомних військовослужбовцям Управління державної охорони України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03 лютого 2004 року за № 147/8746.

3. Службі фінансово-економічного забезпечення здійснити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник Управління

полковник

С. Рудь

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної політики України

Ю.

Соколовська

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління державної

охорони України

21 жовтня 2019 року № 704

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

02 грудня 2019 р.

за № 1195/34166

ПОРЯДОК

виплати підйомної допомоги військовослужбовцям Управління державної охорони України

1. У разі переїзду військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, на нове місце військової служби в інший населений пункт у зв’язку з призначенням на військову посаду або у зв’язку з передислокацією самостійного структурного підрозділу (структурного підрозділу) (далі - підрозділ) їм виплачуються:

підйомна допомога в розмірі місячного грошового забезпечення на військовослужбовця і 50 відсотків місячного грошового забезпечення - на кожного члена сім’ї військовослужбовця, який переїжджає з ним на нове місце військової служби;

добові, встановлені Кабінетом Міністрів України для працівників, які перебувають у відрядженні, за кожний день перебування в дорозі - на військовослужбовця та кожного члена сім’ї військовослужбовця, який переїжджає разом з ним.

2. Право на отримання підйомної допомоги і добових для військовослужбовців виникає:

на дату, коли військовослужбовець приступив до виконання обов’язків за посадою,- для військовослужбовців, які переїхали на нове місце служби з одного населеного пункту в інший у зв’язку з призначенням на посаду;

на дату прибуття до місця дислокації, оголошеного наказом Управління державної охорони України,- для військовослужбовців, які переїхали на нове місце служби у складі підрозділу в інший населений пункт.

Розмір підйомної допомоги обчислюється виходячи з посадового окладу, окладу за військовим званням та щомісячних додаткових видів грошового забезпечення, установлених військовослужбовцю за новим місцем військової служби на дату, коли військовослужбовець приступив до виконання обов’язків за посадою, або на дату прибуття до нового місця дислокації підрозділу, на членів сім’ї - на дату реєстрації їх місця проживання у населеному пункті за новим місцем військової служби військовослужбовця або населеному пункті, розташованому поблизу місця служби військовослужбовця.

3. Виплата військовослужбовцям підйомної допомоги та добових здійснюється відповідно до наказу Управління державної охорони України із зазначенням нарахованої суми виплат, який видається на підставі рапорту військовослужбовця.

У наказі про виплату підйомної допомоги та добових зазначаються дата й номер наказу про призначення військовослужбовця на військову посаду, дата, коли він приступив до виконання обов’язків за посадою, дати вибуття з попереднього місця військової служби та прибуття на нове місце військової служби (на нове місце дислокації підрозділу).

Військовослужбовцям, які на дату прибуття до іншого населеного пункту перебувають у розпорядженні начальника Управління державної охорони України, виплата підйомної допомоги та добових здійснюється після призначення їх на посади та вступу до виконання обов’язків за посадами за новим місцем військової служби в цьому населеному пункті.

4. Підйомна допомога та добові з урахуванням вимог пункту 1 цього Порядку також виплачуються:

військовослужбовцям, які закінчили вищі військові навчальні заклади або військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти з присвоєнням офіцерських звань, призначеним на посади в інші населені пункти (поза місцем їх навчання);

військовослужбовцям, які після відрядження до державних органів, підприємств, установ, організацій, а також закладів загальної середньої освіти всіх типів і форм власності із залишенням на військовій службі повернулися для подальшого проходження військової служби в Управління державної охорони України та призначені на посади в підрозділи, дислоковані в інших населених пунктах, ніж ті, в яких вони займали посади під час такого відрядження;

військовослужбовцям, призначеним на посади для подальшого проходження військової служби з пункту дислокації підрозділу до іншого підрозділу, що дислокований в іншому населеному пункті;

військовослужбовцям інших військових формувань, правоохоронних органів, прийнятим на військову службу до Управління державної охорони України, у тому числі після закінчення вищих військових навчальних закладів, які належать до сфери управління інших військових формувань, та призначеним на посади в підрозділи, дислоковані в інших населених пунктах, ніж ті, в яких вони проходили військову службу (навчались).

5. Підйомна допомога та добові в разі переїзду на нове місце військової служби на членів сім’ї військовослужбовця виплачуються після реєстрації їх місця проживання у населеному пункті за місцем військової служби (проживання) військовослужбовця відповідно до наказу Управління державної охорони України із зазначенням нарахованої суми виплат, який видається на підставі рапорту військовослужбовця.

Крім того, у наказі про виплату підйомної допомоги та рапорті зазначаються дата вибуття членів сім’ї з населеного пункту (за попереднім місцем проживання), дата прибуття їх на нове місце військової служби (проживання) військовослужбовця, що мають збігатися з відповідними датами, зазначеними у проїзних документах (за їх наявності), дата реєстрації членів сім’ї за новим місцем військової служби (проживання) військовослужбовця, а також чи є дружина (чоловік) військовослужбовцем.

Для виплати підйомної допомоги та добових на членів сім’ї військовослужбовця, які переїхали на нове місце військової служби в інший населений пункт, до рапорту також додаються:

копії сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я, по батькові, реєстрацію попереднього місця проживання і реєстрацію нового місця проживання повнолітніх членів сім’ї військовослужбовця, завірені підписом військовослужбовця;

довідки про реєстрацію або про зняття з реєстрації місця проживання членів сім’ї військовослужбовця (якщо такої інформації немає в паспорті громадянина України, якщо паспорт у формі картки або його немає), видані уповноваженим органом реєстрації проживання громадян;

копії свідоцтв про народження неповнолітніх членів сім’ї військовослужбовця;

довідка кадрового підрозділу про склад членів сім’ї військовослужбовця, які на дату їх приїзду на нове місце служби військовослужбовця зазначені в його особовій справі.

Якщо дружина і чоловік є військовослужбовцями, підйомна допомога на кожного з них виплачується за новим місцем їх військової служби, а на членів сім’ї - з місячного грошового забезпечення одного з них (за бажанням одного з подружжя).

6. Підйомна допомога та добові виплачуються на членів сім’ї військовослужбовця, які на дату їх приїзду на нове місце служби військовослужбовця зазначені в його особовій справі, а саме:

на дружину (чоловіка) незалежно від віку і працездатності, шлюб з якою (яким) зареєстрований до дати прибуття військовослужбовця на нове місце служби;

на дітей військовослужбовця і його дружини (чоловіка), у тому числі усиновлених, які не досягли повноліття (в тому числі непрацездатних незалежно від віку);

на непрацездатних батьків або усиновлювачів військовослужбовця та його дружини (чоловіка).

Термін «непрацездатні» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

7. Підйомна допомога та добові у разі переїзду на нове місце військової служби на членів сім’ї військовослужбовця також виплачуються, якщо члени сім’ї, зняті з реєстраційного обліку за попереднім місцем проживання, переїхали у зв’язку зі службовими переміщеннями військовослужбовців не безпосередньо до нового місця їх служби, а до інших, розташованих поблизу місця служби, населених пунктів та в них зареєструвалися. У разі переїзду членів сім’ї із зазначених пунктів безпосередньо до місця служби військовослужбовців підйомна допомога вдруге не виплачується.

8. Підйомна допомога військовослужбовцям, у тому числі на членів сім’ї, виплачується не більш як за два переїзди військовослужбовця протягом календарного року, пов’язані з призначенням на посади чи передислокацією підрозділу.

9. Виплата добових здійснюється за кожний день перебування в дорозі військовослужбовця та кожного члена його сім’ї, які переїхали на нове місце служби військовослужбовця, за умови надання проїзних документів. День вибуття та день прибуття рахуються як дві доби.

Якщо проїзних документів немає, добові виплачуються з розрахунку за одну добу переїзду.

10. Підйомна допомога та добові, в тому числі на членів сім’ї, не виплачуються:

військовослужбовцям, які закінчили вищі військові навчальні заклади або військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти з присвоєнням офіцерських звань, призначеним на посади у підрозділи в населених пунктах за місцем дислокації цих військових навчальних закладів;

громадянам, прийнятим на військову службу за контрактом.

11. Підйомна допомога та добові також не виплачуються на членів сім’ї військовослужбовця, які переїхали у пункт перебування військовослужбовця, що перебуває у розпорядженні начальника Управління державної охорони України. На цих членів сім’ї підйомна допомога за наявності права на неї виплачується після того, як військовослужбовець приступить до виконання обов’язків за посадою, на яку він буде призначений.

12. Наказ про виплату підйомної допомоги та добових на військовослужбовця та членів його сім’ї готується кадровим підрозділом.

13. Виплата підйомної допомоги та добових здійснюється, якщо звернення щодо їх отримання надійшли протягом трьох років із дня виникнення права на їх отримання.

14. Утримання аліментів із суми підйомної допомоги та добових не проводиться. Виплата підйомної допомоги здійснюється за кодом економічної класифікації видатків 2250 «Видатки на відрядження».

Т.в.п. головного бухгалтера -

начальника Служби

фінансово-економічного

забезпечення Управління

державної охорони України

полковник

Е. Гончаренко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 24.12.2019 — 2019 р., № 99, стор. 396, стаття 3334, код акта 97164/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Управління державної охорони:

 1. НАКАЗ від 29.03.2022 № 212 "Про внесення змін до Інструкції про проведення службового розслідування в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 13.04.2022 № 233 "Про внесення змін до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 13.05.2022 № 281 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2022 рікк
 4. НАКАЗ від 25.05.2022 № 295 "Про затвердження Інструкції про порядок застосування Положення про проходження громадянами України військової служби за контрактом в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 01.06.2022 № 308 "Про внесення змін до Інструкції про порядок заміщення на конкурсній основі вакантних посад науково-педагогічних працівників в Інституті Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка". Управління державної охорони. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 16.02.2021 № 115 "Про відомчі заохочувальні відзнаки Управління державної охорони України «Вогнепальна зброя» і «Холодна зброя» та затвердження Положення про них". Управління державної охорони. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 09.02.2021 № 95 "Про затвердження Порядку проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 24.03.2021 № 215/206 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Управління державної охорони України, Міністерства внутрішніх справ України від 09 квітня 2003 року № 001/004". Управління державної охорони. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 09.03.2021 № 176 "Про внесення змін до Переліку військових посад в Інституті Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які в мирний час можуть бути заміщені цивільними особами на умовах строкового трудового договору". Управління державної охорони. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 20.04.2021 № 306 "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 10.03.2021 № 184 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Управління державної охорони України з питань санаторно-курортного забезпечення". Управління державної охорони. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 10.06.2021 № 455 "Про затвердження Інструкції про проведення службового розслідування в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 08.06.2021 № 445 "Про внесення змін до Переліку посад, що підлягають заміщенню військовослужбовцями Управління державної охорони України, та граничних військових звань за цими посадами". Управління державної охорони. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 19.04.2021 № 303 "Про затвердження Інструкції з організаційно-штатної роботи в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 11.06.2021 № 464 "Про внесення змін до Схеми тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу, рядового, сержантського і старшинського складу Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 08.06.2021 № 444 "Про внесення змін до Переліку військових посад в Управлінні державної охорони України, які в мирний час можуть бути заміщені цивільними особами на умовах строкового трудового договору". Управління державної охорони. 2021 рікк
 17. носіння військової форми одягу військовослужбовцями Управління державної охорони України. Управління державної охорони. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 27.05.2021 № 406 "Про затвердження Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 10.08.2021 № 633 "Про затвердження Порядку особистого прийому громадян в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 10.08.2021 № 633 "Про затвердження Порядку особистого прийому громадян в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -