<<
>>

НАКАЗ від 26.12.2019 № 940 "Про внесення змін до наказу Управління державної охорони України від 11 липня 2016 року № 201". Управління державної охорони. 2019

Документ актуальний на 10.02.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.12.2019  № 940

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

17 січня 2020 р.

за № 52/34335

Про внесення змін до наказу Управління державної охорони України від 11 липня 2016 року № 201

Відповідно до Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях», пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 2016 року № 18 «Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та поліцейських», з метою впорядкування виплати винагороди військовослужбовцям Управління державної охорони України за безпосередню участь у воєнних конфліктах, в заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Управління державної охорони України від 11 липня 2016 року № 201 «Про затвердження Порядку виплати винагороди військовослужбовцям Управління державної охорони України за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 липня 2016 року за № 1034/29164, такі зміни:

заголовок наказу викласти в такій редакції:

«Про затвердження Порядку виплати винагороди військовослужбовцям Управління державної охорони України за безпосередню участь у воєнних конфліктах, в заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду»;

пункт 1 наказу викласти в такій редакції:

«1.

Затвердити Порядок виплати винагороди військовослужбовцям Управління державної охорони України за безпосередню участь у воєнних конфліктах, в заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду, що додається.».

2. Затвердити Зміни до Порядку виплати винагороди військовослужбовцям Управління державної охорони України за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду, затвердженого наказом Управління державної охорони України від 11 липня 2016 року № 201, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 липня 2016 року за № 1034/29164, що додаються.

3. Службі фінансово-економічного забезпечення подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник Управління

полковник

С. Рудь

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної політики України

Заступник Міністра фінансів України

Ю. Соколовська

Г. Пліс

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління державної

охорони України

26 грудня 2019 року № 940

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

17 січня 2020 р.

за № 52/34335

ЗМІНИ

до Порядку виплати винагороди військовослужбовцям Управління державної охорони України за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду

1. Заголовок викласти у такій редакції:

«Порядок виплати винагороди військовослужбовцям Управління державної охорони України за безпосередню участь у воєнних конфліктах, в заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду».

2. У розділі I:

пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Цей Порядок визначає механізм та умови виплати військовослужбовцям Управління державної охорони України (далі - УДО України) винагороди за безпосередню участь у воєнних конфліктах, в заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (далі - ЗНБО) чи антитерористичній операції (далі - АТО), інших заходах в умовах особливого періоду.»;

пункт 2 доповнити новим абзацом такого змісту:

«штаб операції ОС - оперативний штаб з управління операцією об’єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони.»;

у пункті 3 слова «Фінансово-економічною службою» замінити словами «фінансовим підрозділом».

3. У розділі II:

назву викласти у такій редакції:

«II. Винагорода за безпосередню участь у воєнних конфліктах, в заходах ЗНБО чи в АТО, інших заходах в умовах особливого періоду»;

в абзаці першому пункту 1 цифри «50» замінити цифрами «100»;

пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. Розмір винагороди визначається у конкретних сумах або у відсотках від місячного грошового забезпечення з урахуванням розміру посадового окладу, окладу за військовим званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення постійного характеру, премії та обраховується пропорційно дням безпосередньої участі у заходах, зазначених у пункті 1 цього розділу (з дня фактичного початку участі військовослужбовців у цих заходах до дня завершення такої участі, про що зазначається у відповідних наказах).».

4. У розділі III:

абзац другий пункту 3 викласти в такій редакції:

«бойового наказу (розпорядження);».

5. У розділі IV:

у пункті 1:

абзац третій викласти в такій редакції:

«витяг із наказу органу військового управління (штабу операції ОС чи штабу АТО, штабу оперативно-тактичного угруповання) про включення військовослужбовця до складу (виключення зі складу) сил та засобів, що беруть безпосередню участь в заходах ЗНБО чи в АТО;»;

в абзаці шостому слово та абревіатуру «проведенні АТО» замінити словами та абревіатурами «заходах ЗНБО чи в АТО»;

абзац восьмий викласти в такій редакції:

«У наказі про виплату винагороди зазначаються кількість днів безпосередньої участі у воєнних конфліктах, в заходах ЗНБО чи в АТО, інших заходах в умовах особливого періоду та розмір винагороди у гривнях.».

6. У тексті Порядку:

слово та абревіатуру «проведення АТО» замінити словами та абревіатурами «проведення/здійснення заходів ЗНБО чи АТО»;

слово та абревіатуру «чи АТО» замінити словами та абревіатурами «, в заходах ЗНБО чи в АТО»;

слово та абревіатуру «штабом АТО» замінити словами та абревіатурами «штабом операції ОС чи штабом АТО»;

слово та абревіатуру «штабу АТО» замінити словами та абревіатурами «штабу операції ОС чи штабу АТО»;

слово та абревіатуру «в АТО» замінити словами та абревіатурами «в заходах ЗНБО чи в АТО».

Т.в.п. головного бухгалтера -

начальника Служби

фінансово-економічного

забезпечення Управління

державної охорони України

полковник

Е. Гончаренко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 04.02.2020 — 2020 р., № 9, стор. 115, стаття 369, код акта 97757/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Управління державної охорони:

 1. НАКАЗ від 16.02.2021 № 115 "Про відомчі заохочувальні відзнаки Управління державної охорони України «Вогнепальна зброя» і «Холодна зброя» та затвердження Положення про них". Управління державної охорони. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 09.02.2021 № 95 "Про затвердження Порядку проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 24.03.2021 № 215/206 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Управління державної охорони України, Міністерства внутрішніх справ України від 09 квітня 2003 року № 001/004". Управління державної охорони. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 21.01.2020 № 50 "Про затвердження Інструкції про порядок заміщення на конкурсній основі вакантних посад науково-педагогічних працівників в Інституті Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка". Управління державної охорони. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 15.09.2020 № 800 "Про затвердження Положення про Комісію Управління державної охорони України з питань призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності". Управління державної охорони. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 03.12.2020 № 990 "Про внесення змін до Переліку посад, що підлягають заміщенню військовослужбовцями Управління держаної охорони України, та граничних військових звань за цими посадами". Управління державної охорони. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 16.11.2020 № 946 "Про затвердження Інструкції про порядок атестування військовослужбовців Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 07.02.2019 № 40 "Про затвердження Інструкції із забезпечення доступу до публічної інформації в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 12.08.2019 № 426 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Управління державної охорони України від 07 грудня 2010 року № 515/дск". Управління державної охорони. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 23.10.2019 № 713 "Про внесення змін до наказу Управління державної охорони України від 25 березня 2016 року № 90/ДСК". Управління державної охорони. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 21.10.2019 № 704 "Про затвердження Порядку виплати підйомної допомоги військовослужбовцям Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 17.04.2018 № 161 "Про затвердження Особливостей прийому на навчання військовослужбовців Управління державної охорони України до Інституту Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка в умовах особливого періоду". Управління державної охорони. 2018 рікк
 13. НАКАЗ від 16.05.2018 № 199 "Про затвердження Положення про речове забезпечення військовослужбовців Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2018 рікк
 14. НАКАЗ від 31.05.2018 № 222 "Про затвердження Порядку проведення державної експертизи в сфері технічного захисту інформації в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2018 рікк
 15. НАКАЗ 27.11.2013 N 743 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок застосування Положення про проходження військової служби за контрактом військовослужбовцями Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2018 рікк
 16. НАКАЗ від 13.07.2018 № 278 "Про внесення змін до Переліку військових посад в Управлінні державної охорони України, які в мирний час можуть бути заміщені цивільними особами на умовах строкового трудового договору". Управління державної охорони. 2018 рікк
 17. НАКАЗ від 14.09.2018 № 359 "Про затвердження Інструкції про особливості направлення у відрядження військовослужбовців Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2018 рікк
 18. НАКАЗ від 17.09.2018 № 371 "Про затвердження Положення про продовольче забезпечення в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2018 рікк
 19. НАКАЗ від 30.03.2017 № 130 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Управління державної охорони України від 19 вересня 2014 року № 560". Управління державної охорони. 2017 рікк
 20. НАКАЗ від 03.08.2017 № 248/404 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Управління державної охорони України, Міністерства оборони України від 12 вересня 2013 року № 597/ДСК/608/ДСК". Управління державної охорони. 2017 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -