Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Стаття 2

Інформація актуальна на 10.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

Визначення Класифікації

1.

а) Класифікація включає:

i) текст, установлений відповідно до положень Європейської конвенції про Міжнародну класифікацію патентів на винаходи ( 994_009 ) від 19 грудня 1954 року (далі - Європейська конвенція), який набрав чинності та був опублікований Генеральним Секретарем Ради Європи 1 вересня 1968 року;

ii) зміни, які набрали чинності відповідно до пункту 2 статті 2 Європейської конвенції ( 994_009 ) до набрання чинності цією Угодою;

iii) зміни, унесені після цього відповідно до статті 5, які набирають чинності відповідно до положень статті 6.

b) Довідник та примітки, уключені до тексту Класифікації, є її невід'ємною частиною.

2.

а) Текст, про який ідеться в параграфі "i" підпункту "a" пункту 1, міститься у двох автентичних примірниках, кожний англійською та французькою мовами, зданих на зберігання на день, коли цю Угоду відкрито до підписання, один примірник - Генеральному секретарю Ради Європи, а інший - Генеральному директору Всесвітньої організації інтелектуальної власності, заснованої Конвенцією ( 995_169 ) від 14 липня 1967 року (далі - відповідно Генеральний директор та Організація).

b) Зміни, про які йдеться в параграфі "ii" підпункту "a" пункту 1, здаються на зберігання у двох автентичних примірниках, кожний англійською і французькою мовами, один примірник - Генеральному секретарю Ради Європи та інший - Генеральному директору.

c) Зміни, про які йдеться у параграфі "iii" підпункту "a" пункту 1, здаються на зберігання Генеральному директору лише в одному автентичному примірнику англійською і французькою мовами.

<< | >>
Законодавчий акт: Страсбурзька угода про міжнародну патентну класифікацію (укр/рос) від 24 березня 1971 року зі змінами від 28 вересня 1979 року. Всесвітня організація інтелектуальної власності. 1971

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 2

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -