Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Стаття 13

Інформація актуальна на 10.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

Набрання чинності Угодою

1.

а) Ця Угода набирає чинності через один рік після здачі на зберігання ратифікаційних грамот або документів про приєднання:

i) двома третинами країн - учасниць Європейської конвенції ( 994_009 ) в день, в який ця Угода відкрита до підписання, а також

ii) трьома країнами - учасницями Паризької конвенції про охорону промислової власності ( 995_123 ), які не були раніше учасницями Європейської конвенції ( 994_009 ) та принаймі одна з яких є країною, де відповідно до останніх річних статистичних даних, опублікованих Міжнародним бюро на день здачі на зберігання її ратифікаційної грамоти або документа про приєднання, подано більш ніж 40 000 заявок на патенти або на авторські свідоцтва.

b) Стосовно будь-якої країни, іншої, ніж ті, для яких ця Угода набирає чинності відповідно до підпункту "a", Угода набирає чинності через один рік після дати, на яку Генеральний директор зробив повідомлення про її ратифікацію або приєднання цієї країни, якщо в ратифікаційній грамоті або в документі про приєднання не зазначено більш пізньої дати.

В останньому випадку ця Угода набирає чинності стосовно цієї країни із зазначеної таким чином дати.

c) Країни - учасниці Європейської конвенції ( 994_009 ), які ратифікують цю Угоду або приєднуються до неї, зобов'язані денонсувати зазначену конвенцію не пізніше, ніж в день, в який ця Угода набирає чинності стосовно цих країн.

2. Ратифікація або приєднання автоматично спричиняють прийняття всіх умов цієї Угоди та доступ до всіх її переваг.

<< | >>
Законодавчий акт: Страсбурзька угода про міжнародну патентну класифікацію (укр/рос) від 24 березня 1971 року зі змінами від 28 вересня 1979 року. Всесвітня організація інтелектуальної власності. 1971

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 13

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -