<<
>>

Статья 2

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Определения

В смысле настоящей Конвенции:

(i) "Организация" означает Всемирную Организацию

Интеллектуальной Собственности (ВОИС); (ii) "Международное бюро" означает Международное бюро по интеллектуальной собственности;

(iii) "Парижская конвенция" означает Конвенцию по охране промышленной собственности ( 995_123 ), подписанную 20 марта 1883 года, включая любую из ее пересмотренных редакций;

(iv) "Бернская конвенция" означает Конвенцию по охране литературных и художественных произведений ( 995_051 ), подписанную 9 сентября 1886 года, включая любую из ее пересмотренных редакций;

(v) "Парижский союз" означает Международный союз, образованный Парижской конвенцией;

(vi) "Бернский союз" означает Международный союз, образованный Бернской конвенцией;

(vii) "Союзы" означают Парижский союз, специальные Союзы и специальные Соглашения, заключенные в связи с этим Союзом, Бернский союз, а также любое другое международное соглашение, призванное содействовать охране интеллектуальной собственности, администрацию по осуществлению которого Организация приняла на себя в соответствии со статьей 4 (iii);

(viii) "интеллектуальная собственность" включает права, относящиеся к:

- литературным, художественным и научным произведениям,

- исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио- и телевизионным передачам,

- изобретениям во всех областях человеческой деятельности, -

научным открытиям,

- промышленным образцам,

- товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным

наименованиям и коммерческим обозначениям,

- защите против недобросовестной конкуренции, а также все

другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в

производственной, научной, литературной и художественной

областях.

<< | >>
Законодавчий акт: Конвенция учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности " (подписанная в Стокгольме 14 июля 1967 года и измененная 2 октября 1979 года)" Статус Конвенции см. ( 995_a88 ). Всесвітня організація інтелектуальної власності. 1967

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Статья 2

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -