<<
>>

Стаття 25

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

1. Потреби Організації фінансуються:

a) адміністративна частина бюджету - за рахунок внесків Держав-членів у вигляді коштів, які належить внести своєчасно на початку відповідного фінансового року;

b) оперативна частина бюджету - за рахунок внесків у вигляді коштів, послуг чи у натуральному вигляді Держав-членів, інших Держав, міжнародних урядових чи неурядових організацій, інших юридичних чи фізичних осіб, які сплачуються у найкоротші строки та повністю до закінчення відповідного фінансового року.

2.

Держави-члени роблять внесок до адміністративної частини бюджету Організації за шкалою, узгодженою між Радою і відповідною Державою-членом.

3. Внески до оперативних витрат Організації є добровільними, і будь-який вкладник до оперативної частини бюджету може встановити Організації умови, які відповідають цілям та функціям Організації, при яких внески можуть використовуватись.

4. a) Всі адміністративні витрати штаб-квартири і всі інші адміністративні витрати, за винятком тих, які здійснюються згідно з функціями, викладеними у пункті 1 (c) і (d) статті 1, відносяться до адміністративної частини бюджету;

b) Всі оперативні витрати, а також адміністративні витрати, які здійснюються згідно з функціями, викладеними в пункті 1 (c) і (d) статті 1, відносяться до оперативної частини бюджету.

5. Рада забезпечує, щоб управління здійснювалось ефективно і економно.

<< | >>
Законодавчий акт: Статут Міжнародної організації з міграції * "( Зміни в текст не внесені. Додатково див. Резолюцію Міжнародної організації міграції ( 989_002 ) від 24.11.98 )"( Статут прийнято Законом N 114-IV ( 114-15 ) від 11.07.2002 ). Міжнародна організація міграції (МОМ). 1953

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 25

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -