<<
>>

Стаття 2

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Кожний член Міжнародної організації праці, який ратифікував цю Конвенцію, зобов'язується розглядати як професійні захворювання ті захворювання та отруєння, які спричинені речовинами, переліченими в нижченаведеній таблиці, в тих випадках, коли такі захворювання чи отруєння мають місце у працівників, які займаються такими видами діяльності і працюють у таких галузях промисловості, які відповідно зазначаються у вищезгаданій таблиці і є результатом роботи на підприємстві, яке підпадає під зазначене національне законодавство.

Таблиця

-----------------------------------------------------------------

| Перелік захворювань і | Перелік відповідних видів |

| токсичних речовин | діяльності та галузей |

| | промисловості |

|----------------------------+----------------------------------|

|Отруєння свинцем, його |Зіткнення з рудою, яка містить |

|сплавами або сполуками з |свинець, у тому числі із |

|прямими наслідками цього |свинцевим пилом на цинкових |

|отруєння |заводах |

|----------------------------+----------------------------------|

| |Відливання вторинного цинку та |

| |свинцю у болванки |

|----------------------------+----------------------------------|

| |Виробництво деталей із свинцю або |

| |свинцевих сплавів |

|----------------------------+----------------------------------|

| |Робота у поліграфічній |

| |промисловості |

|----------------------------+----------------------------------|

| |Виробництво свинцевих сполук |

|----------------------------+----------------------------------|

| |Виробництво та ремонт |

| |акумуляторів |

|----------------------------+----------------------------------|

| |Виготовлення та використання |

| |емалі, що містить свинець |

|----------------------------+----------------------------------|

| |Полірування свинцевим пилом або |

| |порошком із вмістом свинцю |

|----------------------------+----------------------------------|

| |Фарбувальні роботи, включаючи |

| |виготовлення або використання |

| |грунтувальних речовин, мастики |

| |або фарби, які містять суху |

| |свинцеву фарбу |

|----------------------------+----------------------------------|

|Отруєння ртуттю, її |Обробка руди, яка містить ртуть |

|сплавами і сполуками з | |

|прямими наслідками цього | |

|отруєння | |

|----------------------------+----------------------------------|

| |Виробництво ртутних сполук |

|----------------------------+----------------------------------|

| |Виробництво вимірювальної або |

| |лабораторної апаратури |

|----------------------------+----------------------------------|

| |Виготовлення сировини для |

| |шляпного виробництва |

|----------------------------+----------------------------------|

| |Гаряча позолота |

|----------------------------+----------------------------------|

| |Використання ртутних насосів для |

| |виробництва ламп розжарювання |

|----------------------------+----------------------------------|

| |Виробництво гримучо-ртутних |

| |капсулів |

|----------------------------+----------------------------------|

|Зараження сибіркою |Робота, пов'язана із зіткненням з |

| |тваринами, хворими на сибірку |

|----------------------------+----------------------------------|

| |Обробка туш або частин туш таких |

| |тварин, включаючи шкіри, копита |

| |та роги |

|----------------------------+----------------------------------|

| |Навантаження, розвантаження або |

| |перевезення товарів |

-----------------------------------------------------------------

<< | >>
Законодавчий акт: Конвенція про відшкодування працівникам під час професійних захворювань N 18 " ( Конвенція переглянута Конвенцією ( 993_311 ) від 21.06.1934 )" Статус Конвенції див. ( 993_455 ). Міжнародна організація праці. 1925

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 2

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -