<<
>>

Стаття 18

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Англійський і французький тексти цієї Конвенції мають однакову силу.

Дата набуття чинності: 17 лютого 1973 року.

Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці 1965-1999, Том II Міжнародне бюро праці, Женева

Конвенция о предупреждении производственных несчастных случаев среди моряков N 134

Генеральная Конференция Международной Организации Труда,

созванная в Женеве Административным Советом Международного Бюро Труда и собравшаяся 14 октября 1970 года на свою пятьдесят пятую сессию,

принимая во внимание положения существующих международных трудовых конвенций и рекомендаций, применимых к работе на борту судов и в порту и касающихся предупреждения несчастных случаев среди моряков, в частности Рекомендации 1926 года об инспекции труда моряков ( 993_103 ), Рекомендации 1929 года о предотвращении несчастных случаев на производстве ( 993_305 ), Конвенции (пересмотренной) 1932 года о защите докеров от несчастных случаев ( 993_135 ), Конвенции 1946 года о медицинском освидетельствовании моряков ( 993_129 ) и Конвенции ( 993_064 ) и Рекомендации ( 993_097 ) 1963 года о снабжении машин защитными приспособлениями,

принимая во внимание положения Конвенции 1960 года по охране человеческой жизни на море ( 995_238 ) и Правил, приложенных к международной Конвенции по грузовым маркам, пересмотренной в 1966 году, в которых предусматривается ряд мер безопасности на борту судов, обеспечивающих защиту работающих на них людей,

постановив принять ряд предложений, касающихся предупреждения несчастных случаев на борту судов в море и портах, что является пятым пунктом повестки дня сессии,

решив придать этим предложениям форму международной конвенции,

отмечая, что для успешных действий в области предупреждения несчастных случаев на борту судов необходимо осуществлять тесное сотрудничество в соответствующих областях между Международной Организацией Труда и Межправительственной Морской Консультативной Организацией,

отмечая, что нижеследующие нормы были соответственно разработаны при сотрудничестве с Межправительственной Морской Консультативной Организацией и что предлагается осуществлять постоянное сотрудничество с этой Организацией в деле применения этих норм,

принимает сего тринадцатого дня октября месяца тысяча девятьсот семидесятого года нижеследующую Конвенцию, которая может именоваться Конвенцией 1970 года о предупреждении несчастных случаев (моряки):

<< | >>
Законодавчий акт: Конвенція про запобігання виробничим нещасним випадкам серед моряків N 134 (укр/рос) " ( Зміни до Конвенції див. в Рекомендаціях МОП ( 993_181 ) від 30.10.70 )" Статус Конвенції див. ( 993_362 ). Міжнародна організація праці. 1970

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 18

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -