<<
>>

Стаття 4

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Визначення галузі вітчизняного виробництва

4.1. Для цілей цієї Угоди термін "галузь вітчизняного виробництва" тлумачиться як такий, що відноситься до вітчизняних виробників аналогічних товарів у цілому або до тих із них, чий сукупний випуск цих товарів становить значну частку загального вітчизняного виробництва цих товарів за винятком того, що:

(i) якщо виробники пов'язані (11) з експортерами чи імпортерами або самі є імпортерами товару, для якого є припущення про демпінг, термін "галузь вітчизняного виробництва" може тлумачитися як такий, що відноситься до решти виробників;

_______________ (11) Для цілей цього параграфа виробники вважаються пов'язаними з експортерами або імпортерами тільки тоді, коли (a) один із них прямо чи опосередковано контролює іншого; або (b) обидва вони прямо чи опосередковано контролюються третьою особою; або (c) разом вони прямо чи опосередковано контролюють третю сторону за умови, що існують підстави вважати або підозрювати, що вплив цих стосунків такий, що примушує відповідного виробника поводити себе інакше від непов'язаних виробників.

Для цілей цього параграфа вважатиметься, що один контролює іншого, якщо перший юридично або фактично має можливість стримувати останнього чи керувати ним.

(ii) за виняткових обставин територія Члена СОТ може, для цілей розгляду відповідного виробництва, бути поділена на два або більше конкуруючих ринки, а виробники в рамках кожного ринку можуть розглядатися як окрема галузь, якщо (a) виробники в рамках такого ринку продають всю або майже всю свою продукцію зазначеного товару на цьому ринку та (b) попит на цьому ринку не задовольняється якою б то не було значною мірою виробниками зазначеного товару, які розташовані в інших місцях цієї території. За таких обставин може бути виявлено існування шкоди навіть тоді, коли великій частині всієї галузі вітчизняного виробництва не завдано шкоди за умови, що існує концентрація демпінгового імпорту в такому ізольованому ринку, а крім того, за умови, що демпінговий імпорт завдає шкоди виробникам всієї чи майже всієї продукції в рамках такого ринку.

4.2.

Коли галузь вітчизняного виробництва тлумачиться так, що вона відноситься до виробників у певній місцевості, тобто ринку, як він визначений у параграфі 1(ii), антидемпінгові мита повинні стягуватися (12) лише на зазначені товари, передані для кінцевого споживання до цієї місцевості. Якщо конституційне право Члена-імпортера не дозволяє стягнення антидемпінгового мита на такій підставі, Член-імпортер може стягувати антидемпінгові мита без обмежень лише тоді, коли (a) експортерам буде надана можливість припинити експорт за демпінговими цінами в зазначену місцевість чи іншим чином буде надано запевнення відповідно до Статті 8, а відповідні запевнення в цьому плані не були надані негайно і (b) такі мита не можуть стягуватися лише з товарів конкретних виробників, які здійснюють поставки в зазначену місцевість.

_______________ (12) При використанні в цій Угоді "стягнення" означає остаточну або кінцеву правову оцінку чи отримання мита або податку.

4.3. Якщо дві країни або більше досягли згідно з положеннями параграфа 8(a) Статті XXIV ГАТТ 1994 ( 981_003 ) такого рівня інтеграції, що вони мають ознаки єдиного, об'єднаного ринку, то галузь на всій території інтеграції повинна вважатися галуззю вітчизняного виробництва, на яку йде посилання в параграфі 1.

4.4. До цієї Статті застосовуються положення параграфа 6 Статті 3.

<< | >>
Законодавчий акт: Угода про застосування Статті VI Генеральної угоди з тарифів та торгівлі 1994 року (укр/рос) "Члени цим домовляються про наступне:" Частина I. Світова організація торгівлі (СОТ). 1994

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 4

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -