<<
>>

Стаття 8

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Цінові зобов'язання

8.1. Розслідування можуть (19) бути тимчасово зупинені або припинені без застосування попередніх заходів або антидемпінгового мита після одержання задовільних добровільних зобов'язань від будь-якого експортера стосовно перегляду його цін або припинення експорту за демпінговими цінами до місцевості, про яку йдеться, таким чином, щоб уповноважені органи влади упевнилися, що шкідливі наслідки демпінгу усуваються.

Підвищення цін за такими зобов'язаннями не повинні бути вищими, ніж необхідно для усунення демпінгової різниці. Бажано, щоб підвищення цін були меншими, ніж демпінгова різниця, якщо такі підвищення будуть адекватними для усунення шкоди галузі вітчизняного виробництва.

_______________ (19) Слово "можуть" не повинно тлумачитися так, що це дозволяє продовження розслідування одночасно з застосуванням цінових зобов'язань, за винятком того, як передбачено в параграфі 4.

8.2. Цінових зобов'язань не слід добиватися або не слід їх приймати від експортерів, якщо тільки уповноважені органи влади Члена СОТ-імпортера не зробили попереднього позитивного висновку щодо наявності демпінгу та шкоди, викликаної таким демпінгом.

8.3. Запропоновані зобов'язання не слід приймати, якщо уповноважені органи влади вважають їх прийняття практично неможливим, наприклад, коли кількість фактичних чи потенційних експортерів надто велика або з інших причин, включаючи загальнополітичні. Якщо виникне такий випадок і якщо це практично можливо, уповноважені органи влади пояснюють експортеру причини, які примусили їх вважати прийняття зобов'язання недоречним, і найбільшою можливою мірою надають експортеру можливість подати з цього приводу свої зауваження.

8.4. Якщо зобов'язання приймається, розслідування демпінгу та шкоди все ж повинно бути завершене, коли того бажає експортер або таке рішення приймуть уповноважені органи влади. В таких випадках, якщо буде зроблено негативний висновок про демпінг або шкоду, це зобов'язання автоматично втрачає силу, окрім випадків, коли такий висновок значною мірою викликаний існуванням цінового зобов'язання.

В таких випадках уповноважені органи влади можуть вимагати, щоб це зобов'язання підтримувалося протягом розумного періоду часу згідно з положеннями Угоди. У випадку, коли буде зроблено позитивний висновок про наявність демпінгу або шкоди, виконання зобов'язання продовжується відповідно до його умов та положень цієї Угоди.

8.5. Органи влади Члена СОТ-імпортера можуть запропонувати взяти цінові зобов'язання, проте жодного експортера не можна примусити взяти на себе такі зобов'язання. Той факт, що експортери не пропонують таких зобов'язань або не приймають пропозицію зробити це, ніяким чином не створює перешкод для розгляду справи. Однак уповноважені органи влади можуть вільно визначати, чи загроза завдання шкоди має більше можливостей для реалізації, якщо демпінговий імпорт продовжуватиметься.

8.6. Органи влади Члена СОТ-імпортера можуть вимагати від будь-якого експортера, від якого прийнято зобов'язання, надавати періодичну інформацію, що стосується виконання такого зобов'язання, та дозволяти перевірку відповідних даних. У випадку порушення зобов'язання уповноважені органи влади Члена СОТ-імпортера можуть вжити згідно з цією Угодою, відповідно до її положень, негайних заходів, які можуть являти собою негайне застосування попередніх заходів з використанням найточнішої наявної інформації. В таких випадках відповідно до цієї Угоди можуть стягуватися остаточні мита з товарів, які ввезені для споживання не раніше, ніж за 90 днів до застосування таких попередніх заходів, за винятком того, що будь-яка така зворотна оцінка не застосовується до імпортних товарів, ввезених в період до порушення цього зобов'язання.

<< | >>
Законодавчий акт: Угода про застосування Статті VI Генеральної угоди з тарифів та торгівлі 1994 року (укр/рос) "Члени цим домовляються про наступне:" Частина I. Світова організація торгівлі (СОТ). 1994

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 8

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -