<<
>>

Стаття 9

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Стягнення та отримання антидемпінгових мит

9.1. Рішення про те, чи стягувати антидемпінгове мито чи ні у випадках, коли всі вимоги для такого стягнення виконано, а також рішення про те, чи сума антидемпінгового мита, яке має стягуватися, мусить становити повну демпінгову різницю чи меншу суму - це ті рішення, які повинні робитися уповноваженими органами влади Члена СОТ-імпортера.

Бажано, щоб таке стягнення мало дозвільний характер на території всіх Членів СОТ і мито було меншим, ніж різниця, якщо таке менше мито буде адекватним для усунення шкоди галузі вітчизняного виробництва.

9.2. Коли антидемпінгове мито стягується відносно будь-якого товару, таке антидемпінгове мито отримується у належних сумах у кожному випадку на недискримінаційній основі по імпорту такого товару від усіх джерел, які, як виявлено, є демпінговими та завдають шкоди, за винятком імпорту з таких джерел, від яких, за умовами цієї Угоди, прийнято цінові зобов'язання. Органи влади називають постачальника або постачальників зазначеного товару. Однак якщо задіяно кілька постачальників з однієї і тієї ж країни і назвати всіх цих постачальників практично неможливо, уповноважені органи влади можуть зазначити назву відповідної країни-постачальника. Якщо задіяні декілька постачальників з більш ніж однієї країни, уповноважені органи влади можуть назвати чи то всіх задіяних постачальників, чи, якщо це практично неможливо, всіх задіяних країн-постачальників.

9.3. Сума антидемпінгового мита не перевищує демпінгової різниці, як це встановлено відповідно до Статті 2.

9.3.1. Якщо сума антидемпінгового мита оцінюється на зворотній основі, визначення остаточних зобов'язань щодо сплати антидемпінгових мит повинно відбутися якнайшвидше, як правило, протягом 12 місяців і в жодному випадку не пізніше 18 місяців після дати, коли було подано вимогу щодо визначення остаточної оцінки суми антидемпінгового мита.

(20) Будь-яке відшкодування робиться негайно і, як правило, не пізніше, ніж протягом 90 днів після визначення остаточного зобов'язання відповідно до цього підпараграфа. В будь-якому випадку, коли відшкодування не зроблено протягом 90 днів, органи влади надають пояснення, якщо це вимагається.

_______________ (20) Зрозуміло, що дотримання часових рамок, згаданих у цьому параграфі та в підпараграфі 3.2., може бути неможливим, якщо зазначений товар підпадає під процедуру судового розгляду.

9.3.2. Якщо сума антидемпінгового мита оцінюється на перспективній основі, передбачається положення про негайне відшкодування, на вимогу, будь-якого мита, яке сплачене з перевищенням демпінгової різниці. Відшкодування будь-якого такого мита, сплаченого понад фактичну демпінгову різницю, як правило, відбувається протягом 12 місяців і в жодному випадку не пізніше 18 місяців після дати, коли було подано вимогу про відшкодування, належним чином підтриману доказами, імпортером товару, який підпадає під антидемпінгове мито. Дозволене відшкодування здебільшого здійснюється протягом 90 днів з моменту прийняття вищезгаданого рішення.

9.3.3. При визначенні, чи повинно надаватися відшкодування і якою мірою, коли експортна ціна виводиться відповідно до параграфа 3 Статті 2, уповноважені органи влади беруть до уваги будь-які зміни в звичайній вартості, будь-які зміни у витратах, понесених в період між імпортуванням та перепродажем, та будь-які зміни в ціні перепродажу, які належним чином відображені в наступних продажних цінах, і повинні обчислити експортну ціну без вирахувань на суму сплачених антидемпінгових мит, якщо надано переконливі докази вищезгаданого.

9.4. Якщо уповноважені органи влади обмежили своє дослідження відповідно до другого речення параграфа 10 Статті 6, то будь-яке антидемпінгове мито, застосоване до імпорту від експортерів або виробників, не включених до дослідження, не повинно перевищувати:

(i) середньозваженої демпінгової різниці, встановленої відносно окремих експортерів чи виробників, або

(ii) якщо зобов'язання щодо сплати антидемпінгових мит обчислюється на основі майбутньої звичайної вартості - різниці між середньозваженою звичайною вартістю окремих експортерів чи виробників та експортними цінами експортерів або виробників, які не були окремо досліджені, за умови, що уповноважені органи влади не повинні брати до уваги для цілей цього параграфа будь-які нульові та мізерні різниці, а також різниці, встановлені за обставин, які згадані в параграфі 8 Статті 6.

Органи влади застосовують окремі мита або звичайну вартість до імпорту від будь-якого експортера або виробника, не включеного до дослідження, який надав необхідну інформацію в ході розслідування, як це передбачено підпараграфом 10.2 Статті 6.

9.5. Якщо товар підпадає під антидемпінгове мито в Члені СОТ-імпортері, уповноважені органи влади негайно роблять перевірку з метою визначення індивідуальної демпінгової різниці для будь-яких експортерів або виробників у зазначеній країні-експортері, які не експортували цей товар до Члена СОТ-імпортера протягом періоду розслідування, за умови, що такі експортери або виробники можуть показати, що вони не пов'язані з будь-якими експортерами або виробниками в країні-експортері, які підпадають під антидемпінгові мита на цей товар. Така перевірка розпочинається та виконується на прискореній основі порівняно зі звичайним визначенням мита та процедурами перевірки в Члені СОТ-імпортері. Поки виконується така перевірка, на імпорт від таких експортерів або виробників не стягуються антидемпінгові мита. Однак уповноважені органи влади можуть утриматися від оцінки та/або вимагати гарантій для забезпечення того, щоб у разі, коли в результаті такої перевірки буде визначено демпінг відносно таких виробників або експортерів, у зворотному порядку могли бути стягнені антидемпінгові мита до дати початку перевірки.

<< | >>
Законодавчий акт: Угода про застосування Статті VI Генеральної угоди з тарифів та торгівлі 1994 року (укр/рос) "Члени цим домовляються про наступне:" Частина I. Світова організація торгівлі (СОТ). 1994

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 9

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -