<<
>>

Стаття 10

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Зворотна сила

10.1. Попередні заходи та антидемпінгові мита застосовуються лише до товарів, які ввозяться для споживання після моменту, коли набирає чинності рішення, прийняте згідно з параграфом 1 Статті 7 та параграфом 1 Статті 9 відповідно, за винятками, викладеними у цій Статті.

10.2.

Коли робиться остаточне визначення про шкоду (але не про загрозу її завдання чи про суттєве уповільнення темпів створення галузі) або у випадку остаточного визначення загрози завдання шкоди, якщо б наслідки демпінгового імпорту за відсутності попередніх заходів привели до визначення шкоди, антидемпінгові мита можуть стягуватися у зворотному порядку за період, протягом якого застосовувалися попередні заходи, якщо такі були.

10.3. Якщо остаточне антидемпінгове мито вище, ніж попереднє мито, яке сплачене чи підлягає сплаті, або сума, оцінена для цілей забезпечення, ця різниця не отримується. Якщо остаточне мито нижче, ніж попереднє мито, яке сплачене чи підлягає сплаті, або сума, оцінена для цілей забезпечення, ця різниця повинна бути відшкодована або мито переобчислене в залежності від обставин.

10.4. За винятком того, як передбачено в параграфі 2, якщо зроблено визначення про загрозу завдання шкоди або суттєве уповільнення темпів розвитку (проте шкоди ще не завдано), остаточне антидемпінгове мито може стягуватися лише з дати визначення загрози завдання шкоди чи суттєвого уповільнення, і будь-який внесок готівкою, зроблений протягом періоду застосування попередніх заходів, повинен бути відшкодований, а будь-які боргові зобов'язання швидко знято.

10.5. Якщо остаточний висновок є негативним, то будь-який внесок готівкою, зроблений протягом періоду застосування попередніх заходів, повинен бути відшкодований, а будь-які боргові зобов'язання швидко знято.

10.6.

Остаточне антидемпінгове мито може стягуватися з товарів, які були ввезені для споживання не раніше, ніж за 90 днів до дати застосування попередніх заходів, коли уповноважені органи влади визначать для зазначеного демпінгового товару, що:

(i) раніше мав місце демпінг, який завдав шкоди, або імпортер знав чи повинен був знати, що експортер практикує демпінг і такий демпінг завдасть шкоди; та

(ii) шкода викликана масивним демпінговим імпортом товару протягом відносно короткого періоду, який у світлі вибору визначеного часу та обсягів демпінгового імпорту, а також інших обставин (наприклад швидкого нарощування матеріальних запасів цього імпортного товару), може серйозно підірвати захисний ефект остаточного антидемпінгового мита, яке має бути застосоване, за умови, що зацікавлені імпортери одержали можливість подати свої зауваження.

10.7. Після порушення розслідування уповноважені органи влади можуть вжити такі заходи, як утримання від оцінювання або оцінки, якщо це може бути необхідно для отримання антидемпінгових мит у зворотному порядку, як це передбачено в параграфі 6, якщо у них будуть достатні докази, що умови, викладені в цьому параграфі, виконані.

10.8. Ніякі мита не стягуються в зворотному порядку відповідно до параграфа 6 з товарів, які ввезені для споживання до дати порушення розслідування.

<< | >>
Законодавчий акт: Угода про застосування Статті VI Генеральної угоди з тарифів та торгівлі 1994 року (укр/рос) "Члени цим домовляються про наступне:" Частина I. Світова організація торгівлі (СОТ). 1994

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 10

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -