<<
>>

Стаття 11

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Тривалість та перегляд антидемпінгових мит та цінових зобов'язань

11.1. Антидемпінгове мито залишається чинним лише протягом такого періоду і тою мірою, що необхідні для протидії демпінгу, який завдає шкоди.

11.2.

Органи влади переглядають необхідність продовження стягнення мита, коли це виправдано, з своєї власної ініціативи або за умови, якщо пройшов розумний проміжок часу з моменту накладення остаточного антидемпінгового мита на вимогу будь-якої зацікавленої сторони, яка подасть позитивну інформацію, що обгрунтовує потребу в перегляді. (21) Зацікавлені сторони мають право вимагати від органів влади з'ясувати, чи продовження накладення мита необхідне для компенсації демпінгу, чи є можливість того, що шкода продовжуватиметься або поновиться, якщо мито буде знято або змінено, чи матиме місце і те, й інше. Якщо в результаті перегляду згідно з цим параграфом уповноважені органи влади визначать, що антидемпінгове мито більше не є обгрунтованим, воно має бути негайно зняте.

_______________ (21) Визначення остаточної відповідальності за сплату антидемпінгового мита, як це передбачено в параграфі 3 Статті 9, саме по собі не становить перегляду в рамках змісту цієї Статті.

11.3. Незважаючи на положення параграфів 1 та 2, дія будь-якого остаточного антидемпінгового мита припиняється з дати, котра настає не пізніше, ніж через п'ять років від його накладення (або після дати найостаннішого перегляду згідно з параграфом 2, якщо цей перегляд охоплює як демпінг, так і шкоду, або згідно з цим параграфом), якщо тільки уповноважені органи влади не визначать в ході перевірки, розпочатої до цієї дати, з їхньої власної ініціативи або на належним чином обгрунтовану вимогу, яку зроблено галуззю вітчизняного виробництва або від її імені протягом розумного періоду часу до цієї дати, що закінчення дії мита, ймовірно, приведе до продовження або поновлення демпінгу та шкоди. (22) Це мито може залишатися чинним в очікуванні результатів такого перегляду.

_______________ (22) Якщо сума антидемпінгового мита оцінюється на зворотній основі, то виявлення в ході найостаннішого процесу оцінки згідно з підпараграфом 3.1 Статті 9 того, що жодне мито стягуватися не повинно, саме по собі не вимагає від органів влади припинити дію остаточного мита.

11.4. Положення Статті 6 стосовно доказів та процедури застосовуються до будь-якого перегляду, який виконується згідно з цією Статтею. Будь-який такий перегляд виконується швидко і, як правило, завершується протягом 12 місяців з дати початку перегляду.

11.5. Положення цієї Статті застосовуються з урахуванням всіх відповідних поправок і доповнень до цінових зобов'язань, прийнятих згідно зі Статтею 8.

<< | >>
Законодавчий акт: Угода про застосування Статті VI Генеральної угоди з тарифів та торгівлі 1994 року (укр/рос) "Члени цим домовляються про наступне:" Частина I. Світова організація торгівлі (СОТ). 1994

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 11

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -