<<
>>

Стаття 12

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Публічне повідомлення та пояснення визначень

12.1. Якщо уповноважені органи влади упевнилися, що існують достатні докази для порушення антидемпінгового розслідування відповідно до Статті 5, Член або Члени СОТ, товари яких підпадають під таке розслідування, а також інші зацікавлені сторони, про які органам влади, що проводять розслідування, відомо, що вони в цьому зацікавлені, мають бути повідомлені і повинно бути видане публічне повідомлення.

12.1.1.

Публічне повідомлення про порушення розслідування повинно містити або іншим чином надавати в окремій доповіді (23) відповідну інформацію про наступне:

_______________ (23) Якщо органи влади надають інформацію та пояснення згідно з положеннями цієї Статті в окремій доповіді, вони повинні забезпечити, щоб така доповідь була доступною громадськості.

(i) назву країни-експортера або країн-експортерів та відповідного товару;

(ii) дату порушення розслідування;

(iii) підстави, на основі яких у заяві припускається існування демпінгу;

(iv) огляд факторів, на яких грунтується припущення про завдання шкоди;

(v) адресу, куди повинні направлятися заяви зацікавлених сторін;

(vi) часові рамки, які надаються зацікавленим сторонам для викладення своєї точки зору.

12.2. Повинно даватися публічне повідомлення про будь-яке попереднє або остаточне визначення, позитивне або негативне, будь-яке рішення прийняти зобов'язання відповідно до Статті 8, припинення такого зобов'язання та припинення дії остаточного антидемпінгового мита. Кожне таке повідомлення повинно містити або іншим чином повідомляти в окремій доповіді в достатніх деталях виявлені факти та висновки, одержані з усіх спірних питань факту і права, які органами влади, що проводять розслідування, вважаються суттєвими.

Всі такі повідомлення та доповіді передаються Члену або Членам СОТ, товари яких підлягають такому визначенню або зобов'язанню, а також іншим зацікавленим сторонам, про які відомо, що вони в цьому зацікавлені.

12.2.1. Публічне повідомлення про застосування попередніх заходів повинно містити або іншим чином повідомляти в окремій доповіді в достатніх деталях пояснення попередніх визначень щодо демпінгу та шкоди і повинно стосуватися спірних питань факту і права, які вели до прийняття або відхилення аргументів. Таке повідомлення або доповідь, при належній увазі до вимоги захисту конфіденційної інформації, зокрема, повинні містити:

(i) найменування постачальників або, якщо це практично неможливо, задіяних країн-постачальників;

(ii) опис товару, який є достатнім для митних цілей;

(iii) встановлені демпінгові різниці та повне пояснення причин використання методики, застосованої при встановленні та порівнянні експортної ціни і звичайної вартості відповідно до Статті 2;

(iv) міркування, щодо визначення шкоди, як це викладено в Статті 3;

(v) основні причини, які привели до цього визначення.

12.2.2. Публічне повідомлення про завершення або тимчасове припинення розслідування у випадку позитивного визначення, яке передбачає накладення остаточного мита чи прийняття цінового зобов'язання, повинно містити або іншим чином повідомляти в окремій доповіді всю відповідну інформацію зі спірних питань факту і права та про причини, які привели до застосування остаточних заходів або прийняття цінового зобов'язання, при належній увазі до вимог захисту конфіденційної інформації. Зокрема, повідомлення або доповідь повинні містити інформацію, зазначену в підпараграфі 2.1, а також причини для прийняття або відхилення відповідних аргументів чи претензій, висунутих експортерами та імпортерами, а також підстави для будь-якого рішення, зробленого відповідно до підпараграфа 10.2 Статті 6.

12.2.3. Публічне повідомлення про припинення або тимчасове припинення розслідування після прийняття зобов'язання відповідно до Статті 8 повинно включати або іншим чином повідомляти в окремій доповіді неконфіденційну частину цього зобов'язання.

12.3. Положення цієї Статті застосовуються з урахуванням всіх відповідних поправок і доповнень до початку та завершення переглядів відповідно до Статті 11 та рішень згідно зі Статтею 10 стосовно застосування мит у зворотному порядку.

<< | >>
Законодавчий акт: Угода про застосування Статті VI Генеральної угоди з тарифів та торгівлі 1994 року (укр/рос) "Члени цим домовляються про наступне:" Частина I. Світова організація торгівлі (СОТ). 1994

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 12

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -