<<
>>

Стаття 16

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Комітет з антидемпінгової практики

16.1. Цим створюється Комітет з антидемпінгової практики (який іменується в цій Угоді як "Комітет"), що складається з представників кожного Члена СОТ.

Комітет обирає власного Голову та засідає не рідше двох разів на рік або інакше, як передбачено відповідними положеннями цієї Угоди на вимогу будь-якого Члена СОТ. Комітет виконує обов'язки, які надані йому за цією Угодою або Членами, і він надає Членам СОТ можливість консультацій з будь-яких питань, які стосуються дії Угоди або просування її інтересів. Секретаріат СОТ діє як секретаріат Комітету.

16.2. Якщо доцільно, Комітет може створювати допоміжні органи.

16.3. При виконанні своїх функцій Комітет та будь-які допоміжні органи можуть консультуватися та добиватися інформації з будь-якого джерела, яке вони вважають за доцільне. Однак перш ніж Комітет або допоміжний орган домагатиметься одержання такої інформації від джерела, яке знаходиться в межах юрисдикції Члена СОТ, він повинен сповістити зазначеного Члена. Він має одержати згоду Члена СОТ та будь-якої фірми, з якою він буде консультуватися.

16.4. Члени СОТ без затримки доповідають Комітету про всі прийняті попередні або остаточні антидемпінгові рішення. Такі доповіді повинні знаходитися в Секретаріаті для перевірки іншими Членами СОТ. Члени також надають кожні півроку доповіді про будь-які антидемпінгові рішення, прийняті за попередні шість місяців. Піврічні звіти подаються за погодженою стандартною формою.

16.5. Кожний Член СОТ повідомляє Комітет про те, (a) які з його органів влади компетентні для порушення і проведення розслідувань, про які йдеться в Статті 5, і (b) про внутрішні процедури, які регулюють порушення та проведення таких розслідувань.

<< | >>
Законодавчий акт: Угода про застосування Статті VI Генеральної угоди з тарифів та торгівлі 1994 року (укр/рос) "Члени цим домовляються про наступне:" Частина I. Світова організація торгівлі (СОТ). 1994

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 16

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -