<<
>>

Стаття 17

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Консультації та врегулювання суперечок

17.1. За винятком тих випадків, якщо тут передбачено інше, до консультацій та врегулювання суперечок за цією Угодою застосовується Домовленість про врегулювання суперечок ( 981_019 ).

17.2.

Кожний Член прихильно розглядає заяви та надає адекватні можливості для консультацій стосовно заяв, зроблених іншим Членом щодо будь-якої справи, яка впливає на дію цієї Угоди.

17.3. Якщо який-небудь Член СОТ вважає, що будь-яка вигода, що виникає у нього безпосередньо або опосередковано, за цією Угодою зводиться до нуля або їй завдається шкода, або що досягненню якої-небудь мети ставляться перешкоди з боку іншого Члена або Членів СОТ, він може, з метою досягнення взаємно задовільного розв'язання проблеми у письмовому вигляді вимагати консультацій з відповідним Членом або Членами СОТ. Кожний Член прихильно розглядає будь-яку вимогу про консультації від іншого Члена СОТ.

17.4. Якщо Член, який вимагав консультацій, вважає, що консультації відповідно до параграфа 3 не змогли досягти взаємно узгодженого рішення та якщо керівними органами Члена СОТ-імпортера прийнято остаточне рішення про стягнення остаточних антидемпінгових мит чи прийняття цінових зобов'язань, він може передати цю справу до Органу врегулювання суперечок ("ДСБ"). Якщо попередній захід справляє значний вплив і Член СОТ, який вимагав консультацій, вважає, що цей захід вжито всупереч положенням параграфа 1 Статті 7, такий Член також може передати справу до ДСБ.

17.5. На вимогу сторони-скаржника ДСБ створює групу експертів для вивчення справи, грунтуючись на:

(i) письмовій заяві Члена СОТ, що висунув вимогу, де вказано, яким чином вигода, яка виникає у нього безпосередньо або опосередковано за цією Угодою, зводиться до нуля, або їй завдається шкода, або що досягненню цілей Угоди ставляться перешкоди,

(ii) фактах, які надаються згідно з відповідними вітчизняними процедурами органам влади Члена-імпортера.

17.6. При вивченні справи, про яку йдеться в параграфі 5:

(i) група експертів при оцінці фактичної сторони справи визначає, чи встановлення органами влади фактів було належним і чи їхня оцінка цих фактів була безсторонньою та об'єктивною.

Якщо встановлення фактів було належним та оцінка була безсторонньою і об'єктивною, навіть коли група експертів могла дійти іншого висновку, ця оцінка не повинна заперечуватися;

(ii) група експертів тлумачить відповідні положення Угоди відповідно до звичайних правил тлумачення міжнародного публічного права. Якщо група виявить, що відповідне положення Угоди допускає більш ніж одне тлумачення, то група визнає, що захід органів влади відповідає Угоді, якщо він грунтується на одному з цих допустимих тлумачень.

17.7. Конфіденційна інформація, надана групі експертів, не повинна розголошуватися без офіційного дозволу особи, установи або органу влади, який надав таку інформацію. Якщо від групи вимагається надати таку інформацію, проте на її опублікування група не має повноважень, має бути наданий неконфіденційний короткий виклад цієї інформації, на який дасть дозвіл особа, установа або орган влади, що надав цю інформацію.

Частина III

<< | >>
Законодавчий акт: Угода про застосування Статті VI Генеральної угоди з тарифів та торгівлі 1994 року (укр/рос) "Члени цим домовляються про наступне:" Частина I. Світова організація торгівлі (СОТ). 1994

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 17

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -