<<
>>

Статья 16

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Комитет по антидемпинговой практике

16.1. Настоящим учреждается Комитет по антидемпинговой практике (именуемый в настоящем Соглашении как "Комитет"), в состав которого входят представители от каждой страны-члена.

Комитет избирает своего председателя и проводит заседания не реже двух раз в год, а также, по просьбе любой страны-члена, как это предусмотрено соответствующими положениями настоящего Соглашения. Комитет выполняет функции, возложенные на него настоящим Соглашением или странами-членами, и предоставляет странам-членам возможность проводить консультации по любым вопросам, касающимся функционирования Соглашения или реализации его целей. Секретариат ВТО выступает в качестве секретариата Комитета.

16.2. Комитет может, если потребуется, создавать вспомогательные органы.

16.3. При выполнении своих функций Комитет и любые вспомогательные органы могут консультироваться и получать информацию из любого источника, который они считают подходящим. Однако до того, как обратиться за информацией к источнику, находящемуся под юрисдикцией страны-члена, Комитет или вспомогательный орган уведомляет об этом соответствующую страну-члена. Он получает согласие страны-члена и любой фирмы, с которой должны быть проведены консультации.

16.4. Страны-члены безотлагательно докладывают Комитету о всех принятых временных или окончательных антидемпинговых мерах. Такие доклады предоставляются в распоряжение Секретариата для изучения другими странами-членами. Страны-члены также представляют, на полугодовой основе, доклады о любых принятых антидемпинговых мерах за предшествующие шесть месяцев. Полугодовые доклады представляются в согласованной стандартной форме.

16.5. Каждая страна-член уведомляет Комитет (a) о тех ее компетентных органах, которые уполномочены возбуждать и проводить расследования, указанные в статье 5, и (b) о национальных процедурах возбуждения и проведения таких расследований.

<< | >>
Законодавчий акт: Угода про застосування Статті VI Генеральної угоди з тарифів та торгівлі 1994 року (укр/рос) "Члени цим домовляються про наступне:" Частина I. Світова організація торгівлі (СОТ). 1994

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Статья 16

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -