Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

МЕМОРАНДУМ від Дата підписання: "про порозуміння і співпрацю між Національним агентством з питань запобігання корупції та Національним антикорупційним органом Республіки Італія". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2018

Документ актуальний на 10.10.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МЕМОРАНДУМ

про порозуміння і співпрацю між Національним агентством з питань запобігання корупції та Національним антикорупційним органом Республіки Італія

Дата підписання:

14.02.2017

Дата набрання чинності для України:

14.02.2017

Національне агентство з питань запобігання корупції (Україна) та Національний антикорупційний орган Республіки Італія (далі - Сторони),

Прагнучи зміцнити і поглибити дружні відносини, які існують між двома державами і їх співпрацю на сьогоднішній день в сфері запобігання корупції,

Усвідомлюючи важливість міжнародного співробітництва та нагальної необхідності імплементації міжнародних актів у сфері запобігання корупції, прийнятих обома державами,

Підтверджуючи, що обидві сторони відіграють ключову роль в своїх країнах щодо зусиль у запобіганні корупції та те, що обмін інформацією та досвідом в цій галузі становлять взаємний інтерес,

Приймаючи до уваги Конвенцію Організації Об'єднаних Націй проти корупції від 31 жовтня 2003 року в якій підкреслюється вирішальна роль міжнародного та регіонального співробітництва, зокрема розвитку міжнародної співпраці для обміну досвідом та кращими практиками у сферах запобігання та протидії корупції,

домовилися про таке:

Стаття 1

Мета

Сторони погоджуються, в межах своїх повноважень і відповідно до законодавства своїх держав, заохочувати і зміцнювати співробітництво шляхом проведення взаємних консультацій та обміну інформацією і досвідом в галузях запобігання корупції та сприяння доброчесності за такими напрямками співробітництва:

а.

імплементація та моніторинг антикорупційних заходів;

б. виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

в. навчання та підготовка державних службовців з етики та доброчесності;

г. запобігання та виявлення корупції.

Стаття 2

Форми співпраці

Сторони поділяють думку про те, що обмін інформацією та досвідом з питань, що стосуються запобігання корупції повинен включати наступні напрями:

а. проведення взаємних консультацій, обмін інформацією та кращими практиками у сфері реалізації засад антикорупційної політики;

б. організація спільних семінарів, круглих столів, конференцій, тренінгів, інших освітніх заходів;

в. інформаційні заходи, спрямовані на підвищення обізнаності громадськості щодо запобігання корупції;

г. організація зустрічей/візитів на високому рівні для обговорення перспектив та напрямків двосторонньої співпраці;

д. інші погоджені форми співпраці, що узгоджуються із цілями цього Меморандуму.

Стаття 3

Застосовне законодавство

Сторони здійснюють діяльність, передбачену цим Меморандумом, в межах компетенції, і відповідно до законодавства, яке застосовується на території кожної зі Сторін.

Положення цього Меморандуму не мають на меті створення зобов'язань, що мають обов'язкову юридичну силу, або заміну внутрішнього права країн.

Цей Меморандум буде імплементований Італійською стороною у повному обсязі відповідно до зобов'язань, взятих нею в рамках членства в Європейському Союзі.

Цей Меморандум не створює будь-яких фінансових зобов'язань для Сторін. Будь-яке зобов'язання, взяте тією чи іншою Стороною в рамках цього Меморандуму, буде залежати від наявності відповідних ресурсів.

Стаття 4

Контактна особа

Сторони визначають контактних осіб з метою сприяння та зміцнення взаємного спілкування.

Стаття 5

Набрання чинності

Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання Сторонами і буде діяти впродовж наступних 4 років. Дія Меморандуму може бути поновлена шляхом направлення письмового повідомлення обома Сторонами за 3 місяці до дати припинення дії цього Меморандуму.

Кожна Сторона може припинити дію цього Меморандуму через три місяці з дати направлення письмового повідомлення іншій Стороні про свої наміри.

Зміни та доповнення до цього Меморандуму вносяться за взаємною згодою Сторін та оформлюються у письмовій формі.

Меморандум буде опубліковано на офіційних веб-сайтах Сторін.

Стаття 6

Вирішення спорів

Будь-який спір, що виникає в результаті тлумачення чи реалізації цього Меморандуму, вирішується за взаємною згодою Сторін.

Вчинено в м. Рим 14 лютого 2017 року у двох примірниках, кожен українською, італійською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цього Меморандуму переважну силу матиме текст англійською мовою.

Наталія КОРЧАК

Раффаеле КАНТОНЕ

Голова Національного агентства

з питань запобігання корупції

Президент Національного

антикорупційного органу Італії

(підпис)

(підпис)


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 07.11.2017 — 2017 р., № 87, стор. 128, стаття 2672, код акта 87765/2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Національне агентство з питань запобігання корупції:

 1. НАКАЗ від 14.01.2021 № 6/21 "Про деякі питання проведення перевірки звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 29.01.2021 № 25/21 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 15 квітня 2020 року № 144/20". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 29.01.2021 № 26/21 "Про затвердження Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 18.01.2021 № 11/21 "Про затвердження Порядку проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 15.01.2021 № 8/21 "Про затвердження Порядку внесення приписів Національним агентством з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 30.01.2020 № 20/20 "Про внесення змін до Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 24.02.2020 № 70/20 "Про затвердження Змін до Порядку особистого прийому громадян у Національному агентстві з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 26.02.2020 № 72/20 "Про внесення змін до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 22 вересня 2016 року № 44". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 13.03.2020 № 96/20 "Про деякі питання подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 20.03.2020 № 109/20 "Про затвердження Положення про відкритий конкурс для призначення на посади державної служби категорій «Б» та «В» у Національному агентстві з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 15.04.2020 № 144/20 "Про затвердження Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 24.03.2020 № 112/20 "Про встановлення обов'язкових вимог до мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в державних органах". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 16.03.2020 № 97/20 "Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 лютого 2017 року № 56". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 02.04.2020 № 127/20 "Про затвердження Вимог до захисту анонімних каналів зв’язку, через які здійснюються повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 17.03.2020 № 100/20 "Про затвердження Порядку надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 17.03.2020 № 102/20 "Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 04.05.2020 № 167/20 "Про затвердження Порядку внесення приписів Національним агентством з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 19.05.2020 № 204/20 "Про затвердження Змін до Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 26.05.2020 № 220/20 "Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 27 жовтня 2017 року № 1024". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 28.05.2020 № 225/20 "Про визначення термінів, що вживаються у Законі України "Про політичні партії в Україні"та законодавстві України про вибори". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -