>>

НАКАЗ від 21.05.2021 № 268/21 "Про затвердження Порядку надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021

Документ актуальний на 20.07.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

НАКАЗ

21.05.2021  № 268/21

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 червня 2021 р.

за № 828/36450

Про затвердження Порядку надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 12, частини п’ятої статті 13-1 Закону України «Про запобігання корупції» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 17 березня 2020 року № 100/20 «Про затвердження Порядку надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 квітня 2020 року за № 371/34654.

3. Департаменту запобігання та виявлення корупції подати в установленому порядку цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова

О.

Новіков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Спільного представницького органу

об’єднань профспілок

Керівник Секретаріату Спільного

представницького органу сторони роботодавців

на національному рівні

Г. Осовий

Р. Іллічов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного агентства

з питань запобігання корупції

21 травня 2021 року № 268/21

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 червня 2021 р.

за № 828/36450

ПОРЯДОК

надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України

1. Цей Порядок визначає процедуру надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство) на звільнення особи, яка є керівником уповноваженого підрозділу (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (далі - керівник уповноваженого підрозділу (уповноважена особа)), за ініціативою керівника (далі - суб’єкт призначення (роботодавець)) з підстав, передбачених законом.

2. Згода Національного агентства надається з метою з’ясування обставин, передбачених частинами першою і третьою статті 53-4 Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закон).

3. З метою отримання згоди Національного агентства суб’єкт призначення (роботодавець) вносить до Національного агентства у письмовій формі подання про надання згоди на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) (далі - подання).

Подання складається у довільній формі та обов’язково має містити інформацію про:

1) прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи);

2) дату призначення його (її) на посаду;

3) усі застосовані дисциплінарні стягнення за весь період роботи на посаді керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) із зазначенням виду дисциплінарного стягнення, дати та підстави його накладення чи їх відсутність;

4) підставу для звільнення з обґрунтуванням причин, що зумовили необхідність такого звільнення;

5) обізнаність суб’єкта призначення (роботодавця) з тим, що керівник уповноваженого підрозділу (уповноважена особа) повідомляв(ла) про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону.

4. До подання обов’язково додаються такі документи (копії, засвідчені в установленому законодавством порядку):

1) завізований суб’єктом призначення (роботодавцем) проєкт розпорядчого документа про звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи), а у разі здійснення дисциплінарного провадження - подання дисциплінарної комісії;

2) розпорядчий документ про призначення на посаду керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи);

3) розпорядчий документ про затвердження висновку щодо результатів оцінювання службової діяльності державного службовця або рішення (висновок) атестаційної комісії (уповноваженого органу) про відповідність або невідповідність працівника займаній посаді за весь період роботи на посаді керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) (у разі проведення такого оцінювання/атестації);

4) розпорядчий документ про зміни в організації виробництва і праці (проведення організаційних заходів), у тому числі про скорочення чисельності (посади) або штату, реорганізацію, ліквідацію державного органу, зміну структури або штатного розпису; структура і штатний розпис за попередні два роки до внесення подання, а також розпорядчий(і) документ(и) про їх затвердження (за наявності) (якщо підставою для звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) є скорочення чисельності (посади керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи)) або штату, реорганізація, ліквідація державного органу);

5) попередження керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) щодо його (її) можливого звільнення за ініціативою суб’єкта призначення (роботодавця) (у разі, коли таке попередження передбачено законодавством);

6) інші документи, які, на думку суб’єкта призначення (роботодавця), стосуються прийняття рішення про звільнення.

5. У випадку звільнення з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої статті 87 Закону України «Про державну службу», подання з доданими до нього матеріалами надсилається до Національного агентства не пізніше наступного робочого дня з дня, коли суб’єкт призначення (роботодавець) отримав подання дисциплінарної комісії.

6. У разі надходження до Національного агентства подання, яке не містить інформації та обов’язкових додатків, передбачених пунктами 3, 4 цього Порядку, Національне агентство залишає його без розгляду та не пізніше двох робочих днів з дня, наступного за днем його надходження, повертає подання разом з доданими до нього матеріалами суб’єкту призначення (роботодавцю) із зазначенням зауважень до поданих документів.

7. Керівник уповноваженого підрозділу (уповноважена особа) за власною ініціативою може у письмовій формі надати Національному агентству свою позицію щодо обставин його (її) можливого звільнення, а також додаткові документи.

8. Самостійний структурний підрозділ апарату Національного агентства, який розглядає подання, має право звертатись із запитами про надання пояснень, документів чи інформації до посадових та службових осіб відповідного державного органу, інших державних органів.

9. Строк розгляду подання з підстав, передбачених пунктами 1, 1-1 частини першої статті 87 Закону України «Про державну службу» та статтями 40, 41 Кодексу законів про працю України, становить десять робочих днів з дня, наступного за днем його отримання Національним агентством.

Строк розгляду подання з підстав, передбачених пунктами 2-4 частини першої статті 87 Закону України «Про державну службу», становить три робочих дні з дня, наступного за днем його отримання Національним агентством.

Строк розгляду подання з інших підстав становить десять робочих днів з дня, наступного за днем його отримання Національним агентством.

10. У разі встановлення за результатами розгляду подання та доданих до нього матеріалів, що звільнення здійснюється за відсутності обставин, передбачених частинами першою і третьою статті 53-4 Закону, Національне агентство надає згоду на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи).

Якщо за результатами розгляду подання та доданих до нього матеріалів встановлено, що звільнення здійснюється за наявності обставин, передбачених частинами першою і третьою статті 53-4 Закону, Національне агентство надає обґрунтовану відмову у наданні згоди на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи).

11. Після отримання згоди Національного агентства на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) або обґрунтованої відмови у наданні такої згоди суб’єкт призначення (роботодавець) письмово повідомляє Національне агентство протягом двох робочих днів про прийняте рішення.

Керівник Департаменту

запобігання та виявлення

корупції

С. Деркач


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 06.07.2021 — 2021 р., № 51, стор. 111, стаття 3172, код акта 105665/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Національне агентство з питань запобігання корупції:

 1. НАКАЗ від 14.01.2021 № 6/21 "Про деякі питання проведення перевірки звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 29.01.2021 № 25/21 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 15 квітня 2020 року № 144/20". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 29.01.2021 № 26/21 "Про затвердження Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 18.01.2021 № 11/21 "Про затвердження Порядку проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 15.01.2021 № 8/21 "Про затвердження Порядку внесення приписів Національним агентством з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 6. формування та ведення Єдиного державного реєстру звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 19.02.2021 № 102/21 "Про деякі питання подання звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 26.04.2021 № 240/21 "Про встановлення обов’язкових вимог до мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в державних органах". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 18.05.2021 № 263/21 "Про затвердження Методології визначення розміру (суми) внеску на підтримку політичної партії у формі робіт, товарів або послуг". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 30.01.2020 № 20/20 "Про внесення змін до Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 24.02.2020 № 70/20 "Про затвердження Змін до Порядку особистого прийому громадян у Національному агентстві з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 26.02.2020 № 72/20 "Про внесення змін до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 22 вересня 2016 року № 44". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 13.03.2020 № 96/20 "Про деякі питання подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 20.03.2020 № 109/20 "Про затвердження Положення про відкритий конкурс для призначення на посади державної служби категорій «Б» та «В» у Національному агентстві з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 15.04.2020 № 144/20 "Про затвердження Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 24.03.2020 № 112/20 "Про встановлення обов'язкових вимог до мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в державних органах". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 16.03.2020 № 97/20 "Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 лютого 2017 року № 56". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 02.04.2020 № 127/20 "Про затвердження Вимог до захисту анонімних каналів зв’язку, через які здійснюються повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 17.03.2020 № 100/20 "Про затвердження Порядку надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 17.03.2020 № 102/20 "Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -