Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 29.07.2020 № 325/20 "Про затвердження Порядку проведення антикорупційної експертизи Національним агентством з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020

Документ актуальний на 08.09.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

НАКАЗ

29.07.2020  № 325/20

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

14 серпня 2020 р.

за № 787/35070

Про затвердження Порядку проведення антикорупційної експертизи Національним агентством з питань запобігання корупції

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 7, пункту 5 частини першої статті 12, частини п’ятої статті 55 Закону України «Про запобігання корупції» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення антикорупційної експертизи Національним агентством з питань запобігання корупції, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 28 липня 2016 року № 1 «Про реалізацію Національним агентством з питань запобігання корупції повноважень щодо проведення антикорупційної експертизи», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 25 серпня 2016 року за № 1184/29314.

3. Департаменту запобігання та виявлення корупції подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова

О. Новіков


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного

агентства з питань

запобігання корупції

29 липня 2020 року № 325/20

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

14 серпня 2020 р.

за № 787/35070

ПОРЯДОК

проведення антикорупційної експертизи Національним агентством з питань запобігання корупції

1.

Цей Порядок визначає процедуру проведення Національним агентством з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство) антикорупційної експертизи проєктів нормативно-правових актів (далі - проєкт акта), що вносяться на розгляд Верховної Ради України або Кабінету Міністрів України.

2. Антикорупційна експертиза проєктів актів проводиться з метою виявлення в них положень, які самостійно чи у поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією (корупціогенних факторів), та розроблення рекомендацій щодо їх усунення.

3. Національне агентство може проводити антикорупційну експертизу проєктів актів, внесених на розгляд Верховної Ради України або Кабінету Міністрів України, за власною ініціативою.

4. Національне агентство здійснює моніторинг актів законодавства, проєктів актів, внесених на розгляд Верховної Ради України або Кабінету Міністрів України, з метою виявлення в них корупціогенних норм.

Моніторинг актів законодавства, проєктів актів, внесених на розгляд Верховної Ради України або Кабінету Міністрів України, Національне агентство проводить за Методологією проведення антикорупційної експертизи, затвердженою Національним агентством.

5. У разі виявлення за результатами моніторингу проєктів актів, внесених на розгляд Верховної Ради України або Кабінету Міністрів України, корупціогенних норм Національне агентство проводить антикорупційну експертизу таких проєктів актів.

6. Національне агентство інформує відповідний комітет Верховної Ради України або Кабінет Міністрів України про проведення антикорупційної експертизи відповідного проєкту акта, що є підставою для зупинення процедури його розгляду або прийняття, але на строк не більше 10 календарних днів.

Інформування відповідного комітету Верховної Ради України або Кабінету Міністрів України про проведення антикорупційної експертизи відповідного проєкту акта здійснюється Головою Національного агентства або особою, яка виконує його обов’язки.

Днем початку строку проведення антикорупційної експертизи проєкту акта вважається наступний календарний день за днем такого інформування.

Антикорупційна експертиза проєкту акта повинна бути завершена у строк не більше ніж 10 календарних днів з дня початку строку її проведення.

7. Антикорупційну експертизу проєктів актів Національне агентство проводить відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» за Методологією проведення антикорупційної експертизи, затвердженою Національним агентством.

8. До проведення антикорупційної експертизи проєктів актів залучаються представники Громадської ради при Національному агентстві (далі - Громадська рада). Національне агентство інформує Громадську раду про проведення антикорупційної експертизи відповідних проєктів актів не пізніше наступного робочого дня з дня початку строку проведення антикорупційної експертизи.

Громадська рада надає обґрунтовані пропозиції Національному агентству не пізніше ніж за 4 календарні дні до завершення строку проведення антикорупційної експертизи проєкту акта, передбаченого абзацом четвертим пункту 6 цього Порядку.

Подані Громадською радою пропозиції розглядаються при підготовці висновків антикорупційної експертизи Національного агентства.

До проведення антикорупційної експертизи проєктів актів Національне агентство може залучати фахівців державних органів, підприємств, установ, організацій, а також експертів міжнародних організацій, представників громадських об’єднань за їх згодою.

9. Результати антикорупційної експертизи проєкту акта викладаються у висновку антикорупційної експертизи, у якому зазначаються:

повна назва проєкту акта, його реєстраційний номер (за наявності), дата та ініціатори внесення на розгляд Верховної Ради України або Кабінету Міністрів України;

суть основних положень проєкту акта із переліком питань, які пропонується ним врегулювати;

положення проєкту акта, які містять корупціогенні фактори, із наведенням відповідного обґрунтування, а також прогнозування можливих негативних наслідків реалізації таких положень;

рекомендації щодо можливих способів усунення корупціогенних факторів, виявлених за результатами антикорупційної експертизи.

10. Висновок антикорупційної експертизи підписує Голова Національного агентства або особа, яка виконує його обов’язки.

11. Висновки антикорупційної експертизи Національне агентство надсилає до відповідного комітету Верховної Ради України або Кабінету Міністрів України не пізніше наступного дня з дня їх підписання.

12. Висновок антикорупційної експертизи підлягає оприлюдненню протягом 5 днів після його підписання на офіційному вебсайті Національного агентства.

Керівник Департаменту

запобігання та виявлення

корупції

С. Деркач


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 28.08.2020 — 2020 р., № 67, стор. 554, стаття 2181, код акта 100475/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Національне агентство з питань запобігання корупції:

 1. НАКАЗ від 14.01.2021 № 6/21 "Про деякі питання проведення перевірки звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 29.01.2021 № 25/21 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 15 квітня 2020 року № 144/20". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 29.01.2021 № 26/21 "Про затвердження Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 18.01.2021 № 11/21 "Про затвердження Порядку проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 15.01.2021 № 8/21 "Про затвердження Порядку внесення приписів Національним агентством з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 30.01.2020 № 20/20 "Про внесення змін до Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 24.02.2020 № 70/20 "Про затвердження Змін до Порядку особистого прийому громадян у Національному агентстві з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 26.02.2020 № 72/20 "Про внесення змін до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 22 вересня 2016 року № 44". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 13.03.2020 № 96/20 "Про деякі питання подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 20.03.2020 № 109/20 "Про затвердження Положення про відкритий конкурс для призначення на посади державної служби категорій «Б» та «В» у Національному агентстві з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 15.04.2020 № 144/20 "Про затвердження Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 24.03.2020 № 112/20 "Про встановлення обов'язкових вимог до мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в державних органах". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 16.03.2020 № 97/20 "Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 лютого 2017 року № 56". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 02.04.2020 № 127/20 "Про затвердження Вимог до захисту анонімних каналів зв’язку, через які здійснюються повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 17.03.2020 № 100/20 "Про затвердження Порядку надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 17.03.2020 № 102/20 "Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 04.05.2020 № 167/20 "Про затвердження Порядку внесення приписів Національним агентством з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 19.05.2020 № 204/20 "Про затвердження Змін до Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 26.05.2020 № 220/20 "Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 27 жовтня 2017 року № 1024". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 28.05.2020 № 225/20 "Про визначення термінів, що вживаються у Законі України "Про політичні партії в Україні"та законодавстві України про вибори". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -