Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

РІШЕННЯ від 02.02.2018 № 117 "Про затвердження Порядку видачі та обліку сертифікатів учасників навчань (тренінгів), що проводяться Національним агентством з питань запобігання корупції, та зразка бланка Сертифіката учасника навчання (тренінгу), що проводиться Національним агентством з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2018

Документ актуальний на 10.10.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

РІШЕННЯ

02.02.2018  № 117

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

14 березня 2018 р.

за № 303/31755

Про затвердження Порядку видачі та обліку сертифікатів учасників навчань (тренінгів), що проводяться Національним агентством з питань запобігання корупції, та зразка бланка Сертифіката учасника навчання (тренінгу), що проводиться Національним агентством з питань запобігання корупції

Відповідно до частини першої статті 8, пункту 14 частини першої статті 11, пункту 5 частини першої статті 12 Закону України "Про запобігання корупції", з метою забезпечення підтвердження участі працівників державних органів та посадових осіб місцевого самоврядування у навчаннях (тренінгах), що проводяться Національним агентством з питань запобігання корупції, Національне агентство з питань запобігання корупції ВИРІШИЛО:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Порядок видачі та обліку сертифікатів учасників навчань (тренінгів), що проводяться Національним агентством з питань запобігання корупції;

2) зразок бланка Сертифіката учасника навчання (тренінгу), що проводиться Національним агентством з питань запобігання корупції.

2. Департаменту антикорупційної політики подати в установленому порядку це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову Національного агентства з питань запобігання корупції Корчак Н.М.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова

Н.М.

Корчак

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національного

агентства з питань

запобігання корупції

02.02.2018 № 117

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

14 березня 2018 р.

за № 303/31755

ПОРЯДОК

видачі та обліку сертифікатів учасників навчань (тренінгів), що проводяться Національним агентством з питань запобігання корупції

1. Цей Порядок визначає процедуру видачі та обліку сертифікатів працівникам державних органів та посадовим особам місцевого самоврядування (далі - учасники) для підтвердження проходження ними навчань (тренінгів) з питань, пов’язаних із запобіганням корупції, що проводяться Національним агентством з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство), та обліку таких сертифікатів.

2. Замовлення бланків сертифікатів учасників навчань (тренінгів), що проводяться Національним агентством (далі - Сертифікат), а також оформлення, видача та облік Сертифікатів здійснюються відділом, відповідальним за організацію антикорупційних навчань (далі - Відділ).

3. Сертифікат - бланк, який містить персональні дані учасника (прізвище, ім’я, по батькові), назву навчання (тренінгу), дату його проведення, реєстраційний номер, а також підпис, ініціали та прізвище Голови Національного агентства (або виконуючого обов'язки Голови).

Реєстраційний номер складається з шести цифр, починаючи з 000001, що вказує на порядковий номер Сертифіката, виданого Національним агентством.

Опис бланка Сертифіката учасника навчання (тренінгу), що проводиться Національним агентством з питань запобігання корупції, наведено в додатку 1 до цього Порядку.

Бланки Сертифікатів виготовляються друкарським способом.

4. Керівник Відділу відповідає за своєчасне замовлення, збереження, облік та видачу бланків Сертифікатів.

5. Обробка та захист персональних даних, що використовуються для підтвердження проходження учасниками навчання з питань, пов’язаних із запобіганням корупції, що проведене Національним агентством, здійснюються відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних".

6. Сертифікат видається особам, відомості про яких внесені до списку реєстрації учасників навчання (тренінгу), після проходження (завершення) ними навчання (тренінгу).

7. Облік Сертифікатів ведеться Відділом в журналі обліку виданих сертифікатів учасників навчань (тренінгів), що проводяться Національним агентством з питань запобігання корупції (далі - Журнал), за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

У разі проведення виїзних навчань (тренінгів) формується Реєстр сертифікатів, що видаються учасникам виїзного навчання (тренінгу) (далі - Реєстр), за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.

З числа працівників апарату Національного агентства, які беруть участь у проведенні виїзних навчань (тренінгів), визначається особа, відповідальна за формування, ведення Реєстру та видачу Сертифікатів учасникам.

Інформація, що зазначена в Реєстрах, вноситься до Журналу. Реєстри зберігаються разом із Журналом.

Журнал має бути прошитий, сторінки пронумеровані.

8. Керівник Відділу забезпечує зберігання та ведення Журналу. Заповнення Журналу здійснюється працівниками Відділу, які визначаються керівником Відділу.

9. Строк зберігання Журналу та інших документів, пов’язаних із проходженням учасниками навчання з питань щодо запобігання корупції, встановлюється відповідно до законодавства з питань архівної справи.

10. У разі наявності помилок в інформації, що міститься в Сертифікаті, він підлягає заміні, про що робиться відповідний запис у графі "Примітки" Журналу та Реєстру.

Бланки Сертифікатів, під час заповнення яких допущено помилки, повертаються та зберігаються у Відділі відповідно до законодавства з питань архівної справи.

Керівник Департаменту

антикорупційної політики

В.М. Мароха

Додаток 1

до Порядку видачі та обліку

сертифікатів учасників

навчань (тренінгів), що проводяться

Національним агентством

з питань запобігання корупції

(пункт 3)

ОПИС

бланка Сертифіката учасника навчання (тренінгу), що проводиться Національним агентством з питань запобігання корупції

Бланк Сертифіката виготовляється друкарським способом у формі прямокутника розміром 210 х 297 мм. Фон бланка Сертифіката - блакитний.

На титульній сторінці Сертифіката по центру розміщується зображення Малого Державного Герба України.

На відстані 40 мм від верхнього краю Сертифіката чорною фарбою посередині надруковано слова "НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ" (шрифт Times New Roman напівжирний, кегль 22), під ним на відстані 7 мм чорною фарбою слова "б-р. Дружби народів, 28, м. Київ, 01103" (шрифт Times New Roman напівжирний, кегль 11).

На відстані 70 мм від верхнього краю чорною фарбою посередині надруковано слово "СЕРТИФІКАТ" (шрифт Times New Roman напівжирний, кегль 28), під ним на відстані 7 мм слова "ПРО ПРОХОДЖЕННЯ НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ЗАПОБІГАННЯМ КОРУПЦІЇ" (шрифт Times New Roman світлий, кегль 14).

Нижче послідовно зверху донизу розміщено:

напис "засвідчує, що" (шрифт Times New Roman, кегль 14) та поле для внесення прізвища, імені, по батькові;

напис "взяв(ла) участь у навчанні (тренінгу)" (шрифт Times New Roman напівжирний курсив, кегль 26);

два поля для внесення назви навчання (тренінгу);

напис у лівому нижньому куті "Голова" (шрифт Times New Roman напівжирний, кегль 16) та у правому нижньому куті поле для внесення ініціалів та прізвища Голови;

у лівому нижньому куті номер сертифіката (шрифт Times New Roman напівжирний, кегль 12);

у лівому нижньому куті поле для внесення дати.

Поля, призначені для внесення інформації, містять нижнє підкреслювання, під яким зазначається, які дані мають бути внесені до поля.

Усі записи у Сертифікаті робляться українською мовою.

Якщо навчання (тренінги) проводяться за рахунок міжнародної технічної допомоги, на Сертифікаті розміщуються найменування та логотипи відповідних міжнародних організацій.


Додаток 2

до Порядку видачі та обліку

сертифікатів учасників

навчань (тренінгів), що проводяться

Національним агентством

з питань запобігання корупції

(пункт 7)

ЖУРНАЛ

обліку виданих сертифікатів учасників навчань (тренінгів), що проводяться Національним агентством з питань запобігання корупції

№ з/п

П.І.Б. особи, якій видано Сертифікат

Номер Сертифіката

Дата видачі Сертифіката

П.І.Б. та підпис особи, яка оформлює Сертифікат

Підпис особи, яка отримала Сертифікат

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

Додаток 3

до Порядку видачі та обліку

сертифікатів учасників

навчань (тренінгів), що проводяться

Національним агентством

з питань запобігання корупції

(пункт 7)

РЕЄСТР

сертифікатів, що видаються учасникам виїзного навчання (тренінгу)


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національного

агентства з питань

запобігання корупції

02.02.2018 № 117

ЗРАЗОК БЛАНКА

Сертифіката учасника навчання (тренінгу), що проводиться Національним агентством з питань запобігання корупції


Документи та файли

Сигнальний документ — f473752n63.doc
Сигнальний документ — f473752n66.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 03.04.2018 — 2018 р., № 26, стор. 144, стаття 952, код акта 89603/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Національне агентство з питань запобігання корупції:

 1. НАКАЗ від 14.01.2021 № 6/21 "Про деякі питання проведення перевірки звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 29.01.2021 № 25/21 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 15 квітня 2020 року № 144/20". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 29.01.2021 № 26/21 "Про затвердження Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 18.01.2021 № 11/21 "Про затвердження Порядку проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 15.01.2021 № 8/21 "Про затвердження Порядку внесення приписів Національним агентством з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 6. формування та ведення Єдиного державного реєстру звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 19.02.2021 № 102/21 "Про деякі питання подання звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 30.01.2020 № 20/20 "Про внесення змін до Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 24.02.2020 № 70/20 "Про затвердження Змін до Порядку особистого прийому громадян у Національному агентстві з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 26.02.2020 № 72/20 "Про внесення змін до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 22 вересня 2016 року № 44". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 13.03.2020 № 96/20 "Про деякі питання подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 20.03.2020 № 109/20 "Про затвердження Положення про відкритий конкурс для призначення на посади державної служби категорій «Б» та «В» у Національному агентстві з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 15.04.2020 № 144/20 "Про затвердження Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 24.03.2020 № 112/20 "Про встановлення обов'язкових вимог до мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в державних органах". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 16.03.2020 № 97/20 "Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 лютого 2017 року № 56". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 02.04.2020 № 127/20 "Про затвердження Вимог до захисту анонімних каналів зв’язку, через які здійснюються повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 17.03.2020 № 100/20 "Про затвердження Порядку надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 17.03.2020 № 102/20 "Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 04.05.2020 № 167/20 "Про затвердження Порядку внесення приписів Національним агентством з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 19.05.2020 № 204/20 "Про затвердження Змін до Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -