<<
>>

Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством праці та соціальної політики України та Міжнародною організацією праці щодо Програми гідної праці на 2008-2011 рр. "Дата підписання: 09.06.2008"Дата набрання чинності для України: 09.06.2008. Міжнародна організація праці. 2008

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

              Меморандум 

про взаєморозуміння між Міністерством праці

та соціальної політики України та Міжнародною

організацією праці щодо Програми гідної праці

на 2008-2011 рр.

Дата підписання: 09.06.2008 Дата набрання чинності для України: 09.06.2008

Агентства системи ООН в Україні підписали Рамкову програму

допомоги ООН для України (UNDAF). Цей стратегічний документ

окреслює співробітництво між Україною та ООН у 2006-2010 роках.

Його мета - надавати підтримку та допомогу Україні, оскільки вона

прямує до демократії; повного захисту прав людини та сильної

економіки.

UNDAF є основою для всіх заходів, які повинні

реалізовуватися організацією у партнерстві з українським урядом.

UNDAF разом з національними потребами та пріоритетами стали

основою для першої Програми гідної праці, підписаної між МОП та

Україною, яка була реалізована у 2006-2007 роках. Програма гідної

праці МОП стала ключовим елементом державної соціальної політики,

програм дій багатьох організацій профспілок та роботодавців.

Незалежне оцінювання Програми гідної праці в Україні, що

здійснювалося у 2007 році, показало, що як національні тристоронні

партнери, так і міжнародні партнери підтвердили адекватність

присутності МОП в Україні, а також свій інтерес у її діяльності у

багатьох сферах (сприяння зайнятості, викорінення дитячої праці та

запобігання торгівлі людьми, реформування системи соціального

забезпечення, запобігання поширення ВІЛ/СНІДу у сфері праці,

посилення превентивної культури охорони праці, сприяння реалізації

основоположних принципів та прав, у сфері праці). Що стосується

технічної співпраці, очікування національних політиків стосовно

експертизи та адвокації МОП у сфері трудового законодавства,

соціального діалогу та трипартизму цілком виправдалися. Водночас

реалізація першої Програми гідної праці для України підтвердила

потребу у більш активному залученні організацій роботодавців та

профспілок та подовженні програмного періоду до 4-5 років.

У цьому контексті, основною метою нової Програми гідної праці

на 2008-2011 рр. (далі - Програма) є сприяння гідній праці і як

фактору продуктивності, і як ключовому елементу розвитку

соціальної та трудової сфер в Україні. Програма визначає основні

цілі та очікувані результати спільних заходів, які мають

реалізовуватися МОП спільно з її тристоронніми партнерами в

Україні.

Запропонована Програма побудована на трьох пріоритетах,

спрямованих на зміцнення спроможності урядових установ та

соціальних партнерів покращувати управління ринком праці,

вдосконалення формулювання політики зайнятості, сприяння рівним

можливостям на ринку праці, підвищення ефективності політики

соціального захисту з приділенням особливої уваги вразливим

групам. Ці пріоритети взаємопов'язані та поєднують різні аспекти

гідної праці.

Програма буде розроблена найближчим часом після завершення

низки консультацій з Міністерством праці та соціальної політики

України та соціальними партнерами, і базуватиметься на спільній

згоді.

З метою сприяння досягненню цілей Програми та моніторингу

її виконання, а також забезпечення активної участі усіх

зацікавлених сторін та виконання їх зобов'язань щодо досягнення

узгоджених результатів буде створено спеціальний тристоронній

орган.

Програма гідної праці реалізовуватиметься спільно. МОП

надаватиме технічну експертизу та підтримку з метою сприяння у

досягненні очікуваних результатів, щодо яких тристоронні партнери

мають зобов'язання.

Сторони, що підписують цей Меморандум, беруть на себе

зобов'язання реалізовувати нову Програму і продовжувати успішну

співпрацю між Україною та Міжнародною організацією праці, що

побудована на попередніх досягненнях та винесених уроках.

Запропоновані цілі на 2008-2011 рр. є досяжними у

чотирирічний період. МОП, Міністерство праці та соціальної

політики України та соціальні партнери будуть періодично

переглядати реалізацію програми з допомогою спеціального

тристороннього органу з метою оцінки прогресу реалізації Програми

та збереження необхідної гнучкості для пристосування до змін, які

відбуваються в національному контексті.

Підписано сторонами у Женеві, Швейцарія, 09 червня 2008 року.

(підпис) (підпис)

Людмила Денісова Петра Ульсхофер

Міністр праці та соціальної Директор Європейського

політики України регіонального офісу

Міжнародна організація праці

(підпис) (підпис) (підпис)

Володимир Грищенко Олександр Юркін Олексій Мірошниченко

Керівник спільного Співголова Співголова

представницького Національної Національної

органу сторони тристоронньої тристоронньої

роботодавців соціально- соціально-економічної

з укладання економічної ради, ради, Виконавчий

Генеральної угоди, Керівник спільного Віце-Президент

Генеральний директор представницького Конфедерації

Федерації органу сторони роботодавців України

роботодавців України профспілок

з укладання

Генеральної угоди,

Голова Федерації

профспілок України


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 04.08.2008 — 2008 р., № 55, стор. 151, стаття 1847, код акта 43769/2008

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Міжнародна організація праці:

 1. "СПИСОК РАТИФИКАЦИЙ Конвенции № 188 Международной организации труда "О труде в рыболовном секторе"(Женева, 14 июня 2007 года)". Міжнародна організація праці. 2012 рікк
 2. Список ратификаций Конвенции N 155 Международной организации труда "О безопасности и гигиене труда и производственной среде" (Женева, 22 июня 1981 года) ( 993_050 ) " (по состоянию на 18 ноября 2011 года)" (неофициальный перевод). Міжнародна організація праці. 2011 рікк
 3. "КОНВЕНЦИЯ № 189 Конвенция о достойном труде домашних работников". Міжнародна організація праці. 2011 рікк
 4. Рекомендация о ВИЧ/СПИДе и сфере труда N 200 "Генеральная конференция Международной организации труда,"созванная в Женеве Административным советом Международного бюро труда и собравшаяся в Женеве на свою 99-ю сессию 2 июня 2010 года,. Міжнародна організація праці. 2010 рікк
 5. "ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА: Глобальный пакт о рабочих местах". Міжнародна організація праці. 2009 рікк
 6. Статус Конвенции Международной Организации Труда N 31 об ограничении рабочего времени в угольных шахтах ( 993_511 ) " (Женева, 18 июня 1931 г.)" (по состоянию на 1 мая 2009 г.). Міжнародна організація праці. 2009 рікк
 7. Статус Конвенции Международной Организации Труда N 5 о минимальном возрасте приема детей на работу в промышленности (Вашингтон, 29 октября 1919 г.) ( 993_109 ) " (по состоянию на 1 мая 2009 г.)"Дата вступления в силу: 13.06.21 г.. Міжнародна організація праці. 2009 рікк
 8. Витяги з норм Конвенцій Міжнародної організації праці щодо права на участь організацій працівників у вирішенні трудових і соціально-економічних питань "------------------------------------------------------------------"| Конвенція | Дата |. Міжнародна організація праці. 2008 рікк
 9. Протокол між Урядом України та Міжнародною організацією праці, представленою Міжнародним бюро праці, про внесення змін до Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Міжнародною організацією праці, представленою Міжнародним бюро праці, від 10 червня 2002 року "Дата підписання: 11.12.2008"Дата набрання чинності для України: 11.12.2008. Міжнародна організація праці. 2008 рікк
 10. Конвенция о труде в рыболовном секторе N 188 " Статус Конвенции см.( 993_533 )"Генеральная конференция Международной организации труда,. Міжнародна організація праці. 2007 рікк
 11. Рекомендация о труде в рыболовном секторе N 199 "Генеральная конференция Международной организации труда,"созванная в Женеве Административным советом Международного бюро труда и собравшаяся на свою 96-ю сессию 30 мая 2007 года,. Міжнародна організація праці. 2007 рікк
 12. Рекомендация об основах, содействующих безопасности и гигиене труда N 197 "Генеральная конференция Международной организации труда,"созванная в Женеве Административным советом Международного бюро труда и собравшаяся 31 мая 2006 года на свою 95-ю сессию,. Міжнародна організація праці. 2006 рікк
 13. Резолюция о роли МОТ в области технического сотрудничества " Принята 15 июня 2006 г."Генеральная конференция Международной организации труда, собравшаяся на свою 95-ю сессию 2006 года,. Міжнародна організація праці. 2006 рікк
 14. Рекомендация о трудовом правоотношении N 198 "Генеральная конференция Международной организации труда,"созванная в Женеве Административным советом Международного бюро труда и собравшаяся 31 мая 2006 года на свою 95-ю сессию,. Міжнародна організація праці. 2006 рікк
 15. Конвенция Международной организации труда 2006 года о труде в морском судоходстве " (Женева, 23 февраля 2006 года)" (неофициальный перевод). Міжнародна організація праці. 2006 рікк
 16. Конвенция об основах, содействующих безопасности и гигиене труда N 187 "Генеральная конференция Международной организации труда, созванная в Женеве Административным советом Международного бюро труда и собравшаяся 31 мая 2006 года на свою 95-ю сессию,"признавая глобальные масштабы производственного травматизма, профессиональных заболеваний и гибели людей на производстве и необходимость принятия дальнейших мер с целью их сокращения,. Міжнародна організація праці. 2006 рікк
 17. Статус Конвенции N 170 Международной организации труда "О безопасности при использовании химических веществ на производстве" ( 993_009 ) " (Женева, 6 июня 1990 г.)" (по состоянию на 1 июня 2006 г.). Міжнародна організація праці. 2006 рікк
 18. "РЕКОМЕНДАЦИЯ № 195 о развитии людских ресурсов: образование, подготовка кадров и непрерывное обучение". Міжнародна організація праці. 2004 рікк
 19. Список ратификаций Конвенции N 182 Международной организации труда "О запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда" ( 993_166 ) " (Женева, 17 июня 1999 года)" (по состоянию на 30 марта 2003 года). Міжнародна організація праці. 2003 рікк
 20. Список ратификаций Конвенции N 47 Международной организации труда ""О сокращении рабочего времени до сорока часов в неделю" ( 993_145 )" (Женева, 22 июня 1935 года). Міжнародна організація праці. 2003 рікк
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -