<<
>>

Рекомендація щодо мінімального розміру відшкодування працівникам N 22 "Генеральна конференція Міжнародної організації праці,"що скликана в Женеві Адміністративною радою Міжнародного бюро праці і зібралася 19 травня 1925 року на свою 7-му сесію,. Міжнародна організація праці. 1925

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Рекомендація

щодо мінімального розміру відшкодування

працівникам

N 22

Генеральна конференція Міжнародної організації праці, що скликана в Женеві Адміністративною радою Міжнародного

бюро праці і зібралася 19 травня 1925 року на свою 7-му сесію, постановивши прийняти ряд пропозицій щодо мінімального

розміру відшкодування працівникам, що є частиною першого пункту

порядку денного сесії, вирішивши надати цим пропозиціям форму рекомендації, ухвалює цього десятого дня червня місяця тисяча дев'ятсот

двадцять п'ятого року нижченаведену рекомендацію, яка буде

називатися Рекомендацією 1925 року щодо мінімального розміру

відшкодування працівникам і яка підлягає поданню членам

Міжнародної організації праці для розгляду з метою проведення її в

життя через законодавство кожної країни або іншим шляхом

відповідно до положень Статуту Міжнародної організації праці

( 993_154 ): Генеральна конференція рекомендує, щоб кожний член

Міжнародної організації праці брав до уваги нижченаведені принципи

і правила:

I

Якщо непрацездатність спричинена нещасним випадком, то закони

або правила країни повинні передбачити виплату відшкодування в

розмірах, не менших, ніж наведені нижче: 1) при постійній повній непрацездатності - періодична

виплата, що дорівнює двом третинам щорічного заробітку працівника; 2) при постійній частковій непрацездатності - частина

періодичної виплати, яка належить в разі постійної повної

непрацездатності, обчислена відповідно до ступеня втрати здатності

заробляти, спричиненої нещасним випадком; 3) при тимчасовій повній непрацездатності - денна або тижнева

виплата, яка дорівнює двом третинам основного заробітку

працівника, обчисленого з метою відшкодування; 4) при тимчасовій частковій непрацездатності - частина денної

або тижневої виплати, яка належить в разі тимчасової повної

непрацездатності, обчислена відповідно до ступеня втрати здатності

заробляти, спричиненої нещасним випадком. Якщо відшкодування виплачується у вигляді одноразової суми,

то ця сума не повинна бути меншою, ніж капіталізована сума

періодичної виплати, яка належала б згідно з вищенаведеними

пунктами.

II

Якщо травма є такою, що працівник потребує постійної допомоги

сторонньої особи, то працівнику слід виплачувати додаткове

відшкодування, яке не повинне бути менше половини суми, що

належить в разі постійної повної непрацездатності.

III

У разі смерті в результаті нещасного випадку до числа осіб,

які мають право вважатися утриманцями з метою відшкодування,

повинні включатися принаймні такі особи: 1) чоловік або жінка померлого; 2) діти померлого віком до вісімнадцяти років або старші за

цей вік, якщо через фізичну або розумову неповноцінність вони не

спроможні заробляти; 3) родичі померлого по висхідній лінії (батьки або дід і

бабуся), за умови, що вони не мають засобів до існування і були на

утриманні померлого або померлий був зобов'язаний надавати кошти

на їхнє утримання; 4) онуки, брати і сестри померлого, якщо вони не досягли

вісімнадцяти років або старші за цей вік, якщо через фізичну або

розумову неповноцінність вони не переможні заробляти та якщо вони

є сиротами або якщо їхні батьки, хоча й живі, але не можуть їх

забезпечувати. Якщо відшкодування виплачується у вигляді періодичних виплат,

то максимальна загальна сума за рік, яка належить усім утриманцям,

не повинна становити менш двох третин річного заробітку померлого. Якщо відшкодування виплачується у вигляді одноразової суми,

то максимальна сума, яка належить всім утриманцям, не повинна бути

менша двох третин річного заробітку померлого. Якщо відшкодування виплачується у вигляді одноразової суми,

то максимальна сума, яка належить всім утриманцям, не повинна бути

менша капіталізованої суми періодичних виплат, яка дорівнює двом

третинам річного заробітку померлого.

IV

Професійне перенавчання потерпілих працівників має

забезпечуватися за допомогою таких засобів, які відповідно до

законодавства країни вважаються найбільш підхожими. Уряди повинні заохочувати заклади, які займаються таким

перенавчанням.

"Міжнародне законодавство

про охорону праці",

Конвенції та рекомендації МОП,

Київ, 1997 р.

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Міжнародна організація праці:

 1. "СПИСОК РАТИФИКАЦИЙ Конвенции № 188 Международной организации труда "О труде в рыболовном секторе"(Женева, 14 июня 2007 года)". Міжнародна організація праці. 2012 рікк
 2. Список ратификаций Конвенции N 155 Международной организации труда "О безопасности и гигиене труда и производственной среде" (Женева, 22 июня 1981 года) ( 993_050 ) " (по состоянию на 18 ноября 2011 года)" (неофициальный перевод). Міжнародна організація праці. 2011 рікк
 3. "КОНВЕНЦИЯ № 189 Конвенция о достойном труде домашних работников". Міжнародна організація праці. 2011 рікк
 4. Рекомендация о ВИЧ/СПИДе и сфере труда N 200 "Генеральная конференция Международной организации труда,"созванная в Женеве Административным советом Международного бюро труда и собравшаяся в Женеве на свою 99-ю сессию 2 июня 2010 года,. Міжнародна організація праці. 2010 рікк
 5. "ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА: Глобальный пакт о рабочих местах". Міжнародна організація праці. 2009 рікк
 6. Статус Конвенции Международной Организации Труда N 31 об ограничении рабочего времени в угольных шахтах ( 993_511 ) " (Женева, 18 июня 1931 г.)" (по состоянию на 1 мая 2009 г.). Міжнародна організація праці. 2009 рікк
 7. Статус Конвенции Международной Организации Труда N 5 о минимальном возрасте приема детей на работу в промышленности (Вашингтон, 29 октября 1919 г.) ( 993_109 ) " (по состоянию на 1 мая 2009 г.)"Дата вступления в силу: 13.06.21 г.. Міжнародна організація праці. 2009 рікк
 8. Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством праці та соціальної політики України та Міжнародною організацією праці щодо Програми гідної праці на 2008-2011 рр. "Дата підписання: 09.06.2008"Дата набрання чинності для України: 09.06.2008. Міжнародна організація праці. 2008 рікк
 9. Витяги з норм Конвенцій Міжнародної організації праці щодо права на участь організацій працівників у вирішенні трудових і соціально-економічних питань "------------------------------------------------------------------"| Конвенція | Дата |. Міжнародна організація праці. 2008 рікк
 10. Протокол між Урядом України та Міжнародною організацією праці, представленою Міжнародним бюро праці, про внесення змін до Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Міжнародною організацією праці, представленою Міжнародним бюро праці, від 10 червня 2002 року "Дата підписання: 11.12.2008"Дата набрання чинності для України: 11.12.2008. Міжнародна організація праці. 2008 рікк
 11. Конвенция о труде в рыболовном секторе N 188 " Статус Конвенции см.( 993_533 )"Генеральная конференция Международной организации труда,. Міжнародна організація праці. 2007 рікк
 12. Рекомендация о труде в рыболовном секторе N 199 "Генеральная конференция Международной организации труда,"созванная в Женеве Административным советом Международного бюро труда и собравшаяся на свою 96-ю сессию 30 мая 2007 года,. Міжнародна організація праці. 2007 рікк
 13. Рекомендация об основах, содействующих безопасности и гигиене труда N 197 "Генеральная конференция Международной организации труда,"созванная в Женеве Административным советом Международного бюро труда и собравшаяся 31 мая 2006 года на свою 95-ю сессию,. Міжнародна організація праці. 2006 рікк
 14. Резолюция о роли МОТ в области технического сотрудничества " Принята 15 июня 2006 г."Генеральная конференция Международной организации труда, собравшаяся на свою 95-ю сессию 2006 года,. Міжнародна організація праці. 2006 рікк
 15. Рекомендация о трудовом правоотношении N 198 "Генеральная конференция Международной организации труда,"созванная в Женеве Административным советом Международного бюро труда и собравшаяся 31 мая 2006 года на свою 95-ю сессию,. Міжнародна організація праці. 2006 рікк
 16. Конвенция Международной организации труда 2006 года о труде в морском судоходстве " (Женева, 23 февраля 2006 года)" (неофициальный перевод). Міжнародна організація праці. 2006 рікк
 17. Конвенция об основах, содействующих безопасности и гигиене труда N 187 "Генеральная конференция Международной организации труда, созванная в Женеве Административным советом Международного бюро труда и собравшаяся 31 мая 2006 года на свою 95-ю сессию,"признавая глобальные масштабы производственного травматизма, профессиональных заболеваний и гибели людей на производстве и необходимость принятия дальнейших мер с целью их сокращения,. Міжнародна організація праці. 2006 рікк
 18. Статус Конвенции N 170 Международной организации труда "О безопасности при использовании химических веществ на производстве" ( 993_009 ) " (Женева, 6 июня 1990 г.)" (по состоянию на 1 июня 2006 г.). Міжнародна організація праці. 2006 рікк
 19. "РЕКОМЕНДАЦИЯ № 195 о развитии людских ресурсов: образование, подготовка кадров и непрерывное обучение". Міжнародна організація праці. 2004 рікк
 20. Список ратификаций Конвенции N 182 Международной организации труда "О запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда" ( 993_166 ) " (Женева, 17 июня 1999 года)" (по состоянию на 30 марта 2003 года). Міжнародна організація праці. 2003 рікк
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -