<<
>>

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ П'ята секція " Р І Ш Е Н Н Я" Заява N 50242/06, подана Євгенією Миколаївною Карпенко проти України. Європейський суд з прав людини. 2010

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

         ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ 

П'ята секція

Р І Ш Е Н Н Я

Заява N 50242/06,

подана Євгенією Миколаївною Карпенко

проти України

Переклад офіційний

Європейський суд з прав людини (п'ята секція) 5 жовтня

2010 року, засідаючи комітетом, до складу якого увійшли: Райт Маруст (Rait Maruste), Голова, Миряна Лазарова-Трайковська (Mirjana Lazarova Trajkovska), Здравка Калайджиєва (Zdravka Kalaydjieva), судді, а також Стефан Філліпс (Stephen Phillips), заступник

Секретаря секції, беручи до уваги зазначену заяву, подану 29 листопада

2006 року, і враховуючи подані декларації про досягнення дружнього

врегулювання у справі, після обговорення постановляє таке рішення:

ЩОДО ФАКТІВ

Заява була подана пані Євгенією Миколаївною Карпенко,

1979 року народження, яка є громадянкою України та проживає у

м. Житомирі. Уряд України (далі - Уряд) був представлений його

Уповноваженим - п. Юрієм Зайцевим.

Заява в основному стосувалась тривалості розгляду цивільної

справи заявниці. Заявниця посилалась на пункт 1 статті 6 і

статтю 13 Конвенції ( 995_004 ).

21 серпня і 26 жовтня 2009 року Суд отримав підписані

сторонами декларації про досягнення дружнього врегулювання у

справі, згідно з якими заявниця погоджується відмовитись від

будь-яких подальших скарг проти України, які стосуються фактів,

викладених у цій заяві, в обмін на сплату їй Урядом

600 (шестисот) євро компенсації матеріальної та моральної шкоди, а

також судових витрат, які мають бути конвертовані в національну

валюту за курсом на день здійснення платежу та звільнені від

будь-яких податків. Зазначена сума має бути виплачена протягом

трьох місяців з моменту отримання повідомлення про рішення Суду

відповідно до пункту 1 статті 37 Конвенції про захист прав людини

і основоположних свобод ( 995_004 ). У випадку несплати належної

заявниці суми упродовж зазначеного тримісячного строку Уряд

зобов'язується сплатити пеню, яка дорівнює граничній позичковій

ставці Європейського центрального банку, плюс три відсоткові

пункти, які нараховуються з часу закінчення тримісячного строку і

до моменту повного розрахунку. Сплата вищезазначеної суми

становитиме остаточне вирішення справи.

ЩОДО ПРАВА

Суд бере до уваги факт досягнення сторонами дружнього

врегулювання. Суд переконаний, що таке врегулювання ґрунтується на

повазі до прав людини, як це визначено у Конвенції ( 995_004 ) та

протоколах до неї, і не знаходить підстав загального характеру для

подальшого розгляду заяви (пункт 1 статті 37 Конвенції in fine).

Згідно із зазначеним вище справу має бути вилучено з реєстру

справ Суду.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО

Вирішує вилучити заяву з реєстру справ.

Голова Райт МАРУСТ

Заступник Секретаря Стефан ФІЛЛІПС


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 04.02.2011 — 2011 р., № 6, стор. 218, стаття 313

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Європейський суд з прав людини:

 1. Справа «Філозофенко проти України» (Заява № 72954/11). Європейський суд з прав людини. 2020 рікк
 2. Справа «Іванко проти України» (Заява № 46850/13). Європейський суд з прав людини. 2020 рікк
 3. Справа «Закутній проти України» (Заява № 17843/19). Європейський суд з прав людини. 2020 рікк
 4. Справа «Поваров проти України» (Заява № 7220/19). Європейський суд з прав людини. 2020 рікк
 5. Справа «Антоненко та інші проти України» (Заяви № 45009/13 та 53 інші - див. перелік у додатку). Європейський суд з прав людини. 2020 рікк
 6. Справа «Єльник проти України» (Заява № 10444/13). Європейський суд з прав людини. 2020 рікк
 7. Справа «Стриж проти України» (Заява № 39071/08). Європейський суд з прав людини. 2020 рікк
 8. Справа «Мештешуг проти України» (Заява № 52826/18). Європейський суд з прав людини. 2020 рікк
 9. Справа «Вагапов проти України» (Заява № 35888/11). Європейський суд з прав людини. 2020 рікк
 10. Справа «Стрюков проти України» (Заява № 78484/11). Європейський суд з прав людини. 2020 рікк
 11. Справа «Дикусаренко проти України» (Заяви № 7218/19 та № 17854/19). Європейський суд з прав людини. 2020 рікк
 12. Справа «Антонюк проти України» (Заява № 48040/09). Європейський суд з прав людини. 2020 рікк
 13. Справа «Брайловська проти України» (Заява № 14031/09). Європейський суд з прав людини. 2020 рікк
 14. Справа «Ільченко проти України» (Заява № 65400/16). Європейський суд з прав людини. 2020 рікк
 15. Справа «Распряхін проти України» (Заява № 70878/12). Європейський суд з прав людини. 2020 рікк
 16. Справа «Осипенков проти України» (Заява № 31283/17). Європейський суд з прав людини. 2019 рікк
 17. Справа «Андрєєва проти України» (Заява № 24385/10). Європейський суд з прав людини. 2019 рікк
 18. Справа «Журавльова проти України» (Заява № 45526/08). Європейський суд з прав людини. 2019 рікк
 19. Справа «Іванов і Кашуба проти України» (Заяви № 12258/09 та № 54754/10). Європейський суд з прав людини. 2019 рікк
 20. Справа «Бекетов проти України» (Заява № 44436/09). Європейський суд з прав людини. 2019 рікк