<<
>>

РАДА ЄВРОПИ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ " РЕГЛАМЕНТ СУДУ *" Страсбург, 01.11.2003. Європейський суд з прав людини. 1998

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

РАДА ЄВРОПИ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ РЕГЛАМЕНТ СУДУ * Страсбург, 01.11.2003-------------- * Примітка канцелярії Суду: Нова редакція Регламенту Суду містить поправки, прийняті на пленарному засіданні Суду 7 липня 2003 року, які наберуть чинності 1 листопада 2003 року. Слід зазначити, що загальний перегляд Регламенту у світлі практики Суду, яка постійно розвивається, є безперервним процесом, а отже, подальші поправки можуть бути внесені вже найближчим часом. Нововведенням у цій редакції є включення до Регламенту практичних рекомендацій, які видає Голова Суду, згідно з правилом 32. Вони призначені допомагати сторонам орієнтуватися стосовно тих чи інших аспектів процедури їхнього звернення до Суду, що має також сприяти подальшому впорядкуванню цієї процедури та вдосконаленню процесу опрацювання справ у Суді. До цієї редакції Регламенту включено поки що три практичні рекомендації, а наступні мають бути ухвалені згодом. Будь-які зміни та доповнення оприлюднюватимуться на веб-сторінці Суду <www.echr.coe.int>. Європейський суд з прав людини, беручи до уваги Конвенцію про захист прав людини та основних свобод ( 995_004 ) і протоколи до неї, приймає цей Регламент. Правило 1 [1] (Визначення) Для цілей цього Регламенту, якщо контекстом не вимагається інше: a) термін "Конвенція" означає Конвенцію про захист прав людини та основних свобод і протоколи до неї ( 995_004 ); b) вираз "Пленум Суду" означає пленарне засідання Європейського суду з прав людини; c) термін "Велика палата" означає Велику палату у складі сімнадцяти суддів, створену відповідно до пункту 1 статті 27 Конвенції ( 995_004 ); d) термін "секція" означає палату, створену Пленумом Суду на встановлений строк відповідно до підпункту (b) статті 26 Конвенції ( 995_004 ), а вираз "голова секції" означає суддю, обраного Пленумом Суду відповідно до підпункту (c) статті 26 Конвенції головою такої секції; e) термін "палата" означає будь-яку палату у складі семи суддів, створену відповідно до пункту 1 статті 27 Конвенції ( 995_004 ), а вираз "голова палати" означає суддю, що головує в такій палаті; f) термін "комісія" означає комісію у складі трьох суддів, створену відповідно до пункту 1 статті 27 Конвенції ( 995_004 ); g) термін "Суд" означає Пленум Суду, Велику палату, секцію, палату, комісію або колегію у складі п'яти суддів, про яку йдеться в пункті 2 статті 43 Конвенції ( 995_004 ); h) вираз "суддя ad hoc" означає будь-яку особу, крім обраного судді, яка обирається Договірною Стороною для участі в розгляді справи у складі Великої палати або палати згідно з пунктом 2 статті 27 Конвенції ( 995_004 ); i) терміни "суддя" і "судді" означають суддів, обраних Парламентською Асамблеєю Ради Європи, або суддів ad hoc; j) термін "суддя-доповідач" означає суддю, призначеного виконувати завдання, передбачені в правилах 48 та 49; k) термін "делегат" означає суддю, якого палата призначила членом делегації, а вираз "керівник делегації" означає делегата, якого палата призначила керівником її делегації; l) термін "делегація" означає орган, до складу якого входять делегати, члени канцелярії Суду чи будь-які інші особи, яким палата доручила допомагати делегації в її роботі; m) термін "секретар" означає Секретаря Суду або секретаря секції, відповідно до контексту; n) терміни "сторона" і "сторони" означають: - Договірні Сторони, що є заявником та відповідачем; - заявника (особу, неурядову організацію або групу осіб), що подав скаргу відповідно до статті 34 Конвенції ( 995_004 ); o) вираз "третя сторона" означає будь-яку Договірну державу чи будь-яку заінтересовану особу, яка, як передбачено в пунктах 1 та 2 статті 36 Конвенції ( 995_004 ), здійснила своє право викласти міркування в письмовій формі чи брати участь у слуханні або якій було запропоновано зробити це; p) термін "слухання" (в однині та множині) означає усне провадження, яке здійснюється для вирішення питання про прийнятність заяви та/або розгляд її по суті або у зв'язку з клопотанням про перегляд судового рішення, надання тлумачення судового рішення чи консультативного висновку; q) вираз "Комітет міністрів" означає Комітет міністрів Ради Європи; r) вирази "колишній Суд" та "Комісія" означають, відповідно, Європейський суд та Європейську комісію з прав людини, що були створені згідно з колишньою статтею 19 Конвенції ( 995_004 ).... дивитись законодавчий акт

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>
Розділ I ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РОБОТА СУДУ
Розділ II ПРОЦЕС

Європейський суд з прав людини:

 1. Справа «Борисов проти України» (Заява № 2371/11). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 2. Справа «Береза проти України» (Заява № 67800/12). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 3. Справа «Дедеш проти України» (Заява № 50705/13). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 4. Справа «Гранков проти України» (Заява № 16800/16). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 5. Справа «Величко проти України» (Заява № 22273/12). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 6. Справа «Каплатий проти України» (Заява № 39997/17). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 7. Справа «Гусєв проти України» (Заява № 25531/12). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 8. Справа «Кадура та Смалій проти України» (Заяви № 42753/14 та № 43860/14). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 9. Справа «Лещенко проти України» (Заяви № 14220/13 та № 72601/13). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 10. Справа «Авраімов проти України» (Заява № 71818/17). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 11. Справа «Александровська проти України» (Заява № 38718/16). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 12. Справа «Бідашко проти України» (Заява № 42475/19). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 13. Справа «Дембо та інші проти України» (Заява № 2778/18 та 46 інших заяв - див. перелік у додатку). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 14. Справа «Добринь проти України» (Заява № 27916/12). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 15. Справа «Бєліков проти України» (Заява № 57291/19). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 16. Заява № 32116/15, подана Дмитром Володимировичем Дьоміним, та інші проти України (див. таблицю у додатку). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 17. Заява № 26983/19, подана Сергієм Миколайовичем Бабуром проти України (див. таблицю у додатку). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 18. Заява № 52003/19, подана Олександром Володимировичем Басаном проти України (див. таблицю у додатку). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 19. Справа «Воронкін проти України» (Заява № 19112/20). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 20. Справа «Баранов та інші проти України» (Заява № 15027/20 та 3 інші заяви - див. перелік у додатку). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк