<<
>>

Рішення у справі «Іванов та інші проти України» від ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ "(Заява № 48759/06 та 10 інших - див. перелік у додатку)". Європейський суд з прав людини. 2018

Документ актуальний на 10.07.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П’ята секція

РІШЕННЯ

Рішення у справі «Іванов та інші проти України»

(Заява № 48759/06 та 10 інших - див. перелік у додатку)

СТРАСБУРГ

08 лютого 2018 року

Автентичний переклад

Це рішення є остаточним, але може підлягати редакційним виправленням.

У справі «Іванов та інші проти України»

Європейський суд з прав людини (п’ята секція), засідаючи комітетом, до складу якого увійшли:

Андре Потоцький (<…>), Голова,

Сіофра О’Лірі (<…>),

Мартіньш Мітс (<…>), судді,

та Лів Тігерштедт (<…>), в. о. заступника Секретаря секції,

після обговорення за зачиненими дверима 18 січня 2018 року

постановляє таке рішення, що було ухвалено у той день:

ПРОЦЕДУРА

1. Справу було розпочато за заявами, поданими у різні дати, зазначені у переліку в додатку, до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція).

2. Про заяви було повідомлено Уряд України (далі - Уряд).

ФАКТИ

3. Перелік заявників та відповідні деталі заяв наведені у таблиці в додатку.

4. Заявники скаржилися на надмірну тривалість досудового тримання під вартою. Деякі заявники скаржилися також за іншими положеннями Конвенції.

ПРАВО

I. ОБ’ЄДНАННЯ ЗАЯВ

5. Беручи до уваги схожість предмета заяв, Суд вважає за доцільне розглянути їх спільно в одному рішенні.

II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 3 СТАТТІ 5 КОНВЕНЦІЇ

6. Заявники скаржилися, зокрема, на те, що досудове тримання під вартою було надмірно тривалим.

Вони посилались на пункт 3 статті 5 Конвенції, який передбачає таке:

Пункт 3 статті 5

«3. Кожен, кого заарештовано або затримано згідно з положеннями підпункту «c» пункту 1 цієї статті, … йому має бути забезпечено розгляд справи судом упродовж розумного строку або звільнення під час провадження. Таке звільнення може бути обумовлене гарантіями з’явитися на судове засідання.».

7. Суд зазначає, що загальні принципи щодо права на судовий розгляд протягом розумного строку або звільнення під час провадження, які гарантовані пунктом 3 статті 5 Конвенції, були викладені у низці попередніх рішень (див., серед багатьох інших джерел, рішення у справах «Кудла проти Польщі» (<…>) [ВП], заява 30210/96, п. 110, ЄСПЛ 2000-XI, та «Маккей проти Сполученого Королівства» (McKay v. the United Kingdom) [ВП], заява № 543/03, пп. 41-44, ЄСПЛ 2006-X, з подальшими посиланнями).

8. У справах «Харченко проти України» (Kharchenko v. Ukraine), заява № 40107/02, від 10 лютого 2011 року, та «Ігнатов проти України» (Ignatov v. Ukraine), заява № 40583/15, від 15 грудня 2016 року, Суд вже встановлював порушення щодо питань, аналогічних тим, що розглядаються у цій справі.

9. Розглянувши всі наявні у нього матеріали, Суд не вбачає жодних фактів або аргументів, здатних переконати його дійти іншого висновку щодо прийнятності та суті цих скарг. З огляду на свою практику з цього питання Суд вважає, що у цій справі тривалість досудового тримання заявників під вартою була надмірною.

10. Таким чином, ці скарги є прийнятними та свідчать про порушення пункту 3 статті 5 Конвенції.

III. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ ВІДПОВІДНО ДО УСТАЛЕНОЇ ПРАКТИКИ СУДУ

11. Заявники у своїх заявах № 48759/06, № 20960/08, № 53425/11, № 24954/12, № 35621/13, № 54335/13, № 73537/13 та № 18073/15 звернулися з іншими скаргами за іншими положеннями Конвенції відповідно до усталеної практики Суду (див. таблицю у додатку). Ці скарги не є явно необґрунтованими у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції, вони також не є неприйнятними з будь-яких інших підстав. Тому вони мають бути визнані прийнятними. Розглянувши всі наявні матеріали та з огляду на висновки Суду в рішеннях у справах «Меріт проти України» (Merit v. Ukraine), заява № 66561/01 від 30 березня 2004 року, та «Харченко проти України» (Kharchenko v. Ukraine) (посилання вище), Суд вирішує, що вони також вказують на порушення Конвенції.

IV. ІНШІ СКАРГИ

12. Заявник у заяві № 20960/08 також подав іншу скаргу за пунктом 1 статті 6 Конвенції.

13. Суд розглянув заяву та вважає, що з огляду на усі наявні у нього матеріали та належність оскаржуваних питань до сфери його компетенції, ця скарга не відповідає критеріям прийнятності, викладеним у статтях 34 та 35 Конвенції, та не виявляє жодних ознак порушень прав та свобод, гарантованих Конвенцією або протоколами до неї.

Отже, ця частина скарги має бути відхилена відповідно до пункту 4 статті 35 Конвенції.

V. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

14. Стаття 41 Конвенції передбачає:

«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.».

15. Зважаючи на наявні у нього документи та свою практику, Суд вважає за доцільне присудити суми, зазначені у таблиці у додатку. Однак Суд не присуджує суму заявнику за заявою № 48759/06, який на прохання Суду не надав свої вимоги щодо справедливої сатисфакції відповідно до правила 60 Регламенту Суду.

16. Суд вважає за належне призначити пеню на підставі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО

1. Вирішує об’єднати заяви.

2. Оголошує скарги щодо надмірної тривалості досудового тримання під вартою та інші скарги відповідно до усталеної практики Суду, які зазначені у таблиці в додатку, прийнятними, а заяву № 20960/08 - неприйнятною.

3. Постановляє, що ці скарги свідчать про порушення пункту 3 статті 5 Конвенції у зв’язку з надмірною тривалістю досудового тримання під вартою.

4. Постановляє, що було порушення Конвенції щодо інших скарг відповідно до усталеної практики Суду (див. таблицю у додатку).

5. Постановляє, що:

(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам суми, зазначені у таблиці в додатку, які мають бути конвертовані, крім суми заявнику за заявою № 20960/08, в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на вищезазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, що діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

Учинено англійською мовою та повідомлено письмово 08 лютого 2018 року, відповідно до пунктів 2 та 3 правила 77 Регламенту Суду.

В. о. заступника

Секретаря секції

Лів ТІГЕРШТЕДТ

Голова

Андре ПОТОЦЬКИЙ


Додаток

ПЕРЕЛІК

заяв зі скаргами за пунктом 3 статті 5 Конвенції

(надмірна тривалість досудового тримання під вартою)

№ з/п

№ заяви, дата подання

П. І. Б. заявника, дата народження

П. І. Б. представника та місце проживання

Період тримання під вартою

Тривалість строку тримання під вартою

Інші скарги відповідно до усталеної практики Суду

Сума, присуджена кожному заявнику в якості відшкодування моральної та матеріальної шкоди і судових та інших витрат

(в євро)-1

1

48759/06

03/11/2006

Борис Володимирович

ІВАНОВ

12/08/1955

з 24/12/2003 по 18/12/2006

2 роки, 11 місяців та 25 днів

Пункт 5 статті 5 - недостатня або неадекватна компенсація за незаконний арешт або затримання

0

2

20960/08

14/04/2008

Василь Георгійович

НАЗАРЕВИЧ

13/04/1957

з 21/03/2006 по 25/12/2007

1 рік, 9 місяців та 5 днів

Пункт 1 статті 6 - надмірна тривалість кримінальних проваджень:

приблизно 7 років та 1 місяць, три інстанції

Стаття 13 - відсутність у національному законодавстві будь-якого засобу юридичного захисту щодо надмірної тривалості кримінальних проваджень

3600

з 27/03/2008 по 04/11/2009

1 рік, 7 місяців та 9 днів

з 08/06/2010 по 20/07/2011

1 рік, 1 місяць та 13 днів

3

53425/11

16/08/2011

Владислав Пилипович

ЗАКОРДОНЕЦЬ

20/08/1967

Аркадій Петрович

Бущенко

м. Київ

з 13/10/2010 по 18/07/2012

1 рік, 9 місяців та 6 днів

Пункт 4 статті 5 - надмірна тривалість судового перегляду тримання під вартою: суди не брали до уваги аргументи заявника щодо необхідності змінити запобіжний захід

Пункт 5 статті 5 - недостатня або неадекватна компенсація за незаконний арешт або затримання: відсутність права на компенсацію

2000

4

24954/12

11/04/2012

В’ячеслав Григорович

МЕДВИНСЬКИЙ

25/07/1975

Вадим Анатолійович

Коротич

м. Кіровоград

з 05/03/2009 по 17/12/2012

3 роки, 9 місяців та 13 днів

Пункт 1 статті 6 - надмірна тривалість кримінальних проваджень: кримінальні провадження у двох інстанціях тривали щонайменше 6 років

3100

5

35621/13

27/05/2013

Андрій В’ячеславович

ШКОЛЯР

13/09/1981

з 08/04/2010 по 03/04/2013

2 роки, 11 місяців та 27 днів

Підпункт "c" пункту 1 статті 5 - законний арешт або затримання / обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення: заявник залишався без рішення суду з 08/09/2010 по 27/09/2010, коли справа була розглянута судом, рішення щодо затримання заявника не містило жодного строку

Пункт 4 статті 5 - надмірна тривалість судового перегляду тримання під вартою: під час провадження заявник подав численні клопотання про застосування до нього підписки про невиїзд, які були відхилені без належного розгляду його аргументів, клопотання від 06/08/2012 було розглянуто судом майже через місяць

5900

6

54335/13

06/08/2013

Костянтин Васильович

ВОЛОШИН

07/01/1981

з 30/11/2011 по 11/04/2014

2 роки, 4 місяці та 13 днів

Пункт 1 статті 5 - незаконне позбавлення свободи, включаючи документально незафіксоване затримання та тримання під вартою за відсутності судового рішення та будь-якої іншої юридичної підстави: відсутність обґрунтування у судових рішеннях щодо арешту заявника та продовження тримання під вартою, відсутність розгляду судом будь-яких інших альтернативних заходів

Пункт 4 статті 5 - надмірна тривалість судового перегляду тримання під вартою: Красногвардійський районний суд м. Дніпра у своєму рішенні від 30/12/2013 не розглянув аргументи заявника, подані у його проханні про звільнення

5900

7

65401/13

30/09/2013

Василь Іванович

НЕДЕЛКО

22/02/1971

з 01/03/2012 по 03/09/2013

1 рік, 6 місяців та 3 дні

1400

з 18/02/2014 по 06/11/2014

8 місяців та 20 днів

8

73537/13

05/11/2013

Денис Ігорович

ЗГУРСЬКИЙ

09/07/1991

Таїса Іванівна

Згурська

м. Дніпро

з 23/11/2011 по 01/08/2012

8 місяців та 10 днів

Підпункт "c" пункту 1 статті 5 - незаконне досудове тримання під вартою: заявник скаржиться на те, що при продовженні строку тримання його під вартою суд першої інстанції (у ухвалах від 19/02/2013 та 02/04/2013) не зазначив підстав для тримання його під вартою, зокрема, питання щодо "обґрунтованої підозри" не було розглянуто, відповідні докази не були проаналізовані

Пункт 4 статті 5 - надмірна тривалість судового перегляду тримання під вартою: заявник скаржиться, що аргументи у його заяві щодо заміни тримання його під вартою іншим альтернативним запобіжним заходом (розглянутої судом першої інстанції 19/02/2013) не були взяті до уваги національними судами

Пункт 5 статті 5 - недостатня або неадекватна компенсація за незаконний арешт або затримання

5900

з 25/10/2012 по 31/03/2013

5 місяців 7 днів

9

27839/14

30/03/2014

Богдан Михайлович

РЕУТ

12/08/1985

з 01/08/2011 по 30/10/2013

2 роки, 2 місяці та 30 днів

1400

10

18073/15

03/04/2015

Сергій Анатолійович

ШИШКОВ

01/05/1976

з 13/02/2013 досі триває

Більше ніж 4 роки та 10 місяців

Підпункт "c" пункту 1 статті 5 - незаконне досудове тримання під вартою: заявник скаржиться на те, що, продовжуючи тримання його під вартою, суд першої інстанції не зазначив підстав щодо подальшого тримання під вартою

Пункт 1 статті 6 - надмірна тривалість кримінальних проваджень: кримінальне провадження щодо заявника почалося 13/02/2013 (підтверджується поданими документами) і триває у суді першої інстанції. Тривалість провадження в одній інстанції майже 5 років є надмірною

5900

11

21737/17

16/03/2017

Олександр Анатолійович

ТИШИНА

03/07/1970

Оксана Володимирівна

Преображенська

м. Страсбург

з 21/05/2015 по 15/03/2017

1 рік, 9 місяців та 23 дні

1200

__________

-1 Та додатково будь-який податот, який може бути стягнутий з заявників.


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 19.06.2018 — 2018 р., № 47, стор. 44, стаття 1648

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Європейський суд з прав людини:

 1. Справа «Надточій проти України» (Заява № 32899/13). Європейський суд з прав людини. 2022 рікк
 2. Справа «Васильков проти України» (Заява № 77801/13). Європейський суд з прав людини. 2022 рікк
 3. Справа «Гриненко проти України» (Заява № 65890/13). Європейський суд з прав людини. 2022 рікк
 4. Справа «Васильков проти України» (Заява № 77801/13). Європейський суд з прав людини. 2022 рікк
 5. Справа «Гриненко проти України» (Заява № 65890/13). Європейський суд з прав людини. 2022 рікк
 6. Справа «Подлєсная проти України» (Заява № 23002/13). Європейський суд з прав людини. 2022 рікк
 7. Справа «Максименко проти України (№ 2)» (Заява № 45547/13). Європейський суд з прав людини. 2022 рікк
 8. Справа «Корнацький проти України» (Заява № 19854/13). Європейський суд з прав людини. 2022 рікк
 9. Справа «Авраамова проти України» (Заява № 2718/12). Європейський суд з прав людини. 2022 рікк
 10. Справа «Трєт’як проти України» (Заява № 10919/20). Європейський суд з прав людини. 2022 рікк
 11. Справа «Пономаренко проти України» (Заява № 17030/20). Європейський суд з прав людини. 2022 рікк
 12. Справа «Гему проти України» (Заява № 16025/06). Європейський суд з прав людини. 2022 рікк
 13. Справа «Сердюков проти України» (Заява № 11623/13). Європейський суд з прав людини. 2022 рікк
 14. Справа «Шановський проти України» (Заява № 61431/15). Європейський суд з прав людини. 2022 рікк
 15. Справа «Демидецький проти України» (Заява № 50829/09). Європейський суд з прав людини. 2022 рікк
 16. Справа «Шевчук проти України» (Заява № 30854/09). Європейський суд з прав людини. 2022 рікк
 17. Справа «Леонідов проти України» (Заява № 2064/12). Європейський суд з прав людини. 2022 рікк
 18. Справа «Лисак проти України» (Заява № 52299/14). Європейський суд з прав людини. 2022 рікк
 19. Справа «Ігор Луценко проти України» (Заява № 6251/14). Європейський суд з прав людини. 2022 рікк
 20. Справа «Жура проти України» (Заява № 66191/10). Європейський суд з прав людини. 2022 рікк