<<
>>

"Рішення у справі "Шуст та Сидоренко проти України"(Заяви № 41385/06 та № 56391/11)". Європейський суд з прав людини. 2017

Документ актуальний на 30.03.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

Четверта секція

РІШЕННЯ

Рішення у справі "Шуст та Сидоренко проти України"

(Заяви № 41385/06 та № 56391/11)

СТРАСБУРГ

23 березня 2017 року

У текст рішення 30 березня 2017 року було внесено зміни

відповідно до правила 81 Регламенту Суду.

Автентичний переклад

Це рішення є остаточним, але може підлягати редакційним виправленням.

У справі "Шуст та Сидоренко проти України"

Європейський суд з прав людини (четверта секція), засідаючи комітетом, до складу якого увійшли:

Вінсент А. Де Гаетано (<...>), Голова,

Егідіюс Кюріс (<...>),

Габріеле Куцско-Штадльмайєр (<...>), судді,

та Карен Рейд (<...>), Секретар секції,

після обговорення за зачиненими дверима 2 березня 2017 року

постановляє таке рішення, що було ухвалено у той день:

ПРОЦЕДУРА

1. Справу було розпочато за заявами, поданими у різні дати, зазначеними у переліку в додатку, до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції про захист прав і основоположних свобод (далі - Конвенція).

2. Про заяви було повідомлено Уряд України (далі - Уряд).

ФАКТИ

3. Перелік заявників та відповідні деталі заяв наведені у доданій таблиці.

4. Заявники скаржилися на надмірну тривалість досудового тримання під вартою. Вони скаржилися також за іншими положеннями Конвенції.

ПРАВО

I. ОБ'ЄДНАННЯ ЗАЯВ

5. Беручи до уваги схожість предмета заяв, Суд вважає за доцільне розглянути їх одночасно в одному рішенні.

II.

СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ
ПУНКТУ 3 СТАТТІ 5 КОНВЕНЦІЇ

6. Заявники скаржились, головним чином, що тривалість досудового тримання під вартою була необґрунтовано довгою. Вони посилались на пункт 3 статті 5 Конвенції, яка передбачає таке:

Пункт 3 статті 5

"3. Кожен, кого заарештовано або затримано згідно з положеннями підпункту "c" пункту 1 цієї статті ... має бути забезпечено розгляд справи судом упродовж розумного строку або звільнення під час провадження. Таке звільнення може бути обумовлене гарантіями з'явитися на судове засідання.".

7. Суд зазначає, що загальні принципи щодо права на судовий розгляд протягом розумного строку або звільнення під час провадження, які гарантовані пунктом 3 статті 5 Конвенції, були викладені в ряді попередніх рішень (див., серед багатьох інших джерел, рішення у справі "Кудла проти Польщі" (Kudla v. Poland) [ВП], заява № 30210/96, п. 94, ECHR 2000-XI, та рішення у справі "Маккей проти Сполученого Королівства" (McKay v. the United Kingdom) [ВП], заява № 543/03, п. 33, ECHR 2006-X, з подальшим посиланням).

8. У справі "Харченко проти України" (Kharchenko v. Ukraine), № 40107/02, від 10 лютого 2011 року, Суд вже встановлював порушення щодо питань, аналогічних тим, що розглядаються у цій справі.

9. Розглянувши всі наявні матеріали, Суд не вбачає жодних фактів або аргументів, здатних переконати його дійти іншого висновку щодо прийнятності та суті цих скарг. З огляду на свою практику з цього питання Суд вважає, що у цій справі тривалість досудового тримання під вартою була надмірною.

10. Таким чином, ці скарги є прийнятними та свідчать про порушення пункту 3 статті 5 Конвенції.

III. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ ВІДПОВІДНО ДО УСТАЛЕНОЇ ПРАКТИКИ

11. Заявники подали також інші скарги за іншими положеннями Конвенції відповідно до усталеної практики Суду (див. додаток). Ці скарги не є явно необґрунтованими у розумінні підпункту "а" пункту 3 статті 35 Конвенції, а також вони не є неприйнятними з будь-яких інших підстав. Тому вони мають бути визнані прийнятними. Розглянувши всі наявні матеріали, та з огляду на його висновки в рішенні у справі "Меріт проти України" (Merit v. Ukraine), № 66561/01, від 30 березня 2004 року, та в рішенні у справі "Харченко проти України" (Kharchenko v. Ukraine), згадуване вище, Суд вирішує, що вони також вказують на порушення Конвенції.

IV. ІНШІ СКАРГИ

12. У заяві № 41385/06 заявник скаржився також за іншими положеннями Конвенції.

13. Суд розглянув заяву та вважає, що з огляду на всі наявні в його розпорядженні матеріали та належність оскаржуваних питань до сфери його компетенції, ці скарги не відповідають критеріям прийнятності, передбаченим статтями 34 та 35 Конвенції, та не виявляють жодних ознак порушень прав і свобод, гарантованих Конвенцією та протоколами до неї.

Отже, ця частина заяви має бути відхилена відповідно до пункту 4 статті 35 Конвенції.

V. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

14. Стаття 41 Конвенції передбачає:

"Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.".

15. Зважаючи на наявні в його розпорядженні документи та свою практику, Суд вважає за доцільне присудити суму, зазначену у переліку в додатку другому заявнику, п. Сидоренку. Суд нічого не присуджує першому заявнику, п. Шусту, який не відповів на його пропозицію надати свої вимоги щодо справедливої сатисфакції відповідно до правила 60 Регламенту Суду.

16. Суд вважає за належне призначити пеню на підставі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО

1. Вирішує об'єднати заяви.

2. Оголошує прийнятними скарги щодо надмірної тривалості досудового тримання під вартою та інші скарги, які розглядалися відповідно до усталеної практики Суду, які вказано у переліку в додатку, а решту скарг у заяві № 41385/06 - неприйнятними.

3. Постановляє, що ці скарги свідчать про порушення пункту 3 статті 5 Конвенції у зв'язку з надмірною тривалістю досудового тримання під вартою.

4. Постановляє, що було порушення щодо інших скарг відповідно до усталеної практики Суду (див. перелік у додатку).

5. Постановляє, що:

(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити другому заявнику, п. Сидоренку, суму, зазначену в таблиці в додатку; ця сума має бути конвертована в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на вищезазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, що діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

6. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.

Учинено англійською мовою та повідомлено письмово 23 березня 2017 року відповідно до пунктів 2 та 3 правила 77 Регламенту Суду.

Секретар

Карен Рейд

Голова

Вінсент А. Де Гаетано

Додаток

ЗАЯВИ

зі скаргами заявників за пунктом 3 статті 5 Конвенції (надмірна тривалість досудового тримання під вартою)

№ заяви,

дата подання

П. І. Б. заявника,

дата народження

П. І. Б. представника,

та місце проживання

Період під вартою

Тривалість строку тримання під вартою

Інші скарги відповідно до усталеної практики

Сума, присуджена кожному заявнику в якості відшкодування моральної та матеріальної шкоди і судових та інших витрат (в євро)-1

1

41385/06

05/10/2006

Андрій Миколайович

ШУСТ

17/10/1973

з 15/01/2004 по 28/04/2005

1 рік, 3 місяці та 14 днів

Пункт 1 статті 6 - надмірна тривалість кримінальних проваджень у період з 24/09/2003 до 16/12/2008:

5 років та 3 місяці, 2 інстанції

0

з 29/11/2005 по 13/12/2006

1 рік та 15 днів

з 04/12/2007 по 09/07/2008

7 місяців та 6 днів

2

56391/11

30/08/2011

Владислав Вікторович

СИДОРЕНКО

15/02/1985

Наталія Геннадіївна Охотнікова

м. Харків

Володимир Борисович

Глущенко

м. Харків-2

з 19/12/2005 по 28/04/2007

1 рік, 4 місяці та 10 днів

Пункт 4 статті 5 - надмірна тривалість судового перегляду законності питання щодо тримання під вартою;

Пункт 5 статті 5 - відсутність, або неналежна компенсація за незаконний арешт або тримання під вартою;

Пункт 1 статті 6 - надмірна тривалість кримінального провадження в період з 19/12/2005 по 05/03/2013:

7 років та 3 місяці, 2 інстанції

5100

з 11/12/2007 по 17/02/2011

3 роки, 2 місяці та 7 днів

з 11/05/2011 по 05/03/2013

1 рік, 9 місяців та 23 дні

__________

-1 Та додатково будь-який податок, який може бути стягнутий з заявника.

-2 Виправлено 30 березня 2017 року: було додано П. І. Б. другого представника та місце проживання.


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 27.02.2018 — 2018 р., № 17, стор. 183, стаття 593

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Європейський суд з прав людини:

 1. Справа «Борисов проти України» (Заява № 2371/11). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 2. Справа «Береза проти України» (Заява № 67800/12). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 3. Справа «Дедеш проти України» (Заява № 50705/13). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 4. Справа «Гранков проти України» (Заява № 16800/16). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 5. Справа «Величко проти України» (Заява № 22273/12). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 6. Справа «Каплатий проти України» (Заява № 39997/17). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 7. Справа «Гусєв проти України» (Заява № 25531/12). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 8. Справа «Кадура та Смалій проти України» (Заяви № 42753/14 та № 43860/14). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 9. Справа «Лещенко проти України» (Заяви № 14220/13 та № 72601/13). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 10. Справа «Авраімов проти України» (Заява № 71818/17). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 11. Справа «Александровська проти України» (Заява № 38718/16). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 12. Справа «Бідашко проти України» (Заява № 42475/19). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 13. Справа «Дембо та інші проти України» (Заява № 2778/18 та 46 інших заяв - див. перелік у додатку). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 14. Справа «Добринь проти України» (Заява № 27916/12). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 15. Справа «Бєліков проти України» (Заява № 57291/19). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 16. Заява № 32116/15, подана Дмитром Володимировичем Дьоміним, та інші проти України (див. таблицю у додатку). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 17. Заява № 26983/19, подана Сергієм Миколайовичем Бабуром проти України (див. таблицю у додатку). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 18. Заява № 52003/19, подана Олександром Володимировичем Басаном проти України (див. таблицю у додатку). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 19. Справа «Воронкін проти України» (Заява № 19112/20). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 20. Справа «Баранов та інші проти України» (Заява № 15027/20 та 3 інші заяви - див. перелік у додатку). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк