<<
>>

Справа «Антоненко та інші проти України» (Заяви № 45009/13 та 53 інші - див. перелік у додатку). Європейський суд з прав людини. 2020

Документ актуальний на 13.05.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П’ята секція

РІШЕННЯ

Справа «Антоненко та інші проти України»

(Заяви № 45009/13 та 53 інші - див. перелік у додатку)

СТРАСБУРГ

20 лютого 2020 року

Автентичний переклад

Це рішення є остаточним, але може підлягати редакційним виправленням.

У справі «Антоненко та інші проти України»

Європейський суд з прав людини (п’ята секція), засідаючи комітетом, до складу якого увійшли:

Габріеле Куцско-Штадльмайер (<…>), Голова,

Мартіньш Мітс (<…>),

Лятіф Хусейнов (<…>), судді,

та Лів Тігерштедт (<…>), в.о. заступника Секретаря секції,

після обговорення за зачиненими дверима 30 січня 2020 року

постановляє таке рішення, що було ухвалено у той день:

ПРОЦЕДУРА

1. Справу було розпочато за заявами, поданими у різні дати, зазначені в таблиці у додатку, до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція).

2. Про заяви було повідомлено Уряд України (далі - Уряд).

ФАКТИ

3. Перелік заявників та відповідні деталі заяв наведені в таблиці у додатку.

4. Заявники скаржилися на повну заборону відчуження їхніх земель сільськогосподарського призначення.

ПРАВО

I. ОБ’ЄДНАННЯ ЗАЯВ

5. Беручи до уваги схожість предмета заяв, Суд вважає за доцільне розглянути їх спільно в одному рішенні.

II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 1 ПЕРШОГО ПРОТОКОЛУ ДО КОНВЕНЦІЇ

6. Заявники скаржилися на те, що законодавчі обмеження щодо їхньої землі порушили їхнє право мирно володіти своїм майном, гарантоване статтею 1 Першого протоколу до Конвенції, яка передбачає:

Стаття 1

«Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном.

Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Проте попередні положення жодним чином не обмежують право держави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів.».

7. Суд повторює, що втручання у право власності повинно не лише бути законним та переслідувати за фактами та в принципі «законну мету» «відповідно до загальних інтересів», але також має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між вжитими заходами та метою, яку прагнули досягти будь-якими заходами, застосованими державою, у тому числі заходами, спрямованими на здійснення контролю за користуванням майном фізичної особи. Ця вимога виражена у понятті «справедливий баланс», який має бути встановлений між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи (див. рішення у справі «Хуттен-Чапська проти Польщі» [ВП] (Hutten-Czapska v. Poland) [GC], заява № 35014/97, пункт 167, ЄСПЛ 2006-VIII).

8. У провідній справі «Зеленчук і Цицюра проти України» (Zelenchuk and Tsytsyura v. Ukraine), заяви № 846/16 та № 1075/16, від 22 травня 2018 року, Суд уже встановлював порушення щодо питань, аналогічних тим, що розглядаються у цій справі. Суд зазначив, що Україна є єдиною державою - членом Ради Європи, в якій існує загальна заборона на продаж або будь-який інший спосіб відчуження земель сільськогосподарського призначення. З огляду на відсутність чітких причин для неприйняття альтернативних рішень та надмірний тягар, накладений на заявників, Суд доходить висновку, що держава-відповідач вийшла за межі своєї широкої свободи розсуду у цій сфері та не забезпечила справедливого балансу між загальним інтересом суспільства та майновими правами заявників.

9. Розглянувши всі надані матеріали у цих справах, Суд не вбачає жодних фактів або аргументів, здатних переконати його дійти іншого висновку щодо прийнятності та суті цих скарг. З огляду на свою практику з цього питання Суд вважає, що у цій справі держава не змогла встановити справедливий баланс між загальним інтересом суспільства та майновими правами заявників.

10. Отже, ці скарги є прийнятними та було порушення статті 1 Першого протоколу до Конвенції.

III. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

11. Стаття 41 Конвенції передбачає:

«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.».

12. З огляду на наявні в нього документи та свою практику (див., зокрема, згадане рішення у справі «Зеленчук і Цицюра проти України» (Zelenchuk and Tsytsyura v. Ukraine), пункти 150, 154-157 та 161), Суд вважає, що встановлення порушення само собою становить справедливу сатисфакцію.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО

1. Вирішує об’єднати заяви.

2. Оголошує заяви прийнятними.

3. Постановляє, що було порушення статті 1 Першого протоколу до Конвенції.

4. Постановляє, що встановлення порушення само собою становить достатню справедливу сатисфакцію.

Учинено англійською мовою та повідомлено письмово 20 лютого 2020 року відповідно до пунктів 2 та 3 правила 77 Регламенту Суду.

В.о. заступника Секретаря

Лів ТІГЕРШТЕДТ

Голова

Габріеле КУЦСКО-ШТАДЛЬМАЙЕР


Додаток

ПЕРЕЛІК

заяв зі скаргами за статтею 1 Першого протоколу до Конвенції

(повна заборона відчуження земель сільськогосподарського призначення)

№ заяви,

дата подання

П.І.Б. заявника,

дата народження

Опис земельної ділянки

Документ, який підтверджує власність на земельну ділянку

1

45009/13

05.07.2013

Михайло Олександрович

АНТОНЕНКО

31.07.1973

Дві земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею 1,55 та 5,28 гектарів у Миколаївській області

Державні акти на право власності на земельні ділянки від 07 серпня 2012 року

2

50570/14

02.07.2014

Ніна Сергіївна

МІРОШНІЧЕНКО

14.09.1955

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 2,3571 гектари у Черкаській області

Державний акт на право власності на земельну ділянку від 18 листопада 2008 року

3

59347/15

18.11.2015

Едуард Васильович

ПРОКОПЧЕНКО

19.05.1939

Дві земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею 0,22 та 5,47 гектарів у Луганській області

Державні акти на право власності на земельні ділянки від 15 лютого 2008 року

4

59356/15

20.11.2015

Петро Олександрович

ІВАНОВ

15.10.1964

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 1,86 гектари у Житомирській області

Державний акт на право власності на земельну ділянку від 22 липня 2005 року

5

59386/15

21.11.2015

Микола Павлович

ГРИЩЕНКО

01.01.1947

Дві земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею 2,0072 та 0,3771 гектари у Київській області

Державні акти на право власності на земельні ділянки від 07 вересня 2007 року

6

59500/15

18.11.2015

Тетяна Іванівна

ЗУЄВА

26.04.1957

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 3,2 гектари у Донецькій області

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень від 13 січня 2014 року

7

59534/15

17.11.2015

Володимир Яковлевич

ЛИСКО

19.04.1975

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 7.52 гектари у Запорізькій області

Державний акт на право власності на земельну ділянку від 14 серпня 2006 року

8

59698/15

18.11.2015

Вікторія Василівна

АННОПОЛЬСЬКА

11.10.1970

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 13,2843 гектарів у Харківській області

Державний акт на право власності на земельну ділянку від 19 червня 2008 року

9

60004/15

20.11.2015

Петро Олександрович

ІВАНОВ

15.10.1964

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 2,21 гектари у Житомирській області

Свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 16 червня 2009 року

10

60269/15

23.11.2015

Олена Іванівна

ЯНЄВА

18.04.1959

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 4,4487 гектари в Одеській області

Державний акт на право власності на земельну ділянку від 07 вересня 2010 року

11

60480/15

25.11.2015

Степан Якович

ЯНЄВ

24.11.1958

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 4,4655 гектари в Одеській області

Державний акт на право власності на земельну ділянку від 24 жовтня 2011 року

12

60820/15

26.11.2015

Валерій Володимирович

СТАДНІК

03.04.1953

Дві земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею 3,36 та 3,48 гектари у Хмельницькій області

Державні акти на право власності на земельні ділянки від 05 червня 2003 року та 30 грудня 2003 року

13

60840/15

24.11.2015

Степан Іванович

НІКОЛАЄНКО

09.01.1952

Дві земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею 2,7285 та 3,0777 гектари у Миколаївській області

Державні акти на право власності на земельні ділянки від 19 вересня 2011 року

14

60853/15

25.11.2015

Марія Василівна

КОЛЕСНИК

31.10.1938

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 2,95 гектари у Житомирській області

Державний акт на право власності на земельну ділянку від 13 вересня 2006 року

15

60857/15

16.11.2015

Володимир Петрович

ІВАНОВ

28.12.1960

Дві земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею 1,68 та 0,3449 гектари у Київській області

Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень від 10 квітня 2015 року

16

61364/15

01.12.2015

Павло Дмитрович

СТЕЛЬМАЩУК

26.04.1975

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 0,463 гектари у Хмельницькій області

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 24 листопада 2015 року

17

61847/15

29.11.2015

Сергій Миколайович

ЯРОВИЙ

07.08.1962

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 16,73 гектари у Херсонській області

Державний акт на право власності на земельну ділянку від 20 жовтня 2004 року

18

62432/15

08.12.2015

Андрій Тимофійович

ПАВЛОВ

08.09.1985

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 4,84 гектари в Одеській області

Державний акт на право власності на земельну ділянку від 29 листопада 2004 року

19

62460/15

04.12.2015

Тетяна Володимирівна

КУЧЕРЕНКО

07.02.1973

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 4,9295 гектари в Одеській області

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 30 листопада 2015 року

20

62476/15

03.12.2015

Наталя Миколаївна

ПОЛЯКОВА

02.12.1954

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 9,2586 гектари у Запорізькій області

Державний акт на право власності на земельну ділянку від 20 серпня 2010 року

21

62665/15

08.12.2015

Микола Іванович

ДРОБОТ

29.05.1960

Дві земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею 2,46 та 2,46 гектари у Дніпропетровській області

Державні акти на право власності на земельні ділянки від 12 жовтня 2010 року та від 11 жовтня 2012 року

22

534/16

14.12.2015

Аліса Миколаївна

ЩВЕЦЬ

28.04.1986

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 7,4457 гектари у Кіровоградській області

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 04 грудня 2013 року

23

535/16

14.12.2015

Аліса Миколаївна

ШВЕЦЬ

28.04.1986

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 7,2318 гектари у Кіровоградській області

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 10 вересня 2014 року

24

924/16

11.12.2015

Тетяна Михайлівна

БУРДЕЙНА

03.07.1969

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 5,98 гектари в Одеській області

Державний акт на право власності на земельну ділянку від 30 березня 2005 року

25

978/16

10.12.2015

Ніна Миколаївна

СЕЛЕЗНЬОВА

26.08.1953

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 7,04 гектари у Чернігівській області

Державний акт на право власності на землю від 26 березня 2003 року

26

1979/16

18.12.2015

Софія Олександрівна

КАЗМЕРЧУК

30.11.1937

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 6,41 гектари у Дніпропетровській області

Державний акт на право власності на землю від 01 квітня 2003 року

27

1988/16

18.12.2015

Анатолій Дмитрович

КАЗМЕРЧУК

30.07.1935

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 6,19 гектари у Дніпропетровській області

Державний акт на право власності на землю від 01 квітня 2003 року

28

2177/16

25.12.2015

Надія Семенівна

ЯКОВЛЄВА

08.05.1958

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 3,11 гектари у Херсонській області

Державний акт на право власності на земельну ділянку від 24 лютого 2004 року

29

7518/16

30.01.2016

Іуліяна Іванівна

ПУЧКОВА

04.07.1957

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 6,7586 гектари у Запорізькій області

Державний акт на право власності на земельну ділянку від 08 липня 2006 року

30

7843/16

20.01.2016

Олександр Миколайович

ПОЛУШКІН

25.05.1957

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 4,12 гектари у Полтавській області

Державний акт на право власності на земельну ділянку від 04 грудня 2003 року

31

8534/16

05.02.2016

Людмила Онисіївна

КРУЦ

29.05.1960

Дві земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею 1,1277 та 1,1501 гектари в Одеській області

Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 09 грудня 2015 року

32

8628/16

20.01.2016

Олена Володимирівна

ПОЛУШКІНА

17.09.1968

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 4,12 гектари у Полтавській області

Державний акт на право власності на земельну ділянку від 04 грудня 2003 року

33

10799/16

27.01.2016

Борис Олексійович

КІМНАТНИЙ

08.07.1953

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 5,767 гектари у Запорізькій області

Державний акт на право власності на землю від 08 серпня 2000 року

34

11628/16

14.02.2016

Тетяна Геннадіївна

ЯРОВА

15.08.1966

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 16,94 гектари у Херсонській області

Державний акт на право власності на земельну ділянку від 20 жовтня 2004 року

35

12768/16

24.02.2016

Олег Вікторович

КАЦАРСЬКИЙ

15.06.1982

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 2 гектари в Одеській області

Державний акт на право власності на земельну ділянку від 27 жовтня 2003 року

36

14997/16

25.02.2016

Володимир Олексійович

ГОРЕНКО

03.07.1941

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 1,2743 гектари у Кіровоградській області

Державний акт на право власності на земельну ділянку від 02 грудня 2008 року

37

15407/16

09.03.2016

Ілля Миколайович

ШВАБ

01.09.1937

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 2,4691 гектари у Житомирській області

Державний акт на право власності на землю від 18 жовтня 2002 року

38

16892/16

10.03.2016

Віктор Васильович

ПЕРОВ

26.06.1949

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 5,586 гектари у Луганській області

Державний акт на право власності на земельну ділянку від 28 вересня 2004 року

39

19197/16

19.03.2016

Людмила Іванівна

РИКОВА

20.06.1955

Дві земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею 4,07 та 4,07 гектари у Дніпропетровській області

Державні акти на право власності на земельні ділянки від 06 січня 2005 року

40

27154/16

25.04.2016

Наталія Володимирівна

ЛОГВІНОВА

02.12.1961

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 3,84 гектари у Миколаївській області

Державний акт на право власності на земельну ділянку від 31 серпня 2004 року

41

27365/16

25.04.2016

Галина Михайлівна

БОЛДИРЄВА

30.03.1970

Дві земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею 6,85 та 2,78 гектари у Миколаївській області

Державні акти на право власності на земельні ділянки від 01 листопада 2007 року

42

35452/16

08.06.2016

Людмила Олексіївна

КОЗИРЄВА

15.06.1946

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 1,2697 гектари у Кіровоградській області

Державний акт на право власності на земельну ділянку від 18 серпня 2009 року

43

36306/16

16.06.2016

Олександр Миколайович

БУЛИМЕНКО

13.11.1971

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 10,59 гектари у Миколаївській області

Державний акт на право власності на земельну ділянку від 10 вересня 2004 року

44

36309/16

16.06.2016

Людмила Володимирівна

БУЛИМЕНКО

19.06.1977

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 10,53 гектарів у Миколаївській області

Державний акт на право власності на земельну ділянку від 07 серпня 2006 року

45

36319/16

16.06.2016

Олександра Миколаївна

БУЛИМЕНКО

22.01.1937

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 4,53 гектари у Миколаївській області

Державний акт на право власності на земельну ділянку від 22 липня 2010 року

46

44881/16

20.07.2016

Світлана Володимирівна

ЖУРАВЛЬОВА

03.08.1981

Дві земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею 1,2565 та 1,272 гектари в Одеській області

Інформаційні довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо обєкта нерухомого майна від 13 липня 2016 року

47

30321/18

16.06.2018

Сергій Володимирович

ЮЗЬКІВ

26.04.1980

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 1,7026 гектари у Вінницькій області

Державний акт на право власності на земельну ділянку від 04 жовтня 2012 року

48

24/19

27.11.2018

Ольга Григорівна

ЧЕКАНОВА

01.09.1959

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 2,64 гектари в Одеській області

Державний акт на право власності на землю від 06 серпня 2001 року

49

7056/19

16.01.2019

Сергій Михайлович

ЇВЖЕНКО

17.04.1972

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 4,09 гектари у Полтавській області

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 19 жовтня 2013 року

50

11071/19

15.02.2019

Анатолій Миколайович

МАГДА

24.06.1959

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 3,9146 гектари у Харківській області

Державний акт на право власності на земельну ділянку від 06 листопада 2012 року

51

11073/19

15.02.2019

Альона Анатоліївна

МАГДА

03.12.1988

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 1,86 гектари у Харківській області

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 29 червня 2017 року

52

13714/19

03.03.2019

Марія Іванівна

НЕЗНАЙКО

24.01.1921

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 1,32 гектари у Житомирській області

Державний акт на право власності на землю від 25 жовтня 2002 року

53

14033/19

01.03.2019

Тамара Іванівна

ВОЙНАЛОВИЧ

02.04.1942

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 1,41 гектари у Житомирській області

Державний акт на право власності на земельну ділянку від 25 жовтня 2002 року

54

14036/19

01.03.2019

Олексій Олександрович

ВОЙНАЛОВИЧ

03.05.1939

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 2,6 гектари у Житомирській області

Державний акт на право власності на земельну ділянку від 25 жовтня 2002 року


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 08.05.2020 — 2020 р., № 35, стор. 134, стаття 1184

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Європейський суд з прав людини:

 1. Справа «Борисов проти України» (Заява № 2371/11). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 2. Справа «Береза проти України» (Заява № 67800/12). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 3. Справа «Дедеш проти України» (Заява № 50705/13). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 4. Справа «Філозофенко проти України» (Заява № 72954/11). Європейський суд з прав людини. 2020 рікк
 5. Справа «Іванко проти України» (Заява № 46850/13). Європейський суд з прав людини. 2020 рікк
 6. Справа «Закутній проти України» (Заява № 17843/19). Європейський суд з прав людини. 2020 рікк
 7. Справа «Поваров проти України» (Заява № 7220/19). Європейський суд з прав людини. 2020 рікк
 8. Справа «Єльник проти України» (Заява № 10444/13). Європейський суд з прав людини. 2020 рікк
 9. Справа «Стриж проти України» (Заява № 39071/08). Європейський суд з прав людини. 2020 рікк
 10. Справа «Мештешуг проти України» (Заява № 52826/18). Європейський суд з прав людини. 2020 рікк
 11. Справа «Вагапов проти України» (Заява № 35888/11). Європейський суд з прав людини. 2020 рікк
 12. Справа «Стрюков проти України» (Заява № 78484/11). Європейський суд з прав людини. 2020 рікк
 13. Справа «Дикусаренко проти України» (Заяви № 7218/19 та № 17854/19). Європейський суд з прав людини. 2020 рікк
 14. Справа «Антонюк проти України» (Заява № 48040/09). Європейський суд з прав людини. 2020 рікк
 15. Справа «Брайловська проти України» (Заява № 14031/09). Європейський суд з прав людини. 2020 рікк
 16. Справа «Ільченко проти України» (Заява № 65400/16). Європейський суд з прав людини. 2020 рікк
 17. Справа «Распряхін проти України» (Заява № 70878/12). Європейський суд з прав людини. 2020 рікк
 18. Справа «Ювченко та інші проти України» (Заяви № 32529/18 та 5 інших заяв - див. перелік у додатку). Європейський суд з прав людини. 2020 рікк
 19. Справа «Романов проти України» (Заява № 76273/11). Європейський суд з прав людини. 2020 рікк
 20. Справа «Свіргунець проти України» (Заява № 38262/10). Європейський суд з прав людини. 2020 рікк