<<
>>

Справа «Бондаренко та інші проти України» (Заява № 27052/09 та 11 інших заяв - див. перелік у додатку). Європейський суд з прав людини. 2018

Документ актуальний на 09.10.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П’ята секція

РІШЕННЯ

Справа «Бондаренко та інші проти України»

(Заява № 27052/09 та 11 інших заяв - див. перелік у додатку)

СТРАСБУРГ

28 червня 2018 року

Автентичний переклад

Це рішення є остаточним, але може підлягати редакційним виправленням.

У справі «Бондаренко та інші проти України»

Європейський суд з прав людини (п’ята секція), засідаючи комітетом, до складу якого увійшли:

Йонко Грозєв (<...>), Голова,

Габріеле Куцско-Штадльмайер (<...>),

Лятіф Гусейнов (<...>), судді,

та Лів Тігерштедт (<...>), в.о. заступника Секретаря секції,

після обговорення за зачиненими дверима 07 червня 2018 року

постановляє таке рішення, що було ухвалено у той день:

ПРОЦЕДУРА

1. Справу було розпочато за заявами, поданими у різні дати, зазначені у переліку в додатку, до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція).

2. Про заяви було повідомлено Уряд України (далі - Уряд).

ФАКТИ

3. Перелік заявників та відповідні деталі заяв наведені у переліку в додатку.

4. Заявники скаржилися на надмірну тривалість досудового тримання під вартою. Деякі заявники також висували інші скарги за положеннями Конвенції.

ПРАВО

I. ОБ’ЄДНАННЯ ЗАЯВ

5. Беручи до уваги схожість предмета заяв, Суд вважає за доцільне розглянути їх спільно в одному рішенні.

II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 3 СТАТТІ 5 КОНВЕНЦІЇ

6. Заявники скаржилися здебільшого на надмірну тривалість досудового тримання під вартою.

Вони посилались на пункт 3 статті 5 Конвенції, який передбачає:

Пункт 3 статті 5

«3. Кожен, кого заарештовано або затримано згідно з положеннями підпункту «c» пункту 1 цієї статті, … йому має бути забезпечено розгляд справи судом упродовж розумного строку або звільнення під час провадження. Таке звільнення може бути обумовлене гарантіями з’явитися на судове засідання.».

7. Суд зазначає, що загальні принципи щодо права на судовий розгляд протягом розумного строку або звільнення під час провадження, гарантованого пунктом 3 статті 5 Конвенції, були викладені у низці його попередніх рішень (див., серед багатьох інших джерел, рішення у справах «Кудла проти Польщі» [ВП] (Kudla v. Poland) [GC], заява № 30210/96, пункт 110, ЄСПЛ 2000-XI, та «Маккей проти Сполученого Королівства» [ВП] (McKay v. the United Kingdom) [GC], заява № 543/03, пункти 41-44, ЄСПЛ 2006-X, з подальшими посиланнями).

8. У справах «Харченко проти України» (Kharchenko v. Ukraine), заява № 40107/02, від 10 лютого 2011 року, та «Ігнатов проти України» (Ignatov v. Ukraine), заява № 40583/15, від 15 грудня 2016 року, Суд вже встановлював порушення щодо питань, аналогічних тим, що розглядаються у цій справі.

9. Розглянувши всі надані матеріали, Суд не вбачає жодних фактів або аргументів, здатних переконати його дійти іншого висновку щодо прийнятності та суті цих скарг. З огляду на свою практику з цього питання Суд вважає, що у цій справі тривалість досудового тримання заявників під вартою була надмірною.

10. Таким чином, ці скарги є прийнятними та свідчать про порушення пункту 3 статті 5 Конвенції.

III. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ ВІДПОВІДНО ДО УСТАЛЕНОЇ ПРАКТИКИ СУДУ

11. Деякі заявники висували інші скарги, які також порушували питання за Конвенцією, з огляду на відповідну усталену практику Суду (див. перелік у додатку). Ці скарги не є явно необґрунтованими у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції та не є неприйнятними з будь-яких інших підстав. Отже, вони мають бути визнані прийнятними. Розглянувши всі наявні у нього матеріали, Суд доходить висновку, що вони також свідчать про порушення Конвенції у світлі його висновків у рішенні у справі «Меріт проти України» (Merit v. Ukraine), заява № 66561/01, від 30 березня 2004 року, та в рішенні у згаданій справі «Харченко проти України» (Kharchenko v. Ukraine).

IV. ІНШІ СКАРГИ

12. У заявах № 78459/12 та № 76741/13 заявники висували інші скарги за пунктом 1 статті 6 і статтею 13 Конвенції, а також за статтею 5 Конвенції відповідно.

13. Розглянувши всі подані матеріали, та з огляду на свою практику з цього питання (див., наприклад, рішення у справі «Меріт проти України» (Merit v. Ukraine), заява № 66561/01, від 30 березня 2004 року), Суд вважає що ці скарги є неприйнятними, оскільки тривалість провадження у заяві № 78459/12 не була надмірною або необґрунтованою. У заяві № 76741/13 скарги на відсутність підстав для тримання заявника під вартою та незаконність тримання його під вартою у період з 24 по 27 липня 2012 року були подані до Суду з пропущенням шестимісячного строку.

З огляду на зазначене Суд доходить висновку, що ці скарги є неприйнятними та мають бути відхилені відповідно до пунктів 1, 3 та 4 статті 35 Конвенції.

V. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

14. Стаття 41 Конвенції передбачає:

«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.».

15. Зважаючи на наявні у нього документи та свою практику, Суд вважає за доцільне присудити суми, зазначені у переліку в додатку.

16. Суд вважає за належне призначити пеню на підставі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО

1. Вирішує об’єднати заяви.

2. Оголошує прийнятними скарги на надмірну тривалість досудового тримання під вартою та інші скарги відповідно до усталеної практики Суду, зазначені у переліку в додатку, а інші скарги у заявах № 78459/12 та № 76741/13 - неприйнятними.

3. Постановляє, що ці скарги свідчать про порушення пункту 3 статті 5 Конвенції у зв’язку з надмірною тривалістю досудового тримання під вартою.

4. Постановляє, що було порушення Конвенції щодо інших скарг, поданих відповідно до усталеної практики Суду (див. перелік у додатку).

5. Постановляє, що:

(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам суми, зазначені у переліку в додатку, які мають бути конвертовані, за винятком заяв № 52951/11 та № 62419/12, у національну валюту держави-відповідача, за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на вищезазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, що діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

Учинено англійською мовою та повідомлено письмово 28 червня 2018 року, відповідно до пунктів 2 та 3 правила 77 Регламенту Суду.

В.о. заступника Секретаря

Лів ТІГЕРШТЕДТ

Голова

Йонко ГРОЗЄВ

Додаток

ПЕРЕЛІК

заяв зі скаргами за пунктом 3 статті 5 Конвенції

(надмірна тривалість досудового тримання під вартою)

№ заяви, дата подання

П.І.Б. заявника,

дата народження

П.І.Б. представника та місцезнаходження

Період тримання під вартою

Тривалість строку тримання під вартою

Інші скарги відповідно до усталеної практики Суду

Сума, присуджена кожному заявнику в якості відшкодування моральної та матеріальної шкоди і судових та інших витрат

(в євро)-1

1.

27052/09

17/04/2009

Борис Миколайович

БОНДАРЕНКО

10/12/1962

Олег Валерійович

Бордюг

м. Запоріжжя

з 23/10/2006 до 20/08/2010

3 роки, 9 місяців та 29 днів

Пункт 1 статті 5 - незаконне позбавлення свободи, у тому числі документально незафіксоване затримання та тримання під вартою за відсутності судового рішення та будь-якої іншої юридичної підстави:

1) 23/10/2007 - 25/03/2008 - тримання під вартою за відсутності судового рішення;

2) 27/11/2008 - 23/12/2008 - тримання під вартою за відсутності судового рішення;

3) 23/12/2008 - 20/08/2010 - тримання під вартою без встановлення строку.

5900

2.

49690/10

14/05/2010

Олег Валентинович

ГАЛІМОН

09/04/1968

з 14/02/2007 до 02/11/2007

8 місяців та 20 днів

1200

з 04/08/2009 до 25/10/2010

1 рік, 2 місяці та 22 дні

3.

2517/12

30/12/2011

Сергій Сергійович

КУХТІН

02/06/1978

Сергій Анатолійович Заєць

м. Ірпінь

з 07/11/2010 до 06/12/2011

1 рік та 1 місяць

Пункт 1 статті 5 - незаконне позбавлення свободи, у тому числі документально незафіксоване затримання та тримання під вартою за відсутності судового рішення та будь-якої іншої юридичної підстави - постановою суду від 03/02/2011 не були встановлені жодні строки тримання заявника під вартою; тримання під вартою з 07/01/2011 до 03/02/2011 лише на підставі того, що обвинувальний висновок був переданий до суду першої інстанції.

5900

4.

52951/11

11/08/2011

Гліб Ескович

ЗЕЛЕНОВ

03/01/1981

з 08/02/2008 до 09/08/2010

2 роки, 6 місяців та 2 дні

Пункт 1 статті 6 - надмірна тривалість кримінального провадження:

4 роки та 9 місяців

2 інстанції

3100

з 15/02/2011 до 05/06/2012

1 рік, 3 місяці та 22 дні

5.

40818/12

14/06/2012

Вадим Миколайович

ТОКУНОВ

13/10/1962

з 22/09/2009 до 22/07/2014

4 роки, 10 місяців та 1 день

Пункт 1 статті 6 - надмірна тривалість кримінального провадження:

4 роки та 10 місяців

1 інстанція

4000

6.

62419/12

28/09/2012

Олег Федорович

ВОЛОКІН

03/01/1967

Олена Анатоліївна Телят’єва

м. Москва - м. Зеленоград

з 03/07/2008 до 27/07/2009

1 рік та 25 днів

Пункт 1 статті 5 - незаконне позбавлення свободи, у тому числі документально незафіксоване затримання та тримання під вартою за відсутності судового рішення та будь-якої іншої юридичної підстави: відсутність обґрунтування у постановах суду про тримання заявника під вартою.

5900

з 04/11/2009 до 28/03/2012

2 роки, 4 місяці та 25 днів

з 17/09/2012 до 15/11/2013

1 рік, 1 місяць та 30 днів

7.

65226/12

26/09/2012

Тамара Олександрівна

НЕКРАСОВА

22/12/1973

з 02/03/2012 до 23/09/2015

3 роки, 6 місяців та 22 дні

Підпункт "c" пункту 1 статті 5 - незаконне досудове тримання під вартою:

суд не встановив тривалість тримання під вартою у своїх ухвалах від 27/01/2014, 22/05/2014 та 16/06/2015, якими був продовжений строк досудового тримання заявника під вартою;

відсутність обґрунтування в ухвалах суду про продовження строку досудового тримання під вартою - в основному "серйозність обвинувачень".

5900

8.

78459/12

19/11/2012

Олександр Олександрович

ГРЕБЕШКОВ

12/05/1971

з 21/09/2009 до 16/12/2010

1 рік, 2 місяці та 26 днів

Пункт 5 статті 5 - відсутність або неадекватність компенсації за незаконне тримання під вартою або затримання: заявник скаржиться на відсутність компенсації за незаконне тримання під вартою.

2400

з 26/04/2011 до 13/03/2012

10 місяців та 17 днів

з 10/07/2012 до 21/12/2012

5 місяців та 12 днів

з 11/03/2014 до 19/06/2014

3 місяці та 9 днів

9.

15202/13

04/02/2013

Геннадій Васильович

ЧЕРНОВ

15/12/1962

з 26/08/2005 до 15/12/2008

3 роки, 3 місяці та 20 днів

Пункт 1 статті 5 - незаконне позбавлення свободи, у тому числі документально незафіксоване затримання та тримання під вартою за відсутності судового рішення та будь-якої іншої юридичної підстави:

період з 26/10/2005 до 07/11/2005 не охоплювався жодним судовим рішенням.

Пункт 1 статті 6 - надмірна тривалість кримінального провадження:

8 років, 9 місяців та 16 днів

2 інстанції

5900

з 20/05/2010 до 10/06/2014

4 роки та 22 дні

10.

42850/13

25/06/2013

Олександр Васильович

ХАРКІВ

17/09/1985

з 09/08/2010 до 27/09/2012

2 роки, 1 місяць та 19 днів

Пункт 1 статті 6 - надмірна тривалість кримінального провадження:

5 років та 2 місяці

2 інстанції

3600

з 01/03/2013 до 26/06/2015

2 роки, 3 місяці та 26 днів

11.

48549/13

08/07/2013

Олександр Сергійович

ТВЕРДОХЛЕБ

06/07/1971

з 01/03/2011 до 25/06/2013

2 роки, 3 місяці та 25 днів

1400

12.

76741/13

20/11/2013

Андрій Валерійович

ЙОЛКІН

28/05/1988

24/07/2012 - триває

Більше 5 років та 9 місяців

Пункт 1 статті 5 - незаконне позбавлення свободи, у тому числі документально незафіксоване затримання та тримання під вартою за відсутності судового рішення та будь-якої іншої юридичної підстави: відсутність обґрунтування в постановах суду про продовження строку тримання під вартою.

Пункт 4 статті 5 - надмірна тривалість судового перегляду тримання під вартою:

національні суди не розглянули аргументи заявника, наведені у його численних клопотаннях про звільнення з-під варти;

судові засідання щодо продовження строку тримання заявника під вартою від 09/12/2014, 04/05/2015 та 30/04/2015 проводились за відсутності заявника або його представника.

Пункт 1 статті 6 - надмірна тривалість кримінального провадження:

Більше 5 років та 9 місяців

1 інстанція

5900

__________

-1 Та додатково будь-який податок, що може нараховуватись заявникам.


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 18.09.2018 — 2018 р., № 71, стор. 51, стаття 2426

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Європейський суд з прав людини:

 1. Справа «Борисов проти України» (Заява № 2371/11). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 2. Справа «Береза проти України» (Заява № 67800/12). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 3. Справа «Дедеш проти України» (Заява № 50705/13). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 4. Справа «Гранков проти України» (Заява № 16800/16). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 5. Справа «Величко проти України» (Заява № 22273/12). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 6. Справа «Філозофенко проти України» (Заява № 72954/11). Європейський суд з прав людини. 2020 рікк
 7. Справа «Іванко проти України» (Заява № 46850/13). Європейський суд з прав людини. 2020 рікк
 8. Справа «Закутній проти України» (Заява № 17843/19). Європейський суд з прав людини. 2020 рікк
 9. Справа «Поваров проти України» (Заява № 7220/19). Європейський суд з прав людини. 2020 рікк
 10. Справа «Антоненко та інші проти України» (Заяви № 45009/13 та 53 інші - див. перелік у додатку). Європейський суд з прав людини. 2020 рікк
 11. Справа «Єльник проти України» (Заява № 10444/13). Європейський суд з прав людини. 2020 рікк
 12. Справа «Стриж проти України» (Заява № 39071/08). Європейський суд з прав людини. 2020 рікк
 13. Справа «Мештешуг проти України» (Заява № 52826/18). Європейський суд з прав людини. 2020 рікк
 14. Справа «Вагапов проти України» (Заява № 35888/11). Європейський суд з прав людини. 2020 рікк
 15. Справа «Стрюков проти України» (Заява № 78484/11). Європейський суд з прав людини. 2020 рікк
 16. Справа «Дикусаренко проти України» (Заяви № 7218/19 та № 17854/19). Європейський суд з прав людини. 2020 рікк
 17. Справа «Антонюк проти України» (Заява № 48040/09). Європейський суд з прав людини. 2020 рікк
 18. Справа «Брайловська проти України» (Заява № 14031/09). Європейський суд з прав людини. 2020 рікк
 19. Справа «Ільченко проти України» (Заява № 65400/16). Європейський суд з прав людини. 2020 рікк
 20. Справа «Распряхін проти України» (Заява № 70878/12). Європейський суд з прав людини. 2020 рікк